Ovo je radna verzija materijala "50 godina speleološkog škovanja u Hrvatskoj".

Materijale treba još dopuniti nedostajućim podacima, te ispraviti greške.

U popis želimo uključiti sve aktivnosti vezane uz speleološko školovanje članica Komisije za speleologiju i Hrvatskog speleološkog saveza.

Pozivamo sve koji imaju potrebne informacije za dopunu i korekcije da ih pošalju na e-mail.

Primljenim materijalima ćemo odmah dopuniti materijale na ovoj web stranici.

Napomena: zbog kvalitetnijeg prikaza dani pregled ćemo razdvojiti na pregled škola, seminara i skupova održanih u Hrvatskoj, te na ostale skupove na kojima su sudjelovali hrvatski speleolozi.

Ovdje je dan prikaz speleološkog školovanja u Hrvatskoj.

D.Paar

Zadnja nadopuna:
24. 7. 2008.

 
 

 

50 GODINA  SPELEOLOŠKOG  ŠKOLOVANJA  U  HRVATSKOJ

 

Vlado Božić

 

Jedan od osnovnih zadataka Komisije za speleologiju Planinarskog saveza Hrvatske, odnosno Hrvatskog planinarskog saveza je školovanje speleološkog kadra. Zbog toga je Komisija već 1957. održala Prvi speleološki tečaj u Ogulinu. No. prvo zvanično školovanje obavili su članovi Speleološke sekcije Planinarskog društva "Željezničar" iz Zagrebu, godinu dana ranije tj. od 16.-18.ožujka 1956., organiziravši za članove Speleološkog društva "Bosna" iz Tuzle, ali i za svoje članove, kratki "speleološki kurs" u društvenim prostorijama Sekcije u Zagrebu i u špilji Veternici. Iza tog Prvog speleološkog tečaja slijedilo ih je još nekoliko od kojih posebno treba istaknuti speleološki tečaj održan 1961. u Tounju, jer je to bio Prvi jugoslavenski speleološki tečaj, čime je KS PSH postala začetnik speleološkog školovanja članova planinarskih udruga u bivšoj Jugoslaviji. Sredinom šezdesetih godina, promijenjen je oblik školovanja. Dogovoreno je da speleološke tečajeve (održavanje nastave neprekidno tjedan dana na terenu) i speleološke škole (održavanje teoretskog dijela nastave u sjedištu udruge tokom tjedna, a praktični dio nastave vikendom na terenu) ubuduće organiziraju pojedini speleološki odsjeci, ili više  njih zajedno, a Komisija da organizira dopunu osnovnog školovanja u obliku raznih stručnih seminara i savjetovanja. Tako je prvu speleološku školu organizirao SOŽ 1966, od kada su SO-i gotovo svake godine organizirali svoje speleološke škole, npr. SOV od 1971. organizira speleološke škole redovito svake godine, a povremeno i drugi SO-i u Zagrebu, u Karlovcu, Splitu, Rijeci, Šibeniku i drugim gradovima, neki su SO-i ponekad organizirali i dvije škole godišnje.

Razne seminare organizirala je KS PSH, odnosno KS HPS za članove hrvatskih planinarskih udruga, ali i razna savjetovanja koja su bila organizirana preko koordinacijske komisije za speleologiju Planinarskog saveza Jugoslavije (KKS PSJ) pa su na njima sudjelovali i predstavnici drugih republika ondašnje Jugoslavije. Domaćin ili neposredni organizator tih seminara i savjetovanja bio je neki od speleoloških odsjeka, dok je KS PSH odnosno KS HPS ili KKS PSJ bila organizator stručnog dijela (npr. osigurala predavače, instruktore, financijsku pomoć). KS PSH / KS HPS je radi usavršavanja znanja iz pojedinih područja speleologije članove pojedinih SO-a upućivala i na razne tečajeve, seminare i savjetovanja koje su organizirale druge speleološke udruge u zemlji i inozemstvu. Poneki simpoziji i kongresi imali su karakter seminara ili savjetovanje pa su i oni ovdje navedeni.

Nije na odmet napomenuti da je još 1917., za Ministarstvo poljoprivrede s   njemačkog preveden tekst dr. Rudolfa Vilnera pod naslovom "O iskorišćavanju kraških pećina", koji je trebao služiti za obuku ljudima koji rade na kraškom području, ali je dostupan hrvatskim speleolozima postao tek 1981. (Božić, 1981).

U nastavku slijedi Pregled, s osnovnim podacima, svih speleoloških tečajeva, škola, seminara i savjetovanja održanih do sada u Hrvatskoj, na kojima su sudjelovali hrvatski speleolozi, zajedno s literaturom, koja daje više podataka. Nažalost, o nekim školama i tečajevima ima vrlo malo podataka, tek poneki redak u zapisniku nekog sastanka, dostupan samo u arhivi SO-a ili arhivi KS HPS. To zato ukazuje na potrebu objavljivanja podataka u nekoj od stručnih publikacija kako se podaci ne bi zaboravili ili zagubili.

 

Pregled speleoloških tečajeva, škola, seminara u Hrvatskoj

 zajedno s literaturom

 

Vlado Božić, 1981: Speleološki udžbenik iz 1917. godine. Naše planine, br.3-4, str.94, Zagreb

 

Godina

Naziv

Mjesto

Organizator

Broj sudionika

1956.

Speleološki kurs za članove SOŽ i SD "Bosna" iz Tuzle

Zagreb Veternica

SOŽ

7 SOŽ 

7 SD "Bosna"

Anonimus, 1957: Aktivnost speleološkog odsjeka PD "Željezničar" u Zagrebu. Speleolog, god.4, br.1-2, siječanj-lipanj 1956, str.29, Zagreb

Anonimus, 1957: Aktivnost Amaterskog speleološkog društva "Bosna" u Tuzli. Speleolog, god..4, br. 1-2, siječanj-lipanj 1956, str.30, Zagreb

Vlado Božić, 1986: Školovanje speleoloških kadrova. Naše planine, br. 3-4, str.49, Zagreb

Vlado Božić, 2003: Školovanje. Speleologija u Hrvatskoj - speleološki priručnik, str.40, Zagreb

 

1957.

I. republički speleološki tečaj

Ogulin

KS PSH

18  iz 6 SO-a

 Anonimus (Slavko Marjanac), 1957: Prvi speleološki tečaj u našoj zemlji. Speleolog, god.4, br.3-4, srpanj-prosinac 1956, str.61, Zagreb

Anonimus, 1957:  Speleološki tečaj PSH. Naše planine, br. 6-7, str.196, Zagreb

Vlado Božić, 1986: Školovanje speleoloških kadrova. Naše planine, br. 3-4, str.49, Zagreb

Vlado Božić, 2003: Školovanje. Speleologija u Hrvatskoj - speleološki priručnik, str.40, Zagreb

 

1958.

II republički speleološki tečaj

Cerovac

KS PSH

30 iz 4 SO-a

Vlado Kalata, 1959: II. speleološki tečaj u Cerovcu. Speleolog, god. 5-6, za 1957-1958, str.29, Zagreb

Vlado Božić, 1986: Školovanje speleoloških kadrova. Naše planine, br. 3-4, str.49, Zagreb

Vlado Božić, 2003: Školovanje. Speleologija u Hrvatskoj - speleološki priručnik, str.40, Zagreb

 

1960.

Speleološki tečaj za SO PD "Javor"

Zagreb

Veternica

SO Javor

8 iz SO PD "Javor"

Vlado Božić, 2003: Školovanje. Speleologija u Hrvatskoj - speleološki priručnik, str.40, Zagreb

 

1960.

III republički speleološki tečaj

Tounj

KS PSH

14 iz 6 SO-a

Vlado Božić, 1961: III. speleološki tečaj, Speleolog, god. 7/8, za 1959-1960, str.25-26, Zagreb

Anonimus, 1961: III. speleološki tečaj. Naše planine, br.3-4, str.104, Zagreb

Vlado Božić, 1986: Školovanje speleoloških kadrova. Naše planine, br. 3-4, str.49, Zagreb

Vlado Božić, 2003: Školovanje. Speleologija u Hrvatskoj - speleološki priručnik, str.40, Zagreb

 

1961.

I. jugoslavenski speleološki tečaj

Tounj

KS PSH

15 iz 9 SO-a,

 4 republike

Anonimus, 1963: Aktivnost speleološkog odsjeka PD "Željezničar" iz Zagreba. Speleolog, god.10/11, za 1962-1963, str.21, Zagreb

Anonimus, 1963: Aktivnost Komisije za speleologiju Planinarskog saveza Hrvatske.  Speleolog, god.10/11, za 1962-1963, str.29, Zagreb

Željko Poljak, 1962: Osnovna znanja iz speleologije. Naše planine, br.1-2, str.37, Zagreb

Vlado Božić, 1986: Školovanje speleoloških kadrova. Naše planine, br. 3-4, str.49, Zagreb

Vlado Božić, 2000: Školovanje. Speleolog 50 (posebno izdanje 04.05.2000.), str.15, Zagreb

Vlado Božić, 2003: Školovanje. Speleologija u Hrvatskoj - speleološki priručnik, str.40, Zagreb

 

1961.

Tečaj prve pomoći za speleologe

Sljeme

KS PSH i GSS

8 iz 3 SO-a

Anonimus, 1963: Aktivnost speleološkog odsjeka PD "Željezničar" iz Zagreba. Speleolog, god.10/11, za 1962-1963, str.21, Zagreb

Anonimus, 1963: Aktivnost Komisije za speleologiju Planinarskog saveza Hrvatske.  Speleolog, god.10/11, za 1962-1963, str.30, Zagreb

 

1963.

Speleološki tečaj za SO PD "Platak"

Lovran

SOŽ i SO PD Platak

7 iz SO PD "Platak"

10 iz SOŽ

Vlado Božić, 2000: Školovanje. Speleolog 50 (posebno izdanje 04.05.2000.), str.15, Zagreb

Vlado Božić, 2003: Školovanje. Speleologija u Hrvatskoj - speleološki priručnik, str.40, Zagreb

 

1965.

Speleološki tečaj za članove

PD "Paklenica"                

Posedarje

SOŽ

5 iz Zadra

Vlado Božić, 2000: Školovanje. Speleolog 50 (posebno izdanje 04.05.2000.), str.15, Zagreb

 

1966.

Željezničarova speleološka škola

Zagreb

SOŽ

12 iz SOŽ

Vlado Božić, 1968: Rad komisije za speleologiju PSH. Speleolog, god. 12/13, za 1964-1965, str.28, Zagreb

Vlado Božić, 2000: Školovanje. Speleolog 50 (posebno izdanje 04.05.2000.), str.15, Zagreb

Vlado Božić, 2003: Školovanje. Speleologija u Hrvatskoj - speleološki priručnik, str.40, Zagreb

 

1966.

