SPELEOLOŠKA EKSPEDICIJA LUBUŠKA JAMA 2009

Izvještaj s ekspedicije

Foto galerija

 

SPELEOLOŠKA EKSPEDICIJA LUKINA JAMA  2006

Darko Bakšić, Luka Mudronja, Dalibor Paar, Jana Bedek, Rudi Debbaut

 

Abstract

During the time period from 29th July till 13th August 2006 Speleological Section of the Velebit Mountaineering Club from Zagreb was in charge with the organization of a speleological camp at the location of Hajdučki kukovi in North Velebit National Park. The project included 44 speleologists from Croatia (SO PDS Velebit, SO HPD Mosor, SO HPD Dubovac and HBSD – Croatian Biospeleological Association), 22 Belgian speleologists and 6 from Poland. The list of all the participants can be found at the end of the speleological expedition diary. The goals of the expedition were as follows: - Making a new map of the Lubuška jama and continuing the explorations – Croatian speleologists; - Reaching the bottom of the Lubuška jama and diving through the siphon at the bottom – Belgian and Croatian speleologists; - Reaching the bottom of the Patkov gušt and penetrating through the squeeze filled with snow and ice at the depth of -105 m – Polish speleologists. Extremely long and snowy winter as well as the rainy weather at the time of the expedition caused achieving only one of the set up goals. Bad weather conditions disabled Croatian speleologists to reach the bottom of the Lubuška jama (- 521 m) and forced them to end the exploration and topographical survey at the depth of -434 m. However, despite the fact that the bottom was not reached, the speleologists discovered new parts of the pit that deepened the pit from 550 m to 877 m. Because of the unusually big amounts of snow, both of the entrances of the Lukina jama - Trojama cave system were closed, making it impossible to reach the deeper parts of the pit. Polish speleologists passed the squeeze as planned but, due to very low temperatures and water falling down the vertical drop, could not reach the bottom (-553 m). Instead, they stopped at the depth of -500 m. An accident occurred during the expedition. Twenty years old Belgian speleologist Lays Kevin fell into the 150 m deep sinkhole and suffered from spine injuries, leg fracture, several body contusions and head scratches. Thanks to the Croatian and Belgian speleologists as well as the HGSS rescue team, Kevin was lifted from the sinkhole and transferred by a helicopter to the hospital in Split. He is now recovered from the injuries. Financial support and the requisite equipment were provided by the North Velebit National Park – speleological explorations project, Croatian Mountaineering Association, outdoor equipment stores “Iglu šport” and “Vrhunac” from Zagreb and the participants themselves.

 

Istraživanje Lubuške jame

Istraživanje Lubuške jame provedeno je tijekom dvije godine, u razdoblju od 12. do 19. rujna 2000. godine, te od 01. do 14. rujna 2001. godine. U istraživanju su sudjelovali poljski speleolozi iz speleoloških klubova Bobry Žagan i Gawra Gorzow u suradnji sa speleolozima iz SO PDS Velebit iz Zagreba. Ulaz u jamu otkriven je 11. rujna 2000. godine prilikom rekognosciranja terena jugoistočno od Trojame, višeg otvora jamskog sustava Lukina jama – Trojama. Istraživanje Lubuške jame (radna oznaka SOV-PL 2) započelo je 12. rujna 2000. godine. U šest istraživačkih dana jama je nacrtana do -262 m, a speleolozi su se spustili još pedesetak metara dublje. Zbog nedostatka opreme, kao i zbog obilnih kišnih oborina istraživanje je prekinuto. Istraživanja su nastavljena u rujnu 2001. godine. Tada je prođen "Veliki meandar", a jama je istražena do dna na -521 m (Furtak 2001, Furtak i Pilecki 2001). Izrađen je nacrt Lubuške jame, ali nažalost nije dostavljen nacrt u M 1:500.

Profil i tlocrt Lubuške jame koji su izradili poljski speleolozi.

 


Ulaz Lubuške jame. Snimio: D. Paar

Položaj Lubuške jame i Jamskog sustava Lukina jama – Trojama (tlocrt)

 

