Ledena jama u Lomskoj dulibi

Igor Jelinić

 

Abstract
The Ledena jama (Ice pit) in Lomska Duliba

Lomska Duliba is a glacier valley with a WNW-ESE strike, and is located within the Velebit Massive between the Veliki Rajinac to the north and the Hajdučki Kukovi to the south. The entrance to the Ledena jama (Ice pit) is situated in the eastern most part of this one kilometer long valley at 1235 m above sea level.

Ledena jama has a rather simple morphology. Nevertheless this simplicity is in inverse proportion with the speed and simplicity of exploration. If we consider that today it takes three hours for a coordinated team of three speologists to reach the pit bottom, the complexity and the duration of its investigation in the past is surprising. This complexity of performed investigations makes the story of the Ledena jama in Lomska Duliba much more interesting.

The initial investigations were performed by the members of the Croatian Speleological Society in 1962. Further investigations were continued in 1977 when a team of speleologists from the SO Željezničar map the pit to the depth of 50m. The floor of the pit was covered by a thick ice. Since the Croatian speleologists considered that they had reached the bottom of the pit no further investigations were performed.

During the summer of 1992 a team of Slovakian speleologists visited the pit and found a whole in the ice plug and descend through it to the depth of 90m. Since the pit extends further on in the following years the investigations commenced with the participation of both Slovak and Croatian speleologists. During 1993 and 1994 the investigations were performed in combination with the investigations of the Lukina jama (-1392 m). In the period between 1995 and 1997 the initiative for further investigation was undertaken by the members of the SO Dubovac, SO Velebit and SO Mosor who completed the topographic map of the pit, and who also widened the pas sage at 473 m and reached the floor of the pit at the depth of 536 m.

During a sport tour of the pit on 29th June, 1997 one of the most serious accidents in Croatian speleology occurred. At the depth of 160 m a landslide of rock and ice caused severe injuries (multiple fractures of various limbs and bones, as well as muscle ruptures) to B. Bukovčak who was hanging on rope. The rescue of the injured man was performed by his team members and the Mountain Rescue Service from Karlovac. After a lengthy recovery B. Bukovčak is an active speleologist.

 

Kao i većina jama sjevernog Velebita, i Ledena jama u Lomskoj dulibi morfološki je prilično jednostavna. No, ta je jednostavnost obrnuto proporcionalna brzini i jednostavnosti istraživanja. Imamo li u vidu da danas uigranoj tročlanoj skupini speleologa dostaju tri sata da siđu do dna, iznenađuje složenost i postupnost istraživanja ove jame. Pa ipak, upravo ta složenost čini priču o Ledenoj jami u Lomskoj dulibi zanimljivom.


Pogled na Lomsku dulibu s ulazom u Ledenu jamu. Snimio: I.Jelinić

O morfologiji jame

lako je jama, kao što je i spomenuto, morfološki vrlo jednostavna, snježno ledeni čep koji se nalazi između 50. i 90. metra dubine čini je zanimljivom i specifičnom. Da nema čepa, ulazna vertikala bi praktično iznosila 270 metara, no ovako je ulazni dio jame ustvari snježnica duboka pedesetak metara, tlocrtnih dimenzija 50x 60 m. Čep se proteže do dubine od 90 m, a danas postoje već tri otvora kojima se može proći kroz njega. Topljenje leda koje je uvjetovalo stvaranje tih prolaza (prvi je uočen 1993.) nastavlja se i dalje promjenljivim intenzitetom koji itekako utječe na izgled dijela jame ispod čepa (80-220 m dubine). U tom su dijelu posljednjih godina primijećene velike promjene s obzirom na količinu leda koji pokriva stijene. Te promijene nagnale su nas 1995. da postavljamo potpuno novu liniju silaska, jer prijašnjim pravcem nije bilo moguće silaziti zbog leda. Tamo gdje su bili spitovi u čistoj stijeni, tada je nađen debeli sloj leda. Taj je dio jame svakako i najopasniji zbog stalnih odrona leda i kamenja uzrokovanih topljenjem. Tu se dogodila i do sada najteža nesreća u hrvatskoj speleologiji, kada je odron leda i kamenja teško ozlijedio Borisa Bukovčaka iz Karlovca.