Planinarsko-speleološka škola

Vojni tuk

PSH

3 iz SOŽ

Vlado Božić, 1968: Rad komisije za speleologiju PSH. Speleolog, god. 12/13, za 1964-1965, str.28, Zagreb

 

1968.

Seminar o spašavanju iz speleoloških objekata

Zagreb

Sljeme

KS PSH i KKS PSJ

28 iz 6 republika

Vlado Božić, 1975: Seminar o spašavanju unesrećenih iz speleoloških objekata. Speleolog, god. 16/17, za 1968-1969, str..15, Zagreb

Vlado Božić, 2003: Školovanje. Speleologija u Hrvatskoj - speleološki priručnik, str.40, Zagreb

 

1968.

Savezni seminar za speleološke instruktore

Sljeme Gorski kotar

KS PSH i

KKS PSJ

27 iz 6 republika,

10 iz Hrvatske

Dubravko Penović, 1975: Seminar za speleologe - istraživače. Speleolog, god. 16/17, za 1968-1969, str..15-16, Zagreb

Dubravko Penović, 1969: Seminar za speleo-ispitivače, Naše planine, br.1-2, str.45, Zagreb

Vlado Božić, 2003: Školovanje. Speleologija u Hrvatskoj - speleološki priručnik, str.40, Zagreb

  

1968.

IV. republički speleološki tečaj

Paklenica

KS PSH

 14 iz 3 SO-a

Dubravko Penović, 1969: IV. speleološki tečaj. Naše planine, br.1-2, str.45, Zagreb

 

1968.

Tečaj o spašavanju iz spel. obj. za miliciju

Velika Paklenica

KS PSH

25 milicionera

Vlado Božić, 1975: Tečaj o spašavanju iz speleoloških objekata za miliciju. Speleolog, god. 16/17, za 1968-1969, str.16, Zagreb

 

1970.

Speleološki tečaj za SO PD "Platak"

Rijeka Velika Paklenica

KS PSH

12 iz SO PD "Platak" 5 iz SOŽ

Juraj Posarić, 1975: Speleološki tečaj u Rijeci. Speleolog, god. 18/19, za 1970-1971, str.12, Zagreb

Vlado Božić, 2003: Školovanje. Speleologija u Hrvatskoj - speleološki priručnik, str.40, Zagreb

 

1971.

I: zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

6 iz SOV

Marijan Čepelak, 1974: Zagrebačka speleološka škola. br. 1-2, str. 36-37, Zagreb

Vlado Božić, 2003: Školovanje. Speleologija u Hrvatskoj - speleološki priručnik, str.40, Zagreb

 

1971.

I. Splitska speleološka škola

Split

SO PK "Split"

12 iz SO PK "Split"

Nenad Šaljić, 1982: VII. splitska speleološka škola. Naše planine, br.9-10, str.235, Zagreb

Goran Gabrić, 1987: Školovanje speleologa - pripravnika u PD "Mosor". Bilten 1927-1987 Speleološki odsjek PD "Mosor", str.17-19, Split

 

1971.

Speleološki tečaj "Nauku mladima"

Plitvički Ljeskovac

SOŽ i

P "NM"

22 iz 6 republika

5 instr. iz SOŽ

Slavko Smolec, 1975: Rad SO PD "Željezničar" u Zagrebu. Speleolog, god. 18/19, za 1970-1971, str.2, Zagreb

 

1971.

Tečaj o spašavanju iz speleoloških objekata

Jopićeva š. Brebornica

KS PSH

17 sudionika

1 iz Slov., 14 iz Hrv.,

 2 iz Srb.

Slavko Smolec, 1975: Rad SO PD "Željezničar" u Zagrebu, Speleolog, god.18/19, za 1970-1971, str.2, Zagreb

Vlado Božić, 1975: Tečaj za spašavanje iz speleoloških objekata, Speleolog, god.18/19, za 1970-1971, str.8-9, Zagreb

  

1972.

II. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

32/20 iz ZGB-a, Samobora i Karlovca

Radovan Čepelak, 1975: Aktivnost SO PDS "Velebit" u 1972. godini. Speleolog, god. 20/21, za 1972-1973, str.20, Zagreb

Miron Kovačić, 1972: Špiljarska škola u Zagrebu. Naše planine, br. 5-6, str.146, Zagreb

Marijan Čepelak, 1974: Zagrebačka speleološka škola. Naše planine, br. 1-2, str. 36-37, Zagreb

 

1973.

III. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

25/17 iz SOV i SOŽ

Radovan Čepelak, 1975: Rad i djelovanje SO PDS "Velebit" u 1973. godini, Speleolog, god. 20/21, za 1972-1973, str.20, Zagreb

Marijan Čepelak, 1974: Zagrebačka speleološka škola. Naše planine, br. 1-2, str. 36-37, Zagreb

 

1973.

II. splitska speleološka škola

Split

SO PK "Split"

30 iz SO PK "Split"

Nenad Šaljić, 1982: VII. splitska speleološka škola. Naše planine, br.9-10, str.235, Zagreb

Goran Gabrić, 1987: Školovanje speleologa - pripravnika u PD "Mosor". Bilten 1927-1987 Speleološki odsjek PD "Mosor", str.17-19, Split

 

1973.

V. republički speleološki tečaj

Malačka

KS PSH

9 iz 3 dalmatinska

SO-a

Juraj Posarić, 1975: Izvješće o republičkom speleološkom tečaju. Speleolog, god. 20/21, za 1972-1973, str.23, Zagreb

Juraj Posarić, 1974: Izvješće o speleološkom tečaju PSH. Naše planine, br. 1-2, str.32, Zagreb

Vlado Božić, 2003: Školovanje. Speleologija u Hrvatskoj - speleološki priručnik, str.41, Zagreb

 

1974.

IV. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

32/20  iz SOV

Damir Prelovec, 1976: SO PDS "Velebit" u 1974. godini. Speleolog, god. 22/23, za 1974-1975, str.16-17, Zagreb

Miron Kovačić, 1974: Još o zagrebačkoj speleološkoj školi. Naše planine, br. 5-6, str.106, Zagreb

Anonimus, 1974: Izvještaj o zagrebačkoj speleološkoj školi 1974. Naše planine, br. 9-10, str.172, Zagreb

 

1975.

V. Zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

18/16 iz SOV

Damir Prelovec, 1976: SO PDS "Velebit" u 1974. godini. Speleolog, god. 22/23, za 1974-1975, str.17, Zagreb

Marijan Čepelak, 1975: Peta zagrebačka speleološka škola. Naše planine, br. 5-6, str.107, Zagreb

 

1975.

I. karlovačka speleološka škola

Karlovac

 SOD

10 iz SO "Dubovac"

Rudolf Starić, 1983: Razvoj spelologije na području regije Karlovac. Str, 49, Karlovac

 

1975.

Tečaj za spašavanje iz spel. objekata  za miliciju

Velika Paklenica

KS PSH

25 milicionera

1 instruktor iz SOŽ

Vlado Božić, 1980: Statistika SO-a PD "Željezničar" - Popis članova koji su sudjelovali na raznim speleološkim školama, tečajevima, seminarima i savjetovanjima. Arhiva SOŽ, Zagreb

 

1976.

VI. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

29/21 iz SOV

Dalibor Kasač, 1977: Rad  SO PDS "Velebit" u 1976. godini. Speleolog, god. 24/25, za 1976-1977, str.30, Zagreb

Zoran Bolonić, 1977: Rad SO PD "Željezničar" u 1976. godini. Speleolog, god. 24/25, za 1976-1977, str.28-29, Zagreb

 

1976.

III. splitska speleološka škola

Split

SO PK "Split"

39/19 iz SO PK "Split"

Vlado Božić, 1977: Pregled rada Komisije za speleologiju PSH u 1976. godini. Speleolog, god. 24/25, za 1976-1977, str.29, Zagreb

Nenad Šaljić, 1982: VII. splitska speleološka škola. Naše planine, br.9-10, str.235, Zagreb

Goran Gabrić, 1987: Školovanje speleologa - pripravnika u PD "Mosor". Bilten 1927-1987 Speleološki odsjek PD "Mosor", str.17-19, Split

 

1976.

Speleološka škola u Zadru

Zadar

SO "Sibila"

12/11 iz SO "Sibila" PD "Paklenica"

Vlado Božić, 1977: Pregled rada Komisije za speleologiju PSH u 1976. godini. Speleolog, god. 24/25, za 1976-1977, str.29, Zagreb

 

1976.

Speleolška škola u Rijeci

Rijeka

SO Platak

7 iz SO Platak

 

Vlado Božić, 1977: Pregled rada Komisije za speleologiju PSH u 1976. godini. Speleolog, god. 24/25, za 1976-1977, str.29, Zagreb

 

1977.

VII. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

36/27 iz SOV

Boris Vrbek, 1977: Zagrebačka speleološka škola '77. Naše planine, br. 5-6, str.188, Zagreb

 

1977.

IV. splitska speleološka škola

Split

SOM

30/12

Goran Gabrić, 1977: Izvještaj o IV. splitskoj speleološkoj školi 1977. Speleolog, god. 24/25, za 1976-1977, str.32, Zagreb

Goran Gabrić, 1977: Četvrta splitska speleološka škola. Naše planine, br. 7-8, str.100, Zagreb

Nenad Šaljić, 1982: VII. splitska speleološka škola. Naše planine, br.9-10, str.235, Zagreb

Goran Gabrić, 1987: Školovanje speleologa - pripravnika u PD "Mosor". Bilten 1927-1987 Speleološki odsjek PD "Mosor", str.17-19, Split

 

1977.

Savezni seminar o speleološkoj opremi, tehnici i organizaciji istraživanja

Cerovac

KS PSH 

KKS PSJ

51 iz 4 republike

 iz 9 speleol.udruga

Vlado Božić, 1980: Komisija za speleologiju PSH u 1977. godini.  Speleolog, god. 26/27, za 1978-1979, str.44, Zagreb

Juraj Posarić, 1980: Seminar o speleološkoj opremi i tehnici istraživanja. Speleolog, god. 26/27, za 1978-1979, str.47, Zagreb

Mladen Garašić, 1977: Seminar o speleološkoj opremi i tehnici istraživanja speleoloških objekata. Naše planine, br. 11-12, str.274-275, Zagreb

  

1977.

Speleološka večer o 20 godina speleološkog školovanja

Zagreb

KS PSH

25 iz 3 SO-a

Radovan Čepelak, 1977: X. speleološko veće. Speleolog, god. 24/25, za 1976-1977, str.29, Zagreb

 

1978.

