Zbirka siga Mineraloško-petrografskoga odjela Hrvatskoga prirodoslovnoga muzeja

Zbirka siga (speleotema) Mineraloško-petrografskoga odjela Hrvatskoga prirodoslovnoga muzeja sadrži 232 inventirana primjerka, od čega je samo manji dio izložen u stalnom postavu. Najveći dio Zbirke spremljen je u depou, gdje čeka uređenje novog stalnog postava.
 

Kako je nastala Zbirka siga

Sporadično prikupljanje uzoraka siga obavljalo se povremeno na terenskim istraživanjima kroz čitavo razdoblje postojanja nekadašnjeg Mineraloško-petrografskoga muzeja, odnosno današnjeg Mineraloško-petrografskoga odjela Hrvatskoga prirodoslovnoga muzeja. Tako je najstariji uzorak Zbirke, siga iz Postojne, s inventarnim brojem 809, inventiran 1918. godine.
Intenzivno prikupljanje siga započinje prije 20-ak godina i vezano je za podrobnija speleološka istraživanja hrvatskoga krša. Prva zamisao o stvaranju posebne zbirke i tematske izložbe Sige potječe od ondašnjega kustosa Mineraloško-petrografskoga muzeja Marijana Čepelaka, koji je započeo sustavna prikupljanja siga tijekom brojnih speleoloških istraživanja u kojima je sudjelovao, odnosno većinu i sam organizirao i vodio.
U novije vrijeme, od 1997. godine, intenzivno prikupljanje materijala obavili su u vrijeme pripreme izložbe Sige te pri različitim geološko-speleološkim i biospeleološkim istraživanjima kustos Mineraloško-petrografskoga odjela Damir Lacković i viši muzejski tehničar Zoološkoga odjela Branko Jalžić. Prikupljanje uzoraka iz Kaverne u tunelu Sv. Rok omogućeno je zahvaljujući Mladenu Garašiću koji je vodio istraživanja kaverni pri izgradnji tunela. Dio uzoraka prikupila je također viša kustosica Biserka Radanović Gužvica. Čak 53 inventirana uzorka su darovana. Darovali su ih, prvenstveno Srećko Božičević i Hrvoje Malinar, te Darko Bakšić, Branko šeparović i Pero Musladin. U ime Mineraloško-petrografskoga odjela Hrvatskoga prirodoslovnoga muzeja ovom im prigodom najljepše zahvaljujem.
Većina uzoraka prikupljena je na mjestima gdje su bili odlomljeni bilo prirodnim procesima, kao što su potresi i urušavanja, ili građevinskim radovima vezanim uz kamenolome, tunele, ceste i hidroakumulacije.
Zbirka koja se čuva u muzeju ima funkciju i edukativnog prezentiranja osnovnih tipova siga, a ne stvaranja “bolje” zbirke od one u prirodi. Dio Zbirke u budućnosti će služiti i za moguća daljnja znanstvena istraživanja. Tako se npr., uz tipične sige klasičnog dinarskog krša, u Zbirci nalaze i rijetke freatičke sige koje su po prvi put u svijetu opisane iz špilje u kamenolomu Tounj u Gorskom kotaru, te stoga predstavljaju posebnu vrijednost.
Sige u špiljama i jamama Hrvatske zakonom su zaštićene, što nažalost nije dovoljno učinkovito, jer je kontrola na terenu praktički nemoguća. Opasnost ne predstavljaju speleolozi koji su svjesni potrebe čuvanja siga, nego nestručni posjetitelji koji ponekad samostalno ulaze u krško podzemlje te iz njega iznose različite “dokaze” njihovog “pothvata”, često u obliku odlomaka siga.
Stoga je jedna od uloga Hrvatskoga prirodoslovnoga muzeja i educiranje javnosti o vrijednosti i značaju špilja i siga u kršu, što je i nužna pretpostavka za njihovu učinkovitu zaštitu.
Etično pravilo kojega se pridržavaju speleolozi diljem svijeta, a nadam se da će je s vremenom prihvatiti i širi krug ljudi glasi: “Uživaj u ljepoti siga i minerala u špiljama, ali ih ostavi u špiljama kako bi u njihovoj ljepoti mogli uživati i drugi.”
U katalogu se nalaze podaci o tipu, mineralnom sastavu, nalazištu i veličini uzorka sige te inventarni broj pod kojim je uzorak uveden u zbirku. Baza podataka Mineraloško-petrografskoga odjela sadrži još i ime osobe koja je materijal prikupila ili darovala, datum prikupljanja, detaljniji opis, literaturu (ukoliko je objavljen rad vezan uz uzorak), smještaj uzorka, rezultat analiza, vezu s mikroskopskim preparatima te digitalne fotografije uzoraka.
 

Katalog Zbirke siga Mineraloško-petrografskoga odjela
 Hrvatskoga prirodoslovnoga muzeja
(stanje 1. 12. 2003.)

 

1. Kalcit, siga, Postojna, Slovenija. Vel. 13x8x6,5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 809:MP1
2. Kalcitni stalaktit, Pula. Inv. br. 600:ZAG; 2858:MP1
3. Kalcitna siga, hijalit, Obrovac, kaverna u tunelu za hidrocentralu. Vel. oko 5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 3066:MP1.