 
Dvorana na -50 m. Snimila: A.Bakšić

Jama nas dalje dovodi do velike dvorane (80x50x60) kroz čije dno, nagnuto u prosjeku oko 25%, prolazi metar duboka vododerina. Ona se očito ponekad pretvara u korito potoka, što govori o povremenoj (ili nekadašnjoj) aktivnosti vode u tom speleološkom objektu. Nastavak jame kreće iz najnižeg dijela dvorane i nudi speleolozima naglu i očitu promjenu kako u dimenzijama, tako i u temperaturi, koja se osjetno podiže zbog udaljavanja od ledenog sloja. Od dvorane pa do dna nižu se vertikale s manjim horizontalnim dijelovima, a na tri mjesta (-430, -439 i -473) nalaze se među vertikalama i prilično uski prolazi. Najuži je na »starom dnu«, na dubini od 473 metra, koji je ujedno i granica koja dijeli suši dio jame od onog najmokrijeg na dnu. Posljednja vertikala karakteristična je po pljusku koji se ne može izbjeći ni u najsuše doba godine, Na samom dnu nalazi se dvorana 10x5 m, tla prekrivenog šljunkom kroz koji se cijedi sva pristigla voda. Na tom mjestu ne postoje nikakve perspektive za daljnje istraživanje.


U dvorani na -50 m. Snimio: V.Božić

 

Dubina jame

Podaci o dubini jame također su varirali. Ovom bih prilikom ukratko objasnio uzroke takvoj situaciji. Kada su slovački speleolozi 1993. Kao prvi stigli do dna, odnosno dijela koji se tada uzimao za dno, izmjerili su dubinu od 432 metra. Već sljedeće 1994. godine i hrvatski speleolozi izrađuju nacrt jame, koji se bitno ne razlikuje od slovačkog, osim u jednom detalju koji jamu čini dubljom 19 metara. Dubina iznosi 451 metar. Godine 1996. Karlovčani uspijevaju proći još 63 metra dublje, što pribrojavaju spomenutoj brojci i dobivaju dubinu od 514 metara. U ljeto 1997. autor ovih redaka, sumnjajući u valjanost ranijih mjerenja, ponovno topografski snima donji dio jame (ispod dvorane), te zahvaljujući svojoj „legendarnoj“ pedantnosti i brzini, već nakon nepune tri godine sređuje nacrt i primjećuje grešku na istoj ovoj, jednom već korigiranoj vertikali. Famozna vertikala kod Slovaka (Šmida) iznosi 29, kod Jalžića 48, a kod Jelinića 67 metara. Nova dubina -536 metara.

Perspektive ili zašto izbjegavati Ledenu jamu

Iako je Ledena jama prilično detaljno istraživana, postoje neke mogućnosti za pronalaženje novih dijelova i paralelnih jama, i to isključivo u njezinom gornjem dijelu jer je taj dio zbog prostranosti i neosvijetl|ivosti na neki način nepoznat. No, kako u nižim djelovima praktično nema izgleda za napredovanje (nekoliko pokušaja penjanja potvrđuju tu teoriju), ne bi bilo mudro pretjerano izazivati sreću u ovako opasnoj jami. Bučne lavine leda i kamenja kojima smo bili svjedoci već i prvih godina istraživanja postale su sa širenjem otvora u ledenom čepu sve češće, što nam je potvrdila i piramida ledenih komadića opažena u dvorani prilikom posljednjeg boravka 1997. Strahovita buka što smo je čuli istoga dana neposredno nakon izlaska kroz čep, navodi nas da se još jednom prisjetimo neugodnih iskustava, koja ne bismo rado ponavljali.
Ipak, nije li upravo znatiželja ono što nas vuče pod zemlju?


Prolaz koji se otvorio 90-tih. Snimio: I.Jelinić

Kronologija istraživanja

Prema dostupnim podacima, prvi su jamu istraživali 1962. članovi Speleološkog društva Hrvatske. Oni jamu topografski snimaju, a nazivaju je Jama u Velikom Lomu.

Početkom srpnja 1977. u jamu se spuštaju članovi SO Željezničar Z. Bolonić, B. Jalžić i F. Meden. Ponovno izrađuju nacrt i fotografiraju u dijelu s ledom.