VIII. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

28/21 iz SOV

Vlado Božić, 1980: Komisija za speleologiju PSH u 1978. godini. Speleolog, god. 26/27, za 1978-1979, str.44, Zagreb

Mladen Kuka, 1979: Karlovačka speleološka škola. Naše planine, br. 1-2, str.39, Zagreb

 

1978.

II. karlovačka speleološka škola

Karlovac

SOD

21/15 iz SO "Dubovac"

Rudolf Starić, 1983: Razvoj spelologije na području regije Karlovac. Str, 49, Karlovac

  

1978.

I. Biokovska speleološka škola

Vošac

SOB

6 iz SO"Biokovo"

Vlado Božić, 1980: Komisija za speleologiju PSH u 1978. godini. Speleolog, god. 26/27, za 1978-1979, str.44, Zagreb

Goran Gabrić, 1980: Mala kronika speleologije u Dalmaciji. Naše planine, br.3-4, str.84, Zagreb

 

1979.

IX. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

37/30 iz SOV

Anonimus, 1979: Završena Zagrebačka speleološka škola. Naše planine, br. 5-6, str.156, Zagreb 

 

1979.

V. splitska speleološka škola

Zagreb

SOM

22 iz SOM

Nenad Šaljić, 1982: VII. splitska speleološka škola. Naše planine, br.9-10, str.235, Zagreb

Goran Gabrić, 1987: Školovanje speleologa - pripravnika u PD "Mosor". Bilten 1927-1987 Speleološki odsjek PD "Mosor", str.17-19, Split

  

1979.

Savezno savjetovanje o  školovanju speleologa

Mosor

KS PSH

KKS PSJ

25 iz 3 republike

16 iz Hrvatske

Radovan Čepelak, 1984: Savjetovanje o školovanju speleoloških kadrova.  Speleolog, god. 28/29, za 1980-1981, str.32, Zagreb 

 

1979.

Instruktorski tečaj PS Zagreba

Zagreb

PSZ

10/9 iz Zagreba

Vlado Božić, 1984: Komisija za speleologiju PSH u 1980-81. godini. Speleolog, god. 28/29, za 1980-1981, str.28, Zagreb 

N. A., 1979: Tečaj za instruktore. Naše planine, br. 11-12, str. 285, Zagreb

 

1980.

X. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

32/22 iz SOV

Robert Erhardt, 1984: Speleološki odsjek PDS "Velebit" u 1980-81. godini. Speleolog, god.28/29, za 1980-1981, str.29, Zagreb

Radovan Čepelak, 1984: Deseta zagrebačka speleološka škola. Speleolog, god.28/29, za 1980-1981, str.34-35, Zagreb

 

1980.

VI. splitska speleološka škola

Split

SOM

33/13 iz SOM

Goran Gabrić, 1984: SO PD "Mosor" u 1980. godini. Speleolog, god.28/29, za 1980-1981, str.30, Zagreb

Nenad Šaljić, 1982: VII. splitska speleološka škola. Naše planine, br.9-10, str.235, Zagreb

Goran Gabrić, 1987: Školovanje speleologa - pripravnika u PD "Mosor". Bilten 1927-1987 Speleološki odsjek PD "Mosor", str.17-19, Split

 

1980.

Savezno savjetovanje o samospašavanju

Sljeme

KS PSH

KKS PSJ

12 iz 3 republike

5 iz Hrvatske

Vlado Božić, 1984: Koordinacijska komisija za speleologiju PSJ u 1980-81. godini. Speleolog, god.28/29, za 1980-1981, str.28, Zagreb

Robert Erhardt, 1984: Speleološki odsjek PDS "Velebit" u 1980-81. godini. Speleolog, god.28/29, za 1980-1981, str.29, Zagreb

Vlado Božić, 1984: Savjetovanje o samospašavanju. Speleolog, god.28/29, za 1980-1981, str.32, Zagreb

  

1981.

XI. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

20/19 iz SOV i SOŽ

Majda Nemeš, 1984: Speleološki odsjek PDS "Velebit" u 1980-81. godini. Speleolog, god.28/29, za 1980-1981, str.29, Zagreb

Damir Prelovec, 1981: Zagrebačka speleološka škola 1981. Naše planine, br. 9-10, str.236-237, Zagreb

N. A., 1981: Zagrebačka speleološka škola. Naše planine, br. 5-6, str.142, Zagreb

  

1981.

II. biokovska speleološka škola

Makarska

SOB

12 iz SOB

Željko Klarić, 1981: Speleološki odsjek PD "Biokovo". Naše planine, br.9-10, str.237, Zagreb

  

1981.

Savezno savjetovanje o svladavanju vodenih prepreka

Sljeme

KS PSH

KKS PSJ

39 iz 4 republike

33 iz Hrvatske

Vlado Božić, 1984: Koordinacijska komisija za speleologiju PSJ u 1980-81. godini. Speleolog, god.28/29, za 1980-1981, str.28, Zagreb

Goran Gabrić, 1984: SO PD "Mosor" u 1981. godini. Speleolog, god.28/29, za 1980-1981, str.30, Zagreb

Vlado Božić, 1984: Savjetovanje o svladavanju vodenih prepreka u speleološkim objektima. Speleolog, god.28/29, za 1980-1981, str.32, Zagreb

Vlado Božić, 1982: Savjetovanje o svladavanju vodenih prepreka u speleološkim objektima. Naše planine, br. 1-2, str.40, Zagreb

 

1982.

XII. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

24/23 iz SOV

Juraj Posarić, 1985: Speleološke škole i tečajevi 1982. i 1983. u Hrvatskoj. Speleolog, god. 30/31, za 1982-1983, str.56, Zagreb  

Ana Sutlović, 1985: SO PDS "Velebit" u 1982. Speleolog, god. 30/31, za 1982-1983, str.58, Zagreb

Marijan Čepelak, 1982: 12. Zagrebačka speleološka škola. Naše planine, br. 9-10, str.235, Zagreb

 

1982.

VII. splitska speleološka škola (u proljeće)

Split

SOM

26/17 iz SOM

Juraj Posarić, 1985: Speleološke škole i tečajevi 1982. i 1983. u Hrvatskoj. Speleolog, god. 30/31, za 1982-1983, str.56, Zagreb

Goran Gabrić, 1985: SO PD "Mosor" u 1983. Speleolog, god. 30/31, za 1982-1983, str.58, Zagreb

Nenad Šaljić, 1982: VII. splitska speleološka škola. Naše planine, br.9-10, str.235, Zagreb

Goran Gabrić, 1987: Školovanje speleologa - pripravnika u PD "Mosor". Bilten 1927-1987 Speleološki odsjek PD "Mosor", str.17-19, Split

 

1982.

Speleološki tečaj (u jesen)

Split

SOM

30 iz SOM

Anonimus, 1983: Speleološki tečaj u Splitu. Naše planine, br. 1-2, str.40, Zagreb

Nenad Šaljić, 1983: Speleološki tečaj u Spitu (03.-21.11.1982.). Špiljarski vjesnik, br.1, str.20, Split

 

1982.

III. biokovska speleološka škola

Makarska

 SOB

19 iz SOB

Juraj Posarić, 1985: Speleološke škole i tečajevi 1982. i 1983. u Hrvatskoj. Speleolog, god. 30/31, za 1982-1983, str.56, Zagreb

 

1982.

III. karlovačka speleološka škola

Karlovac

SOD

47/26 iz SOD

Juraj Posarić, 1985: Speleološke škole i tečajevi 1982. i 1983. u Hrvatskoj. Speleolog, god. 30/31, za 1982-1983, str.56, Zagreb

Igor Jelinić, 1993: karlovačka speleologija od 1982 do danas, Speleo'zin, br.2, str.11, Karlovac

Mladen Kuka, 1982: III. karlovačka speleološka škola. Naše planine, br. 11-12, str.283, Zagreb

Rudolf Starić, 1983: Razvoj spelologije na području regije Karlovac. Str, 49, Karlovac

 

1982.

Speleološko - alpinistička škola

Zadar

PD "Paklenica"

10 iz PD "Paklenica"

Juraj Posarić, 1985: Speleološke škole i tečajevi 1982. i 1983. u Hrvatskoj. Speleolog, god. 30/31, za 1982-1983, str.56, Zagreb

 

1982.

Mali tečaj spelologije

Novalja

SA Otočani

5 iz Spel. aktiva "Otočani"

Juraj Posarić, 1985: Speleološke škole i tečajevi 1982. i 1983. u Hrvatskoj. Speleolog, god. 30/31, za 1982-1983, str.56, Zagreb

 

1982.

Instruktorski tečaj PSH

Zagreb

KŠ PSH

7/5 iz Zagreba

Vlado Božić, 1985: Tečaj za instruktore PSH, Speleolog, god. 30/31, za 1982-1983, str.62, Zagreb

 

1982.

Seminar o mjerenju i crtanju speleoloških objekata

Špilja Veternica

KS PSH

12 iz 5 SO-a

Vlado Božić, 1985: Seminar o mjerenju i crtanju. Speleolog, god. 30/31, za 1982-1983, str.60, Zagreb

Vlado Božić, 1983: Seminar o mjerenju i crtanju. Naše planine, br. 1-2, str.40, Zagreb

 

1983.

XIII. zagrebačka speleološka škola

 Zagreb

SOV

13/10 iz SOV

Juraj Posarić, 1985: Speleološke škole i tečajevi 1982. i 1983. u Hrvatskoj. Speleolog, god. 30/31, za 1982-1983, str.56, Zagreb

Ana Sutlović, 1985: SO PDS "Velebit" u 1983. Speleolog, god. 30/31, za 1982-1983, str.59, Zagreb

Darko Cucančić, 1983: Zagrebačka speleološka škola '83. Naše planine, br. 5-6, str.138, Zagreb

Darko Cucančić, 1983: Zagrebačka speleološka škola '83. Speleon, br.1, str.31-32, Zagreb

 

1983.

VIII. splitska speleološka škola

Split

SOM

17/11 iz SOM

Juraj Posarić, 1985: Speleološke škole i tečajevi 1982. i 1983. u Hrvatskoj. Speleolog, god. 30/31, za 1982-1983, str.56, Zagreb

Goran Gabrić, 1985: SO PD "Mosor" u 1983. Speleolog, god. 30/31, za 1982-1983, str.58, Zagreb

Goran Gabrić, 1984: VIII. splitska speleološka škola. Naše planine, br. 9-10, str. 187, Zagreb

Goran Gabrić, 1987: Školovanje speleologa - pripravnika u PD "Mosor". Bilten 1927-1987 Speleološki odsjek PD "Mosor", str.17-19, Split

 

1983.

