SLOVAČKA JAMA
- 1320 m
 druga tisućica u Hrvatskoj


Foto: D.Bratušek

LIMBO

U Slovačku jamu
Istraživat idemo
Vertikale nižemo
A meandre gmižemo.

Vodu ignoriramo
Tisuću se spuštamo
Čizme uništavamo
A žutanjke drapamo.

Nakon preko tisuću
Bivak mi podižemo
Idiotsku komunu
Skupa mi osnivamo

Topli puding žderemo
Dok uz njega seremo
Iz potoka pijemo
Dok po njemu pišamo

Aj di net nam dolazi
Telefon nam donosi
Odmah bazu zovemo
Ukrajinke tražimo.

Oko bivka lutamo
I sve redom crtamo
Suženja forsiramo
Limbo kanal nađemo.

Limbo kanal širok je
Prema moru on ide
Zato limbo pjevamo
I od sreće fućkamo.

Nakon tjedna podzemlja
I špiljarskog guštanja
Vrećama se kitimo
Prema suncu hitamo.

Limbo kanal širok je
Prema moru on ide
Zato limbo pjevamo
I od sreće fućkamo.
 


Foto: D.Bakšić


Foto: D.Bakšić

 
Foto: D.Bakšić


Foto: D.Bakšić


Foto: D.Bakšić


Foto: D.Bakšić


Foto: D.Bakšić


Foto: D.Bakšić


Foto: D.Bakšić


Foto: D.Bakšić


Foto: D.Bakšić


Foto: D.Bakšić


Foto: D.Bakšić


Foto: D.Bakšić


Foto: D.Paar


Foto: D.Paar


Foto: D.Paar

 


Foto: D.Bratušek


Foto: D.Paar


Foto: D.Paar


Foto: D.Paar

 
Foto: D.Paar


Foto: D.Paar


Foto: D.Paar

 
Foto: D.Paar, D.Bratušek


Foto: A.K.Sansević


Foto: D.Paar

 
Foto: D.Bratušek

 
Foto: D.Bratušek


Foto: D.Bratušek


Foto: D.Bratušek


Foto: D.Bratušek


Foto: D.Bratušek


Foto: D.Bratušek


Foto: D.Bratušek


Foto: D.Bratušek, D.Paar


Foto: D.Paar


Foto: D.Paar


Foto: D.Paar


Foto: D.Paar


Foto: D.Paar


Foto: D.Paar

 
Foto: D.Paar


Foto: D.Paar


Foto: D.Troha

 
Foto: D.Troha


Foto: D.Troha

 
Foto: D.Troha

 
Foto: D.Troha


Foto: D.Troha

 
Foto: D.Troha

 
Foto: D.Troha


Foto: D.Troha

   
Foto: M.Mačešić

 
Foto: M.Mačešić

 
Foto: M.Mačešić


Foto: M.Mačešić


Foto: M.Mačešić


Foto: M.Mačešić


Foto: M.Mačešić

 
Foto: M.Mačešić

 
Foto: M.Mačešić


Foto: M.Mačešić

 
Foto: D.Bakšić


Foto: D.Bakšić


Foto: D.Bakšić


Foto: D.Bakšić


Foto: D.Bakšić


Foto: D.Bakšić

  
Foto: D.Bakšić

 
Foto: D.Bratušek


Foto: D.Paar

 
Foto: D.Paar, D.Bakšić

   
Foto: D.Bakšić


Foto: D.Bakšić

DNEVNICI SPELEOLOŠKIH EKSPEDICIJA U SLOVAČKU JAMU I SUDIONICI ISTRAŽIVANJA

SPELEOLOŠKA EKSPEDICIJA SLOVAČKA JAMA 2002.


V. Lubenovac. Foto: Dalibor Paar

 

Speleološki odsjek planinarskog društva Sveučilišta Velebit u razdoblju od 27. srpnja do 11. kolovoza 2002. godine organizirao je petu po redu ekspediciju u Slovačku jamu u predjelu Malog kuka u području NP Sjeverni Velebit. Ova ekspedicija izvedena je uz potporu JU Nacionalni park Sjeverni Velebit i Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza. U istraživanju Slovačke jame sudjelovalo je 21 speleolog iz SO PDS Velebit, 1 iz SO HPD Željezničar, 2 iz SO HPD Mosor, 5 poljskih i 1 belgijski speleolog, a još 20-ak speleologa pružilo je logističku podršku na površini. Ekspediciju je vodio Darko Bakšić.

