Sige

   Nastanak siga dio je procesa okršavanja kojim nastaju špilje i jame. Sige su sekundarni kemijski talozi koji nastaju djelovanjem vode. Sige mogu sadržavati jedan ili kombinaciju preko 300 poznatih minerala. Karbonati su najčešći mineralni talozi koji se nalaze u špiljama. Od sekundarnih karbonatnih minerala najčešći su kalciti i aragonit, koji predstavljaju oko 95% svih špiljskih minerala. Istaknimo definiciju špiljskih minerala P.Fortija kojom se oni jasno razlikuju od ostalih minerala na svijetu:

Špiljski minerali: sekundarni minerali formirani u špilji

Pri tome sekundarni znači da je mineral produkt kemijske reakcije od primarnog minerala koji postoji u stijenama ili u talogu. Špilja je prirodna šupljina čija je veličina pogodna za direktno istraživanje čovjeka i koja se pruža iza granice dnevnog svjetla.

Minerali u špiljama u svijetu: 97% karbonati, 2.5% sulfati, 0.5% ostali. Sistematske studije špiljskih mineraloško-genetskih mehanizama su počele tek zadnjih godina. Do sada je u svijetu znanstveno proučavan tek mali broj špilja, u kojima je do sada opaženo preko 300 špiljskih minerala, a neki od njih su novi za znanost.


Stalaktit u procesu kristalizacije koja se odvija u kapljici na vrhu.
Nepravilni oblici sa strane su heliktiti - stalaktiti koji rastu po zakrivljenim putanjama.

Mehanizam odgovoran za preko 95% svih kemijskih taloga u špiljama baziran je na procesu u kojem oborinska voda otapanjem CO2 iz zraka i prolaskom kroz naslage humusa postaje blago kisela te otapa vapnenac. U tom procesu korozije vapnenac se rastavlja na ione kalcija (Ca2+) i hidrogen karbonata (HCO3-). Prolaskom kroz pukotine, procjedna voda dolazi u špilju. Jednom izložena špiljskoj atmosferi u kojoj je manji parcijalni tlak CO2 nego u vodi, voda će uspostavljati ravnotežu s novim okolišem i CO2 će u plinovitom stanju izlaziti iz otopine. To povećava razinu saturacije otopine obzirom na kalcit (ili drugi mineral u otopini) te vodi do nužnog preduvjeta za taloženje, odnosno kristalizaciju minerala kalcijevog karbonata koji nazivamo kalcit (CaCO3).

Ca2+ + 2HCO3- CaCO3 +H2O + CO2

Isparavanjem vode ili kapanjem, ovim procesom nastaju sige. Isparavanje vode također povećava koncentraciju preostalog CO2 u vodi, što također diže razinu saturacije i pospješuje kristalizaciju kalcita. Kalcit formiran pod uvjetima isparavanja vode, koji se obično može naći u blizini ulaza u špilje ili u jako suhim špiljama je mikrokristaličan i mekan. Za razliku od njega kalcit formiran isparavanjem CO2 je tvrd i masivan.


Stalaktiti u prvoj fazi nastanka imaju oblik cjevčica (koje se još nazivaju makaroni)
 kroz čije se sredine cijedi voda.
Strujanje zraka pogoduje nastanku siga nepravilnih oblika - heliktita.

 


Kapljica vode u dolasku kroz cjevčicu, da bi se zaustavila na vrhu stalaktita i tu
 došlo do kristalizacije kalcita.

 


Stalagmiti nastaju kapanjem vodene otopine sa stropa špilje. Kapanjem dolazi do oslobađanja CO2 iz otopine te kristalizacije kalcita. Stalagmiti za razliku od stalaktita nemaju početnu fazu nastanka u obliku cjevčice, dakle u njihovom presjeku nema rupe u sredini.

 


Poseban oblik siga su zavjese. Nastaju na mjestima gdje vodena otopina ne dolazi samo iz jedne točke (npr. kod  pukotine u stropu).

 

Naglasimo na kraju da su sige su samo jedna od puno vrsta taloga u unutrašnjosti špilja. Druge vrste taloga možda nisu toliko estetski atraktivne, ali su znanstveno vrlo zanimljive.

 


Ukupna slika špiljskih taloga može biti poprilično složena i rezultat
ne samo kristalizacije karbonata već i niza drugih procesa.

