Sadržaj - *Stranica 1* - Stranica 2 - Stranica 3 - Stranica 4 -


Istraživanja Lukine jame 1993.-1995.

Lomska duliba, Hajdučki kukovi, Sjeverni Velebit


POGLED NA LOMSKU DULIBU I HAJDUČKE KUKOVE. Foto: V. Božić

POGLED NA HAJDUČKE KUKOVE. Foto: D. Bakšić

JUTRO U OSNOVNOM LOGORU NA VELIKOM LOMU. Foto: SOV

OSNOVNI LOGOR NA VELIKOM LOMU. Foto: SOV

OPREMA KOJA SE KORISTILA U LUKINOJ JAMI. Foto: D.Troha

EKIPA SPELEOLOGA KOJA JE ISTRAŽIVALA LUKINU JAMU 1993. GOD. Foto: SOV

EKIPA SPELEOLOGA KOJA JE ISTRAŽIVALA LUKINU JAMU 1994. GOD. Foto: SOV

ZORAN STIPETIĆ-PATAK - SPELEOLOG RONILAC KOJI JE 1994. SA TEOM BARIŠIĆEM ZARONIO U SIFONU LUKINE JAME. Foto: SOV

ZORAN STIPETIĆ-PATAK 1993. GOD. Foto: SOV

ČETIRI DJEVOJKE KOJE SU SE 1994. SPUSTILE NA DNO LUKINE JAME: I. Zovko, T. Bizjak, S. Hrašćanec, A. Bakšić. Foto: V. Božić

SLAGANJE OPREME NAKON AKCIJE. Foto: V. Božić

EKIPA SLOVAČKIH SPELEOLOGA KOJA JE PRONAŠLA ULAZ LUKINE JAME 1992. GOD. Foto: V. Božić

ULAZ U LUKINU JAMU: Foto: SOV

PRIPREMA EKIPE ZA SNIMANJE DOKUMETARNOG FILMA O LUKINOJ JAMI. Foto: V.Ogrizović

ULAZ U LUKINU JAMU. Foto: D. Paar

ULAZ U LUKINU JAMU (PUKOTINA DIMENZIJA 22,5 x 5 m). Foto: SOV

ULAZ U LUKINU JAMU - POGLED ODOZGO. Foto: V. Božić.

ULAZ U LUKINU JAMU - POGLED SA JUGOISTOČNE STRANE. Foto: V. Božić

STIPE BOŽIĆ NA ULAZU LUKINE JAME. Foto: V. Božić

HORIZONTALNI KANAL NA -50m. Foto: SOV


Sadržaj - *Stranica 1* - Stranica 2 - Stranica 3 - Stranica 4 -