Cilj ekspedicije bio je nastavak speleoloških istraživanja što je i ostvareno topografskim snimanjem polupotopljenog kanala na dnu jame. Duljina novoistraženog kanala iznosi 105 m, tako da je sada duljina jame 2519 m, a duljina poligonskog vlaka 5677 m. Jama je dublja za 19 m i njena sadašnja dubina iznosi -1320 m što ju je 2002. godine svrstalo na 18. mjesto u svijetu. Kanal završava sifonom čime su daljnja istraživanja klasičnim speleološkim tehnikama onemogućena. Za ostvarivnje ovog logistički i speleološki vrlo zahtjevnog istaživanja u jami su postavljena 2 podzemna logora na dubini od -350 i -1225 m. U opremanju jame užetima, istraživanju i raspremanju izmjenjivale su se ekipe speleologa, a ukupno vrijeme rada u jami iznoslo je 1547 čovjek/sati. Vrlo loši vremenski uvjeti (velike količine oborina) otežali su rad i učinili ovu ekspediciju jednom od zahtjevnijih i do sada najopasnijih.

Na dno jame spustili su se: Bach Filip, Bakšić Ana, Bakšić Darko, Bedek Jana Ćukušić Ivica, Lacković Damir, Maćešić Marija, Novosel Mladen, Paar Dalibor, Železnjak Ronald (članovi SO PDS Velebit), Glušević Marin (član SO HPD Mosor), Jalžić Branko (član SO HPD Željezničar), te poljski speleolozi Cieszynski Daniel, Drzewiecki Piotr, Nowak Artur, i Pilecki Piotr i belgijski speleolog Jaak Joris
Biospeleološka istraživanja Slovačke jame proveo je Branko Jalžić iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja iz Zagreba. Svi nalazi podzemne faune obavljeni su u dijelu jame ispod Fifi meandra od 750 do cca 1000 m dubine. Pronađena su 4 primjerka kornjaša koji će omogućiti znanstveni opis i određivanje taksonomskog statusa jer se vjerojatno radi o novoj vrsti. Uočeno je da su pijavice (Croatobranchus mestrovii) u donjem dijelu jame bile izuzetno brojne. Na različitim dubinama, od -1000 m do dna jame, viđeno je ukupno 28 jedinki raznih veličina. Jaak Joris pronašao je prvog špiljskog pauka u Slovačkoj jami, a pronađeni su i ostaci prvog špiljskog pseudoškorpiona.

Dalibor Paar na 9 mjesta u jami mjerio je temperaturu zraka koja se kretala od 9,9 °C u prolazu Fučak u ulaznom dijelu jame (-12 m) do najniže izmjerenih 4,4 °C na ulazu u Fifi meandar (-636 m), te 5,7 °C na drugom bivku (-1225 m).
Osim Slovačke jame, istraženo je nekoliko manjih objekata u području Krajačevog kuka, a to su: jama Mala (-48 m), jama Treća sreća (-84 m), jama Pola sata (-50 m) i jama Dje si mjeri (-14 m). U potrazi za višim ulazom, u vrtači u kojoj se nalazi ulaz Slovačke jame istražena je jama Pompe (-15 m).

 

Subota, 27. srpnja 2002.
Napokon je stigao i taj dan! 
Ekipa u sastavu: Bakša, Ana, Josip, Matija, Ćuki, Kate, Marija, Laci, Roni, Dalibor, Jana i frendica joj Jasna, te Mladen Š., gospički GSS-ovac; - spremila se tog sunčanog zagrebačkog jutra, sa gomilom opreme i hrane natovarene u četiri automobila, te oko 9 sati krenula sa parkirališta Cvijete Zuzorić 19., k'a Sjevernom Velebitu.
Nakon šest sati lagane vožnje stižemo na Veliki Lubenovac i susrećemo Jaaka, Belgijskog speleologa koji je također sudionik ekspedicije. Postavljamo logor na sjevernoj strani Lubenovca, razvlačimo bivke i slažemo opremu. Dolaze nam djelatnici NP Sjeverni Velebit koje upoznajemo sa planovima i radom ekspedicije. 
Oko 18 sati Ćuki i Laci postavljaju telefonski kabel , a ostatak članova nose transportne vreće i markiraju stazu do otvora jame. U međuvremenu nam stižu pet Poljskih speleologa te Marin i Vesna iz SO Mosor.
Navečer se dogovaraju prve grupe za postavljanje jame te transport opreme i bivka. Slažu se užeta za ulazni dio i obavljaju zadnje pripreme.
Kratkim ćaskanjem oko vatre i ranijim lijeganjem zaključio se ovaj dan.