IV. karlovačka speleološka škola

Karlovac

SOD

46/20 iz Karlovca

Juraj Posarić, 1985: Speleološke škole i tečajevi 1982. i 1983. u Hrvatskoj. Speleolog, god. 30/31, za 1982-1983, str.56, Zagreb

Igor Jelinić, 1983: Karlovačka speleologija od 1982 do danas. Speleo'zin, br.2, str.12, Karlovac

Mladen Kuka, 1983: IV. karlovačka speleološka škola. Naše planine, br. 5-6, str.139, Zagreb

 

1983.

Savezno savjetovanje o modernoj speleološkoj opremi

Sljeme

KS PSH

KKS PSJ

59 iz 5 republika

2 iz inozemstva

Vlado Božić, 1985: KKS PSJ u 1982. i 1983. Speleolog, god. 30/31, za 1982-1983, str.57, Zagreb

Tonći Grgasović, 1983: Bilješke sa Savjetovanja o speleološkoj opremi i tehnici istraživanja. Speleon, br.1, str.76-81, Zagreb

 

1984.

XIV. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

26/14 iz SOV

Slaven Dobrović, 1987: SO PDS "Velebit" u 1984. Speleolog, god. 32/33, za 1984-1985, str.51, Zagreb

Boris Vrbek: 1987: Zagrebačka speleološka škola 1984. Speleolog, god. 32/33, za 1984-1985, str.55-56, Zagreb

  

1984.

IX. splitska speleološka škola

Split

SOM

24/14 iz SOM

Goran Gabrić, 1987: Deveta splitska speleološka škola. Speleolog, god. 32/33, za 1984-1985, str.56, Zagreb

Goran Gabrić, 1984: IX. Splitska speleološka škola. Naše planine, br. 11-12, str.217, Zagreb

Goran Gabrić, 1987: Školovanje speleologa - pripravnika u PD "Mosor". Bilten 1927-1987 Speleološki odsjek PD "Mosor", str.17-19, Split

Norma Lovrić, 1987: Završni logor IX. Splitske speleološke škole. Bilten 1927-1987 Speleološki odsjek PD "Mosor", str.39-42, Split

 

1984.

Savezno savjet. o organizaciji i evidenciji speleološkog rada

Zagreb

KS PSH

KKS PSJ

18 iz 4 republike

8 iz Hrvatske

Vlado Božić, 1987: Savjetovanje o organizaciji i evidenciji speleološkog rada. Speleolog, god. 32/33, za 1984-1985, str.58, Zagreb

Vlado Božić, 1987: Koordinacijska komisija za speleologiju PSJ u 1984. i 1985. godini. Speleolog, god. 32/33, za 1984-1985, str.52, Zagreb

Vlado Božić, 1985: Savjetovanje o organizaciji i evidenciji speleološkog rada. Naše planine, br. 5-6, str. 104, Zagreb

 

1985.

XV. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

15/13 iz SOV

Slaven Dobrović, 1987: SO PDS "Velebit" u 1985. Speleolog, god. 32/33, za 1984-1985, str.51-52, Zagreb

 

1985.

X. splitska speleološka škola

Split

SOM

17/13 iz SOM

Goran Gabrić, 1987: SO PD "Mosor" u 1985.  Speleolog, god. 32/33, za 1984-1985, str.54, Zagreb

Goran Gabrić, 1987: Školovanje speleologa - pripravnika u PD "Mosor". Bilten 1927-1987 Speleološki odsjek PD "Mosor", str.17-19, Split

 

1985.

V. karlovačka speleološka škola

Karlovac

SOD

11/6 iz SOD

Mladen Kuka, 1987: SO PD "Dubovac" u 1985. Speleolog, god. 32/33, za 1984-1985, str.54, Zagreb

 

1985.

Seminar o mjerenju i crtanju speleoloških objekata

Špilja Veternica

KS PSH

16 iz  SOŽ, SOV, SOJ, SOB, SDŠ, SDMM

Vlado Božić, 1987: Seminar o mjerenju i crtanju speleoloških objekata. Speleolog, god. 32/33, za 1984-1985, str.57, Zagreb

Vlado Božić, 1987: KSPSH u 1984. i 1985. godini. Speleolog, god. 32/33, za 1984-1985, str.52, Zagreb

Vlado Božić, 1985: Seminar o mjerenju i crtanju speleoloških objekata. Naše planine, br. 11-12, str. 201-202, Zagreb

 

1985.

Savezno savjetov. o samo-pomoći i samospašavanju

Mosor

KS PSH

KKS PSJ

44 iz Srb, Mak, BiH i Hrv.

36 iz Hrvatske

Vlado Božić, 1987: Savjetovanje o samopomoći i samospašavanju. .  Speleolog, god. 32/33, za 1984-1985, str.57, Zagreb

Vlado Božić, 1987: KSPSH u 1984. i 1985. godini. Speleolog, god. 32/33, za 1984-1985, str.52, Zagreb

Vlado Božić, 1987: Koordinacijska komisija za speleologiju PSJ u 1984. i 1985. godini. Speleolog, god. 32/33, za 1984-1985, str.52, Zagreb

Vlado Božić, 1986: Savjetovanje o samopomoći i samospašavanju. Naše planine, br. 1-2, str.28, Zagreb

 

1986.

XVI. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

39/34 iz SOV

Edo Kireta, 1986: 16. Zagrebačka speleološka škola. Naše planine, br. 9-10, str. 172, Zagreb

 

1986.

Seminar o meteorologiji, biologiji i paleontologiji u speleologiji

Zagreb špilja Vindija

KS PSH

18 iz SOŽ, SOV, SOD i SOM

Vlado Božić, 1986: Seminar o špiljskoj meteorologiji i paleontologiji. Naše planine, br. 9-10, str.173, Zagreb

 

1986.

Instruktorski tečaj PSH

Split

KŠK PSH

3 iz Splita

Anonimus, 1987: Planinarski savez Hrvatske u 1986. godini - Speleologija. Naše planine, br.1-2, str.4, Zagreb

 

1986.

XI. splitska speleološka škola

Split

SOM

23/14 iz SOM

Goran Gabrić, 1987: Školovanje speleologa - pripravnika u PD "Mosor". Bilten 1927-1987 Speleološki odsjek PD "Mosor", str.17-19, Split

 

1986.

Seminar o mjerenjima i uzorkovanjima u speleologiji

Zagreb

KS PSH KKSPSJ

23 iz Srbije, BiH,

iz Hrvatske 19

Vlado Božić, 1987: Seminar o mjerenjima i uzorkovanjima u speleologiji. Naše planine, br. 3-4, str.93, Zagreb

 

1987.

XVII. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

23/14 iz SOV

Vlado Božić, 1987:  Izvještaj Ane Sutlović.  Zapisnik Konferencije SO-a, održane 9.5.1987. u društvenom domu PSH, str.3, Arhiva KS HPS, Zagreb

 

1987.

Seminar o mjerenju i crtanju speleoloških objekata

Rovanjska

KS PSH

SO Li-burnija

21 iz SOL, SOŽ, SOM, SOV

 Vlado Božić, 1987: Seminar o mjerenju i crtanju.  Zapisnik sastanka KS PSH od 10.07.1987, točka 4, Zagreb

 

1987.

Savezno savjet. o primjeni elektronskih računala u speleologiji

Zagreb

KS PSH

KKSPSJ

25 iz Hrv,Srb, Slov. i BiH

14 iz Hrvatske

Vlado Božić, 1988: Savjetovanje o primjeni elektronskih računala u speleologiji. Naše planine, br. 3-4, str.85, Zagreb

 

 

 

 

 

1988.

XVIII. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

14/9 iz SOV

Vlado Božić, 1991: Kronika - Školovanje. Speleolog, god. 36/37, za 1988-1989, str.82, Zagreb

 

1988.

Seminar prve pomoći i samopomoći

Zir

KS PSH

GSS

14 iz 4 SO-a

Vlado Božić, 1991: Kronika - Školovanje. Speleolog, god. 36/37, za 1988-1989, str.82, Zagreb

 

1988.

Speleološka škola SOŽ

Zagreb

SOŽ

18/10 iz SOŽ

Vlado Božić, 1991: Kronika - Školovanje. Speleolog, god. 36/37, za 1988-1989, str.82, Zagreb

 

1988.

XII. splitska speleološka škola

Split

SOM

18/13 iz 3 SOM, SOB

i Kamenar

  Vlado Božić, 1991: Kronika - Školovanje. Speleolog, god. 36/37, za 1988-1989, str.82, Zagreb

I. Marinov, 1990: Dvanaesta splitska speleološka škola. naše planine, br.3-4, str.84, Zagreb

I. T. Marinov, 2001: Splitske speleološke škole. Speleobilten, br. 4, str,7-8, Split

 

1989.

XIX. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

13 iz SOV

Vlado Božić, 1991: Kronika - Školovanje. Speleolog, god. 36/37, za 1988-1989, str.82, Zagreb

Damir Lacković, 1989: 19. Zagrebačka speleološka škola. Naše planine, br.  5-6, str.139, Zagreb

 

1989.

Savezni speleološki tečaj

Crnopac

KS PSH

KKS PSJ

14 iz 3 SO-a, svi iz Hrvatske

Vlado Božić, 1991: Kronika - Školovanje. Speleolog, god. 36/37, za 1988-1989, str.82, Zagreb

 

1989.

Speleološki tečaj za SO PD "Orjen"

Orjen

KS PSK

SO PD "O"

4/2 iz PD "Orjen" Dbk

1 iz PD "Subra" Herceg Novi

Vlado Božić, 1991: Kronika - Školovanje. Speleolog, god. 36/37, za 1988-1989, str.82, Zagreb

Vlado Božić, 2000: Školovanje. Speleolog 50 (posebno izdanje 04.05.2000.), str.15, Zagreb

 

1989.

Instruktorski seminar PSH

Sljeme

KŠK PSH

5 speleologa i 8 kandidata

Vlado Božić, 1991: Kronika - Školovanje. Speleolog, god. 36/37, za 1988-1989, str.82, Zagreb

 

1990.

XX. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

20/17 iz SOV

  Vlado Božić, 1992: Kronika - školovanje. Speleolog, god.38/39, za 1990-1991, str.58, Zagreb

Teo Barišić, 1990: 20. Zagrebačka speleološka škola. Velebiten, br.2, str.19-20, Zagreb

Slaven Dobrović, 1991: Speleološki odsjek . Velebiten br.6, str.28, Zagreb

Teo Barišić, 1990: 20. Zagrebačka speleološka škola. Naše planine, br. 9-10, str.228, Zagreb

 

1990.