1. listopada 1992. godine u jamu su do snijega na -50 m ušli članovi slovačke speleološke ekspedicije E. Kapucijan i B. Šmida i pritom otkrili prolaz u ledu. 6. listopada iste godine I. Agh, Z. Agh i E. Kapucijan otkrivaju novootvoreni prolaz u ledu i spuštaju se do -90 m.

Početkom kolovoza 1993. godine u okviru ekspedicije “Lomska duliba ‘93”, u jamu su se radi ogleda i fotografiranja leda spustili mnogi speleolozi, te je ponovno topografski snimljen ulazni dio. Speleolozi iz SO Mosor sišli su ispod ledenog čepa do dubine od 150 m.

Početkom kolovoza 1993. u okviru ekspedicije „Lomska duliba '93“, u jamu se spuštaju mnogi do snijega, zbog ogleda i fotografiranja leda, a V. Božić i G. Petrovćić ponovno topografski snimaju taj dio. G. Bratim i G. Jakelić iz SO Mosor silaze ispod čepa do dubine od -150 m.


Na dubini -310 m. Snimio B.Šmida

Slovački speleolozi Z. Agh i M. Griflik 14. rujna 1993. godine sišli su do -220 m, a dan poslije L. Plučinsky i J. Šmoll do -450 m, a B. Šmida i E. Kreutz topografski snimili jamu do dubine od 430 m. Ponovno su u jamu ušli Z. Agh, M. Griflik, L. Plučinsky i B. Šmida 18. rujna iste godine, ali su se zaustavili na suženju na dubini od 473 m, te ga proglasili dnom jame, greškom zabilježivši samo 432 m dubine. U povratku zaustavljaju na dubini od oko -200 m ekipu koja dolazi pripremiti bivak, koji neće trebati (M. Meško, D. Kotlarčik i E. Kreutz).


U dvorani na -300 m. Snimio: I.Jelinić

U okviru ekspedicije »Lukina jama '94", za vrijeme koje ponovno mnogi posjećuju gornji dio jame, N. Bočić, J. Ostojić i D. Troha 06.08.1994. postavljaju do -440 m.

M. Kuhta silazi 09.08.1994. do iste dubine radi uzimanja geoloških uzoraka.

10.08,1994. ulaze I. Jelinić, D. Hamidović i S. Rešetar. Nesretnim slučajem D. Hamidović lomi gležanj, pa zajedno sa S. Rešetarom izlazi. Oboje se upućuju odmah u Zagreb, u bolnicu. I. Jelinić sam postavlja do -473m, a istovremeno do -300 silaze V. Božić i A. Čop radi fotografiranja.

T. Bizjak, B. Jalžić, I. Mulić, I. Radić i I. Zovko 11.08.1994. silaze do aktuelnog dna i korigiraju slovački nacrt. Primjećuju pogrešku u mjerenju donjeg dijela jame, no i oni griješe u mjerenju.

12.08.1994. do -300 silaze M. Andreis, L. Hrust i Ž. Županić.

24.09.1994. I. Jelinić i J. Ostojić raspremaju jamu. Užad donjeg dijela jame ostavljaju u dvorani na -300 m. Ostatak izvlače, u čemu im u posljednjih stotinjak metara pomažu D. Lacković i V. Ungar koji, ne znajući za prvu dvojicu, dolaze radi skupljanja geoloških uzoraka.

U okviru priprema za ekspediciju u Španjolsku 28. svibnja 1995. godine u jamu su ušli članovi SO Dubovac, ali su zbog promjena nastalih topljenjem leda morali postaviti potpuno novu liniju užeta. 29. svibnja 1995. godine su bez većeg uspjeha pokušali proširiti uski prolaz na dnu.

29.05.1995. do -300 silaze Z. Balaš, M. Barešić, N, Bočić, B. Bukovčak, H. Cvitanović, T. Goršćak, M. Pavlović, D. Pavičić. P. Protić i M. Malković, do -430 B. Bukovčak, a I. Jelinić i B. Šavor do -473 m. gdje bez većih uspjeha pokušavaju proširiti uski prolaz na dnu. Užad ostaje u jami.
Krajem lipnja 1995. radi sakupljanja uzoraka leda u jamu do dubine od 90 metara ulaze nekoliko puta V. Božić, C. Josipović, D. Lacković i M. Uroić.
08. i 09.07.1995. I. Jelinić rasprema od -473 do dvorane, odakle raspremaju B. Šavor i P. Protić.