 Na ekspediciji Lubuška jama 2006. Topografski je nacrtana jama do -434 m dubine. Kako se nismo spustili do dna jame, donji dio nacrta preuzet je od poljskih speleologa. Izrada nacrta Nacrt Lubuške jame rađen je u M 1:500. Pružanje (azimut) i nagib kanala mjereni su kompasom i klinometrom Suunto, a udaljenosti između mjernih točaka poligonskog vlaka mjerene su 50 m mjernom vrpcom, te laserskim daljinomjerom Disto. Nacrt su na terenu izradili: Luka Mudronja, Dalibor Paar, Darko Bakšić i Marin Glušević, a mjerili su Ronald Železnjak, Tihana i Slaven Boban i Matija Čepelak. Nacrt su izradili Luka Mudronja i Darko Bakšić u programu Corel draw X3. Poligonski vlak izrađen je u programu Compass. Loše vremenske prilike spriječile su speleologe da dosegnu dno na -521 m tako da je izrađen novi nacrt do -434 m dubine. Dio jame koji nije nacrtan na ovoj ekspediciji preuzet je od poljskih speleologa. Dubina Lubuške jame ostaje nepromijenjena i iznosi -521 m. Obzirom da su hrvatski speleolozi pronašli još jedan paralelni kanal kod Eliminatora i nacrtali još nove dijelove na ulazu u Veliki meandar duljina je povećana i iznosi 877 m.

 

Mikroklimatska i fizikalna mjerenja

Temperatura zraka u Lubuškoj jami kreće se od 4,7 °C na -30 m dubine do 1,3 °C izmjerenih u „Velikom meandru“ na -256 m. Lubuška jama vrlo je hladan speleološki objekt s izraženim strujanjem zraka. Zanimljivo je da su prilikom istraživanja 3. kolovoza 2006. godine speleolozi u jami odjednom osjetili jako strujanje zraka (val zraka) nakon kojeg je uslijedio nagli dolazak vode u podzemlje zbog jake kiše na površini. Mikroklimatska i fizikalna mjerenja u Lubuškoj jami proveo je Dalibor Paar. Na tri su mjesta u Lubuškoj jami postavljeni HOBO teromhigrografi. Prvi na „Prvim škrapama“ na -95 m dubine, drugi na suženju „Eliminator“ na -203 m dubine i treći na početku „Velikog meandra“ na dubini od -256 m.


Fizikalna mjerenja u jami. Snimio: D.Paar

Zapažene su male temperaturne razlike 8. i 9.kolovoza. Moguće je da su te razlike povezane s naglim promjenama vremena. Maksimalni skok temperature iznosio je u tom razdoblju na točki M2 ΔT=0.5 ˚C, na M4 ΔT=0.3 ˚C, te na M5 ΔT=0.1 ˚C. Tijekom promjena vremena opaženo je pojačano strujanje zraka u jami pa je ta izmjena zraka s površinom utjecala na promjenu temperature. Tu pretpostavku potvrđuje činjenica da iznos maksimuma tog temperaturnog skoka pada s povećanjem dubine, odnosno udaljenosti od ulaza. Za precizniju analizu trebalo bi pratiti vremenske uvjete na površini, te postaviti anemometre s bilježenjem brzine strujanja zraka u vremenu na nekoliko lokacija u jami.

 

Biospeleološka istraživanja

Biospeleološka istraživanja sastojala su se od sakupljanja faune i mjerenja temperature.  Biospeleološki materijal sakupila je i preliminarno odredila Jana Bedek. Istraživanja su provedena u dva objekta: u Lubuškoj jami (08.08.2006.) i Jami 205 – „Školskoj jami“ (07. i 10.08.2006.).

Lubuška jama

T zrak = 1,2 °C (Lubuška jama - dvorana Kod dva šišmiša)
Fauna: Gastropoda: Zospeum sp. Pseudoscorpiones: Neobisium sp. Diplopoda Coleoptera: Astagobius angustatus
Napomena: Lubuška jama zbog stalnog strujanja zraka i niskih temperatura vrlo je nepogodna za podzemnu faunu. Bogatiji nalazi očekuju se u dijelovima bez strujanja zraka i s višim temperaturama (dublji dijelovi jame).

Školska jama

T zrak = 3,4 °C (dubina -15 m) 0,3 °C (dubina -50m)
Fauna: Coleoptera: Spelaeodromus pluto Astagobius angustatus Napomena: Velike količine snijega i leda i niske temperature ne pogoduju podzemnoj fauni.

 

