UVJETI ZA PRIJEM UDRUGA U KOMISIJU ZA SPELEOLOGIJU HPS

 

Uvjeti za prijem Speleološkog odsjeka osnovanog unutar Planinarskog društva

1. Treba osnovati Speleološki odsjek unutar Planinarskog društva te izabrati njegovog pročelnika i tajnika. O namjeri osnivanja Speleološkog odsjeka pismeno obavijestite Komisiju.

2. Komisiji za speleologiju dostaviti zapisnik sa osnivačke skupštine Speleološkog odsjeka te zamolbu za učlanjenje u Komisiju.

Napomena: svi aktivni članovi speleološkog odsjeka moraju imati završenu speleološku školu po programu Komisije za speleologiju. Zbog godišnjih dozvola za speleološka istraživanja i evidencije Komisije za speleologiju definirane su godišnje obaveze članica Komisije.

 

Uvjeti za prijem speleološkog kluba (udruge) koji nije član HPS

Komisija za speleologiju je dio Hrvatskog planinarskog saveza (HPS). To znači da speleološki klubovi koji se žele učlaniti u Komisiju moraju se prvo učlaniti u HPS.

Procedura učlanjenja u HPS:

Na Hrvatski planinarski savez, Kozarčeva 22, Zagreb treba dostaviti:

1. Rješenje o registraciji kluba.
2. Statut kluba.
3. Odluku sa skupštine kluba da želite ući u HPS.
4. Statistički broj kluba.
5. Osnovni podaci o ustroju kluba i djelatnosti (tu treba navesti iz statuta što sve radite, između ostalog da štitite prirodu i bavite se aktivnošću u prirodi itd.).
6. Podaci o predsjedniku i tajniku kluba: ime prezime, datum i mjesto rođenja, JMBG i potpis.

Preciznije informacije možete saznati u tajništvu HPS u Kozarčevoj 22 u Zagrebu.

Onda se vaša zamolba za prijem u HPS razmotri, odnosno provjeri se da li je vaš statut u skladu s HPS, eventualno se javi da nešto promijenite ako treba i onda se na sjednici Izvršnog odbora HPS  to prihvati.

Nakon učlanjenja u HPS podnosite zamolbu Komisiji za speleologiju za učlanjenje.

Ako vam je potrebna pomoć u postupku učlanjenja u HPS, možete se i prije javiti Komisiji za speleologiju.

Napomena: svi aktivni članovi speleološkog kluba moraju imati završenu speleološku školu po programu Komisije za speleologiju ili HSS. Zbog godišnjih dozvola za speleološka istraživanja i evidencije Komisije za speleologiju definirane su godišnje obaveze članica Komisije.

 

© Komisija za speleologiju HPS