Krajem lipnja 1995. godine u jami su do dubine od 90 m sakupljani uzorci leda.

Z. Bačurin, Z. Balaš, B. Bukovčak, B. Kuka i P, Protić postavljaju 19.07.1996. bivak na -300m, a I. Jelinić i B. Šavor postavljaju do dna, prokopavaju suženje, nakon čega Šavor prolazi i spušta se daljnjih desetak metara. Jama se nastavlja vertikalom od oko 50 metara.

N. Bočić i B. Šavor postavljajući 21.07.1996. do dna, prvi doživljavaju razočarenje. Dno vertikale ujedno je i kraj jame (-536 m). Z. Balaš i I. Jelinić fotografski i topografski snimaju novi dio.

Z. Bačurin, B. Bukovčak i P. Protić 22. 07. 1996. raspremaju od -536 do -300.

Z. Balaš, I. Jelinić, P. Protić i S. Rešetar 24.07.1996. silaze na -300 zbog fotografiranja i raspremanja. Na izlazu im pomažu Z. Bačurin i B. Bukovčak.

D. Basara, Z. Ivasić. I. Jelinić i Ž. Ivasić 28.06.1997. penjanjem istražuju kanal kojim dolazi voda u glavni kanal na dubini od -465m, ali nakon petnaest metara zaustavlja ih prolaz u uski meandar. Do jutra svi izlaze.

Iz sportskih motiva 29.06.1997. u jamu ulaze B. Bukovčak i M. Fudurić. Silaze do -430 i na povratku se događa jedna od najtežih nesreća u hrvatskoj speleologiji. Na dubini od oko 160 m odron kamenja i leda teško ranjava Bukovčaka, koji se u tom trenutku nalazio na užetu u previsnoj stjeni. M. Fudarić, prelazeći preko njega, izlazi i alarmira ostale, pa u toku akcije spašavanja u jamu ulaze Ž. Ivasić, I. Jelinić i B. Šavor do -150, a poslije i B. Kuka do -60 m.

I. Jelinić i N. Tomas 02.08.1997. raspremaju od -473 do dvorane i taj dio ponovno topografski snimaju svijesni pogrešaka u prijašnjim mjerenjima. Od dvorane do izlaza raspremaju D. Basara, D. Novosel i M. Pavlović.

Radi procjena širine otvora u ledu 06. 08. 1998. u jamu ulaze V. Božić, A. Herrel, B. Van Hooydonek i A. Vangeneugden. Primjećuju da se otvor jako proširio.

Pregled literature o jami

Atanasić, A. (1997): Ozlijeđen istraživač. Novi list od 3.7., Rijeka.
Bačurin, K. (1997): Akcija završila brže od očekivanog. Karlovački tjednik od 10.7., Karlovac.
Bačurin, K. (1997): Nesreća u jami Ledenici. Karlovački tjednik od 2.7., Karlovac.
Božić, V. (1994): Ledenica u Lomskoj dulibi. Hrvatski planinar, br. 3-4, str. 81-82. Zagreb.
Božić, V. (1995): Nezgode pri istraživanju Lukine jame na Velebitu 1994. godine. Hrvatski planinar, br. 2, str. 47. Zagreb.
Božić, V. (1998): Još o prošlogodišnjoj nesreći u Ledenoj jami na Velebitu. Hrvatski planinar, br. 7/8, str. 222-225, Zagreb.
Bočić, N. (1997): Nesreća u Ledenoj jami na Velebitu. Speleo'zin, br. 7, str. 39, Karlovac.
Bujan, G. (1997): Dvanaest sati visio sam na konopu u Ledenoj jami. Dnevnik - list Riječke županije od 1.7., Rijeka.
Horvatinčić, N. (1996): Izotopna mjerenja u Ledu, jama Ledenica, Velebit. Zbornik radova trećeg simpozija Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja, str. 297-301, Zagreb.
I.J. (1994): Slovaci u Ledenoj Jami. Speleo'zin, br, 3, str. 26-27, Karlovac.
Jalžić, B. (1979): Pojava plavog leda u Ledenoj jami u Lomskoj dulibi na sjevernom Velebitu. Speleolog, str. 52, Zagreb.
Jelinić, I. (1996); Karlovačka speleologija od 1982. do danas. Speleo'zin, br. 5, str. 22-24, Karlovac.
Jelinić, I. (1998): Detaljnije o nesreći u Ledenoj jami. Speleo'zin, br. 8/9, str. 51-52, Karlovac.
Jelinić, I. (2001): Ledena jama Lomskoj dulibi, Speleolog 46/47, str. 17-22, Zagreb.
Radić, P. (1997): Visio 11 sati nad ponorom. Večernji list od 2.7., Zagreb.
SDH, (1962): Jama u Velikom Lomu. Speleološki objekti na karti 1:50.000 Senj 1, Zagreb.
Stošić, D. (1997): Boris Bukovčak stradao od „kamene kiše“. Karlovački tjednik od 3.7., Karlovac.
Šmida, B. (1993): Ledenica u Lomskoj dulibi. Speleolog, str. 9-12, Zagreb.
Šmida, B. (1999): Ledenica S.U.K.. Velebit, str. 73-76, Trnava (Slovačka).