Perspektive za buduća speleološka istraživanja u Lubuškoj jami

Lubuška jama i dalje je zanimljiva za speleološka istraživanja. Iako tijekom ekspedicije u 2006. godini nije dosegnuto poznato dno jame (-521 m), izrađen je kvalitetniji nacrt i uočena su brojna mjesta na kojima je moguće proći u nove prostore. Većinu mjesta predstavljaju dolazni meandri i vertikale. Lubuška jama, između svih dubokih jama, zanimljiva je po tome što se stalni vodeni tok javlja na relativno maloj dubini, već iza Eliminatora na -223 m dubine. Vertikalama koje se spajaju na Lubušku jamu pritječe voda nastala topljenjem snijega i leda koji se nalazi u ulaznim dijelovima drugih jama. Gotovo sve jame pronađene na potezu između Lubuške jame i Lukine jame završavaju snijegom i ledom pa se može očekivati da bi se topljenjem mogli otvoriti prolazi koji bi vodili do meandra Lubuške jame. Posljednji dan ekspedicije Matija Čepelak i Darko Bakšić u velikoj vrtači sjeverno od Lubuške jame pronašli su tri zanimljiva jamska ulaza. Dva su slabo uočljiva i u njima se osjeća strujanje zraka, a jedan je većih dimenzija – otvor u stijeni 15-ak m promjera. Na ulazu u ovaj otvor pronađen je spit, ali bez ikakvih oznaka. Kasnijim pregledom objavljenih i arhiviranih materijala o Hajdučkim kukovima (Šmida i sur., 1998, Kuhta i sur. 2002, Bakšić i sur., 2002) nije pronađen niti jedan nacrt s navedenim karakterističnim izgledom ulaza. Nije poznato tko je bio u jami, a obzirom da ne postoji nacrt te se po položaju jama nalazi negdje iznad vertikale „Kiša“, odnosno početka „Velikog meandra“ Lubuške jame bilo bi ju zanimljivo istražiti. Kako Čepelak i Bakšić nisu imali GPS kod sebe nisu skinuli koordinate položaja spomenutih ulaza. Perspektive u Lubuškoj jami: - između Eliminatora i Kiše su dva dolazna meandra – treba ući u njih - pokušati pronaći jamu koja se s površine spaja na vertikalu Kiša - „Dvorana dva šišmiša“ dno je vertikale – pokušati pronaći ulaz na površini ili penjati vertikalu - u sredini „Velikog meandra“ je vertikala iz koje se čuje voda i tu se gubi vodeni tok – treba istražiti tu vertikalu - istražiti vertikalu prije dijela jame nazvanog „Dry well“ - dno „Wet well“ vertikale – ući u meandar na dnu - pokušati priječiti meandrom između „Wet well“ vertikale i „Spaljenog meandra“ i zaobići „Pentagon“ – pokušati naći put prema Jamskom sustavu Lukina jama - Trojama - detaljno pregledati „Pentagon“ - pokušati naći put prema Jamskom sustavu Lukina jama - Trojama Snimanje filmskog materijala o Lubuškoj jami Jedan od ciljeva ekspedicije bio je i snimanje filma o speleološkoj ekspediciji „Lubuška jama 2006“. Tijekom listopada montiran je 20 minutni film pod naslovom Lubuška jama 2006. Film je prikazan na skupu speleologa Hrvatske „Kamanje 2006“.

 

Film: Lubuška jama 2006
Trajanje: 20 minuta
Format: DVD Medij
DVD Kamera: Darko Bakšić i Lovro Čepelak
Montaža: Lovro Čepelak
Produkcija: SO PDS Velebit, 2006
Autorska prava: SO PDS Velebit

 

SUDIONICI EKSPEDICIJE

Sudionici ekspedicije Lubuška jama 2006. su:

SO Velebit - Bakšić Darko – Bakša, vođa ekspedicije; Bach Filip; Badžim Ivana; Bajo Tomislav; Bakšić Ana; Bedek Jana; Bizjak Tanja – Alfica; Alficin dečko, Boban Slaven; Boban Tihana – Tihač; Boban-Paar Bernarda – Berni; Bradić Katarina; Čepelak Lovro; Čepelak Matija; Čop Ana – AnaČ; Dasović Maja; Galović Ana Marija; Glušević Marin (SO Mosor); Hadeljan Aleksandar – Vuco; Horvat Bojana – Bojči; Hrašćanec Sunčica – Sunka; Ivanuš Marko; Janjanin Željka (SO Dubovac); Jelinić Igor – Jela (SO Dubovac); Katalenić Ana – Kate; Komerički Ana; Lukić Marko; Mikac Stjepan; Mudronja Luka; Nikifos Gugo; Paar Dalibor; Radić Ivica; Redeniković Loris; Rnjak Goran – Vjetar (SO Mosor); Sutlović Marijan; Štefanac Darko – Štele; Štrbac Predrag – Peđa; Troha Darko; Troha Dora; Troha Sven; Troha Vesna; Vidmar Jasna; Železnjak Ronald – Roni; Žnidarić Ranko– Hari Puri

Belgijanci: Debbaut Rudi – vođa belgijskih speleologa; Antheunis Jo; Blancke Hilde; Braem Kaatje; De Backer Jacob; De Clercq Veerle; De Moor Dersou; De Neve Gertie; Debaere Renzo; Gladines Tine; Lannoy Bérengère; Leys Kevin; Manteyne Koen; Martens Katrien; Nijsse Pieter; Pauwels Oswalsd; Potters Ulrik; Van Bree François ; Van Stayen Raf; Verboven Dorien; Vernaeve Lieven; Willems Karl.