XIII. splitska speleološka škola

Split

SOM

11/6 iz Splita

  Vlado Božić, 1992: Kronika - školovanje. Speleolog, god.38/39, za 1990-1991, str.58, Zagreb

Mladen Mužinić, 1991: 13. Splitska speleološka škola. Naše planine, br. 1-2, str.36, Zagreb

I. T. Marinov, 2001: Splitske speleološke škole. Speleobilten, br. 4, str,7-8, Split

 

1990.

Instruktorski tečaj PSH

Zagreb

Bjelolasica

KŠK PSH i KS PSH

7 iz SOV

2 iz SOŽ

Vlado Božić, 1992: Kronika - školovanje. Speleolog, god.38/39, za 1990-1991, str.58, Zagreb

 

1990.

Savjetovanje o samospašavanju i samopom.

Gorsko zrcalo

KS PSH

13 iz 3 SO-a

  Vlado Božić, 1992: Kronika - speleološki skupovi. Speleolog, god.38/39, za 1990-1991, str.58, Zagreb

Slaven Dobrović, 1990: Seminar o samospašavanju iz vertikalnih speleoloških objekata, Velebiten br.3, str.1-3, Zagreb

 

1991.

XXI. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

24/22 iz SOV

  Vlado Božić, 1992: Kronika - školovanje. Speleolog, god.38/39, za 1990-1991, str.58, Zagreb

Zoran Stipetić, 1991: Izvještaj o radu 21. Zagrebačke speleološke škole. Velebiten, br.7, str.25-26, Zagreb

Zoran Stipetić, 1991: 21. Zagrebačka speleološka škola.,Hrvatski planinar, br. 5-6, str.137, Zagreb

 

1991.

Alpinističko-speleološka  škola

Zagreb

SOV

15 iz gimnazije "Lucijan Vranjanin"

  Lavoslav Čaklović, 1991: Alpinističko-speleološka škola u školi "Lucijan Vranjanin". Velebiten, br.8, str.38, Zagreb

Iva Dobrović, 1993: Rad Speleološkog odsjeka PDS "Velebit" u 1992. godini. Velebiten, br.12, str.15, Zagreb

 

1991.

Speleološka škola

Zagreb

DISKF

23/7 iz Zagreba

Mladen Garašić, 1991: Speleološka škola u Mijatovoj jami (Kordun).Spelaeologia Croatica, Vol.2, str.64, Zagreb

 

1991.

Speleološka  škola

Fužine

HSD i SD Pauk

26 iz Fužina

Mladen Garašić, 1991: Prva speleološka škola održana u Fužinama (Gorski kotar).Spelaeologia Croatica, Vol. 2, str.64, Zagreb

 

1992.

XXII. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

24/23 iz SOV

  Slaven Dobrović, 1995: 22. Zagrebačka speleološka škola 92. Speleolog, god. 40/41, za 1992-1993, str.54, Zagreb

Slaven Dobrović, 1992: 22. Zagrebačka speleološka škola. Velebiten, br.10, str.21-22, Zagreb

Iva Dobrović, 1993: Rad Speleološkog odsjeka PDS "Velebit" u 1992. godini. Velebiten, br.12, str.15, Zagreb

Slaven Dobrović, 1992: 22. Zagrebačka speleološka škola., Hrvatski planinar, br. 11-12, str.279, Zagreb

 

1993.

XXIII. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

42/33 iz SOV

  Darko Troha, 1995: 23. Zagrebačka speleološka škola 1993. Speleolog, god. 40/41, za 1992-1993, str.55, Zagreb

Darko Troha, 1993: 23. Zagrebačka speleološka škola. Velebiten, br. 13, str.10, Zagreb

Ida Šintić, Ana Predović, Iva Kolar, 1993: Osvrt na događaje sa škole za speleologe pripravnike 1993. Velebiten, br. 13, str.11-15, Zagreb

 

1993.

Željezničarova škola speleologije

Zagreb

SOŽ

19/15 iz SOŽ I SS HGD

Juraj Posarić, 1995: Željezničarova škola speleologije. Speleolog, god. 40/41, za 1992-1993, str.54-55, Zagreb

Juraj Posarić, 1993: Željezničarova speleološka škola '93. Hrvatski planinar, br. 7-8, str.182, Zagreb

 

1993.

V. makarska speleološka škola

Makarska

 SOB

9/7 iz SOB

Stipe Bušelić, 1995: Peta makarska speleološka škola. Speleolog, god. 40/41, za 1992-1993, str.55, Zagreb

Stipe Bušelić, 1994: Peta makarska speleološka škola. Hrvatski planinar, br. 3-4, str.91, Zagreb

 

1993.

XIV. splitska speleološka škola

Split

SOM

22/7 iz SOM

I. T. Marinov, 1995: 14. Splitska speleološka škola. Speleolog, god. 40/41, za 1992-1993, str.55-56,  Zagreb

I. T. Marinov, 2001: Splitske speleološke škole. Speleobilten, br. 4, str,7-8, Split

 

1994.

XXIV. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

23/22 iz SOV

Dubravko Kavčić, 1995: Izvještaj 24. zagrebačke speleološke škole. Velebiten, br.20, str.26-27, Zagreb

 

1994.

Željezničarova škola speleologije

Zagreb

SOŽ

15/11 iz SOŽ

  Svjetlan Hudec i Sanjin Bolonić, 1997: Speleološki odsjek HPD "Željezničar u 1994. godini. Speleolog, god. 42/43, za 1994-1995, str.37, Zagreb

Svjetlan Hudec, 1997: Željezničarova speleološka škola 94. Speleolog, god. 42/43, za 1994-1995, str.39, Zagreb

 

1994.

6. karlovačka speleološka škola

Karlovac

SOD

18/15 iz SOD

Iva Galović, 1994: VI. Karlovačka speleološka škola. Speleo'zin, br.4, str.38-39, Karlovac

 

1994.

15. splitska speleološka škola

Split

SOM

8/7 iz SOM

I. T. Marinov, 1995: 15. Splitska speleološka škola. naše planine, br. 5, str.155, Zagreb

I. T. Marinov, 2001: Splitske speleološke škole. Speleobilten, br. 4, str,7-8, Split

 

1995.

25. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

25 iz SOV

  Tanja Bizjak, 1995: Rad SO PDS "Velebit" u 1995. godini. Velebiten, br.22, str.13, Zagreb

Siniša Rešetar, 1996: 25. Zagrebačka speleološka škola. Velebiten, br.23, str.18-19, Zagreb

Tanja Bizjak-Alfica, 1996: Rad SO-a PDS "Velebit" u 1995. godini. Speleo’zin, br.5, str.36, Karlovac

 

1995.

16. splitska speleološka škola

Split

SOM

21/15 iz Splita

 I. T. Marinov, 1996: 16. Splitska speleološka škola. Hrvatski planinar, br. 2, str.62, Zagreb

 I. T. Marinov, 2001: Splitske speleološke škole. Speleobilten, br. 4, str,7-8, Split

 

1995.

Željezničarova speleološka škola

Zagreb

SOŽ

13 iz SOŽ

  Svjetlan Hudec i Sanjin Bolonić, 1997: Speleološki odsjek HPD "Željezničar u 1995. godini. Speleolog, god. 42/43, za 1994-1995, str.38, Zagreb

Svjetlan Hudec, 1997: Željezničarova speleološka škola 95. Speleolog, god. 42/43, za 1994-1995, str.39, Zagreb

 

 

1996.

26. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

18 iz SOV

  Gordan Tomšić, 1996: Izvješće 26. Zagrebačke speleološke škole. Velebiten, br. 24, str.19, Zagreb

Tanja Bizjak, 1996: Speleološki odsjek. Velebiten, br.25, str.12, Zagreb

Tanja Bizjak, 1997: Izvještaj o radu Speleološkog odsjeka PDS "Velebit" u 1996. godini. Velebiten, br.6, str.23, Karlovac

 

1996.

Instruktorski seminar PSH

Sljeme

pl. dom

Runolist

KŠK i

KS PSH

29 ukupno

Vlado Božić, 1999: Seminar za speleološke instruktore. Speleolog, god. 44/45, za 1996-1997, str.52, Zagreb

 

1996.

17. splitska speleološka škola

Split

SOM

13 iz Splita, Hana,

Dbka, Šibenika

I.T. Marinov, 1997: 17. Splitska speleološka škola. Hrvatski planinar, br. 3, str.24, Zagreb

I. T. Marinov, 2001: Splitske speleološke škole. Speleobilten, br. 4, str,7-8, Split

 

1997.

Seminar o topografskom snimanju

Malačka

DSK i SOM

30 iz 6 dalmatinskih udruga

Goran Gabrić, 1997: Speleološki logor i Seminar o topografskom snimanju i dokumentaciji speleoloških objekata. Speleobilten, br.1, str.11, Split

I. T. Marinov, 1997: Speleološki logor "Malačka" i Seminar o topografiji i dokumentaciji. Speleobilten, br.1, stzr.12-13, Split

 

1997.

27. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

22/18 iz SOV

  Darko Bakšić, 1997: Izvješće s 27. Zagrebačke speleološke škole. Velebiten, br. 26, str. 18-20, Zagreb

Laura Popovac, 1998: Godišnji izvještaj u brojkama. Velebiten, br. 28, str.22, Zagreb

Darko Bakšić. 1997: Izvješće s 27. Zagrebačke speleološke škole. Speleo'zin, br.27, str.38-39, Karlovac

Darko Bakšić, 1997: 27. Zagrebačka speleološka škola (najava). Hrvatski planinar, br-3, str.24, Zagreb

Darko Bakšić, 1997: 27. Zagrebačka speleološka škola (izvještaj). Hrvatski planinar, br. 10, str.297, Zagreb

 

1997.

Speleološki tečaj

Paklenica

SO Li-burnija

12 iz Liburnije i SOM

  Goran Gabrić, 1997: Speleološki tečaj u Paklenici. Hrvatski planinar, br. 10, str.298, Zagreb

Goran Gabrić, 1997: Speleološki tečaj u Paklenici. Speleobilten, br.1, str.15, Split

 

1997.

Seminar o topografskom snimanju

Kozjak

SOM

30 iz 6 udruga

I. T. Marinov, 1997: Speleološki logor i seminar o topografskom snimanju. Hrvatski planinar, br. 10, str.298, Zagreb

 

1997.

Željezničarova speleološka škola

Zagreb

SOŽ

6 iz SOŽ

Vlasta Dečak, 1999: SO HPD "Željezničar" - tajnički izvještaj za 1997. godinu.   Speleolog, god. 44/45, za 1996-1997, str.45, Zagreb

 

1997.

