Znanstveno-stručni skup: Posebne vrijednosti dubokog krša

Krasno, 21.-22. travnja 2012.

   U Krasnu se od 21.-22. travnja 2012. održao Znanstveno-stručni skup: Posebne vrijednosti dubokog krša. U radu skupa sudjelovalo je 128 stručnjaka za istraživanja i zaštitu krša, špilja i jama iz 24 ustanove i 18 speleoloških udruga iz Hrvatske i susjednih zemalja.

   Nakon uvodnog slova ravnatelja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit Milana Nekića, skup je otvorio ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu prirode Davorin Marković. Na skupu je održano 39 predavanja i postera koji se bave različitim aspektima speleoloških i znanstvenih istraživanja u kršu te zaštite i upravljanja tim područjima.

   Pregledom dosadašnjih spoznaja o prirodnim vrijednostima krša koji prekriva preko 50% Hrvatske te o velikim špiljama i jamama ustanovljeno je da postoje brojni aspekti budućih znanstvenih i speleoloških istraživanja, posebice u dubokom kršu. Potrebno je još puno istraživanja kako bi se prikupili podaci o geološkim, hidrološkim, biološkim i drugim svojstvima špilja i jama u Hrvatskoj, razumjelo složene procese u njima i provela njihova odgovarajuća zaštita. Tim istraživanjima bi se uspostavilo bolje vrednovanje i upravljanje ne samo tim posebnim prirodnim vrijednostima koje su često značajne u svjetskim okvirima, već i vodnim i drugim resursima krša koji su važni za Hrvatsku.

► Zbornik sažetaka Krasno 2012    ISBN 978-953-57151-0-8

Galerija fotografija - http://photobucket.com/krasno2012

Prezentacija u Senju - http://photobucket.com/senj2012

   Velik broj stručnjaka i tema istraživanja prezentiranih na ovom skupu pokazuje da su u Hrvatskoj potrebna puno opsežnija istraživanja krša te da nedostaje institucija poput instituta za krš, koja bi koordinirala i poticala takva istraživanja. Složenost procesa u kršu zahtijeva multidisciplinaran pristup i suradnju stručnjaka različitih profila i speleologa. Speleološka istraživanja koja u Hrvatskoj organizirano izvode speleološke udruge preko 100 godina temelj su svih znanstvenih istraživanja i zaštite špilja i jama. Zakonska regulativa u Hrvatskoj treba poticati i na odgovarajući način vrednovati speleološku djelatnost.

Na skupu je predstavljen Zbornik radova Stručnog seminara o zaštiti špilja i podzemne faune - Ogulin 2010. Pri tome je Nenad Buzjak  istaknuo ulogu speleoloških istraživanja u zaštiti špilja.

Ivo Lučić je predstavio inicijativu za osnivanjem studija o kršu u Međugorju (BiH).

Skup je održan u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit koji karakterizira izrazita raznolikost krških fenomena, bogatstva živog svijeta i iznimnih prirodnih ljepota na relativno malom prostoru. Posebnost Velebita su duboke jame, krški fenomeni koji istraživačima pružaju neposredan uvid u njihova posebna svojstva na dubinama od stotinu do više od 1400 metara. Zbog kompleksnosti i otežanog pristupa, do sada je u svijetu izvedeno malo znanstvenih istraživanja dubokih jama, ali i dubokog krša općenito. U Nacionalnom parku Sjeverni Velebit ove godine obilježavamo dvadesetu godišnjicu otkrića najdubljeg hrvatskog jamskog sustava, Lukina jama - Trojama (dubina 1421 m). Zahvaljujući potpori speleološkim istraživanjima, na području Sjevernog Velebita su postignuti izuzetni speleološki, biospeleološki i drugi znanstveni rezultati. U završnoj riječi, stručna voditeljica nacionalnog parka Svjetlana Lupret-Obradović je istaknula tu dugogodišnju uspješnu suradnju sa speleolozima, koja je rezultirala organizacijom ovog znanstveno-stručnog skupa.