Poljaci: Jacek Szynalski – vođa poljskih speleologa; Dariusz Kuczeński; Joanna Szynalska; Ludwik Wieczorek; Tomasz Jaumień; Władysław Bączek.

 


Ekipa nakon izlaska iz jame i posljedice oštrih stijena. Snimio: D.Bakšić

 

Literatura:

1. BAKŠIĆ, D., MUDRONJA, L., PAAR, D., BEDEK, J., DEBBAUT, R.: Ekspedicija lukina jama – lubuška jama 2006. Velebiten br. 44., 2-43, 2007.
2. BAKŠIĆ, D. i sur. (2002): Inventarizacija speleoloških objekata Nacionalnog parka Sjeverni Velebit (I faza), izvješće, SO PDS Velebit, 85 str.
3. BARIŠIĆ, T. (1994): Ronjenje u Lukinoj jami, Velebiten, br 16, str. 27-29, Zagreb
4. FURTAK, M. (2001): -500 m w Lubuskej Jamie - Chorwacja 2001, Jaskinie, br. 4 (25), Krakow
5. FURTAK, M. & PILECKI, P. (2001): Przez mendry do glebin, Jaskinie, 1 (22), str. 10-13
6. KUHTA, M. i sur. (2002): Inventarizacija speleoleoških objekata na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, izvješće, SO HPD Željezničar, 51 str.
7. ŠMIDA, B. i sur. (1999): Velebit – Reportaž z objavovania hlbokych priepasti Chorvatska v rokoch 1990 – 1998 ( Velebit – Izvješće o istraživanjima dubokih jama Hrvatske od 1990 – 1998 godine), Slovenska speleologicka spoločnost, Prešov, str. 118
8. ŠMIDA, B. (1997): Kako je bila otkrivena Lukina jama, Velebiten br. 24, str. 1-5, Zagreb
9. ŠMIDA, B. (1997): Kako je bila otkrivena i istražena jama Manual II, Velebiten br. 24, str. 5-9, Zagreb
10. TROHA, D. (1993): Lukina jama - perspektive daljih istraživanja, Velebiten, br. 13, str.1-4, Zagreb

 


Na putu do Lubuške jame. Snimio: D.Bakšić


Ulaz Lubuške jame. Snimio: D.Bakšić


Ulazna vertikala. Snimio: D.Bakšić


Na -20 m. Snimio: D.Bakšić


Na -64 m. Snimio: D.Bakšić


U Velikom meandru. Snimio: D.Paar


Suženje prije dvorane Kod dva šišmiša. Snimio: D.Bakšić


Rekognosciranje terena. Snimio: D.Bakšić


Oružarstvo. Snimio: D.Bakšić


Logor nakon nekoliko kišnih dana. Snimio: D.Bakšić


Pogled na Veliki Rajinac. Snimio: D.Bakšić

 

NACRT I MORFOLOGIJA JAME

LUBUŠKA JAMA

Lokacija: Hajdučki kukovi, NP Sjeverni Velebit, Hrvatska

Dubina: -508 m

Horizontalna duljina: 1225 m

Duljina: 2164 m

Istražili: SO PDS VELEBIT, SO PD MOSOR, SO PD DUBOVAC (2006.)
Poljski klubovi: Bobry Žagan i Gawra Gorzow, i SO PDS Velebit (2000. i 2001.)

Istraživanja su obavljena uz potporu Nacionalnog parka Sjeverni Velebit.

Topografski snimili (2006.):
Bakšić Darko, Glušević Marin, Mudronja Luka, Paar Dalibor
mjerili: Boban Tihana, Boban Slaven, Čepelak Matija, Železnjak Ronald

 

Novoizrađeni topografski nacrt Lubuške jame. SO Velebit, 2006. 


 

Položaj Lubuške jame i Jamskog sustava Lukina jama – Trojama (profil u smjeru JI-SZ).

 