Prva speleološka škola

SD Karlovac

Karlovac

SDK

12 iz SDK

  Neven Bočić, 2001: Speleološke škole i tečajevi. Pet godina uspješnog rada 1996-2001 Speleološko društvo "Karlovac", str.19, Karlovac

Neven Bočić, 1997: Prva speleološka škola SDK, Speleo'zin, br.6, str.25, Karlovac

 

1997.

17. splitska speleološka škola

Split

SOM

13 iz Splita, Šibenika, Hana i Dubrovnika

I. T. Marinov, 1997: 17. Splitska speleološka škola, Speleo'zin, br.6, str.24, Karlovac

  

1997.

Instruktorski seminar

Dom Runolist Sljeme

HPS

13 instr. iz SOV, SOŽ, SOM

  Vlado Božić, 1999: Instruktorski seminar i novi speleološki instruktori.  Speleolog, god. 44/45, za 1996-1997, str.52-53, Zagreb

Vlado Božić, 1998: Instruktorski seminar i novi speleološki instruktori. Hrvatski planinar, br.2, str.51-52, Zagreb

 

1997.

Hrvatska speleološka škola

Fužine

HSD

42 iz Zagreba, Karlovca, Splita, Kastva, Poreča, Fužina,  Delnica i Lokava

Mladen Garašić, 1997: Speleološki ispiti. Speleo'zin, br.7, str.36, Karlovac

 

1998.

Seminar o primjeni el. račun. i vođenje evidenc. u speleol.

Zagreb

SOV

KS HPS

20 iz SOV, SOŽ, SOM, SO Liburnija, SD Špiljar, SD Dinaridi

Mislav Vedriš, 1999: Godišnje izvješće o radu Speleološkog odsjeka PDS "Velebit" u 1998. godini. Velebiten, br.31, str.19, Zagreb  

Nenad Buzjak, 1999: Speleološki seminar 5.-6.-12.1998. Speleo'zin, br.10, str.38-39, Karlovac

 

1998.

Seminar o proširivanje uskih prolaza pomoću metaka HILTI

Kameno-lom Vrapče

SOV

KS HPS

20 iz SOV, SOŽ, SOM, SO Liburnija, SD Špiljar, SD Dinaridi

 

Mislav Vedriš, 1999: Godišnje izvješće o radu Speleološkog odsjeka PDS "Velebit" u 1998. godini. Velebiten, br.31, str.19, Zagreb  

Nenad Buzjak, 1999: Speleološki seminar 5.-6.-12.1998. Speleo'zin, br.10, str.38-39, Karlovac

 

1998.

28. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

24 iz SOV

Mislav Vedriš, 1999: Godišnje izvješće o radu Speleološkog odsjeka PDS "Velebit" u 1998. godini. Velebiten, br.31, str.18, Zagreb  

 

1998.

Seminar o postavljanju jama

Samarske stijene

SOV

13 iz SOV

Mislav Vedriš, 1999: Godišnje izvješće o radu Speleološkog odsjeka PDS "Velebit" u 1998. godini. Velebiten, br.31, str.19, Zagreb  

Čedo Josipović, 1999: Seminar o postavljanju jama 1998 - Samarske stijene. Velebiten, br.31, str.2-4, Zagreb

 

1998.

Željezničarova speleološka škola

Zagreb

SOŽ

6 iz SOŽ

Literatura: Nela Bosner, 2001: Speleološka škola '98. Speleolog, god. 46/47, za 1998-1999, str.72, Zagreb

 

1998.

18. Splitska speleološka škola

Split

SOM

16/14 iz Splita

I. T. Marinov, 1998: 18. Splitska speleološka škola. Hrvatski planinar, br. 7-8, str.235, Zagreb

I. T. Marinov, 1999: 18. Splitska speleološka škola. Speleobilten, br. 3, str. 9, Split

I. T. Marinov, 2001: Splitske speleološke škole. Speleobilten, br. 4, str,7-8, Split

 

1998.

Biospeleološki seminar

Rupići

Šibenik

SO PD Kame-nar

8 iz Kamenara, Sv.Mihovila, Mosora I Liburnije

Rajna Gladović, 1998: Biospeleološki seminar u Rupićima. Hrvatski planinar, br. 6, str.187, Zagreb

 

1998.

2. speleološka škola

SD Karlovac

Karlovac

SDK

12 iz SDK

Neven Bočić, 2001: Speleološke škole i tečajevi. Pet godina uspješnog rada 1996-2001 Speleološko društvo "Karlovac", str.19, Karlovac

Neven Bočić, 1999: Druga speleološka škola SD "Karlovac". Speleo'zin, br.10, str.41, Karlovac

 

1998.

Prva speleološka škola

 

Poreč

SD Had

7 iz Poreča

Marlon D. Živković, 1998: Hadovci misle ozbiljno (Prva speleološka škola). Hades, br.1, str.13, Poreč

 

1998.

Speleološka škola

SO PD "Dubovac"

Karlovac

SOD

7 iz Karlovca

Damir Basara, 1998: Speleološka škola SOPD "Dubovac".  Speleo'zin, br. 8/9, str.62, Karlovac  

 

1999.

19. splitska speleološka škola

Split

SOM

 13 iz SOM

I. T. Marinov, 1999: 19. Splitska speleološka škola. Hrvatski planinar, br.11-12, str.347, Zagreb

I. T. Marinov, 1999: 19. Splitska speleološka škola. Speleobilten, br.3, str.13, Split

I. T. Marinov, 2001: Splitske speleološke škole. Speleobilten, br. 4, str,7-8, Split

 

1999.

Prva kastavska speleološka škola

Kastav

SU Estavela

 19 iz Kastva i Rijeke

Dalibor Reš, 2000: Prva speleološka škola održana u Kastvu. Speleo'zin, br.13, str.42-43, Karlovac

 

1999.

Prva kaštelanska speleološka škola

Kaštel Stari

SO Ma-lačka

5 iz 2 SO Malačka i Kamenar

Goran Vukić, 1999: Prva kaštelanska speleološka škola. Hrvatski planinar, br. 4, str.121, Zagreb

 

1999.

Speleološki tečaj

Plan. Kuća

"Ćićo"

SO Kame-nar

12 iz 3 SO Sv.Mihovil, SO Kamenar i SAK Ekstrem

  Goran Gabrić, 1999: Speleološki tečaj - Rupići (Šibenik), Speleo'zin, br.12, str.35, Karlovac

Goran Gabrić, 1999: Speleološki tečaj - Rupići (Šibenik). Speleobilten, br. 3, str. 12, Split

 

1999.

Seminar o postavljanju jama

Lipovo polje

SOV

KS HPS

51 iz 11 udruga

Damir Lovretić - Ftitz, 2001: Seminar o postavljanju jama. Speleolog, god. 46/47, za 1998-1999, str.76, Zagreb

Darko Štefanac, 1999: Izvještaj sa seminara o postavljanju jama - Lipovo polje. Velebiten, br. 31, str.4-7, Zagreb

Dalibor Paar, 2000: Godišnje izvješće o radu Speleološkog odsjeka PDS "Velebit" u 1999. godini. Velebiten, br. 33, str.13, Zagreb

Željko Baćurin, 1999: Seminar o postavljanju jama, Lipovo polje -29/30.5.1999. Speleo'zin, br.11, str.31, Karlovac

 

1999.

VIII. speleološka škola SOD

Karlovac

SOD

18/15 iz SOD

Damir Basara, 1999: VIII. speleološka škola SO PD "Dubovac" Karlovac. Speleo'zin, br.12, str.36, Karlovac

 

1999.

29. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

20 iz Zagreba

Dalibor Paar, 2000: Godišnje izvješće o radu Speleološkog odsjeka PDS "Velebit" u 1999. godini. Velebiten, br. 33, str.13, Zagreb

 

1999.

Željezničarova speleološka škola

Zagreb

SOŽ

11 iz SOŽ

Vlasta Dečak, 2001: Željezničarova speleološka škola 1999. Speleolog, god. 46/47, za 1998-1999, str.72, Zagreb

 

1999.

Seminar o speleološkom spašavanju

Francuska

FSS

2 iz SOV

Dalibor Paar, 2000: Godišnje izvješće o radu SO PDS "Velebit" u 1999. godini, od 1.2.2000, str.7, Zagreb. Arhiva SO PDS "Velebit" i KS HPS, Zagreb

 

1999.

Tečaj o speleoronjenju

Izvor Cetine

Spel.ronsavez

2 iz SOŽ i 6 iz

DPI Mosor (2 iz SD "Špiljar")

Branko Jalžić, 1999: Speleoronilačko istraživanje špilja na izvorima rijeke Cetine. Poseban izvještaj za KS HPS od 1.10. 1999. - Prilog uz Zapisnik sastanka KS HPs od 1.10.1999, točka 1.d. Arhiva KS HPS, Zagreb

 

1999.

3. speleološka škola

SD Karlovac

Karlovac

SDK

10 iz SDK

Neven Bočić, 2001: Speleološke škole i tečajevi. Pet godina uspješnog rada 1996-2001 Speleološko društvo "Karlovac", str.19, Karlovac

Hrvoje Cvitanović, 1999: III. speleološka škola Speleološkog društva "Karlovac". Speleo'zin, br.12, str.35-36, Karlovac

 

2000.

Seminar o crtanju speleoloških objekata

Malačka

SO Mala

KS HPS

14 iz 4 udruge

4 instr. iz Zg, Kc i St.

Vlado Božić, 2003: Seminar o mjerenju i crtanju speleoloških objekata. Speleolog, god. 48/49, za 2000-2001, str. 94, Zagreb

Božidar Sučić, 2000: Seminar o vrtanju speleoloških objekata - malačka 2000. Velebiten, br. 33, str.15-18, Zagreb

Dalibor Paar: Godišnje izvješće o radu Speleološkog odsjeka PDS "Velebit" u 2000. godini. Velebiten, br.36, str.7, Zagreb

 

2000.

Seminar o samospašavanju

Borisov dom

Paklenica

SO Liburn.

KS HPS

125 iz 16 udruga

Nela Bosner, 2003: Seminar o samospašavanju u Paklenici. Speleolog, god. 48/49, za 2000-2001, str. 95, Zagreb

 

2000.

30. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

21/19 iz SOV

Dalibor Paar, 2000: Godišnje izvješće o radu Speleološkog odsjeka PDS "Velebit" u 2000. godini. Velebiten, br.36, str.7, Zagreb

 

2000.