Nedjelja, 28. srpnja 2002.
Prvo je buđenje dopalo Jasnu, Mladena Š. i Janu koji su ustali u 6 sati i spremili doručak za Bakšinu grupu koja odlazi u jamu, tako da su nakon jela Bakša, Ana, Ćuki i Marija napustili logor i u 11 sati započeli sa postavljanjem. Dogovor je da postave jamu do 600m dubine, vrate se u pripremljeni bivak na 360m, te će postavljanje nastaviti Mrcijeva ekipa.
Dio ljudi pomogao im je odnijeti opremu do jame kao i transportne vreće za 1. bivak, a drugi su otišli po vodu i pripremali se za novi odlazak u jamu.
Tijekom podneva na logor su došli Mladen N., David i Ivan te se priključili ekspediciji.
Jaak, Laci, Vesna, Marin, Kate i dvoje Poljaka bili su ekipa za transport opreme do 360m i postavljanje 1. bivka. Poslijepodne su se uputili iz logora i oko 18. 30 sati ušli u jamu. S njima su išli Ivan, Mladen N. i David koji su odnijeli do ulaza opremu za 2. bivak.
Navečer je na Velebit stigao Mrci i dogovarao sa svojom ekipom o sutrašnjem ulasku u jamu.
Nakon lagane pjesme i supersložene večere naše kuharice Jasne, većina ljudi je otišla oko 23.00 sati na spavanje.


Uspostava telefonske veze iz I. bivka s logorom na V.Lubenovcu. Foto: Darko Bakšić

Ponedjeljak, 29. srpnja 2002.
U noći oko 1.30 sati javio se Laci sa ulaza jame, postavili su bivak na 360m i dolaze u logor. Nakon što su se najeli prepričavali su zgode iz jame. Pokušali su uspostaviti telefonsku vezu sa 1. bivka ali nisu uspjeli jer je stari kabel pokidan. Vezist Lacko, koji nema veze o vezi, popravljao je vezu i ispalo je bez veze. Jedan Poljak je dobio nadimak Karimatko jer je uzeo laganu transportku sa karimatima, a curama ostavio tešku sa željezom.
Nakon doručka, druga postavljačka grupa : Mrci, Dalibor, Jana i Roni; se uputila prema jami te su oko 11.00 sati započeli sa ulaženjem. Dalibor i Roni su popravljali vezu tako da je u 16.30 sati uspostavljen kontakt sa 1. bivkom. Nastavljaju postavljati od mjesta gdje je stao Bakša pa do dna gdje će im Bakšina ekipa donijeti opremu za 2. bivak.

Utorak, 30. srpnja 2002.
Točno u ponoć, Bakšina grupa kreće prema dnu. Ana i Marija su krenule prve sa vrećama za 2. bivak, a Bakša i Ćuki idu za njima popravljajući postavljeni telefonski kabel od prethodne ekspedicije. Tijekom noći javili su se sa 550 i 800m, a ujutro i sa 950m dubine do kuda je uspostavljena veza. Dogovor je da ako se ne budu više javljali, treba poslati dvoje Poljaka sa novim kabelom da postave od zadnjeg prekida do dna. …I nisu se više javljali.
Tijekom dana Kate, Jaak, Marin, Vesna, Matija i troje Poljaka su rekognoscirali područje oko Slovačke jame i našli par manjih jamica; Škampi i Ivan su napravili turu do Alana, a Mladen, David i Jasna su išli u Senj, kupiti neke stvari i okupati se. 
U logor su došli dečki iz Parka (nadzornici) i donijeli nam kruh za koji smo im dali 35 kn.
Poslijepodne smo uputili Poljake Piotra i Roberta (sa 350m novog tel.kabela, te dodatnom opremom i hranom za 1. i 2. bivak) da postave kabel od 950m do dna. Ušli su u jamu u 19.10 sati, te su se nakon dva sata javili sa 1. bivka da kreću prema dnu.
Kao novo pojačanje navečer su nam iz Zagreba stigli Aksa, Dean i Ivana.