Morfologija Lubuške jame

Ulaz Lubuške jame formiran je na sjecištu triju pukotina smjera 308°-128°, 275°-95° i 0°-180°. Otvor ulaza pruža se u smjeru istoka (na pukotini 275°-95°). Širina mu je 1,75 m, a duljina 7,5 m. Iznad ulaza su uglavljeni kameni blokovi. Ulazna vertikala ima 13 m. Na dnu ulazne vertikale u ljetnim je mjesecima moguće pronaći snijeg nataložen tijekom zime (debljine oko 1 do 1,5 m). Zatim slijedi skok od 3 m i suženje – pukotina u podu (1 x 0,5 m). Tu jama mijenja smjer pružanja prema sjeveru. Nakon 8 m spušta se u proširenje (dvoranicu) s velikim kamenim blokom visokim oko 4 m. Kroz uski meandar, provlačeći se između uglavljenog kamenja, spušta se vertikalom od 10 m (3 m i 7 m) do proširenja na kojem se iz smjera zapada – jugozapada spaja dimnjak. Slijedi vertikala od 14 m nakon koje se, osiguravajući se na gelenderu, uspinje (nagib od 18˚) sve do dijela gdje se moguće nastaviti spuštati u dubinu. Vertikalom od 24 m spušta se kroz uski meandar u kojem se često zapinje za stijenu. Ovaj su dio jame poljski speleolozi nazvali „Guzuder“.


Ispod suženja na -17 m (lijevo) i Guzoder na -50m (desno). Snimio: D.Bakšić

Ponovo slijedi uspinjanje meandrom (24°) do šireg dijela gdje je moguće nastaviti spuštanje. Previsnom vertikalom od 25 m spušta se u dvoranu s lijepo formiranim podzemnim škrapama – „Prve škrape“.


„Prve škrape“ i spuštanje do njih (desno). Snimio: D. Bakšić

Iz dvorane se može nastaviti spuštajući se meandrom u smjeru sjevera ili se popeti uz škrape u istočnom dijelu dvorane i proći u slijedeću vertikalu „Mount & Wave“ od 41 m. Oba se prolaza spajaju u vertikali „Mount & Wave“.


Vertikala „Mount & Wave“. Snimio: D.Bakšić

 Vertikala završava s vrlo kratkom policom s kamenim blokovima. Na policu se iz smjera sjeverozapada spaja dimnjak iz kojeg dotječe voda (veza s nekom snježnicom ili jamom na površini). Slijedi vertikala od 34 m.


"Druge škrape" (lijevo) i Eliminator na -194 m (desno). Snimio: D.Bakšić

Na polovici vertikale prolazi se pored „Drugih škrapa“ i spušta do police s nakapnicom. Tu se opet s dvije strane može ući u slijedeću vertikalu. Lakše je 6 m prije police priječiti u smjeru sjeverozapada odakle je jednostavan ulaz u vertikalu. Vertikalom od 40 m spušta se do dna dvorane iznad kojeg se uzdižu „Treće škrape“. Dubina dna dvorane je -206 m.


„Treće škrape“ (-185 m). Snimio: D. Bakšić

Nastavak jame je preko vrhova oštrica „Trećih škrapa“ na -193 m. U smjeru sjevera spušta se skokom od 9 m do proširenja s dimnjakom sa zapadne strane (pritok vode). To je vjerojatna veza s „Drugim škrapama“. Suprotno od dimnjaka nalazi se prolaz u paralelni kanal koji se nakon 18 m ponovo spaja na glavni kanal (curak vode!). Na dubini od -204 m je Eliminator - suženje koje je prošireno radi lakšeg prolaza. Dio jame do Eliminatora tehnički je jednostavniji.


Meandar nakon Eliminatora. Snimio: D.Bakšić

Nakon Eliminatora pa do vertikale „Kiša“ slijedi uski meandar duljine 65 m koji se pruža u smjeru sjevera. Na dva se mjesta na meandar sa zapadne strane spajaju kanali koji još nisu istraživani. Iz meandra u vertikalu „Kiša“ ulazi se na -228 m. Vertikala „Kiša“ mjesto je spoja dimnjaka kojim s površine dolazi vodeni tok u meandar. Za vrijeme jačih oborina dotok vode u podzemlje je brz (nakon pola sata od početka oborina). U vertikali „Kiša“ spušta se prvo 12 m, pa se priječi 5 m lagano se uspinjući sve do mjesta gdje je najjednostavnije nastaviti sa spuštanjem. Nakon još 17 metarske vertikale prostor se proširuje. Tu započinje dio jame kojeg su poljski speleolozi nazvali „Veliki meandar“.


U Velikom meandru. Snimio: D.Paar

Ulazni dijelovi meandra su širi, a dno je prekriveno kamenim blokovima. Već nakon 16 m uskim prolazom u smjeru zapada ulazi se ponovo u uski meandar. Morfologija je slična kao i u dijelovima jame od Eliminatora do Kiše, ali je visina meandra velika - do 50 metara (vrijednost je procijenjena na temelju pada kamena). „Veliki meandar“ uzak je i visok meandar na više mjesta pregrađen uglavljenim kamenjem pa treba tražiti najjednostavniji prolaz. Vrlo lako može se zalutati pa su kroz meandar ostavljene oznake – kameni čuljci. Nakon 65 m od početka „Velikog meandra“ može se ući u dvoranu nazvanu „Kod dva šišmiša“. Ova dvorana zapravo je dno jedne vertikale. Prekrivena je kamenim blokovima i u nju je moguće ući s dvije različite strane.