TOPOGRAFSKI NACRT, MORFOLOGIJA JAME,
GEOLOŠKA, FIZIKALNA I BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

LEDENA JAMA U LOMSKOJ DULIBI

Park prirode Velebit, Hrvatska

 

Dubina: -536 m

Duljina: 629 m

Istražili: SDH, SO Željezničar, SO Dubovac, SD Karlovac, SO Mosor, SO Velebit, Slovački speleološki savez

Topografski snimili: B.Jalžić, B.Šmida, V.Božić, J.Posarić, I.Jelinić

Mjerili: F.Menden, Z.Bolonić, T.Bizjak, G.Petrovčić, E.Bojnić, Z.Balaš

Period istraživanja: 1962., 1977. 1992.-1998.

 


Topografski nacrt jame. Nacrt kompletirali D.Bakšić i I.Jelinić

 

Ledenu jamu u Lomskoj dulibi istraživalo je više speleoloških klubova u vrlo velikom vremenskom rasponu (od 1962. do 1998. godine). O kronologiji istraživanja detaljno pišu Šmida (1999) i Jelinić (2001).

Morfologija

Impozantni otvor ulazne vrtače vrlo jednostavnog pristupa čini ovu jamu jednom od poznatijih na sjevernom Velebitu. U jamu se ulazi sa sjeverozapadne strane ulazne vrtače, gdje se može napraviti dobro prirodno sidrište oko velikog kamenog bloka. Do 15 m dubine spušta se po travnatoj kosini, a dalje nastavljaju vertikalne ili prevjesne stijene do snježno - ledenog čepa na dubini od 50 m.

Na dubini od 50 m nalazi se dnevnim svjetlom osvijetljena dvorana dimenzija 20 x 25 m. Na njenom sjeverozapadnom rubu otvara se prolaz u horizontalni kanal duljine 25 m, prosječne širine 4 m, i visine 15 m. Kanal završava dimnjakom, a sa sjeveroistočne strane 2 m iznad dna nalazi se kratka, strma galerija (Šmida, 1999).

Ledeni čep proteže se od 50 do 90 m dubine, gdje preko kosog sipara prelazi u 180-metarsku vertikalu. Danas kroz ledeni čep postoje već tri otvora. Kad ne bi bilo čepa, ulazna vertikala bi iznosila 270 metara. Topljenje leda koje je uvjetovalo stvaranje tih prolaza (prvi je uočen 1993. godine) nastavlja se i dalje promjenjivim intenzitetom, koji itekako utječe na izgled dijela jame ispod čepa (80-220 m dubine). U tom su dijelu posljednjih godina primijećene velike promjene s obzirom na količinu leda koji pokriva stijene. Te promjene nagnale su karlovačke speleologe da tijekom istraživanja u 1995. godini postave potpuno novu liniju silaska, jer prijašnjim pravcem spuštanje nije bilo moguće zbog leda. Tamo gdje su bili spitovi u čistoj stijeni, nađen je debeli sloj leda. Taj je dio jame zbog stalnih odrona leda i kamenja uzrokovanih topljenjem svakako i najopasniji. Tu se dogodila i do sada najteža nesreća u hrvatskoj speleologiji, kada je odron leda i kamenja teško ozlijedio B. Bukovčaka iz Karlovca.