Organizacijski odbor
Jana Bedek (predsjednica), Dubravka Kljajo (NPSV), Marko Lukić (HBSD), Ruđer Novak (SOŽ), Domagoj Tomašković (SKS), Zvonimir Vrbanec (SOV)

Znanstveni i programski odbor
Dr. sc. Darko Bakšić (Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet), Dr. sc. Neven Bočić (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek), Dr. sc. Nenad Buzjak (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek), Dr. sc. Franci Gabrovšek (Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna, Slovenija), Mr.sc. Roman Ozimec (Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb), Dr. sc. Dalibor Paar (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Fizički odsjek), Dr.sc. Lukas Plan (Department for Karst and Caves, Natural History Museum Vienna, Austria), Dr. sc. Andrej Stroj (Hrvatski geološki institut, Zagreb)

Organizatori
Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit
Speleološki odsjek PDS Velebit
Speleološki odsjek HPD Željezničar
Speleološki klub Samobor
Hrvatsko biospeleološko društvo

Pokrovitelji
Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit,
Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza
Hrvatski speleološki savez

Popis ustanova sudionika
1. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb
2. Hrvatski geološki institut, Zagreb
3. Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
4. Hrvatsko vojno učilište „Petar Zrinski“, Zagreb
5. Institut Ruđer Bošković, Zavod za eksperimentalnu fiziku, Zagreb
6. Institut Ruđer Bošković, Zavod za molekularnu biologiju, Zagreb
7. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna, Slovenija
8. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka
9. Sveučilište u Bielefeldu, Fakultet za fiziku, Njemačka
10. Sveučilište u Osijeku, Odjel za fiziku, Osijek
11. Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Zavod za fiziku, Rijeka
12. Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju, Centar za istraživanje krša i priobalja, Zadar
13. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb
14. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb
15. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, Zagreb
16. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek, Zagreb
17. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb
18. Javna ustanova Nacionalni park Paklenica, Starigrad-Paklenica
19. Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit, Krasno
20. Javna ustanova Park prirode Biokovo, Makarska
21. Javna ustanova Park prirode Medvednica, Zagreb
22. Javna ustanova Park prirode Papuk, Velika
23. Javna ustanova Park prirode Velebit, Gospić
24. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije Natura viva, Karlovac

Popis speleoloških udruga
1. Društvo za raziskovanje jam, Ljubljana, Slovenija
2. Hrvatski planinarski savez, Komisija za speleologiju, Zagreb
3. Hrvatski speleološki savez, Zagreb
4. Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb
5. Speleološki klub Samobor, Samobor
6. Speleološki klub Ozren Lukić, Zagreb
7. Speleološki klub Ursus spelaeus, Karlovac
8. Speleološki odsjek HPK Sv. Mihovil, Šibenik
9. Speleološki odsjek HPD Željezničar, Zagreb
10. Speleološki odsjek Liburnija, PD Paklenica, Zadar
11. Speleološki odsjek PD Dubovac, Karlovac
12. Speleološko društvo Đula-Medvedica, Ogulin
13. Speleološko društvo Istra, Pazin
14. Speleološko društvo Karlovac, Karlovac
15. Speleološko društvo Velebit i Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb
16. Speleološka udruga Kraševski zviri, Ivanec
17. Speleološka udruga Spelunka, Ika
18. Zagrebački speleološki savez, Zagreb
19. Društvo geografa Lik, Zagreb
 

Popis sudionika

 

Ime

Prezime

Institucija / Udruga

1.

Davor

Andrić

Speleološki odsjek HPD Željezničar, Zagreb

2.

Andrej

Babić

Speleološka udruga Kraševski zviri, Ivanec

3.

Darko

Bakšić

Speleološko društvo Velebit, Zagreb; Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

4.

Ana

Bakšić

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

5.

Tajana

Ban Ćurić

JU Park prirode Medvednica, Zagreb

6.

Davor

Baran

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

7.

Teo

Barišić

Speleološki odsjek HPK Sveti Mihovil, Šibenik

8.

Damir

Basara

Speleološki odsjek PD Dubovac, Karlovac

9.

Jana

Bedek

Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb

10.

Matija

Belač

Speleološka udruga Kraševski zviri, Ivanec

11.

Danko

Bertović

Speleološko društvo Đula-Medvedica, Ogulin

12.

Helena

Bilandžija

Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb; Institut Ruđer Bošković, Zavod za molekularnu biologiju, Zagreb

13.

Tihana

Boban

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

14.