Željezničarova speleološka škola - proljetna

Zagreb

SOŽ

16 iz SOŽ

Vlasta Dečak, 2003: Tajnički izvještaj za 2000. godinu. Speleolog, god. 48/49, za 2000-2001, str. 82, Zagreb

Vladimir Lindić, 2003: Speleološka škola SO-a HPD "Željezničar" u proljeće 2000. Speleolog, god. 48/49, za 2000-2001, str. 93, Zagreb

 

2000.

Željezničarova speleološka škola - jesenska

Zagreb

SOŽ

11 iz SOŽ

Vlasta Dečak, 2003: Tajnički izvještaj za 2000. godinu. Speleolog, god. 48/49, za 2000-2001, str. 82, Zagreb

Mladen Kuhta, 2003: Speleološka škola SO HPD "Željezničar" - jesen 2000. Speleolog, god. 48/49, za 2000-2001, str. 92-93, Zagreb

 

2000.

Speleološki tečaj SOD

Karlovac

SOD

6 iz SOD

Damir Basara, 2000: Izvješće o radu za 2000. Poseban izvještaj na obrascu, za arhivu KS HPS, Zagreb

 

2000.

4. speleološka škola

SD Karlovac

Karlovac

SDK

12 iz SDK

Neven Bočić, 2001: Speleološke škole i tečajevi. Pet godina uspješnog rada 1996-2001 Speleološko društvo "Karlovac", str.20, Karlovac

Neven Bočić, 2001: O radu Speleološkog društva Karlovac u 2000. godini. Speleo'zin, br. 14, str.25, Karlovac

 

2000.

VIII. speleološka škola

 SO-a PD "Dubovac"

 

Karlovac

SOD

18 izSOD

Damir Basara, 2000: VIII. speleološka škola SO PD "Dubovac"

  

2000.

2. kastavska speleološka škola

 

Kastav

SU Estavela

10/8 iz Kastva

Dalibor reš, 2002: 2. Kastavska škola. Speleo'zin, br. 15, str. 56, Karlovac

 

2000.

Seminar o dokumentaciji speleoloških objekata

Ročko polje Istra

HSS i SD "Istra"

46 iz Pazina, Buja Karlovca, Poreča,  Splita, Kastva, Fužina, Zagreba

 Mladen Garašić, 2006: HSS Seminar o dokumentaciji speleoloških objekata,Spelaeologia Croatica, vol.7, str.46-47, Zagreb

 

2001.

Prvi tečaj speleološkog spašavanja

Karlovac

GSS HPS

6 instruktora,

16 tečajaca iz 5 stanica

Darko Bakšić, 2001: Prvi tečaj speleološkog spašavanja GSS HPS. Velebiten, br.35, str. 25-27, Zagreb

  

2001.

Seminar o crtanju speleoloških objekata

Malačka

SO Split

KS HPS

16 iz 8 udruga

5 intr. iz Zg, St. i KC.

Saša Ilić, 2002: Godišnje izvješće o radu Speleološkog odsjeka PDS "Velebit" u 2001. godini. Velebiten, br.36, str.9, Zagreb

Tarita Burica, 2001: Seminar o crtanju speleoloških objekata "Malačka 2001". Speleobilten, br. 4, str.4, Split

 

2001.

Seminar o postavljanju jama

Bijele stijene

SOD

KS HPS

33 iz 6 udruga

Martina Borovec, 2003: Seminar o postavljanju jama - Bijele stijene. Speleolog, god. 48/49, za 2000-2001, str. 94-95, Zagreb

 

2001.

Seminar o opremanju jama

Jama Gradnica

SOM

iz SOM i Kamenar

oko 15

I. T. Marinov, 2001: Seminar o opremanju jama. Hrvatski planinar, br.6, str.182, Zagreb

I. T. Marinov, 2001: Seminar o opremanju jama. Speleobilten, br.4, str.9, Split

 

2001.

Speleološka škola SO PK Split

Split

SO

Split

12 iz SO Split i SO Malačka

Božidar Sišić, 2001: Izvješće o radu u 2001. Izvještaj na obrascu za KS HPS, Split

 

2001.

Speleološka škola SOD

Karlovac

SO Dubovac

9 iz Karlovca

Damir Basara, 2002: Aktivnost SO-a u 2001.g. Speleo'zin, br. 15, str. 55, Karlovac

 

2001.

31. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

22/19 iz SOV

Ana Čop, 2001: Izvještaj sa 31. Zagrebačke speleološke škole. Velebiten, br. 35, str.14-15, Zagreb

Saša Ilić, 2002: Godišnje izvješće o radu Speleološkog odsjeka PDS "Velebit" u 2001. godini. Velebiten, br.36, str.9, Zagreb

  

2001.

Željezničarova speleološka škola

Zagreb

SOŽ

10/9iz SOŽ

Martina Borovec, 2003: Tajnički izvještaj za 2001. godinu. Speleolog, god. 48/49, za 2000-2001, str. 84, Zagreb

Nela Bosner, 2003: Speleološka škola SO-a HPD "Željezničar" u jesen 2001. Speleolog, god. 48/49, za 2000-2001, str. 94, Zagreb

 

2001.

20. splitska speleološka škola

Split

SOM

12 iz SOM i PD "Imber" iz Omiša

   I. T. Marinov, 2001: 20. Splitska speleološka škola. Hrvatski planinar, br.11-12, str.342, Zagreb

I. T. Marinov, 2001: 20. Splitska speleološka škola. Speleobilten, br. 4, str.7, Split

I. T. Marinov, 2001: Splitske speleološke škole. Speleobilten, br. 4, str,7-8, Split

 

2001.

Speleološki tečaj na Korčuli

Blato na Korčuli

SOM i HPD Spivnik

6 iz HPD "Spivnik",

4 instr. iz SOM

Goran Gabrić, 2001: Speleološki tečaj u Blatu na Korčuli. Speleobilten, br. 4, str.7, Split

 

2001.

5. speleološka škola SD Karlovac

Karlovac

SDK

5 iz SDK

Neven Bočić, 2001: Speleološke škole i tečajevi. Pet godina uspješnog rada 1996-2001 Speleološko društvo "Karlovac", str.19, Karlovac

Zlatko Balaš, 2002: Izvješće o radu SD "Karlovac" u 2001. godini. Speleo'zin, br.15, str. 54, Karlovac 

 

2001.

Seminar o posebnim tehnikama speleoloških istraživanja

Fužine

HSS i SD "Pauk"

29 iz Fužina, Karlovca

Poreča, Pazina, Kastva, Zagreba I BiH

Mladen Garašić, 2006: HSS Seminar o posebnim tehnikama speleoloških istraživanja,Spelaeologia Croatica, Vol. 7, str. 49, Zagreb

 

2002.

32. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

28/26 iz SOV

Marko Andreis, 2002: Izvještaj o 32. Zagrebačkoj speleološkoj školi. Velebiten, br. 37, str. 24, Zagreb

Željka Nenadović, 2002: Moj privatni had (doživljaj sa 32. Zagrebačke speleološke škole). Velebiten, br. 37, str.24-26, Zagreb

 

2002.

II. speleološka škola SO PK Split

Split

SO Split

DSK

12/7 iz SOS, SO Malačka i SOŽ

Anonimus, 2002: Zapisnik sastanka KS HPS od 18.10.2002. Arhiva KS HPS, Zagreb

 

2002.

Instruktorski seminar

Sljeme

HPS

17 spel. instruktora

Ana Bakšić, 2002: Izvješće o radu KS HPS za 2002. godinu. Arhiva KS HPS, Zagreb

 

2002.

Željezničarova speleološka škola

Zagreb

SOŽ

13 iz SOŽ

Robert Dado, 2004: Speleološka škola 2002. Speleolog, god.50/51, za 2002-2003, str.101, Zagreb

 

2002.

6. speleološka škola

SD Karlovac

Karlovac

SDK

?

 

2003.

33. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

23 iz Zagreba

 Dalibor Paar, 2003: Izvješće sa 33. Zagrebačke speleološke škole. Velebiten, br.39, str. 10-14, Zagreb

  

2003.

Željezničarova speleološka škola

Zagreb

SOŽ

12 iz SOŽ

Nela Bosner, 2004: Speleološka škola SO HPD "Željezničar" - proljeće 2003. Speleolog, god.50/51, za 2002-2003, str.101-103, Zagreb

 

2003.

21. splitska speleološka škola

Split

SOM

?

 

2003.

7. speleološka škola SD Karlovac

Karlovac

SDK

5 iz SDK

Sonja Pjevac, 2004: Izvješće o radu SD "Karlovac" u 2003. godini. Speleo'zin, br.17, str. 82, Karlovac

 

2003.

3. samoborska speleološka škola

Samobor

SK Samobor

7 iz Samobora

Nenad Buzjak i Krešimir Motočić, 2004: Speleološki klub Samobor u 2003. godini. Speleo'zin, br. 17, str.82, Karlovac 

 

2003.

Speleološko-ekološki seminar

Samobor

SK Samobor

Oko 15 učenika Strukovne škole iz Samobora

Nenad Buzjak i Krešimir Motočić, 2004: : Speleološki klub Samobor u 2003. godini. Speleo'zin, br. 17, str.82, Karlovac

Nenad Buzjak, 2004: Speleološko-ekološki seminar za mladež grada Samobora. Speleo'zin, br. 17, str.84-85, Karlovac

 

2003.

Šibenska speleološka škola

Šibenik

SO Sv. Mihovil

15 iz SO Sv.Mihovil
4 iz SO Kamenar

Nataša Smolić, 2003: Šibenska speleološka škola. Hrvatski planinar, br.7-8, str.241, Zagreb

Anonimus, 2004: Prva šibenska speleološka škola. Helop, br.1, str.40, Šibenik

 

2003.

Prva speleološka škola SK

"Ozren Lukić"

Zagreb

SK Ozren Lukić

8 iz SKOL

Dinko Gromes, 2004: Prva speleološka škola. Speleosfera, br.1, str.49, Zagreb

 

2003.

Speleološka škola u Lici

Gospić

SOV

3 iz SD Lika i

3 iz SOV

Mladen Šaban, 2003: Prva speleološka škola u Lici, Lički planinar, br.2, str.33-34, Gospić

Ana Bakšić, 2003: 1. Lička speleološka škola - Program rada. Velebiten, br. 39, str. 14-17,  Zagreb

Ena Vrbek, 2003: 1. Lička speleološka škola. Velebiten, br. 39, str. 17-21, Zagreb

 

2003.