4. Kalcitni koraloid, Obrovac, kaverna u tunelu za hidrocentralu. Vel. 4 cm. Inv. br. 600:ZAG; 3067:MP1.
5. Hijalit na sigi prerašten mlađim kalcitom, Obrovac, kaverna u tunelu za hidrocentralu. Inv. br. 600:ZAG; 3068:MP1.
6. Kalcitna siga, hijalit, Obrovac, kaverna u tunelu za hidrocentralu. Vel. oko 6 cm. Inv. br. 600:ZAG; 3069:MP1.
7. Kalcitna siga, Obrovac, kaverna u tunelu za hidrocentralu. Vel. oko 10 cm. Inv. br. 600:ZAG; 3070:MP1.
8. Kalcitna siga, paralelno srašteni i rastegnuti kristali s (02-21). Obrovac, kaverna u tunelu za hidrocentralu. Inv. br. 600:ZAG; 3071:MP1.
9. Kalcitna siga, hijalit, siga s kristalima gdje dominira (02-21), Obrovac, kaverna u tunelu za hidrocentralu. Inv. br. 600:ZAG; 3072:MP1.
10. Kalcitna siga, kopljasta tvorevina obrasla mlađim kristalima, Obrovac, kaverna u tunelu za hidrocentralu. Inv. br. 600:ZAG; 3073:MP1.
11. Hijalit, siga, nakupina hijalita zaostala nakon otapanja sige u kiselini, Obrovac, kaverna u tunelu za hidrocentralu. Inv. br. 600:ZAG; 3074:MP1.
12. Kalcitna siga, hijalit, kristal fantom (odvojeno hijalitom), sraslac po (02-21), Obrovac, kaverna u tunelu za hidrocentralu. Inv. br. 600:ZAG; 3075:MP1.
13. Kalcitna siga, 8 goniometrijski mjerenih kristala, Obrovac, kaverna u tunelu za hidrocentralu. Inv. br. 600:ZAG; 3076:MP1.
14. Kalcitna siga, Hijenska špilja, Buje, Istra. Vel. oko 10 cm. Inv. br. 600:ZAG; 3127:MP1.
15. Kalcitna siga, Hijenska špilja, Buje, Istra. Vel. oko 10 cm. Inv. br. 600:ZAG; 3128:MP1.
16. Kalcit, aragonit, siga, Hijenska špilja, Buje, Istra. Vel. oko 3 cm. Inv. br. 600:ZAG; 3130:MP1.
17. Aragonitna siga, špilja Vjetrenica, Popovo polje, Bosna i Hercegovina. Vel. 8 cm. Inv. br. 600:ZAG; 3131:MP1.
18. Siga, Cerovačke špilje, Gračac, Lika. Vel. 18x6x6 cm. Inv. br. 600:ZAG; 4576:MP1.
19. Vapnenac, špiljski biser, Vis. Vel. 10x8x5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 4660:MP1.
20. Kalcitna siga, Gromača, Dubrovnik. Vel. 10x10x9 cm. Inv. br. 600:ZAG; 5358:MP1.
21. Kalcitni stalagmit, Gromača, Dubrovnik. Vel. 38x4x4 cm. Inv. br. 600:ZAG; 5359:MP1.
22. Kalcitni stalagmit, špilja Ponorac, Rakovica, Kordun. Vel. 27x24x6 cm i 24x18x7 cm. Inv. br. 600:ZAG; 5360:MP1.
23. Kalcitna siga, Pećina Kava, Perići, Kistanje. 3 kom. vel. 11x8x2 cm, 6x4x2 cm, 4x3x2 cm 600:ZAG; 5727:MP1.
24. Mineralizirano drvo, siga, Jama Pečinjavka, Æumberak. Vel. 3.5x10 cm. Inv. br. 600:ZAG; 5860:MP1.
25. Kalcitna siga, Pećina Kava, Perići, Kistanje. Vel. 12x12 cm. Inv. br. 600:ZAG; 5861:MP1.
26. Siga, 6x6x11 cm, sa srebrnom pločicom iz 1915. g. 600:ZAG; 5863:MP1.
27. Kalcitna siga, sigaste cjevčice, Čitluk, Knin. Vel. od 1.5 do 6.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 6712:MP1.
28. Kalcitna siga, špilja Mužikova hižica, Skrad. Vel. 8x6.5x6 cm. Inv. br. 600:ZAG; 6715:MP1.
29. Kalcitna siga, Kalnik. Vel. 13x6x4 cm. Inv. br. 600:ZAG; 6716:MP1.
30. Kalcitna siga, Kamenjak, Varaždinske Toplice. Vel. 8.5x7.5x6 cm. Inv. br. 600:ZAG; 6717:MP1.
31. Kalcitni heliktit, pećina između Lećevice i Splita. Vel. 10x6.5x2 cm. Inv. br. 600:ZAG; 6764:MP1.
32. Kalcitni koraloid, špilja Breganica, Tušin, Samobor. Vel. 9x7x5.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 6765:MP1.
33. Kalcitna siga, Palčište, Tetovo, Makedonija. Inv. br. 600:ZAG; 6766:MP1.
34. Kalcitna siga, pojedinačni odlomljeni kristali kalcita. Veternica, Medvednica. Vel. od 7 do 1.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 6874:MP1.
35. Kalcitna siga, Jajce, tunel, Bosna i Hercegovina. Vel. 23x4.5x4 cm. Inv. br. 600:ZAG; 7301:MP1.
36. Kalcitna siga, Jajce, tunel, Bosna i Hercegovina. Vel. 14.5x6x4 cm. Inv. br. 600:ZAG; 7302:MP1.
37. Kalcitna siga, Jajce, tunel, Bosna i Hercegovina. Vel. 18x10x5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 7303:MP1.
38. špiljski biseri, Postojna, Slovenija. Vel. od 0.5 do 2.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 7413:MP1.
39. Kalcitna siga, Rajkova pećina, oko 5 km od Majdanpeka, Srbija. Vel. 18x6.5x3.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 7462:MP1.