Srijeda, 31. srpnja 2002.
Par minuta nakon ponoći, javljaju nam se Piotr i Robert sa 950m, započinju postavljanje kabela i idu k'a dnu. 
Na opće veselje uzavrele mase, u točno 03.45 sati uspostavljamo vezu sa 2. bivkom. Javila se Jana! Poljaci se odmaraju, jedu i za koji sat će krenuti vani.
Ujutro nas zove Bakša, oni su sad u vrećama dok je Mrcijeva ekipa u akciji. Prošli su kroz 
"kišna vrata" i kanal dalje nastavlja u manjim skokićima. Treba im javiti ako počne kišiti da ih ne zatvori voda u novom kanalu!!!
Ostatak ekipe iz logora je danas otišao na Zavižan.
Poslijepodne dobivamo nove vijesti iz dubine. Jama je produbljena za dvadeset metara!!! Kanal je nacrtan, raspremit će ga i ostaje još jedna perspektiva za pogledati.
Navečer oko 19.00 sati, izlaze Poljaci iz jame, a stiglo nam je još jedno pojačanje na logoru – Čedo, Ljiljka i Anatea!
Uz vino i kobasice gospičkog GSS-ovca Mladena, zaključujemo još jedan ekspedicijski dan.

Četvrtak, 1. kolovoza 2002.
U 01.22 sati budi nas tužna vijest - Jama je stala i treba slati ljude za raspremanje. Mrcijeva ekipa polako kreće vani. 
Ujutro nas dočekuje kiša. Bakša javlja da se na dnu pojavio veliki slap i da ne mogu krenuti van dok voda ne opadne. Čekat će dok se stanje ne promijeni.
S logora odlazi Škampi.
David nam je popio sav gazirani sok i izgazio cijeli šator sa hranom, pa smo ga nazvali Gazo. (Moramo ga se odmah riješiti jer ostadosmo bez napitka!)
Dejo je sa ekipom otišao poslijepodne na ulaz jame. Odnijeli su pivo, postavili najlon, te sklonili ruksake na suho. Razgovarali su sa Mrcijem i Bakšom. Damir je na 1. bivku, čeka ostatak ekipe da krenu vani, a Bakšini gule sate i čekaju da slap presuši. Kate cvrkutala sa Ćukijem.
Poslije je Dejina ekipa otišla na "bezimeni kuk" i jedva izbjegla pogibeljnu opasnost od strašnog poskoka s OVOOLIKIM rogom. (a nije koza)
Kasno navečer nam se javio Mrci sa ulaza jame, za njim ide Roni, a Dalibor i Jana se odmaraju na 1. bivku.
Bakša, Ana, Ćuki i Marija i dalje čame čekajući.

Petak, 2. kolovoza 2002.
Mrci nam u ponoć stiže na logor. Pojeo je tikvice i patliđane, a da nije ni skužio što jede.
Nakon par sati je izašao Roni, isto tako gladan, a kaže da je malkice i umoran. (..ma nije valjda!) 
U 5.30 zove Bakša. Voda je stala te kreće prema izlazu, a za njim i ostali.
Ujutro se dogovaraju ekipe koje će ići raspremati jamu. Jaak i tri Poljaka će biti jedna, a Mladen N., Marin i Filip druga ekipa.
Nakon doručka su Aksa, Tihač i Sansi krenuli rekognoscirati na Krajačev i Mali kuk, a Ivan, Kate, Dejo, Vesna i Matija su sa 100m užeta pošli crtati neku jamicu na Malom kuku.
U 12.30 sati javio se Bakša sa ulaza, izašao je iz jame za 7 sati (!). Nakon sat vremena izašao je i Ćuki, te na čuđenje cjelokupne ekspedicijske družine zatražio pivu, koju ipak nije popio. Za njim idu Ana i Marija, a i Dalibor i Jana su se uputili sa 1. bivka prema izlazu.
Poslijepodne u jamu ulaze Jaak i troje Poljaka, ali je već na 1. bivku Poljak Melom ozlijedio nogu i neće moći nastaviti dalje pa je krenuo vani. 
Oko 15.00 sati iz jame izlazi Ana , a nakon tri sata Dalibor, Jana i Marija. Marin ulazi zamijeniti Poljaka Meloma koji je, također, izašao vani i šepajući stigao u logor.
Navečer na Lubenovac dolaze Jagoda, Anač, Slaven i sestra mu Bernarda, te Zubo i Jurica. 