Slaven

Boban

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

15.

Neven

Bočić

Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb

16.

Mea

Bombardelli

Speleološki odsjek HPD Željezničar, Zagreb

17.

Vlado

Božić

Speleološki odsjek HPD Željezničar, Zagreb

18.

Katarina

Bradić

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

19.

Nenad

Buzjak

Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb; Speleološki klub Samobor, Samobor

20.

Hrvoje

Cvitanović

Speleološki klub Ursus spelaeus, Karlovac

21.

Nataša

Cvitanović

Speleološki klub Ursus spelaeus, Karlovac

22.

Martina

Cvitković

Društvo geografa Lik, Zagreb

23.

Tamara

Čuković

Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb, SO PDS Velebit, Zagreb

24.

Anđela

Ćukušić

Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb, Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

25.

Hrvoje

Ćustić

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

26.

Tihomir

Devčić

JU Nacionalni park Sjeverni Velebit, Krasno

27.

Ozren

Dodić

Speleološka udruga Spelunka, Ika

28.

Ivan

Draganjac

Speleološki odsjek PD Dubovac, Karlovac

29.

Jelena

Drakulić Draganjac

Speleološki odsjek PD Dubovac, Karlovac; Speleološko društvo Đula-Medvedica, Ogulin

30.

Tvrtko

Dražina

Hrvatsko biospeleoško društvo, Zagreb

31.

Vinka

Dubovečak

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

32.

Lana

Đud

Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb; Speleološki odsjek HPD Željezničar, Zagreb

33.

Domagoj

Eklić

Speleološko društvo Karlovac, Karlovac

34.

Hrvoje

Eklić

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

35.

Filip

Filipović

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

36.

Franci

Gabrovšek

Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Slovenija

37.

Stjepan

Gal

JU Park prirode Papuk, Velika

38.

Tomislav

Guščić

Speleološki klub Samobor, Samobor

39.

Natalija

Habulin

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

40.

Aleksandar

Hadeljan

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

41.

Marko

Hajduk

Speleološka udruga Kraševski zviri, Ivanec

42.

Daniela

Hamidović

Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

43.

Darko

Henc

Speleološki klub Samobor, Samobor

44.

Dajana

Hmura

Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb

45.

Matija

Horvatin

Speleološki odsjek PD Dubovac, Karlovac

46.

Ivana

Ilijaš

Speleološki klub Samobor, Samobor

47.

Lučić

Ivo

Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb

48.

Branko

Jalžić

Speleološki odsjek HPD Željezničar, Zagreb

49.

Damir

Janton

Speleološki klub Ozren Lukić, Zagreb

50.

Željka

Janjanin

Speleološko društvo Đula-Medvedica, Ogulin

51.

Čedo

Josipović

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

52.

Ljiljana

Josipović

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

53.

Dubravka

Kljajo

JU Nacionalni park Sjeverni Velebit, Krasno

54.

Tommy

Kolman

Speleološki klub Samobor, Samobor

55.

Ana

Komerički

Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb; Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

56.

Dario

Kompar

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

57.

Neven

Korač

Speleološki klub Ozren Lukić, Zagreb

58.

Irena

Krušić

JU Nacionalni park Sjeverni Velebit, Krasno

59.

Anita

Kulušić

Speleološki klub Ozren Lukić, Zagreb

60.

Petra

Kutleša

Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb

61.

Damir

Lacković

Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb

62.

Roman

Leopold

Speleološki klub Ozren Lukić, Zagreb

63.

Jadran

Lindić

Speleološki klub Ozren Lukić, Zagreb

64.

Nina

Lončar

Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju, Centar za istraživanje krša i priobalja, Zadar

65.

Robert

Lončarić

Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju, Zadar

66.

Damir

Lovretić

Speleološki odsjek HPD Željezničar, Zagreb

67.

Marko

Lukić

Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb

68.

Svjetlana

Lupret-Obradović

JU Nacionalni park Sjeverni Velebit, Krasno

69.

Rajna

Malinar

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

70.

Diana

Mance

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za fiziku, Rijeka

71.

Nikola

Marijan

Društvo geografa Lik, Zagreb

72.

Davorin

Marković

Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

73.

Petar

Matika

Speleološko društvo Istra, Pazin

74.

