Turistički uređene špilje u Hrvatskoj

Tourist caves (Show caves) in Croatia

(špilja = cave)

Špiljama lijepe naše - obilaznica SO Željezničara

Preporučena literatura:
Vlado Božić, Speleološki turizam u Hrvatskoj, SO HPD Željezničar, 1999.

  Baraćeve špilje, Rakovica
  Špilja Baredine, Nova Vas
  Špilja Biserujka, Rudine, otok Krk
  Cerovačke špilje, Gračac
  Feštinsko kraljevstvo, Feštini-Žminj
  Grapčeva špilja, Hvar
  Špilja Lokvarka, Lokve
  Manita peć, NP Paklenica
  Modra špilja, Biševo
  Samograd, Perušić
  Špilja Veternica, Zagreb
  Špilja Vranjača, Dugopolje
  Špilja Vrelo, Fužine
Showcaves of the World
Svjetski popis turističkih špilja uključujući i hrvatske špilje.

Ako želite dodati link pišite na / If you want to add a link send e-mail

      

©  2011  HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