Subota, 3. kolovoza 2002.
Kao druga ekipa za raspremanje, ujutro u jamu ulaze Mladen N., Filip i Dean, a naknadno im se priključuje i Bančo.Tijekom dana, dio ljudi odlazi u Sv. Juraj na kupanjac, dio na rekognosciranje terena i crtanje jamice Treća sreća. U 15.00 sati se javila druga ekipa da je stigla na dno jame, složili su bivak te će nakon jela započeti sa transportom i raspremanjem jame.
Predvečer su se vratile grupe sa mora, rekognosciranja i crtanja. Kate je nacrtala 80 m duboku jamu Treća sreća, pronađeni su još neki otvori od Krajačevog do Malog kuka te su skinute njihove koordinate. 

Nedjelja, 4. kolovoza 2002.
U ponoć se javio Marin. Započinju raspremanje i transport kroz Fifi meandar. Ujutro su svi stigli na 1. bivak, ostavili 8 transportki na ulazu u meandar i polako krenuli prema izlazu jame. U logor su stigli nadzornici Nacionalnog Parka i donijeli nam dozvolu za istraživanje, a također su došli Sonja Nikolin i Željko Balov iz "Mosora". Ekipa iz logora se opet raspršila. Neki su otišli na Zavižan, neki na Kozjak, a neki na Begovački kuk. Oko 14.00 sati javio se Jaak i vani je sa svojom grupom. Njima se približavaju Filip, Bančo i Dean, a Mladen je ostao odmoriti se na 1. bivku. Predvečer se svi okupljaju u logoru, a Mladen kreće prema izlazu jame. Iz Zagreba nam stigao Ivica Radić.

Ponedjeljak, 5. kolovoza 2002.
U ponoć i pol se javio Mladen sa ulaza, krepan je, te su Ljiljka, Ana i Jessie otišli po njega. Ujutro je "ženska ekipa" u sastavu Aksa, Tihana, Kate i Slaven (kao najobraslenija plavuša) krenula u jamu izvući transportke sa Fifi meandra. Bakša je otišao pokazati nadzornicima Parka ulaz u Slovačku jamu, a Ćuki, Matija i Jessie su nastavili sa crtanjem svojih jamica. Mladen je sa Filipom, Deanom i pomoćnom garniturom (Gazo, Sansi, Ljiljka i Anatea), krenuo na more oprati rane. Za to vrijeme se skoro 7 sati psihofizički pripremala raspremačka, muška ekipa – Čedo, Radić i Troha, te se već u poslijepodnevnim satima sjurila u jamu. Zadatak im je pokupiti dio transportki i raspremiti jamu od Fifi meandra do 1. bivka. Navečer se sa 1. bivka javljaju Kate i Aksa, a Tihač i Slaven dolaze za njima. Kad se najedu i odmore uputit će se prema izlazu sa svojih 6 vreća.

 

Utorak, 6. kolovoza 2002.
Tijekom noći javljaju se Čedo, Radić i Troha, te će uskoro krenuti vani sa 1. bivka, svaki sa jednom transportnom vrećom (hm?).  Rano ujutro, cure (i Slaven) izlaze iz jame, a lagano za njima kaskaju i dečki. U međuvremenu se dogovaraju nove raspremačke ekipe, tako da već oko 13.00 sati u jamu ulaze Bakša, Jaak, Dalibor, Josip, Roni i Matija s ciljem da pokupe bivak i raspreme jamu, a poslije će im se priključiti Ana i troje Poljaka. I kad je bivak bio složen i započelo raspremanje dogodilo se SRANJE! Grmljavina i prolom oblaka. U jami je šiknula voda. Bakša, Josip i Matija su se spustili sa velike vertikale i vratili u horizontalni kanal, a Dalibor, Roni i Jaak su prošli kroz vodu i ostali u kanalu iznad vertikale. Nakon par sati, gornja je ekipa krenula sa 6 transportki vani, a Bakša, Josip i Matija su postavili bivak i ostali čekati da opadne voda.  U 20.00 sati mokri su izašli iz jame Roni, Dalibor i Jaak, te stigli u logor puni dojmova i dobrog raspoloženja. U jami i dalje pere voda. Čeka se da stane kiša.