40. Kalcitna siga, Rajkova pećina, oko 5 km od Majdanpeka, Srbija. Vel. 13x7x6 cm. Inv. br. 600:ZAG; 7463:MP1.
41. Kalcitna siga, Rajkova pećina, oko 5 km od Majdanpeka, Srbija. Vel. 17.5x6x6 cm. Inv. br. 600:ZAG; 7464:MP1.
42. Kalcitna siga, Veternica, Medvednica. Vel. 6x5.5x4 cm. Inv. br. 600:ZAG; 7477:MP1.
43. Kalcitna siga, Veternica, Medvednica. Vel. 8x4.5x4 cm. Inv. br. 600:ZAG; 7478:MP1.
44. Kalcitna siga, Veternica, Medvednica. Vel. 8x5.5x2 cm. Inv. br. 600:ZAG; 7479:MP1.
45. Kalcitna siga, Veternica, Medvednica. Vel.7.5x5x4 cm. Inv. br. 600:ZAG; 7480:MP1.
46. Kalcitna siga,Veternica, Medvednica. Vel. 5.5x4x3 cm. Inv. br. 600:ZAG; 7481:MP1.
47. Kalcitna siga, Veternica, Medvednica. Vel. 7.5x6.5x4.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 7482:MP1.
48. Kalcitna siga, Veternica, Medvednica. Vel.12.5x8x6 cm. Inv. br. 600:ZAG; 7483:MP1.
49. Kalcitna siga, Veternica, Medvednica. Vel. 11x8x6 cm. Inv. br. 600:ZAG; 7484:MP1.
50. Kalcitna siga, Veternica, Medvednica. Vel. 12x7.5x5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 7485:MP1.
51. Kalcitna siga, Veternica, Medvednica. Vel. 17x14x12 cm. Inv. br. 600:ZAG; 7486:MP1.
52. Kalcitna siga, Veternica, Medvednica. Vel. 15x13x10 cm. Inv. br. 600:ZAG; 7487:MP1.
53. Kalcitna i aragonita siga, Veternica, Medvednica. Vel., 14x4x2.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 7488:MP1.
54. Kalcitna siga, Ljubija, Bosna i Hercegovina. Vel. 15x9x6 cm. Inv. br. 600:ZAG; 7536:MP1.
55. Špiljska konkrecija, špilja u kamenolomu Tounj, Tounj. Vel. 26x14x12cm. Inv. br. 600:ZAG; 8929:MP1.
56. Špiljska konkrecija, špilja u kamenolomu Tounj, Tounj. Vel. 8x6x7cm i 9x5.5x5cm. Inv. br. 600:ZAG; 8930:MP1.
57. Špiljska konkrecija, špilja u kamenolomu Tounj, Tounj. Vel. promjera 7, 4, 4, 1.8, 1.8cm. Inv. br. 600:ZAG; 8931:MP1.
58. Špiljska konkrecija, špilja u kamenolomu Tounj, Tounj. Vel. 11.5x6.5x6.5cm. Inv. br. 600:ZAG; 8932:MP1.
59. Špiljska konkrecija, špilja u kamenolomu Tounj, Tounj. Vel. 14.5x7x5cm. Inv. br. 600:ZAG; 8933:MP1.
60. Špiljska konkrecija prirasla na krednom vapnencu, špilja u kamenolomu Tounj, Tounj. Vel. 10x8x8cm. Inv. br. 600:ZAG; 8934:MP1.
61. Stalagmit oblijepljen freatičkom sigom, špilja u kamenolomu Tounj, Kanal prema Čarobnom krugu, Tounj. Vel. 33x20x20cm. Inv. br. 600:ZAG; 8935:MP1.
62. Hidroksilapatit, crne kore na vapnencu, na uzorcima i ostaci neodređenih hitinoznih skeleta vel. 1mm, Vištičina jama, Dukat, Opuzen. Vel. 22x13.5x7cm, 17.5x9x4cm i 9x6.5x3cm. Inv. br. 600:ZAG; 8936:MP1.
63. Guano konulit, na uzorku i kosti vj. šišmiša, Vištičina jama, Dukat, Opuzen. Vel. 13x10x7cm. Inv. br. 600:ZAG; 8937:MP1.
64. Zelena prevlaka na vapnencu, bakreni mineral (?), siga, Jurjevića izvor, špilja, Pelješac. 11 odlomaka, vel. promjera od 5.5cm do 1cm. Inv. br. 600:ZAG; 8938:MP1.
65. špiljska konkrecija, Jama na Zalokavlju, Opuzen. vel. promjera 7cm. Inv. br. 600:ZAG; 8939:MP1.
66. Aragonitna siga, Jama na Zalokavlju, Opuzen. 14x11x9.5cm. Inv. br. 600:ZAG; 8940:MP1.
67. Aragonitna siga, Jama na Zalokavlju, Opuzen. Vel. 7x7.5x6cm, 5.5x5x4cm i 3x2x1.5cm. Inv. br. 600:ZAG; 8941:MP1.
68. Aragonitna siga, Jama na Zalokavlju, Opuzen. Vel. 8x7.5x4.5cm, Inv. br. 600:ZAG; 8942:MP1.
69. Kalcitna siga, ploča s zrakastim kristalima puknuta u tri dijela, Jama Kornjatuša, Dobranje, Metković. 3 odlomka vel. 35x20x9cm, 28.5x11x9.5cm i 18.5x12.5x6.5cm, Inv. br. 600:ZAG; 8943:MP1.