Otprilike u sredini „Velikog meandra“ sa zapadne se strane prolazi uz rub još jedne neistražene vertikale u kojoj se čuje voda. Nakon 160 m duljine „Velikog meandra“ priječi se vertikala kroz koju u vlažnom razdoblju godine teče veća količina vode. Zbog velike količine vode za vrijeme istraživanja mi smo nastavili priječenjem te vertikale i ušli u meandar dalje u smjeru sjeverozapada. Nakon 8 m duljine ulazi se u suhu vertikalu od 33 m koja završava na polici 5 x 3 m prekrivenoj kamenim blokovima. Dalje se vertikalom od 35 m dolazi na slijedeću policu s koje se može spustiti na dvije strane: u smjeru sjevera i juga. U smjeru sjevera vertikalom od 25 m nastavlja se dalje. Ovaj do sada najprostraniji i suhi dio jame poljski su speleolozi nazvali „Dry well“.


„Spaljeni meandar“. Snimio: D. Bakšić

Do slijedeće vertikale nazvane „Wet well“ nastavlja meandar čije su stijene prekrivene slojem gline. Vertikala „Wet well“ duboka je 55 m, a na dnu završava uskim meandrom smjera S-J. Priječenjem vertikale „Wet well“ nakon tri vertikalice od 8 m, 20 i 28 m spušta se do dvorane na -427 m. S JI strane dvorane je kanal iz kojeg dolazi vodeni tok, a u njegovom nastavku u smjeru SZ ulazi se u „Spaljeni meandar“. „Spaljeni meandar“ je 30 m dugačak, uzak, obložen glinom tako da je vrlo zahtjevan za kretanje. Iz „Spaljenog meandra“ spušta se vertikalom od 11 m, te se nakon 15 m kanala ulazi u vertikalu od 86 m (prema poljskom nacrtu).

 

DNEVNIK EKSPEDICIJE

DNEVNIK SPELEOLOŠKE EKSPEDICIJE
 „LUKINA JAMA – LUBUŠKA JAMA 2006“

 

Subota, 29. srpanj 2006.

Polazak iz Zagreba u 8 sati. Opremu nam je pomogao prevesti kamionom Boško Mrđen. Na Oltarima smo se u 12 sati našli s Belgijancima i Poljacima te se prijavili u Upravi Nacionalnog parka. Uslijedilo je nošenje opreme do logora kraj Lubuške jame pri čemu su nam pomogli poljski speleolozi. Belgijancima je pokazano mjesto za logor u Lomskoj dulibi i ulaz u Lukinu jamu. Poljaci su se smjestili na Velikom Lubenovcu i pokušati će se spustiti u Patkov gušt. Na Velebit su stigli: Loris Redovniković, Tihana Boban - Tihač, Slaven Boban, Luka Mudronja, Dalibor Paar, Ronald Železnjak, Darko Bakšić, Ana Bakšić, Tomislav Bajo, Marin Glušević, Igor Jelinić, Lovro Čepelak i Matija Čepelak.

Nedjelja, 30. srpanj 2006.

Loris i Ana razvukli su telefonsku žicu od logora do ulaza u Lubušku i Belgijancima odnijeli HOBO data loggere za Lukinu jamu. Slaven, Tihač, Bajo i Marin proširivali su prolaz u jami Nedamise koja se nalazi pored jame Nedam. Nakon prođenog suženja na 10 m dubine spustili su se do oko -60 m. U Lubušku su se spustili Lovro, Matija, Jela, Bakša, Roni i Dalibor. Snimali su kamerom do -160 m. Uski prolaz Eliminator tražili su na krivom mjestu i izgubili puno vremena. Lubuška jama postavljena je do -220 m, a suženje Eliminator djelomično je prošireno.


Meandar nakon Eliminatora oko -220 m. Snimio: D.Bakšić

Ponedjeljak, 31. srpanj 2006.

Podijeljeni u dvije grupe: Matija, Roni, Tihač, Slaven i Bakša odlaze do Velikog Loma na dogovor s Belgijancima. Oni nisu mogli u Lukinoj jami proći ledeni čep na -60 m, pa su pokušali ući kroz Trojamu. Ni tamo nije bio moguć prolaz. Belgijski speleolozi odustaju od Lukine jame. Rekognosciranjem terena pronađene su jame označene oznakama od 201 do 210. Druga ekipa: Jela, Luka, Marin, Bajo, Dalibor i Lovro odlazi na Zavižan puniti akumulatore. Posjetili su i karlovačke speleologe.