Srijeda, 7. kolovoza 2002.
U 3.00 sati javljaju iz bivka da je dolje ogromna slapčina. I dalje čekaju. Vani je također potop. Ujutro je kiša stala, ali je vrijeme i dalje sumnjivo. Bakša javlja da je voda u jami nešto manja, te da bi se netko trebao spustiti do njih i provjeriti užeta, tako da mogu krenuti sa raspremanjem. U podne je napokon zasjalo Sunce. Jaak, Karimatko i Jeesie su otišli do ulaza jame po 6 transportnih vreća koje su jučer izvađene.
Nakon par sati Ana i troje Poljaka odlaze do jame na raspremanje. Poljaci prvi ulaze i u 16.15 sati stižu do 1.bivka. Oprema se slažu u vreće i započinje raspremanje. Uskoro ulazi Ana i priključuje se raspremanju. U 19.30 sati iz jame izlazi Josip i Poljak za njim. Poljak je skoro doživio katastrofu u jami jer mu je Joso smandrljao glonđu na nogu. Iz jame izlaze Matija i dvoje Poljaka, zatim Ana i Bakša. U 22.40 svi su došli u logor. Jama je gotova.

Četvrtak, 8. kolovoza 2002. 
Iako su raspremanjem jame završili glavni ekspedicijski događaji, mirni jutarnji sati označavali su pravo "zatišje pred buru". Lagani logorski ugođaj, raštrkao je ljude na sve strane Velebita. Jaak je otišao do mora; Bakša i Matija vodili su čuvare Parka do jame Patkov Gušt; Jagoda, Troha, Dean, Bernarda i dvoje Poljaka išli su do otvora Slovačke jame po transportne vreće; Filip, Tihana i Slaven su pokupili kabel i poskidali markacije do jame, a Ana, Marija, Radić i Josip su išli u Senj po zadnjo-ekspedicijske rekvizite: -čevape, kobasice, pileće batke, kremenadle, kruh, pivo, vino, patlidžane i drugo povrće za salatu. I sve to za mirni, opušteni, lagano-uštimani, ne prejaki i preglasni, ni opaljeni i razvikani... već samo običan, fini i večernji, velebitaški TUUUUUUUULUUUUUUUM!!!!!!!!!!!!!!!! Grr! 
....A kako je bilo dalje... nećemo otkriti, neka se priča u kuloarima... možda samo jedan mali dio eseja naše pročelnice...
U 1.00 tulum naprasno prekinut riječima Aº (i pokojom suzom u oku): "Lijepo molim sve koji su normalni da traže B¹." Naime, nakon n-te Bukare, B¹ se izgubio u mraku... I tako, tražismo ga neko vrijeme, onako već umorni i sneni, no ne bilo nam teško zbog najdražeg nam V² riskirati živote, ali bezuspješno. I kada smo se, već očajni vratili do ognjišta, bez malo nade i sa tugom u grudima, iz tog, reklo bi se napopravljivog stanja, trgnuo nas je glas našega nedavno iznova probuđenog speleologa... A da ne zaboravimo Jagodinog školarca³, koji je neočekivano primjenio specijalne misaone procese, vrativši se na početak cijele priče o B&B*, te krenuvši za svojim instiktom i čulima mirisa, pronašao dičnog nam V² usnulog na karabinerima koje je pokušavao prebrojati... Probudivši ga, pokušali smo mu izreći zabrinutost i požrtvovnost, no V² nam je još jednom pokazao svoju mudrost rekavši samo ovo: "Drugi put malo mislite svojom glavom!" ...te ga je njegova ljubljena odvukla u krevetac... bukara je ipak ostala živa...a mi nismo izgubili vjeru u svog V². 

º osoba koja se odaziva na ime Ana;
¹ osoba koja se odaziva na ime Bakša;
² onaj koji vodi, vođa;
³ nakon Tea i Mladena, treći policajac u SO-u;
* Bakša i bukara
...i čiča miča gotova je priča. 


Foto: Ronald Železnjak

Jaakova pjesma koju je izvodio na tulumu:
10 kleine visfes die zwommem maar de zee
da 's goed zei de moeder maar ik ga miet mee
ik blyf liever im de vieze vuile sloot
wamt im de zee daar zitten haaiem em die bijtem je
blub, blub, blub....


