Sadržaj - *Strana 1* - Strana 2 - Strana 3 - Strana 4 - Strana 5 - Strana 6 -


Istraživanja Slovačke jame 1995. - 1999.

Mali kuk, Rožanski kukovi, Sjeverni Velebit


POGLED SA VELIKOG KOZJAKA PREMA HAJDUČKIM I ROŽANSKIM KUKOVIMA. Foto: D. Paar

U ROŽANSKIM KUKOVIMA. Foto: D. Paar

POGLED PREMA VELIKOM LUBENOVCU. Foto: D. Paar

CISTERNA NA VELIKOM LUBENOVCU. Foto: D. Paar

POGLED PREMA MALOM KUKU. Foto: D. Paar

POGLED PREMA MALOM KUKU ZIMI. Foto: SOV

POGLED PREMA VELIKOM LUBENOVCU. Foto D. Bakšić

ŠATOR U OSNOVNOM LOGORU NA VELIKOM LUBENOVCU. Foto: SOV

POSTAVLJANJE TELEFONSKOG KABLA NA ULAZU U VRTAČU U KOJOJ SE NALAZI SLOV. JAMA. Foto: D. Bakšić

VRTAČA U KOJOJ SE NALAZI ULAZ SLOVAČKE JAME. Foto: D. Paar

POGLED U VRTAČU PREMA JAMI. Foto: D. Paar

ULAZ U SLOVAČKU JAMU. Foto: D. Bakšić

ULAZ U SLOVAČKU JAMU U JESEN 1996. Foto: D. Bakšić

NA ULAZU SLOVAČKE JAME. Foto: D. Bakšić

ULAZ U SLOVAČKU JAMU. Foto: D. Paar

ULAZ U SLOVAČKU JAMU. Foto: D. Lacković

POSTAVLJANJE TELEFONSKOG KABLA DO ULAZA JAME. Foto: D. Paar

ULAZNA DVORANA HORAL (GORŠTAK). Foto: SOV

POGLED PREMA ULAZU IZ DVORANE HORAL. Foto: D. Paar

ULAZNA DVORANA HORAL. Foto: SOV


Sadržaj - *Strana 1* - Strana 2 - Strana 3 - Strana 4 - Strana 5 - Strana 6 -