U velikoj dvorani na -300 m. Snimo: V.Božić

 

Jama nas dalje dovodi do velike dvorane dimenzija 80 x 50 x 60 m, kroz čije dno, nagnuto u prosjeku 25%, prolazi 1 m duboka vododerina. Ona se očito ponekad pretvara u korito potoka, što govori o povremenoj (ili nekadašnjoj) aktivnosti vode u jami. Nastavak jame kreće iz najnižeg, sjeverozapadnog dijela dvorane. Dolazi do nagle promjenu u dimenzijama, i temperaturi objekta, koja se zbog udaljavanja od ledenog sloja osjetno podiže Od dvorane pa do dna nižu se vertikale s manjim horizontalnim dijelovima, a na tri mjesta (-430, -439 i -473 m) nalaze se među vertikalama i prilično uski prolazi. Najuži je na “starom" dnu, na dubini od 473 m. To suženje ujedno predstavlja i granicu koja dijeli suši dio jame od mokrijeg na dnu. Posljednja vertikala, duljine 62 m, karakteristična je po pljusku koji nije moguće izbjeći ni u najsuše doba godine. Na samom dnu jame nalazi se dvorana dimenzija 10 x 5 m, prekrivena šljunkom, kroz koji se cijedi sva pristigla voda. Na tom mjestu ne postoje nikakve perspektive za daljnje istraživanje.

O imenu

Malo je speleoloških objekata koji su u speleološkoj literaturi u tako kratkom vremenu bili nazivani tolikim različitim imenima. U vrijeme istraživanja Lukine jame (1993. i 1994. godine), kada je i Ledena jama u Lomskoj dulibi postajala sve aktualnija, većina ju je speleologa nazivala jednostavno Ledenica ili Ledenica u Lomskoj dulibi. Budući da je riječ o speleološkom objektu s karakteristikama ledenice to je razumljivo. U literaturi (Velebiten, Hrvatski planinar, Speleolog) se u to vrijeme nalazi jedino naziv Ledenica u Lomskoj dulibi, s izuzetkom Speleozina. Njegovi su se autori držali naziva Ledena jama u Lomskoj dulibi, budući da se u časopisu Speleolog pod tim nazivom jama pojavila još 1981. godine u članku B. Jalžića. Budući da okolica jame nije nastanjena, nije bilo moguće doznati nikakav lokalni naziv, pa je prihvaćen naziv koji se prvi spominje u literaturi.

Istovremeno, slovački speleolozi koji su u jami istraživali 1992. i 1993. godine, ne znajući za postojeće hrvatske nazive nazvali su jamu S.U.K. (kratica za Speleoklub Univerziteta Komenskoga). Poslije su upotrijebili i neobičnu kombinaciju - Ledenica S.U.K.

Oko naziva ovog prilično značajnog speleološkog objekta bilo je nužno usklađivanje među speleolozima. Iako se čini da se ni do danas nisu posve uskladili, uglavnom je prihvaćen prvi objavljeni naziv jame - Ledena jama u Lomskoj dulibi (u daljnjem tekstu Ledena jama).

O dubini

Podaci o konačnoj dubini jame također su varirali. Kada su slovački speleolozi 1993. godine prvi stigli do dna, odnosno dijela koji se tada smatrao dnom, izmjerena je dubina od 432 m. Već sljedeće, 1994. godine i hrvatski spelolozi izradili su nacrt jame, koji se nije bitno ne razlikovao od slovačkog, osim u jednom detalju koji jamu čini 19 m dubljom. Dubina jame je tada iznosila 451 m. 1996. godine karlovački speleolozi uspjeli su proći još 63 m dublje, što su pribrojali spomenutoj brojci i dobili dubinu od 514 m. U ljeto 1997. godine, sumnjajući u valjanost ranijih mjerenja, ponovno su topografski snimili donji dio jame (ispod dvorane), i primijetili grešku na istoj, jednom već korigiranoj, vertikali. Nova i valjana dubina jame iznosi 536 m.