 

Uredili: D.Paar i D.Bakšić

 

U knjizi Sige autora Damira Lackovića, dostupnoj u digitalnom obliku na Hrvatskom speleološkom poslužitelju, možete saznati o tome gdje i kako nastaju sige, o procesu okršavanja i nastanku špilja i jama, o mineralnom sastavu siga. Prikazani su najčešći oblici siga te neke rijetke koji se javljaju u hrvatskome kršu. Pojašnjeno je čime je određena boja siga, kako brzo sige rastu i koliko su stare.

 

   Sige su uvijek skrivene pogledu, uvijek obavijene nekom tajnom i pričama, koje u narodu pobuđuje susret s nepoznatim i mračnim podzemnim svijetom. Mračnim dok ga ne osvijetli titravi plamen karbidne svjetiljke speleologa. I tada, kao taknute štapićem čarobnjaka, zanjišu se krivuljaste sjene, poigraju izmiješane s čudesnim kamenim oblicima, zaiskre se plohe kristala na njihovoj površini, zablistaju kapljice vode na stropu i u zrcalu bistrih kamenica. Sige, stupovi, cjevčice, koralji, čipke, saljevi, lopoči, zavjese, orgulje, špiljski biser, grožđe, pahuljice, inje i još mnogi bezimeni oblici špiljskog nakita, prvi put imaju boju, prvi put su viđeni ljudskim okom.

Marijan Čepelak - Maligan

 

Najćešći karbonatni minerali u Dinarskom kršu

Naziv

Formula

Kristalni sustav

Svojstva

Kalcit

CaCO3

Heksagonski

Najčešći špiljski mineral. Bezbojan ili bijeli (uz moguće nijanse crvenog, smeđeg ili sivog), proziran ili djelomično propustan za svjetlost.

Aragonit

CaCO3

Rompski

Bezbojan ili bijeli, proziran ili djelomično propustan za svjetlost. Tanki i igličasti.

Dolomit

CaMg(CO3)2

Heksagonski / trigonski

Bijeli, smeđkast ili rozi. Od kalcita se može razlikovati samo optičkom tehnikom ili rendgenskom difrakcijom.

 

Karbonatne taloge u špiljama možemo kategorizirati u 3 grupe

1. Sige i sigasta kora:
a) stalaktiti
b) stalagmiti
c) zavjese
d) sigasta kora (saljevi)
2. Nepravilni oblici
a) palete
b) heliktiti
c) nepravilni oblici na stjenkama špilje (botryoidal)
d) špiljsko cvijeće (anthodites)
e) špiljsko mlijeko (moonmilk)
3. Oblici formirani ispod vode
a) kamenice (kaskade), barijere
b) konkrecije
c) talozi u lokvama
d) kristalne obloge

 


Ako su mikroklimatski uvjeti u špilji složeni, može doći do različitih oblika kristalizacije, odnosno oblika i tipova siga.

 


Stvaranjem lokvica u špilji, dolazi do kristalizacije ispod vode te nastaju kamenice ili razne vrste taloga formiranih ispod vode.

 


Špiljski biseri - nastaju ispod vode kombinacijom taloženja
kalcita na početnu jezgru (koja može biti npr. kamenčić) i strujanja vode (koja izaziva pomicanja i rotacije). Moguće je i da na kamenčiće u nekakvom udubljenju padaju kapljice obogaćene kalcitom koje udarcima rotiraju kamenčiće i oblažu ih tako da oni postaju sve zaobljeniji dok se ne zaokruže poput bisera.

 

Literatura:

Gillieson, D., 1996: Caves: Processes, Development and Management. Blackwell Publishers, Oxford, UK.

Palmer, A.N., 2007: Cave geology. Cave books, Dayton, USA.

Ford, T.D., 2001: Sediments in caves. BCRA Cave studies series 9,

Forti, P., 2008: Chemical deposits in caves. Lecture at 16th International Karstological School "Classical Karst",  Postojna, Slovenia, 16.-20.6.

Lacković, D., 2003: Sige, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb.

 

       HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ     ŠPILJE HRVATSKE     ZNANOST    ŠTO JE SPELEOLOGIJA?     ZAŠTITA ŠPILJA

© HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