70. Kalcitna siga, kristali, Jama Kornjatuša, Dobranje, Metković. vel. 10x8.5x6.5cm. Inv. br. 600:ZAG; 8944:MP1.
71. Kalcitna siga, kristali, Jama Kornjatuša, Dobranje, Metković. Odlomak vel. 7.5x6x5cm. Inv. br. 600:ZAG; 8945:MP1.
72. Kalcitna siga, kristali, Jama Kornjatuša, Dobranje, Metković. 6 odlomaka vel. 6x4.5x4.5cm, 6.5x5x4cm, 6x6x3cm, 4x4x3cm, 3.5x3x2.5cm i 2.7x1.2x0.8cm. Inv. br. 600:ZAG; 8946:MP1.
73. Kalcic, aragonit, siga, inkrustrirana grančica, Jama Kornjatuša, Dobrinje, Metković. Vel. 18x5x4cm Inv. br. 600:ZAG; 8947:MP1.
74. Kalcic, aragonit, siga, inkrustrirana grančica, Jama Kornjatuša, špilja, Dobrinje, Metković. Vel. 8,5x1x1cm, 6x2.5x1.2cm i 5.1x1.2x0.9cm. Inv. br. 600:ZAG; 8948:MP1.
75. Kalcic, aragonit, siga, inkrustrirana grančica, Jama Kornjatuša, Dobrinje, Metković. Vel. 10.5x6.5x5, 8x7x3, 7x6.5x4, 7x5x5, 7.5x4x4, 7x4.5x3.5,, 6.5x5x4.5, 6.5x4x4, 6.5x5x3, 5x4x3.5, 5x3x2, 3x3x2, 3.5x2x1.5,, 2.5x2x1.5cm. Inv. br..600:ZAG; 8949:MP1.
76. Kamenica, kalcit, koraloid, jama Pavličevica , Dragovija, Vid. Vel. 35x25x15cm. Inv. br. 600:ZAG; 8950:MP1.
77. Stalaktit, kalcit, Pavličevica jama, Dragovija, Vid. Vel. 21x5x3.5cm i 18x4x4cm. Inv. br. 600:ZAG; 8951:MP1.
78. Limonit, kalcit, siga, Jama na Zelenom brijegu, Doljani, Metković, Bosna i Hercegovina. Vel. 15x9x7cm, 9x4,5x2.5cm i 3 sitna komadića. Inv. br. 600:ZAG; 8952:MP1.
79. Stalaktit, koraloid, kalcit, Jama na Zelenom brijegu, Doljani, Metković, Bosna i Hercegovina. Vel. 11.5x4.5x4.5cm i 7.4x3x3cm. Inv. br.600:ZAG; 8953:MP1.
80. Kalcit, koraloidi, Jama na Zelenom brijegu, Doljani, Metković, Bosna i Hercegovina. vel. 14x9x8, 10x7x7, 6x4x4 i 3x2x1cm. Inv. br. 600:ZAG; 8954:MP1.
81. Stalaktit, kalcit, mliječno bijeli trozubi stalaktit, Bežurova jama, Desne, Metković. Vel. 52,5x8x3cm. Inv. br. 600:ZAG; 8955:MP1.
82. Stalaktit, kalcit, korodirani stalaktit s cjedinama špiljskog mlijeka, Bežurova jama, Desne, Metković. Vel. 31x9x7cm. Inv. br. 600:ZAG; 8956:MP1.
83. Stalaktit, kalcit, Čađina golubinka, Eraki, Metković. Vel.24.5x12x11cm. Inv. br. 600:ZAG; 8957:MP1.
84. Stalagmit, kalcit, Čađina golubinka, Eraki, Metković. Vel.14.5x8.5x8cm, Inv. br. 600:ZAG; 8958:MP1.
85.Stalaktit, kalcit, Bežurova jama, Desne, Metković. Vel. 8x4.5x2.5cm. Inv. br.600:ZAG; 8959:MP1.
86. špiljski biseri, kalcit, Čađina golubinka, Eraki, Metković. 19 komada, vel. od 0.7x0.6x0.3cm do 2.7x1.6x0.3cm, Inv. br. 600:ZAG; 8960:MP1.
87. Koraloid, kalcit, Magareća jama, Pelegrin poluotok, otok Hvar. Vel. 13x9x7cm 600:ZAG; 8961:MP1.
88. Kalcit, konulit, špilja kod sela Kremena, Opuzen. Vel. 30x27x12cm. Inv. br. 600:ZAG; 9152:MP1.
89. Kalcit, konulit, špilja kod sela Kremena, Opuzen. Vel. 16x13x6cm. Inv. br. 600:ZAG; 9153:MP1.
90. Kalcit, koraljasta siga, špilja za Gromačkom vlakom, Gromača selo, Orašac, Dubrovnik. Vel. 46x25x20cm. Inv. br. 600:ZAG; 9154:MP1.
91. Kalcit, konulit, dvostruki konulit, špilja kod sela Kremena, Opuzen. Vel. 16x12x14cm. Inv. br. 600:ZAG; 9155:MP1.
92. Kalcit, konulit, špilja kod šiljeza, Opuzen, Hrvatska. Vel. 18x16x11cm. Inv. br. 600:ZAG; 9156:MP1.
93. Kalcit, stalagmit, špilja u kamenolomu kod akumulacije Ričice, Gračac. Vel. 21x16x7 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9157:MP1.
94. Kalcit, stalaktit, špilja u kamenolomu kod akumulacije Ričice, Gračac. Vel. 21x7x6 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9158:MP1.
95. Kalcit, zavjesa, špiljsko mlijeko. špilja u kamenolomu kod akumulacije Ričice, Gračac. vel. 40x17x10 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9159:MP1.