Smjernice za nastavak istraživanja

Iako je Ledena jama prilično detaljno istražena, još uvijek u njoj postoje mogućnosti za pronalaženje novih dijelova i paralelnih jama. To se odnosi isključivo na njezin gornji dio, koji je zbog prostranosti i nemogućnosti osvjetljivanja na neki način nepoznat. Nakon nekoliko pokušaja penjanja zaključeno je da u nižim dijelovima jame gotovo nema izgleda za napredovanje te da ne bi bilo mudro pretjerano izazivati sreću u ovako opasnoj jami. Bučne lavine leda i kamenja kojima su speleolozi bili svjedoci već i prvih godina istraživanja, postale su sa širenjem otvora u ledenom čepu sve češće, što je potvrdila i piramida ledenih komadića opažena u dvorani prilikom posljednjeg boravka 1997. godine.

Geologija

Prema Šmidi (1999) ispod ledenog čepa u gornjem dijelu 180-metarske vertikale stijene su izgrađene od tamnosmeđih, a u donjem dijelu vertikale od tamnosivih odnosno crnih breča. U velikoj dvorani na 300 m dubine stijene grade vapnenci crvenkastosmeđe boje. Na jednom dijelu dvorane nalazi se veliko tektonsko zrcalo. Od dvorane pa na niže, sve do 410 m dubine, ponovno prevladavaju breče. U kratkom dijelu, od 410 do 425 m dubine, u karbonatima postoji dolomitna primjesa, zbog čega su prostori uži. Na ovom dijelu zamijećeni su i koraloidi, formirani strujanjem zraka.

Klima

Temperatura na površini ledenog čepa na 50 m dubine iznosila je +1,1°C, nešto niže u području leda 0,7°C, dok je temperatura vode u ledenim nakapnicama bila +0,1°C (mjerio V. Koše). U velikoj dvorani izmjerena je temperatura od 1,5 °C (mjerio B. Šmida). U kišnom razdoblju godine Ledena jama hidrološki je vrlo aktivna, u što su se imali prilike uvjeriti slovački speleolozi tijekom istraživanja u jesen 1993. godine. Oni su za vrijeme jakih kiša u kaskadama evidentirali protok vode od 6 L u sekundi. U razdoblju maksimalnih oborina «staro dno» na 473 m dubine ne može propustiti svu vodu, pa se ona akumulira i potapa prostor dvorane oko 4 do 5 m visine, o čemu svjedoče i linije razine vode od grančica i listova na stijenama dvorane.

Floristička istraživanja

Floristička istraživanja ulaznog dijela Ledene jame napravili su Vrbek i Fiedler (2000). Ulaz se nalazi na livadi koja pripada zajednici oštre vlasulje (Festucetum pungentis Ht. 1930). Ledena jama obrasla je biljkama do granice leda, odnosno do -40 m. Temperatura na -40 m kretala se između 0°C i 1°C, dok je vlažnost zraka bila stalna i iznosila 98%. Vanjski instrument u isto vrijeme zabilježio je veliko kolebanje temperature (od 9 do 20°C) i vlage (od 52 do 98%). Osvjetljenje na ulazu iznosilo je   22 000 luksa, na -40 m na južnoj ekspoziciji 700 luksa, a na sjevernoj 174 luksa. Mjerenja su izvršena 14. i 15. srpnja 1995. godine. Obraslost ovog objekta do dubine od 40 m uvjetovana je između ostaloga i morfologijom njezina ulaznog dijela, koji je ljevkastog tipa i velikih dimenzija, te osigurava dovoljne količine svjetla za razvoj biljaka.
S obzirom na vrste biljaka koje tamo rastu, ulazni dio Ledene jame može se podijeliti na tri zone:
• Prva zona (I) (+6 m do -6 m) je zbog većeg utjecaja vanjskih mikroklimatskih uvjeta po florističkom sastavu slična livadi na kojoj se nalazi Ledena jama. Ovdje je zabilježeno 78 vrsta cvjetnjača.
• Druga zona (II) (-6 m do -23 m) se, zbog većeg utjecaja unutarnjih mikroklimatskih uvjeta, po florističkom sastavu već znatno razlikuje od prve zone. Ovdje se pojavljuju papratnjače, mahovine i alge. Zabilježne su 52 vrste cvjetnjača i papratnjača, a vrste mahovina i algi za sada još nisu određene, pa njihov broj nije poznat.
• Treća zona (III) (-23 m do -40 m) izložena je snažnom utjecaju unutarnjih mikroklimatskih uvjeta, pa u njoj najvećim dijelom rastu mahovine i alge. Od viših biljaka nađeni su samo klijanci koji nisu mogli biti određeni.