Seminar o speleološkoj dokumentaciji

Dom na Vodicama

SDK i KS HPS

30 iz Karlovca, Zagreba, Splita, Kaštela, Samobora

A. Maradin, 2003: Izvještaj sa Seminara o speleološkoj dokumentaciji. Speleo'zin, br. 16, str. 74, Karlovac

Vlado Božić, 2003: Savjetovanje o speleološkoj dokumentaciji i konferencija speleoloških odsjeka. Hrvatski planinar, br.4, str.120-121, Zagreb

 

2004.

34. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

?

 

2004.

Željezničarova speleološka škola

Zagreb

SOŽ

17 iz SOŽ

Tina Bosner, 2005: Speleološka škola SO HPD "Željezničar" 2004. Speleolog, god. 52, za 2004, str.84-85, Zagreb

 

2004.

8. speleološka škola SD Karlovac

Karlovac

SDK

?

 

2004.

Tečaj o topografskom snimanju speleoloških objekata

Karlovac

SOD i SDK

10 iz Karlovca

Damir Basara, 2004: Tečaj o topografskom snimanju speleoloških objekata. Speleo'zin, br. 17, str.86, Karlovac

Damir Basara, 2006: Izvještaj o radu SO PD "Dubovac" za razdoblje od 18.12.2003. do 01.12.2004. Speleo'zin, br.18, str.65, Karlovac

 

2004.

Druga speleološka škola SK "Ozren Lukić"

Zagreb

SKOL

10 iz SKOL

Neven Korač, 2005: Druga speleološka škola SKOL-a. Speleosfera, br. 2, str.69, Zagreb

 

2004.

Druga šibenska speleološka škola

Šibenik

Sv. Mihovil

8 iz SO Sv. Mihovil, 1 iz SO Kamenar

Anonimus, 2004: Druga šibenska speleološka škola. helop, br.1, str.40, Šibenik

 

2004.

5. kastavska speleološka škola

Kastav

SU Estavela

15 iz SU Estavela

  Alen Kapidžić, 2004: Peta kastavska speleoškola. Subterranea croatica, br.3, str. 71-72, Karlovac

Alen Kapidžić, 2005: Rad SU Estavele u 2004. godini. Subterranea croatica, br.4, str. 46, Karlovac

 

2004.

8. speleološka škola

Karlovac

SD Kar-lovac

8 iz Karlovca

Sonja Baćurin, 2007: Izvještaj o radu Speleološkog društva Karlovac za 2004. godinu,. Speleo'zin, br.18, str.67, Karlovac

2004.

Seminar o samospašavanju

Tunel Sljeme

SOV

KS HPS

Oko 20 iz Zgba i Karlovca

Vlado Božić, 2005: Seminar o samospašavanju, Speleolog, god. 52, za 2004, str.86, Zagreb

 

2004.

Tečaj o samospašavanju

Šibenik

Sv. Mihovil

40 speleologa - SO Sv.M, SOV, SOD

Aninumus, 2004: Tečaj samospašavanja u speleologiji. Helop, br. 1, str.40, Šibenik

 

2004.

Velika vježba spašavanja

Đula-Medvedica

HGSS

56 iz 17 udruga

Dalibor Jirkal, 2005: Vježba speleološkog spašavanja u Đuli -Medvedici. Speleolog, god. 52, za 2004, str.86, Zagreb

Ana Bakšić, 2004: Vježba speleološkog spašavanja iz špiljskog sustava Đula - Medvedica u Ogulinu, 4.-6. lipnja 2004. godine. Subterranea croatica, br.3, str.56-59, Karlovac

Mladen Garašić, 2006: Vježba speleo spašavanja u sustavu Đula-Medvedica.Spelaeologia Croatica, Vol. 7, str. 55, Zagreb

 

2004.

Seminar o izradi nacrta pomoću računala

Zagreb

SOV

KS HPS

17 iz 5 udruga

Mea Bombardelli, 2005: Seminar o izradi nacrta speleoloških objekata pomoću računala. Speleolog, god. 52, za 2004, str.87, Zagreb

 

2004.

Seminar o snimanjima u speleološkim objektima

Pazin

HSS

32 iz 12 spel. udruga iz Hrvatske i Slovenije

Nenad Buzjak, Krešimir Motočić, 2005: Speleološki klub "Samobor" u 2004. godini. Subterranea croatica, br. 4, str.45, Karlovac

Mladen Garašić, 2004: Seminar o različitim snimanjima i mjerenjima u speleološkim objektima. Speleo'zin, br.17, str.84, Karlovac

 

2004.

12. škola krša - datiranje špiljskih sedimenata

Postojna

JZS

 1 iz Hrvatske

Martina Pekčec, 2005: 12. Škola krša, Postojna (SLO), 21-24.6.2004 - datiranje špiljskih sedimenata. Velebiten, br.42, str. 42-43, Zagreb

 

2005.

35. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

?

  

2005.

Željezničarova speleološka škola

Zagreb

SOŽ

17 iz SOŽ

Siniša Jembrih, 2006: Izvješće o speleološkoj školi SO HPD "Željezničar" 2005. Speleolog, god.53, za 2005, str.80, Zagreb

 

2005.

3. šibenska speleološka škola

Šibenik

Sv. Mihovil

8 iz SO Mihovil i 2 iz SO Promina

Aida Barišić, 2005: 3. Šibenska speleološka škola. Helop, br. 2, str. 22-23, Šibenik

 

2005.

9. speleološka škola

Karlovac

SDK

?

Antonio Mihalić, 2007: Izvještaj o radu Speleološkog društva Karlovac za 2005. godinu,. Speleo'zin, br.18, str.67, Karlovac

 

2005.

Tečaj tehničko i speleološko ronjenje i spašavanje

ZagorskaMrežnica, Cetina

SOV

3 iz SOV i SOŽ

Instr. iz Slovenije

Ivica Ćukušić i Andrej Stroj, 2005: Tečaj za tehničko i speleološko ronjenje i spašavanje u ronjenju. Velebiten, br. 42, str.17-18, Zagreb

 

2005.

Seminar o edukaciji u speleologiji

Pazin

HSS

Tridesetak ?

Dalibor Reš, 2006: Izvještaj Speleološke udruge "Estavela" iz Kastva za 2005. godinu. Subterranea croatica, br.6, str.55, Karlovac 

Nenad Buzjak, Krešimir Matočić, 2006: Speleološki klub "Samobora2 u 2005. godini. Subterranea croatica, br.6, str.57, Karlovac

Mladen Garašić, 2006: Izvještaj o radu Hrvatskog speleološkog saveza u 2005. godini. Spelaeologia croatica, vol. 7, str.62, Zagreb

 

2006.

36. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

?

  

2006.

Željezničarova speleološka škola

Zagreb

SOŽ

11 iz SOŽ

Siniša Jembrih, 2007: Izvješće o završenoj speleološkoj školi SO HPD "Željezničar" 2006, Speleolog, god. 54, za 2006, str. 63, Zagreb

 

2006.

Samoborska speleološka škola

Samobor

SK Sa-mobor

15/4 iz Samobora

Krešimir Motočić i Nenad Buzjak, 2007:  Aktivnosti Speleološkog kluba "Samobor" u 2006. godini. Subterranea croatica, br.8, str.34-35, Karlovac

 

2006.

6. speleološka škola

Kastav

SU Estavela

11 iz Kastva

Rudi Reš, 2007: Godišnji izvještaj Speleološke udruge "Estavela" iz Kastva za 2006. godinu. Subterranea croatica, br.8, str.36-37, Karlovac

 

2006.

Speleološka škola SOD

Karlovac

SOD

3 iz SOD

 

2006.

10. speleološka škola

SD Karlovac

Karlovac

SDK

?

 

2006.

4. speleološka škola

SO HPD Sveti Mihovil

Šibenik

SO HPD

Sv. Mihovil

3 iz SO Mihovil, 2 iz HPD Dinara

Maja Škugor, 2006: 4. Speleološka škola. Helop, br.3, str.14-15, Šibenik

 

2006.

Seminar o speleološkoj dokumentaciji

Šibenik

SO HPD Sv. Mihovil, KS HPS

25 speleologa iz 9 speleoloških udruga KS HPS i HSS

Teo Barišić:, 2006: Seminar o speleološkoj dokumentaciji, Helop, br.3.,str 43
 

2006.

Seminar o tehničkom opremanju speleoloških objekata

Severin na Kupi

HSS i SD Karlovac

37 iz Karlovca, Zgba,

Kastva, Buja, Opatije,

Samobora

Mladen Garašić, 2006: HSS Seminar o tehničkom opremanju speleoloških objekata.Spelaeologia Croatica, Vol. 7, str.63, Zagreb

 

2006.

Seminar o osnovama speleospašavanja

28-29.10.2006. –Šibenik, Čikola

SOV, KS HGSS, KS HPS, HSS

40 speleologa iz više udruga iz KS HPS i HSS

Teo Barišić:, 2006: Seminar o samospašavanju, Helop, br.3.,str 44
Tina Bosner:,2006: Seminar o samospašavanju i spašavanju iz jama, Speleolog,br.54,str66-67

 

2007.

37. zagrebačka speleološka škola

Zagreb

SOV

22

 

2007.

Željezničarova speleološka škola

Zagreb

SOŽ

22/19 iz SOŽ

Nela Bosner: Speleološka škola SO "Željezničar" u 2007. Speleolog, god.55, za 2007, str…..; Zagreb

 

2007.

7. kastavska speleoškola

Kastav

SU Esta-vela

6 iz Kastva

Dalibor Reš, 2007: 7. Kastavska speleoškola. Subterranea croatica, br.8, str.40, Karlovac

 

2007.

11. Speleološka škola

SD Karlovac

Karlovac

SDK

?

 

2007.

Seminar o tehnikama speleološkog spašavanja

Špilja Baredine

KS HPS,

HSS i

HGSS

62 iz Karlovca, Zagreba, Kastva, Buja, Opatije, Samobora, Rijeke, Pule, Zadra, Poreča, Pazina

Josip Dadić, 2008: Seminar o tehnikama speleološkog spašavanja. Speleolog, god.55, za 2007, str…..Zagreb

 

2007.

5. Šibenska speleološka škola

SO HPD Sveti Mihovil

Šibenik

SO HPD

Sv. Mihovil

2 iz SO Mihovil i 2 iz SO Promina

Teo Barišić, 2007: 5.Šibenska speleloška škola, Helop, broj 4, str 21

 

2008.

6. Šibenska speleološka škola

SO HPD Sveti Mihovil

Šibenik

SO HPD

Sv. Mihovil

12 SO Mihovil i 4 iz SO Promina

Ana Pamuković 2008: Speleloška škola 2008, Helop, broj 5, str 12

 

Molimo sve udruge da pošalju podatke za 2008. godinu!

 

© 2008. KOMISIJA ZA SPELEOLOGIJU HPS