96. Kalcit, stalaktit. špilja u kamenolomu kod akumulacije Ričice, Gračac. Vel. 32x27x16 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9160:MP1.
97. Kalcit, konulit. špilja u kamenolomu kod akumulacije Ričice, Gračac. Vel. 5x4x3 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9161:MP1.
98. Kalcit, stalaktit, špiljsko mlijeko. špilja u kamenolomu kod akumulacije Ričice, Gračac. Vel. 39x28x14 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9162:MP1.
99. Kalcit, stalaktit. špilja u kamenolomu kod akumulacije Ričice, Gračac. Vel. 28x23x18 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9163:MP1.
100. Kalcit, stalaktit. špilja u kamenolomu kod akumulacije Ričice, Gračac. Vel. 18x16x9 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9164:MP1.
101. Kalcit, stalaktit, špiljsko mlijeko, špilja u kamenolomu kod akumulacije Ričice, Gračac. Vel. 40x27x25 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9165:MP1.
102. špiljska konkrecija, špilja uz put za plažu ispod Lubenica, otok Cres. Vel. 4.5x3x2.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9166:MP1.
103. Kalcit, stalaktit, Močiljska špilja, Dubrovnik, Hrvatska. Vel. 9x4.5x4 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9167:MP1.
104. Kalcit, siga, Močiljska špilja, Dubrovnik. Vel. 9x4.5x0.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9168:MP1.
105. Kalcit, zasigane grančice, špilja Aragonka, Orašac, Dubrovnik. Vel. 16.5x1x0.5 cm, 22.5x3x2.5 cm, 8x1.5x1.3 cm, 28x1x0.5 cm, 17.5x1x0.5 cm, 7.5x1.3x, 7.5x1.3x1 cm, 8x0.7x0.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9169:MP1.
106. Kalcit, zasigane kosti šišmiša, Vištičina jama, Dukat, Opuzen. Vel. 1 5.5x1.5x1 cm, 4.5x0.7x0.7 cm, 4.5x1x1 cm, 4.5x1x1 cm, 3.5x1.1x0.9, 3.6x1x0.7 cm, 4.2x0.5x0.3 cm-3 kom, 2.5x0.5x0.3 cm-2 kom. Inv. br. 600:ZAG; 9170:MP1.
107. Kalcit, zasigane kosti, Jama Ciganuša, Dobranje, Metković. Vel. 9x2x1 cm, 4x1.5x0.6 cm, 5.5x0.6x0.6 cm, 3x2.5x2.5 cm-2 kom, 3.5x2x1.5 cm-3 kom, 2x1.5x1 cm, 2x0.7x0.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9171:MP1.
108. Kalcit, zasigani zubi, Jama Ciganuša, Dobranje, Metković. Vel. 1 7.5x5x2.5 cm, 5x4x2 cm, 2.7x2.2x0.9 cm, 2x1.8x1 cm, 2.5x1x0.6 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9172:MP1.
109. Kalcit, zasigana limenka, špilja Veternica, Medvednica, Zagreb. Vel. 8x3.5x3.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9173:MP1.
110. Kalcit, zasigana baterija, špilja Veternica, Medvednica, Zagreb. Vel. 8x5x5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9174:MP1.
111. Kalcit, stalaktit, 5 stalaktitnih cjevčica na pločastoj podlozi. špilja Veternica, Medvednica, Zagreb. Vel. 17x14x2.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9175:MP1.
112. Kalcit, psilomelan, stalaktit, špilja Veternica, Medvednica, Zagreb. 1 odlomak, vel. 13.3x3.5x2.7 cm 600:ZAG; 9176:MP1.
113. Kalcit, psilomelan, stalaktit, špilja Veternica, Medvednica, Zagreb. Vel. 22x6x5 cm, 6.5x5x2 cm, 4.2x3.3x1.8 cm, 4.5x2x1.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9177:MP1.
114. Kalcit, zasigani puž, špilja za Gromačkom vlakom, Gromača selo, Orašac, Dubrovnik. Vel. 6x5x3.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9178:MP1.
115. Kalcit, zasigani puž, špilja za Gromačkom vlakom, Gromača selo, Orašac, Dubrovnik. 8 kom. vel. cca 2x1.5x1 cm, 1 kom vel. 3x2.6x1.2 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9179:MP1.
116. Kalcit, špiljski splav, špilja za Gromačkom vlakom, Gromača selo, Orašac, Dubrovnik. 14 kom, vel. cca 2x2x0.1 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9180:MP1.
117. Kalcit, zasigani puž, špilja za Gromačkom vlakom, Gromača selo, Orašac, Dubrovnik. Vel. 3x3x1.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9181:MP1.
118. Kalcit, zasigani puž, špilja za Gromačkom vlakom, Gromača selo, Orašac, Dubrovnik. Vel. 7.5x6x4 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9182:MP1.
119. Kalcit, zasigani puž, Vilina jama, Blace, Neretva. Vel. 8x5.5x2.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9183:MP1.
120. Kalcit, stalagmit, Jama na Plitvinama II, Opuzen. Vel. 16.5x 8x7 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9184:MP1.
121. Kalcit, stalagmit, Vilina jama, Blace, Neretva. Vel. 25x12x12 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9185:MP1.
122. Kalcit, stalagmit, Vilina jama, Blace, Neretva. Vel. 9x7x5.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9186:MP1.
123. Rodohrozit, kalcit, siga, Stari Trg, Trepča, Kosovo. Vel. 16x13x6 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9187:MP1.
124. Kalcit, stalaktit, Slovačka jama, Mali kuk, sjeverni Velebit. Vel. 28x6x4.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9188:MP1.