U prve dvije zone (+6 m do -23 m) zabilježeno je ukupno 106 vrsta biljaka (cvjetnjača i papratnjača). Od toga isključivo u prvoj zoni rastu 54 vrste, u drugoj 28, a 24 vrste zabilježene su u obje zone.


Dvorana na -50 m. Snimila: A.Bakšić

Istraživanje starosti leda u jami

Prema Bognar i dr. (1991) Lomska duliba je dolina ledenjačkog porijekla. Izrazito debeo sloj leda (40 m) u Ledenoj jami potaknuo je speleologe na razmišljanje o njegovoj starosti. Tijekom lipnja i srpnja 1995. godine Damir Lacković, Čedo Josipović i Vlado Božić sakupili su uzorke leda radi mjerenja njegove starosti. Određivanje starosti leda, drva u ledu i starosti siga je na Institutu Ruđer Bošković provela dr. sc. Nada Horvatinčić. Za određivanje starosti ledne naslage koristile su se metode koje se zasnivaju na mjerenju prirodnih radioaktivnih izotopa vodika 3H i ugljika 14C, a za mjerenje starosti siga koristila se izotopna metoda 230Th/234U.


Led u dvorani na -50 m. Snimio: V.Božić

Rezultati analiza leda ukazuju na relativno malu starost (od 450 do 670 godina), ali postoji mogućnost da je, zbog male dubine uzorkovanja u ledu, uzorak kontaminiran procjednom i ponovo zaleđenom vodom s površine. Stoga bi trebalo napraviti detaljnije uzorkovanje s većih dubina u ledu.

Zanimljiv je rezultat određivanja starosti sige iz dvorane na oko 50 m dubine koji iznosi 301.000 +- 55.000 godina. Nažalost, starost siga u Hrvatskoj do sada nije bila određivana ovom metodom, pa se dobiveni podatak ne može usporediti s podacima iz ostalih speleoloških objekata (Horvatinčić 1996).


Speleolog ulazi u Ledenu jamu. Snimio: I.Jelinić

Sudionici istraživanja

SO HPD Željezničar: Z. Bolonić, V. Božić, V. Herkov, B. Jalžić, Đ. Jalžić, M. Kuhta, F. Meden, G. Petrovčić, D. Rukavina, N. Tvrtković, M. Uroić; SO HPD Dubovac i SD Karlovac: Z Baćurin, Z. Balaš, D. Basara, N. Bočić, B. Bukovčak, H. Cvitanović, M. Fudurić, T. Goršćak, Z. Ivasić, Ž. Ivasić, I. Jelinić, B. Kuka, M. Malković, D. Novosel, J. Ostojić, D. Pavičić, M. Pavlović, P. Protić, B. Šavor, N. Tomas;
Slovački speleološki savez: Z. Agh, M. Griflik, D. Kotlarčik, E. Kreutz, M. Meško, L. Plučinsky, B. Šmida, J. Šmoll;
SO PDS Velebit: M. Andreis, A. Bakšić, D. Bakšić, T. Bizjak, A. Čop, D. Hamidović, L. Hrust, Č. Josipović, D. Lacković, I. Radić, S. Rešetar, D. Troha, I. Zovko, Ž. Županić;
SO HPD Mosor: G. Bratim, G. Jakelić, I. Mulić.

 


Stari topografski nacrt Ledene jame u Lomskoj dulibi.

 


Ulaz u Ledenu jamu. Snimio D.Paar

       LEKSIKON ŠPILJA I JAMA     HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ     ŠPILJE HRVATSKE     ZNANOST    ZAŠTITA ŠPILJA

© 1997-2012. HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