Utorak, 01. kolovoz 2006.

Belgijanci ulaze u jamu Nedam radi postavljanja prečnice na -140 m. Marin, Bajo, Tihana i Slaven nastavljaju s postavljanjem u Lubuškoj jami. U logor je stigla cijela obitelj Troha – Darko, Vesna, Sven i Dora. Logor posjećuju Ljiljana i Anatea Josipović, Goga, te Edo i Svjetlana Kireta s kćerima Larom i Donom.

Srijeda, 02. kolovoz 2006.

Rano ujutro iz Lubuške izlaze Slaven, Tihač, Marin i Bajo. Nisu uspjeli proširiti Eliminator. Pada jaka kiša. Belgijanci rekognosciraju teren. U logor dolaze Poljaci i obavještavaju da su uspjeli proći ledeni čep u Patkovom guštu, ali se nisu spustili na dno zbog nedostatka užeta. Odlazak u Krasno na punjenje akumulatora bušilice. Bajo i Marin su istražili jamu 210 duboku 18 m. Bakša i Luka nacrtali su ulazne dijelove Lubuške jame.


Odmor na Trećim škrapama. Snimio: D.Paar

Četvrtak, 03. kolovoz 2006.

Ulazak Ronija, Bakše, Matije i Luke u Lubušku jamu i nastavak postavljanja, fotografiranja i crtanja. Postavili su jamu do oko -260 m dubine, prošli uski meandar na kojeg se s lijeve strane spajaju još dva dolazne meandra. Marin, Tihač i Slaven proširuju Eliminator. Zbog obilne kiše u jamu se slila velika količina vode koja je prijeteći hučala te je uslijedilo hitno izlaženje iz jame. Vani je zbog grmljavine bilo opasno hodanje po grebenu. Tijekom oluje srušena su dva stabla koja su prekinula telefonsku žicu. Iz logora je otišao Bajo, a stigao je Ivica Radić


Meandar nakon Eliminatora. Snimio: D.Bakšić

Petak, 04. kolovoz 2006.

Cijelu je noć padala kiša uz jaku grmljavinu. Kiša je nastavila padati i ujutro te je uslijedio dan odmora, sušenje stvari i odlazak na Veliki Lom kod Belgijanaca na pivo. U logor dolaze Ana Bakšić, Ana Komerički, Predrag Štrbac - Peđa i Ivana Badžim.

 
Rekognosciranje terena na Hajdučkim kukovima i snijeg u kolovozu. Snimio: D. Bakšić.

Subota, 05. kolovoz 2006. Ponovno je zbog kiše odgođen ulazak u Lubušku. Prognoza vremena je loša. Ipak u 13.30 sati u jamu ulaze Jela, Troha, Dalibor, Lovro i Radić. Prije njih se Marin spustio do Eliminatora pokupiti akumulator od bušilice kojeg su zbog naleta vode ostavili. U logor dolaze Željka Janjanin, Ana Marija Galović, Jasna Vidmar, Bojana Horvat - Bojči, Ana Čop -AnaČ, Marko Ivanuš, Katarina Bradić, Aleksandar Hadeljan – Vuco, Gugo Nikifos, Bernarda Boban - Paar, Sunčica Hrašćanec - Sunka i Ranko Žnidarić - Hari Puri.

Nedjelja, 06. kolovoz 2006.

U 8 sati ekipa izlazi iz Lubuške jame. Iza 10 sati u jamu ulaze Bakša, Sunka, Matija, Luka i Roni kako bi nastavili s postavljanjem u dubinu i crtanjem nacrta jame. Ana, AnaČ, Bojči, Marko, Jasna, Ivana, Ana Komerički, Ana Marija, Peđa, Vuco i Katarina istražuju jamu 205. Oko 13,00 sati dobivaju informaciju da je u obližnjoj vrtači nastradao belgijski speleolog Kevin, te je uslijedila akcija spašavanja koja je trajala do 18,30 sati. Uz zatečene hrvatske i belgijske speleologe spašavatelje u pomoć su ubrzo stigli brojni članovi Hrvatske gorske službe spašavanja iz više stanica. U logor su stigli Jana Bedek, Marijan Sutlović, Loris Redeniković. Marko Lukić i Darko Štefanac došli su samo na jedan dan. AnaČ, Bojči i Marko odlaze kući.


Helikoptersko spašavanje. Snimio: D.Paar

Ponedjeljak, 07. kolovoz 2006.