125. Kalcit, stalaktit, Slovačka jama, Mali kuk, sjeverni Velebit. Vel. 15x7.5x7 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9189:MP1.
126. Kalcit, stalaktit, Slovačka jama, Mali kuk, sjeverni Velebit. Vel. 10.5x9x5.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9190:MP1.
127. Kalcit, siga, Slovačka jama, Mali kuk, sjeverni Velebit. Vel. 8.5x8.5x8 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9191:MP1.
128. Kalcit, siga, Slovačka jama, Mali kuk, sjeverni Velebit. Vel. 9x6x4.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9192:MP1.
129. Limonit, siga, Slovačka jama, Mali kuk, sjeverni Velebit. Vel. 13.5x7x4.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9193:MP1.
130. Kalcit, siga, vlaknati agregat, Slovačka jama, Mali kuk, sjeverni Velebit. Vel. 27x18x5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9194:MP1.
131. Kalcit, siga, vlaknati agregat, Slovačka jama, Mali kuk, sjeverni Velebit. Vel. 17x15x6 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9195:MP1.
132. Kalcit, stalaktit, stalagmit, Jama na Plitvinama II, Opuzen. Vel. 75x7.5x7 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9200:MP1.
133. Kalcit, stalaktit, zasigani korijen, Kremena jama, Opuzen. Vel. 95x11x6.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9201:MP1.
134. Kalcit, stalaktit, Močiljska špilja, Dubrovnik. Vel. 21x8.5x5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9202:MP1.
135. Kalcit, stalaktit, Močiljska špilja, Dubrovnik. Vel. 17x8x6 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9203:MP1.
136. Kalcit, siga, Močiljska špilja, Dubrovnik. Vel. 33x19x11 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9204:MP1.
137. Kalcit, stalaktiti, zavjesa, Močiljska špilja, Dubrovnik. Vel. 60x25x22 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9205:MP1.
138. Kalcit, stalagmit, koraloid, špilja za Gromačkom vlakom, Gromača selo, Orašac, Dubrovnik. Vel. 25x15x11 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9206:MP1.
139. Kalcit, stalagmit, špilja za Gromačkom vlakom, Gromača selo, Orašac, Dubrovnik. Vel. 31x22x15 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9207:MP1.
140. Glineni stupić, siga, špilja za Gromačkom vlakom, Gromača selo, Orašac, Dubrovnik. Vel. 15x14x12 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9208:MP1.
141. Kalcit, stalagmit, konulit, špilja za Gromačkom vlakom, Gromača selo, Orašac, Dubrovnik. Vel. 18x17x16 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9209:MP1.
142. Kalcit, stalagmiti, špilja za Gromačkom vlakom, Gromača selo, Orašac, Dubrovnik. Vel. 25x23x9 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9210:MP1.
143. Kalcit, kamenica, Sankovići, Metković. Vel. 40x40x28 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9215:MP1.
144. Kalcit, kamenica, Sankovići, Metković. Vel. 50x45x26 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9216:MP1.
145. Kalcit, kamenica, selo Ljubač, Orašac, Dubrovnik. Vel. 60x53x27 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9217:MP1.
146. Kalcit, stalaktit, Zdenkova jama, Siče, Karlovac. Vel. 21x5x2 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9222:MP1.
147. Kalcit, stalaktit, Zdenkova jama, Siče, Karlovac. Vel. 16.5x2.5x2 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9223:MP1.
148. Kalcit, stalaktit, Zdenkova jama, Siče, Karlovac. Vel. 13x3x2.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9224:MP1.
149. Kalcit, stalaktit, Zdenkova jama, Siče, Karlovac. Vel. 13x1.5x1 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9225:MP1.
150. Kalcit, stalaktit, Zdenkova jama, Siče, Karlovac. Vel.12x4x1.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9226:MP1.
151. Kalcit, stalaktit, Zdenkova jama, Siče, Karlovac. Vel. 11x2x1.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9227:MP1.
152. Kalcit, stalaktit, Zdenkova jama, Siče, Karlovac. Vel. 12.5x1.5x1.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9228:MP1.
153. Kalcit, siga, vapnenac, Otok Murter, Murter. Vel. 20x13.5x10 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9229:MP1.
154. Kalcit, stalagmit, vapnenac, špilja Miljacka II, HE Miljacka, Nac. park Krka. Vel. 27x28x16 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9230:MP1.
155. Kalcit, stalaktit, rizokrecije. špilja na Jonketovoj njivi, o. Palagruža. Vel. 24x23x13 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9231:MP1.
156. Kalcit, siga. Zagorska peć, Modruško Zagorje, Ogulin. Vel. 17x17x8 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9232:MP1.
157. Kalcit, siga. Zagorska peć, Modruško Zagorje, Ogulin. Vel. 16x12x10 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9233:MP1.
158. Kalcit, stalagmit. Zagorska peć, Modruško Zagorje, Ogulin. Vel. 14x8x3.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9234:MP1.
159. Kalcit, zasigana čutura iz 1916. godine. Volareva jama, Permani, Rijeka. Vel. 19x9.5x5.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9237:MP1.
160. Kalcit, zasigana grana. Tučić ponor, Gračac., Vel. 11x7x6 cm i 7x7x6 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9238:MP1.
161. Kalcit, zasigana grana. Tučić ponor, Gračac. Vel. 6.5x5.5x5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9239:MP1.
162. Kalcit, zasigana grana. Tučić ponor, Gračac. Vel. 14x12x7 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9240:MP1.
163. Kalcit, siga, rizokrecije. Tučić ponor, Gračac. Vel. 24x13x8 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9241:MP1.