Tomica

Matišić

Speleološka udruga Kraševski zviri, Ivanec

75.

Kazimir

Miculinić

Speleološki odsjek HPD Željezničar, Zagreb; HBSD, Zagreb

76.

Tamara

Mihoci

Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb

77.

Marijan

Milovac

JU Nacionalni park Paklenica, Starigrad-Paklenica

78.

Krešimir

Motočić

Speleološki klub Samobor, Samobor

79.

Luka

Mudronja

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

80.

Marin

Mustapić

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

81.

Ljiljana

Nekić

Speleološki klub Samobor, Samobor

82.

Boris

Olujić

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb; Speleološki klub Ursus spelaeus, Karlovac

83.

Dalibor

Paar

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, Fizički odsjek, Zagreb; Komisija za speleologiju HPS, Zagreb

84.

Maša

Paić

Društvo geografa Lik, Zagreb

85.

Magdalena

Pandžić

Speleološki klub Ozren Lukić, Zagreb

86.

Inga

Patarčić

Speleološki odsjek HPD Željezničar, Zagreb

87.

Martina

Pavlek

Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb

88.

Andrija

Perušić

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

89.

Mitja

Prelovšek

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana; Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna, Slovenija

90.

Filip

Presečki

Speleološki klub Ozren Lukić, Zagreb

91.

Ksenija

Prieslac

Speleološko društvo Karlovac, Karlovac

92.

Matej

Radanović

Speleološki klub Ozren Lukić, Zagreb

93.

Neven

Ris

Speleološko društvo Karlovac, Karlovac

94.

Goran

Rnjak

Speleološki odsjek HPK Sveti Mihovil, Šibenik

95.

Frane

Rogić

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

96.

Krešimir

Samodol

Speleološki odsjek Liburnija, PD Paklenica

97.

Tea

Selaković

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

98.

Maja

Silić

Speleološko društvo Đula-Medvedica, Ogulin

99.

Andreja

Sironić

Institut Ruđer Bošković, Zavod za eksperimentalnu fiziku, Zagreb

100.

Lidija

Starešinčić

Speleološki odsjek PD Dubovac, Karlovac

101.

Andrej

Stroj

Hrvatski geološki institut, Zagreb; Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

102.

Vedran

Sudar

Speleološki klub Ozren Lukić, Zagreb

103.

Maša

Surić

Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju, Zadar

104.

Ante

Sušić

Speleološki odsjek HPD Željezničar, Zagreb

105.

Nenad

Suvajac

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

106.

Darija

Šarić

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

107.

Tea

Šilić

JU Nacionalni park Sjeverni Velebit, Krasno

108.

Hrvoje

Škrabić

Park prirode Biokovo, Makarska

109.

Nikola

Šoić

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb; HGSS, Zagreb

110.

Iva

Štefan

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

111.

Neven

Šuica

Speleološki klub Ozren Lukić, Zagreb

112.

Josip

Tomaić

JU Park prirode Velebit

113.

Domagoj

Tomašković

Speleološki klub Samobor, Samobor

114.

Neven

Trenc

Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

115.

Anita

Trojanović

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

116.

Marina

Trpčić

JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije Natura viva, Karlovac

117.

Andrej

Turina

Speleološki klub Samobor, Samobor

118.

Milivoj

Uroić

Speleološki odsjek HPD Željezničar, Zagreb

119.

Ivan

Vlašić

Speleološki klub Ozren Lukić, Zagreb

120.

Zvonimir

Vrbanec

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

121.

Vedran

Vučić

Speleološko društvo Đula-Medvedica, Ogulin

122.

Tatjana

Vujnović

Speleološki klub Samobor, Samobor

123.

Vida

Zrnčić

Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb

124.

Gordana

Zwicker Kompar

Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

125.

Jasna

Železnjak

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

126.

Ronald

Železnjak

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

127.

Morena

Želle

Speleološki klub Samobor, Samobor

128.

Anja

Žmegač

Speleološki odsjek PDS Velebit, Zagreb

  OBJAVLJENO: 24.04.2012. 00:31

Fotografije: Ante Sušić i Dalibor Paar

 

       HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ     ŠPILJE HRVATSKE     ZNANOST    ZAŠTITA ŠPILJA

© 2016.  HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