Oko 4 sata u noći izlazi ekipa iz Lubuške jame. Postavili su do oko -400 m dubine i nakon meandra došli do vertikalnijih djelova jame. Nacrtali su do oko -300 m dubine. Zbog kiše je ponovo odgođen ulazak slijedeće ekipe u Lubušku jamu. Belgijanci istražuju jamu 201. U „Školskoj jami“ (radni naziv) označenoj s oznakom 205 Jana, Jasna, Roni, i Ana Komerički nastavljaju istraživanje i crtanje. Jamu Nedamise (215) crtaju Marin, Slaven, Tihač, Vuco, Loris i Peđa. Ana, Bakša, Lovro, Luka i Sven odlaze u Krasno napuniti baterije i izvijestiti djelatnike Nacionalnog parka o dosadašnjim rezultatima. Dio ljudi odlazi na kupanje u Sv. Juraj.

Akcija spašavanja Snimio: D.Paar

Utorak, 08 kolovoz 2006.

Slaven, Tihana, Marin i Dalibor ulaze u Lubušku radi nastavka postavljanja, crtati odlaze Luka i Roni, a snimanje obavlja tzv. filmska ekipa Lovro, Bakša, Matija, Troha i Jana. Ana, Anamarija, Ana Komerički, Marijan, Loris, Ivana i Jasna ulaze u Lubušku jamu i spuštaju se do raznih dubina, od -60 do -160 m. Došao je i Goran Rnjak – Vjetar te se priključio ovoj grupi u jami. Svi izlaze pred večer van. Peđa, Željka, Vuco, Katarina i Gugo odlaze u kupovinu hrane i puniti baterije. U logor je stigao Stjepan Mikac.

Srijeda, 09 kolovoz 2006.

Iz Lubuške izlaze u razdoblju od 03,00 do 08,00 sati. Nacrtano je sve što je postavljeno, snimljeno je također do kraja postavljenog užeta, skupljen je biološki materijal, dno još nije dosegnuto. Ekipa u sastavu: Vuco, Katarina, Peđa i Ana spušta se do -40 m dubine u Lubuškoj jami i izlaze oko 15 sati. Željka, Loris, Marijan, Vjetar, Ana Marija šeću preko Rossijeve kolibe na Zavižan i donose vodu u logor. Tihač i Slaven bili su u Krasnom. U logor su stigli Maja Dasović, Filip Bach i Ana Katalinić – Kate.

Četvrtak, 10. kolovoz 2006.

Ulazak u Lubušku radi postavljanja, crtanja, te vađenja instrumenata i raspremanja užeta i izvlačenja opreme. Ulaze Bakša, Matija, Luka, Marin, Vjetar, Slaven i Roni. Spustili su se do oko -500 m dubine, vidjeli su dno, ali im je ponestalo užeta i materijala da se do njega spuste (30-tak m). Prije Spaljenog meandra pronašli su novi dio jame u koji bi se trebalo spustiti. Sve je nacrtano te započinju s raspremanjem jame. Jasna i Dalibor u Lubuškoj vade od meandra na više instrumente i dio opreme. Jana, Maja, Ana Komerički i Peđa nastavljaju istraživanje „Školske jame“ (jama 205) koja ide dalje. Nacrtana je do 50 m dubine. Nacrtana je i jama Nedamise koju su radili Bach, Mikac, Marijan, Loris, Kate, Vuco i Katarina. U kupovinu odlaze Gugo, Lovro i Željka, a kasnije skupljaju telefonsku žicu.

Petak, 11. kolovoz 2006.

U Lubušku ulaze raspremati Ana, Bach, Tihač, Jana, Maja, Marijan, Ana Marija i Kate. Sastaju se s ekipom koja je raspremala s dna na Eliminatoru. Nastavljaju s raspremanjem do vrha. Ekipa koja je jučer ušla u Lubušku bila je u akciji 26 sati neprekidno. U „Školskoj jami“ (jama 205), Peđa, Lovro, Ana Komerički, Katarina i Vuco spuštaju se ispod ledenog slapa, ali jama ide dalje. Odlaze kući Loris i Mikac.

Subota, 12. kolovoz 2006.

Kiša, pripreme za tulum i tulum pod najlonima. Matija i Bakša pronašli su tri perspektivna jamska ulaza u blizini Lubuške jame, ali kako nisu imali GPS uređaj nisu zabilježili koordinate položaja.

Nedjelja, 13 kolovoz 2006.

Spuštanje logora i odlazak u Zagreb.

 

Način citiranja rada: Darko Bakšić, Luka Mudronja, Dalibor Paar, Jana Bedek, Rudi Debbaut: Ekspedicija Lubuška jama 2006. Speleološki odsjek PDS Velebit. Hrvatski speleološki poslužitelj, www.speleologija.hr, 2008.

       UVJETI KORIŠTENJA SADRŽAJA      HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ     ŠTO JE SPELEOLOGIJA?     ZAŠTITA ŠPILJA

© 1997-2011. HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