164. Kalcit, siga. špilja Kruščica, Kruščica, Perušić. Vel. 6.5x6x2.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9242:MP1.
165. Kalcit, siga. špilja Kruščica, Kruščica, Perušić. Vel. 12.5x8x4.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9243:MP1.
166. Kalcit, koraloid. špilja Kruščica, Kruščica, Perušić. Vel. 15x10x9 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9244:MP1.
167. Kalcit, siga. špilja Kruščica, Kruščica, Perušić. Vel. 13x10x9 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9245:MP1.
168. Kalcit, stalagmit. ponor Proždirkoža, Buško blato, BiH. Vel. 13x8x7 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9272:MP1.
169. Kalcit, stalagmit. Buško blato, BiH. Vel. 19x9x7 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9273:MP1.
170. Kalcit, siga. Buško blato, BiH. Vel. 12x7x5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9274:MP1.
171. Kalcit, stalagmit. Buško blato, BiH. Vel. 14x7x7 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9275:MP1.
172. Kalcit, stalaktit. Buško blato, BiH. Vel. 34.5x10x4 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9276:MP1.
173. Kalcit, koraloid. Buško blato, BiH. Vel. 8.5x7x5.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9277:MP1.
174. Kalcit, stalagmit. Buško blato, BiH. Vel. 13x7x6 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9278:MP1.
175. Kalcit, stalagmit. Buško blato, BiH. Vel. 12x6.5x5.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9279:MP1.
176. Kalcit, cjevčice Marifugia cavatica, siga. Buško blato, BiH. Vel. 10x7x5.5 cm i 13x9x4 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9280:MP1.
177. Kalcit, stalagmit. špilja u kamenolomu kod akumulacije Ričice, Gračac. Vel. 10x5x5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9281:MP1.
178. Kalcit, stalagmit. Baračeve špilje, Rakovica. Vel. 8x7x4.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9282:MP1.
179. Kalcit, stalagmit.špilja u kamenolomu kod akumulacije Ričice, Gračac. Vel. 17.5x4.5x4.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9283:MP1.
180. Kalcit, stalaktit. špilja u kamenolomu kod akumulacije Ričice, Gračac. Vel. 28x9.5x6 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9284:MP1.
181. Kalcit, stalaktit. špilja u kamenolomu kod akumulacije Ričice, Gračac. Vel.38x7x6 cm. Inv. br.600:ZAG; 9285:MP1.
182. Kalcit, špiljski biseri. Jankovića pečina, kanjon Korane. Vel. 33x22x11 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9287:MP1.
183. Aragonit, kalcit, koraloid, špilja Aragonka, Ljubač, Orašac, Dubrovnik. Vel. 30x23x18 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9288:MP1.
184. Stalagmit, koraloidi, Kalcit, špilja za Gromačkom vlakom, Gromača, Orašac, Dubrovnik. Vel. 26x13x14 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9289:MP1.
185. Kalcit, stalaktit, špilja za Gromačkom vlakom, Gromača, Orašac, Dubrovnik. Vel. 15x5x5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9290:MP1.
186. Kalcit, stalaktit, špilja za Gromačkom vlakom, Gromača, Orašac, Dubrovnik. Vel. 40x4,5x4 cm; 18x3x3 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9291:MP1.
187. Kalcit, stalaktit, špilja za Gromačkom vlakom, Gromača, Orašac, Dubrovnik. Vel. 64x6x3 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9292:MP1.
188. Kalcit, špiljski biseri, Horvatova špilja, kod Vrhovina, Lika. Vel. 2,5x2x1,5 cm; 2x1,5x1,5 cm; 2x1,5x1,5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9293:MP1.
189. Kalcit, koraloidi, špilja Aragonka, Ljubač, Orašac, Dubrovnik. Vel. 8x7x5 cm; 14x9x9 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9294:MP1.
190. Kalcit, špiljski biser, Vilina špilja, izvor Omble, Dubrovnik. Vel. 5x4.5x2.5 cm, 5x4x2 cm, 4.5x4x1.5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9297:MP1.
191. Kalcit, zasigana lubanja mačke, Vilina špilja, jama Sv. Lucija, Vodnjan, Istra. Vel. 9x6.8x5cm. Inv. br. 600:ZAG; 9298:MP1.
192. Aragonit, siga, špilja Aragonka, Ljubač, Orašac, Dubrovnik. Vel. 54x43x30 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9300:MP1.
193. Kalcit, koraloid, Antina špilja, Papuk. Vel. 7.5x3.4x2 cm i 4.4x3.5x2.2 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9301:MP1.
194. Kalcit, stalaktit, koraloid, špilja Lucinka, Mala Paklenica. Vel. 33x6.5x6 cm. 600:ZAG; 9302:MP1.
195. Konkrecija, glinoviti pješčenjak, glinovito pješčani stalagmit, Limbo kanal, Slovačka jama, Mali kuk, sjeverni Velebit. Vel. 25x6x4.5 cm, 16x6x5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9303:MP1.
196. Kalcit, stalagmit, Dvorana dubokih siga, Slovačka jama, Mali kuk, sjeverni Velebit. Vel. 12x7x7cm, 7 kom. od 6 do1 cm promjera. Inv. br. 600:ZAG; 9304:MP1.
197. Kalcit, zasigana kost, Krivića špilja, Krivići-Radošić, Split. Vel. 3x2.6x1.2 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9307:MP1.
198. Kalcit, stalaktit, špilja Kruščica, Lika. Vel. 35x11x10 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9326:MP1.
