ŠPILJARSKA

Tu je uže, tu su ljestve,
Tu su karabitke dvje.
Iz vlaka se izlazi, Na red se i ne pazi,
Naš SO gilja sam kroz tihu noć.

Do objekta dosta ima,
Kad bi tamo bili već.
Jer oprema je teška I svak se slatko smješka
Kad podvali drugom tešku stvar.

Na ulazu gužva vlada,
Zbrka stvori se za čas.
Prolijeva tad se krvi, Jer svak bi htio prvi
Da upadne već u jamu tu.

A u jami tama vlada,
Svjetla nema ni za lijek.
Jer lampe su u kvaru I svijetli se na žaru
Od nekog čika bačenog uz put.

Na povratku žurbe nema,
Vlak će otići bez nas.
A kada padne tama, Tad sreća dođe sama
I teretnjakom vozimo se mi.

Radovan Čepelak – Čep
Mijatova jama, Kordun, 19. 03. 1967.

© 2008. Speleološki odsjek Velebit