SPELEOLOŠKA EDUKACIJA

Izrada speleološkog nacrta

IZVJEŠĆE SA SEMINARA

Seminar o stručnoj izradi nacrta speleoloških objekata

U Omišu je od 17-18. listopada 2009. u organizaciji Speleološkog odsjeka PD Imber održan seminar Komisije za speleologiju HPS o stručnoj izradi nacrta speleoloških objekata.

Na seminaru su sudjelovali članovi 9 speleoloških udruga iz Hrvatske, Crne Gore i BiH: SO Imber, Omiš; SO Mosor, Split; PK Pestingrad, Kotor; SO Profunda, Brač; SO Sv.Mihovil, Šibenik; SO Liburnija, Zadar; SO PK Split, Split; SD Mijatovi Dvori, Tomislavgrad i SO Velebit, Zagreb.

 

Seminar izrade speleološkog nacrta

U Starigradu-Paklenici i Modrič špilji kraj Rovanjske održan je 24.-26. veljače 2007. godine seminar  Komisije za speleologiju o izradi speleološkog nacrta (špilje ili jame). Seminar je bio dobro posjećen sa 44 sudionika. U terenskom dijelu, prvi dan se u Modrič špilji uvježbavala izrada speleološkog nacrta uz poseban osvrt na izbor mjernih točaka, upotrebu mjernih instrumenata i detalje izrade radnog nacrta. Drugi dan se nakon uvodnog predavanja  nastavila obrada nacrta na računalima, od obrade poligonskog vlaka do izrade kompletnog nacrta na računalu. Zahvaljujući velikom angažmanu domaćina iz SO Liburnija HPD Paklenica iz Zadra, seminar je imao odlične uvjete za rad. Zahvaljujemo se NP Paklenica na ustupljenom prostoru za odvijanje seminara i boravak sudionika.

Uvježbavanje izrade speleološkog nacrta u Modrič špilji. Foto: Martina Dubolnić

Popis sudionika seminara

1. Anika Ivković - SO «Liburnija» PD Paklenica
2. Ljubo Majca - SO «Liburnija» PD Paklenica
3. Šime - SOrić - SO «Liburnija» PD Paklenica
4. Tonći Marčić - SO «Liburnija» PD Paklenica
5. Robert Maršić - SO «Liburnija» PD Paklenica
6. Petar Pavešić - SO «Liburnija» PD Paklenica
7. Marijan Buzov - SO «Liburnija» PD Paklenica
8. Tvrtko Dražina - SO «Liburnija» PD Paklenica
9. Marina Jurjević - SO «Liburnija» PD Paklenica
10. Martina Dumbolić - SO «Liburnija» PD Paklenica
11. Josip Petričević - SO PDS «Velebit»
12. Vedrana Jerić-Miloš - SO HPD «Mo- SOr» Split
13. Maja Dasović - SO PDS «Velebit»
14. Predrag Štrbac - SO PDS «Velebit»
15. Davor Matić - SO HPD «Mo- SOr» Split
16. Igor Jelinić - SO Dubovac, Karlovac
17. Luka Mudronja - SO PDS «Velebit»
18. Dean Bratušek - SO PDS «Velebit»
19. Darko Bakšić - SO PDS «Velebit»
20. Irena Cesarec - SO PDS «Velebit»
21. Marin Glušević - SO HPD «Mo- SOr» Split
22. Sanja Frleta - SO HPD «Mo- SOr» Split
23. Marijeta Barišić HPK «Sv. Mihovil» Šibenik
24. Teo Barišić HPK «Sv. Mihovil» Šibenik
25. Livio Kotlar - SO «Liburnija» PD Paklenica
26. Natalija Andačić - SO «Liburnija» PD Paklenica
27. Davor Cvitanić - SO «Profunda»
28. Pero Antunović - SO «Profunda»
29. Jelena Domljanović - SO HPD «Mo- SOr» Split
30. Ivanka Antunović - SO PD «Profunda»
31. Dalibor Paar - SO PDS «Velebit»
32. Bernarda Boban Paar - SO PDS «Velebit»
33. Lovro Čepelak - SO PDS «Velebit»
34. Petra Bajo - SO PDS «Velebit»
35. Tomislav Bajo - SO PDS «Velebit»
36. Blanka Lučić HPK «Sv. Mihovil» Šibenik
37. Filip Filipović - SO PDS «Velebit»
38. Ena Vrbek - SO PDS «Velebit»
39. Ana Katalinić - SO PDS «Velebit»
40. Slaven Nižetić - SO «Profunda»
41. Nikola Marić - SO «Imber» Omiš
42. Željko Marunić – Bospor - SO «Imber» Omiš
43. Ivica Beović - SO «Imber» Omiš
44. Branimir Jurko - SO «Imber» Omiš


Pripreme prije ulaska u Modrič špilju.
Foto: Martina Dubolnić

 

VAŽNOST NACRTA U SPELEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA

Glavni rezultat speleoloških istraživanja je na stručan način i u skladu sa svjetskim standardima izrađen speleološki nacrt. Zato je od izuzetne važnosti da članovi speleoloških odsjeka i klubova budu kvalitetno educirani o detaljima izrade nacrta.