199. Kalcit, stalagmit, koraloidi, špilja Kruščica, Lika. Vel. 15x12x10 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9327:MP1.
200. špiljska konkrecija, špilja Kruščica, Lika. Vel. 17x11x8 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9328:MP1
201. Kalcit, siga, špilja Kruščica, Lika Vel. 8,5x5x4,5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9329:MP1
202. Kalcit, stalaktit, špilja Kruščica, Lika Vel. 16x3x2 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9330:MP1
203. Kalcit, stalaktit, koraloid, špilja Kruščica, Lika. Vel. 13,5x3,5x3,5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9331:MP1
204. Kalcit, stalaktit, špilja Kruščica, Lika. Vel. 15x7,5x2,5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9332:MP1
205. Kalcit, stalaktit, špilja Kruščica, Lika. Vel. 19x5x3 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9333:MP1
206. Kalcit, stalagmit, Kostrena, Bakar. Vel. 11x8,5x5,5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9334:MP1
207. Kalcit, zasigana konzerva, špilja Veternica, Medvednica, Zagreb. Vel. 9x9x5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9335:MP1
208. Kalcit, stalaktit, špilja Kruščica, Lika Vel. 12x4x3,5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9336:MP1
209. Kalcit, stalaktit, špilja Kruščica, Lika. Vel. 14,5x3x3 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9337:MP1
210. Kalcit, siga, kristali, špilja Kruščica, Lika. Vel. 7x6,5x5,5 cm; 4,5x4x3,5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9338:MP1
211. Kalcit, stalaktit, Vel. 13,5x4x4 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9339:MP1
212. Kalcit, siga, kristali, Horvatova špilja, Vrhovine. Vel. 4x4x3 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9340:MP1
213. Kalcit, siga, kristali, Horvatova špilja, Vrhovine. Vel. 4,5x4x3,5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9341:MP1
214. Kalcit, zasigana grančica, Horvatova špilja, Vrhovine. Vel. 10,5x1,5x1,5 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9342:MP1
215. Kalcit, siga, Krčić, Knin. Vel. 40x11x10cm. Inv. br. 600:ZAG; 9382:MP1
216. Kalcit, heliktit, jama Golubinka, Veliko Rujno, južni Velebit. Vel. 20x13x12 cm. Inv. br. 600:ZAG; 9385:MP1
217. Kalcit, konkrecija, koraloidi, špilja za Gromačkom vlakom, Gromača, Orašac, Dubrovnik. Vel. 21x11x10cm. Inv. br. 600:ZAG; 9388:MP1
218. Kalcit, stalagmit, koraloidi, Vodena peća, Ivandići, Podgradina-Otok, Rumin. Vel. 12x11x8,5cm. Inv. br. 600:ZAG; 9389:MP1
219. Kalcit, siga, kristali, Kaverna u tunelu Sv. Rok, J. Velebit. Vel. 6,5x5x4cm. Inv. br. 600:ZAG; 9390:MP1
220. Kalcit, siga, Kaverna u tunelu Sv. Rok, J. Velebit, 1 kristalna druza, Vel. 8x5,5x4,5cm 600:ZAG; 9391:MP1
221. Kalcit, siga, Kaverna u tunelu Sv. Rok, j. Velebit, 1 kristalna druza. Vel. 7,5x5x4cm 600:ZAG; 9392:MP1
222. Kalcit, siga, Kaverna u tunelu Sv. Rok, J. Velebit, 1 kristalna druza. Vel. 5x5x3,3cm 600:ZAG; 9393:MP1
223. Kalcit, siga, Kaverna u tunelu Sv. Rok, j. Velebit. 1 odlomak kristala, 8x2,5x2cm 600:ZAG; 9394:MP1
224. Kalcit, siga, koraloid, Kaverna u tunelu Sv. Rok, j. Velebit, 1 odlomak 16x8x7cm 600:ZAG; 9395:MP1
225. Kalcit, siga, Kaverna u tunelu Sv. Rok, j. Velebit, 1 Vel., 3,1x2x1,8cm, 2,5x2x1,6cm, 2,7x1,3x1cm, 2,1x2x1,2cm, 2x1,5x1cm 600:ZAG; 9396:MP1
226. Kalcit, siga, Kaverna u tunelu Sv. Rok, j. Velebit. Vel., 5,7x2x1,9cm, 3,5x2,7x2cm 600:ZAG; 9397:MP1
227. Kalcit, siga, Kaverna u tunelu Sv. Rok, j. Velebit. Vel. 3,3x1,5x1,2cm, 2,5x1,4x1,3cm, 2x1,5x1cm 600:ZAG; 9398:MP1
228. Kalcit, siga, škrape, Kraljevska jama, otok Hvar. Vel. 21x15x8cm 600:ZAG; 9401:MP1
229. Kalcit, heliktit, siga, jama Golubinka, Veliko Rujno, j. Velebit. Vel. 42x35x29cm 600:ZAG; 9402:MP1
230. Kalcit, heliktit, jama Golubinka, Veliko Rujno, j. Velebit. Vel. 31x14x8cm 600:ZAG; 9403:MP1
231. Kalcit, heliktit, kristali jama Golubinka, Veliko Rujno, j. Velebit. Vel. 44x30x20cm 600:ZAG; 9404:MP1
232. Kalcit, stalagmit, špilja Tučepska Vilenjača, Biokovo. Vel. 16x14x7cm 600:ZAG; 9405:MP1

       SIGE     HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ     ŠPILJE HRVATSKE     ZNANOST    ŠTO JE SPELEOLOGIJA?     ZAŠTITA ŠPILJA

© 2008. SPELEOLOŠKI ODSJEK VELEBIT