ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP “POSEBNE VRIJEDNOSTI DUBOKOG KRŠA”
Krasno, 21. - 22. 4. 2012.

ZBORNIK SAŽETAKA
 

ISBN 978-953-57151-0-8

Urednici
Nenad Buzjak, Dalibor Paar

Organizacijski odbor
Jana Bedek (predsjednica)
Dubravka Kljajo (NPSV)
Marko Lukić (HBSD)
Ruđer Novak (SOŽ)
Domagoj Tomašković (SKS)
Zvonimir Vrbanec (SOV)

Znanstveni i programski odbor
Dr. sc. Darko Bakšić
(Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet)
Dr. sc. Neven Bočić
(Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek)
Dr. sc. Nenad Buzjak
(Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek)
Dr. sc. Franci Gabrovšek
(Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna, Slovenija)
Mr. sc. Roman Ozimec
(Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb)
Dr. sc. Dalibor Paar
(Sveučilište u Zagrebu, PMF, Fizički odsjek)
Dr.sc. Lukas Plan
(Department for Karst and Caves, Natural History Museum Vienna, Austria)
Dr. sc. Andrej Stroj (Hrvatski geološki institut, Zagreb)

Organizatori
Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit
Speleološki odsjek PDS Velebit
Speleološki odsjek HPD Željezničar
Speleološki klub Samobor
Hrvatsko biospeleološko društvo

Pokrovitelji
Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit,
Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza
Hrvatski speleološki savez

Izdavači
Speleološki odsjek PDS Velebit
Speleološki klub Samobor

Grafička priprema
Nenad Buzjak

© Izdavači i autori priloga.

Autori odgovaraju za sadržaj svojih tekstova.

Krasno, 2012.

Zbornik sažetaka

Znanstveno-stručni skup: Posebne vrijednosti dubokog krša

Krasno, 21.-22. travnja 2012.

PDF Zbornik sažetaka Krasno 2012
 

Galerija fotografija - http://photobucket.com/krasno2012

 

Sadržaj zbornika:


PREDAVANJA (abecedni redoslijed prvog autora)
 

1. D. Bakšić, D. Paar, L. Mudronja: Speleološka istraživanja dubokih jama u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit
2. T. Ban Curić: Upravljanje špiljom Veternicom
3. Barišić i T. Barišić: Jamski sustav Kita Gaćešina – Draženova puhaljka u brojevima
4. J. Bedek, M. Lukić, B. Jalžić, R. Ozimec, H. Bilandžija, T. Dražina, D. Hamidović, M. Pavlek, I. Patarčić, A. Komerički: Fauna dubokih jama Sjevernog Velebita
5. H. Bilandžija, D. Hmura, B. Jalžić, H. Ćetković: Što molekule kažu o spužvama i školjkašima iz Lukine jame? Primjena molekularno-genetičkih metoda u biospeleologiji
6. N. Bočić, N. Buzjak, S. Faivre, M. Pahernik, V. Vidović, M. Kovač: Temeljna geomorfološka obilježja i geoekološko vrednovanje reljefa Sjevernog Velebita
7. V. Božić: Podsjetnik na istraživanje Lukine jame 1992. – 1995.
8. N. Buzjak, D. Paar, D. Bakšić, M. Kovač: Mikroklimatska svojstva speleoloških pojava s naslagama trajnog leda i snijega (Sjeverni Velebit)
9. F. Gabrovšek: Karst and caves of Kanin Mountains
10. D. Hamidović: Nalazi šišmiša u dubokim speleološkim objektima Hrvatske
11. B. Jalžić: Ekspedicija Lukina jama - sifon 2012/2013
12. D. Kljajo: Geološka istraživanja u svrhu zaštite i promicanja geoloških vrijednosti NP Sjeverni Velebit
13. D. Lacković, A. Stroj, I. Velić: Geološka istraživanja u dubokim jamama Sjevernog Velebita
14. N. Lončar i M. Surić: Izotopni sastav siga kao pokazatelj promjena paleookoliša
15. M. Lukić: Posebnosti skokuna (Collembola) dubokih jama Hrvatske
16. D. Mance, D. Lenac, T. Hunjak, H. O. Lutz, Z. Roller-Lutz: Uloga dubokog krša u hidrologiji: primjer proučavanja vremenskih serija stabilnih izotopa
17. K. Miculinić: Skeletni ostaci životinja u dubokim jamama na primjeru Munižabe
18. L. Mudronja: Istraživanje Jamskog sustava Lukina jama - Trojama 2010. i 2011. godine
19. D. Paar, A. Stroj, D. Lacković, D. Bakšić, V. Radolić: Multidisciplinarna istraživanja dubokih jama NP Sjeverni Velebit
20. I. Plavac, J. Radović, N. Trenc: Europske Direktive s područja očuvanja prirode i zaštita speleoloških objekata
21. G. Rnjak: Metoda istraživanja kompleksnih speleoloških objekata na primjeru jamskog sustava Kita Gaćešina-Draženova puhaljka
22. A. Sironić i N. Horvatinčić: Primjena prirodnih radioaktivnih izotopa 14C i 3H u istraživanju krša
23. A. Stroj: Hidrogeološke značajke krškog masiva Sjevernog Velebita
24. M. Surić: Vrijednosti krša morskih dubina – zapisi iz podmorskih siga
25. J. Železnjak, Lj. Josipović, Č. Josipović, D. Paar: Zdravstveni aspekti duljih boravaka istraživača u špiljama

POSTERI (abecedni redoslijed prvog autora)
 

1. T. Barišić: Nacrt Jamskog sustava Kita Gaćešina – Draženova puhaljka
2. N. Bočić, S. Faivre, M. Kovačić, N. Horvatinčić: Uloga pleistocenske oledbe na razvoj krša na području Velebita
3. N. Bočić, Z. Balaš, Ž. Baćurin, J. Granić: Jama Olimp na Sjevernom Velebitu – speleološka, geološka i geomorfološka obilježja
4. M. Covington, F. Gabrovšek, M. Perne, M. Prelovšek: Hydrologic, geomorphologic and geologic research in Renejevo brezno (Kanin, Slovenia)
5. T. Čuković i M. Lukić: Nove svojte skokuna (Collembola) u dubokim jamama Velebita
6. T. Čuković, D. Bakšić, A. Stroj, V. Radolić, D. Paar: Špilja Munižaba
7. M.Glušević: Nact jame Mokre noge
8. M. Malenica, A. Ćukušić, T. Čuković, D. Paar: Specifičnosti zaštite velikih špilja i jama
9. D. Paar, M. Ujević Bošnjak, D. Bakšić, A. Stroj, D. Lacković, V. Radolić: Fizikalno-kemijska istraživanja u Jamskom sustavu Velebita (NP Sjeverni Velebit)
10. M. Surić, R. Lončarić, N. Lončar, N. Buzjak: Planirana istraživanja siga speleoloških objekata šireg zadarskog prostora (2012-2015)
11. M. Trpčić: Zaštita Špilje u kamenolomu Tounj
12. M. Trpčić, V. Vučić, Ž. Janjanin: Zaštita špiljskog sustava "Đula-Medvedica"
13. R. Železnjak, J. Železnjak, D. Lacković, D. Bakšić, D. Paar: Slovačka jama (NP Sjeverni Velebit)
14. M. Želle i T. Vujnović: Speleološke pojave i ustanove za upravljanje zaštićenim područjima

OBJAVLJENO: 25.04.2012. 00:09

       HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ     ŠPILJE HRVATSKE     SPELEOLOŠKI RJEČNIK     ZAŠTITA ŠPILJA

1997-2012.  HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