Točno je definirano od čega se sastoji nacrt speleološkog objekta: od tlocrta i profila sa svim elementima nacrta koji su definirani od strane Međunarodne speleološke unije (UIS).  Kada je nacrt izrađen, iz pravilno izmjerenog i tablično prikazanog poligonskog vlaka izračunaju se statistički parametri špilje ili jame: njena duljina, horizontalna duljina, dubina, položaji najudaljenijih točaka, pružanje kanala itd. Tada se može objaviti koliko je metara duljine i dubine istraženo. To su ne samo hrvatske, već i svjetske norme speleoloških istraživanja.

Uvaživši te činjenice Komisija za speleologiju kontinuirano radi na edukaciji u tom području. Seminar u Starigradu-Paklenici i Rovanjskoj nastavio se na niz uspješnih seminara s tom tematikom održanih prethodnih godina, te je pokazao da u speleološkim krugovima postoji volja i motiviranost da se savladaju ne samo osnove izrade nacrta već i napredniji postupci koji uključuju razne oblike obrade na računalu.

 

SPELEOLOŠKI NACRT NIJE SKICA

Ponekad se u literaturi može naići na komentar da speleolozi rade skicu špilje. To nije točno. Speleolozi izrađuju speleološki nacrt špilje koji se temelji na mjerenjima dimenzija špiljskih kanala. Preciznost mjerenja ovisi o upotrjebljenoj instrumentaciji i obučenosti ekipe speleologa. Današnja preciznost nacrta, koristeći optičke instrumente i laserske daljinomjere na zadovoljavajućoj je razini. Bitno je naglasiti i da speleološki nacrt ne sadrži samo špiljske kanale već  brojne druge elemente kojima se prikazuje morfološka, geološka i hidrološka situacija u njima.

Jasno, u nekim specifičnim situacijama poput izvođenja građevinskih radova u kršu, potrebne su preciznije metode geodetskog snimanja koja posebnom instrumentacijom izvode za to obučeni stručnjaci.

 

PREPORUKE VEZANE UZ IZRADU SPELEOLOŠKOG NACRTA

Novi pristup u morfometrijskoj analizi špilja

U radu L.Piccini, Acta Carsologica 40/1, 43–52, 2011 daje se pregled upotrebe morfometrijskih medota u analizi špilja.

UIS mapping grades

Prihvaćen je novi način označavanja preciznosti speleoloških nacrta. Uz svaki nacrt treba navesti oznaku preciznosti prema priloženim uputama.

Duljina špilje

U Hrvatskoj se pod pojmom duljine smatrao zbroj horizontalnih duljina svih špiljskih kanala (iz horizontalne projekcije prikazane na tlocrtu špilje). Međutim, u svijetu se često pod pojmom duljine upotrebljava stvarna duljina speleološkog objekta, ona se odnosi na zbroj realnih (poligonskih) duljina koje speleolog treba prijeći da bi došao od jedne do druge mjerne točke. Zbog toga je preporučljivo uz svaki nacrt navesti obe duljine, što uz današnju upotrebu programa Compass nije problem izračunati. Stoga je važeća sljedeća terminologija:

DULJINA (STVARNA DULJINA)

HORIZONTALNA DULJINA

 

Duljina ili dužina?

Što je ispravno? U hrvatskom jeziku postoji jasna razlika između ovih pojmova.

 

Pri korištenju električne rasvjete potreban je oprez!

Negativan utjecaj električne rasvjete na preciznost izrade speleološkog nacrta.
 

PREPORUČENI SADRŽAJI KORISNI ZA IZRADU NACRTA SPELEOLOŠKOG OBJEKTA

Compass (program za crtanje vlaka speleološkog objekta, izračunavanje statistike, pregledni 3D prikaz objekta uz mogućnost rotiranja i animacije)

PDF Cave Symbols - The official UIS list Speleološki simboli - službena UIS lista, opisi na hrvatskom. Prijevod: Ronald Železnjak

 

KORISNA LITERATURA:

Speleologija, ur. D.Bakšić, D.Lacković, A.Bakšić, SO PDS Velebit, Zagreb 2000.

Vlado Božić, Razvoj speleološkog nacrta, SO HPD Željezničar, 2004.

 

Dodatni programi za obradu nacrta:

Speleoliti (modeliranje speleoloških objekata)

Auriga (izrada speleološkog nacrta na ručnom računalu)

WinKarst (izrada nacrta špilje, 3D vizualizacija, uklapanje u teren)

 

© 2008. KOMISIJA ZA SPELEOLOGIJU HPS