Članovi ekspedicije, i pomagači:

Darko Bakšić, vođa
Ana Bakšić
Marija Mačešić
Dalibor Paar
Ronald Železnjak 
Matija Čepelak
Ivica Ćukušić 
Ana Katalinić 
Jana Bedek
Damir Lacković
Mladen Novosel
AnaKatarina Sansević
Dean Bratušek
Tihana Dasović
Slaven Boban
Filip Bach

Čedo Josipović
Ivica Radić
Danijel Lacko
Darko Troha
Branko Jalžić
Marin Glušević
Vesna Hrdlička
Josip Petričević
Jaak Joris
Piotr Pilecki
Artur Nonak
Piotr Drzeniecki
Daniel Cieszynski
Robert Matuszczak
Ana Čop
Ivana Sansević

Jagoda Munić
Ljiljana Novosel
Anatea Novosel
Vesna Troha
Sven Troha
Jasmin Koso
Ivan Skuliber
Trpimir Vedriš
Jurica Merle
Zdravko Scheibl
Jasna Šonc
Mladen Šaban
Bernarda Boban
David Vrban-Gazo
Dragica Žegarec
Željko Balov
Sonja Nikolin

 

  

SPELEOLOŠKA EKSPEDICIJA SLOVAČKA JAMA 1999.

 

U trajanju od dva tjedna (24.07.- 08.08.1999.) održana je speleološka ekspedicija u Slovačkoj jami. U ekspediciji je učestvovalo 74 ljudi, od kojih su se 45 spustili u jamu (28 hrvatskih i 17 slovačkih speleologa). Hrvatski speleolozi su nastavili istraživanja na dnu (-1268 m), te dostigli dubinu od -1301 m, pritom istraživši oko 670 m horizontalnih kanala. Za takvo istraživanje podignut je bivak na dubini od 1254 m u kojem je boravilo 6 speleologa čak osam dana bez prekida što je svojevrstan rekord hrvatske speleologije. Zbog velike količine vode u polupotopljenom kanalu na dnu, taj se kanal nije istraživao ove godine, a također se je stalo u suženju meandra Oštrica koje nije prošireno zbog nedostatka vremena.

Slovački speleolozi su radili paralelno u 3 kanala, gdje su proširili 9 suženja tehnikom HILTI metaka, a najdublje su prošli u kanalu Žumpa, stigavši do -950 m, gdje ih je zaustavilo neprohodno suženje iza kojeg kanal ide dalje.

U ekspediciji je učestvovao i priznati svjetski biospeleolog Prof.dr. Boris Sket kako bi prikupio pijavice za DNA analizu. Osim biospeleoloških, obavljana su geološka i pedološka istraživanja.

1999. je dubina Slovačke jame -1301 m, duljina je 2362 m, a duljina poligonog vlaka je 4832 m.

 

Slovačka jama ’99 – dnevnik ekspedicije sa bivka II.
 

Srijeda, 28.7.1999.
Aksa, Andrej, Damir krenuli u jamu u 12:20. U 13:30 Damir bio na I. bivku, gdje su njonjali Tanja, Bakša i Štele. Oko 16:00 bio na kraju meandra, pojeo napolitanke i oko 16:30 krenuli dalje. Oko 17:00 došao do kraja postavljenog dijela (oko –900 m). Bušilica izbušila ½ spita. Na oko –1000 m stigli Aksa i Andrej i dalje postavljamo zajedno. Do oko 1100 m spitovi nisu bili markirani, mada smo veći dio pronašli. Voda velika, cijedili vodu iz čizama. Zabili novih oko 10 spitova. U Dvorani dubokih siga (-1254 m) stigli u 1:00 četvrtak 29.7.
Pojeli čokoladu, uzeli nekoliko kraćih užeta i krenuli suhim kanalom. Nakon oko 150 m skok od oko 25 m i ubrzo novi skok. Aksa i Andrej otišli po preostale dvije transportne s užetima, a Damir zabio spit i čekao. Oko 3:00 Aksa i Andrej se vraćaju do mjesta za bivak gdje sreću Bakšu. Bakša stigao oko 3:30, poravnava mjesto za logor, čekaju Tanju i Šteleta. Damir postavio još jednu malu prečku i spustio se malu vertikalu (oko 5 m) i došao do dubokog jezera (sifon?). Zbog magle nije se vidjela druga strana jezera. Vratio se do ostalih u 5:00. U očekivanju bivka. Tanja i Štele stigli oko 7:30. Bivak, juhica,...
Temperatura zraka u kanalu kod bivka mjerena uz (obješen sat) u 19:00 je 8,1 oC. Tanja, Štele i Bakša se obukli jače za crtanje, pojeli i otišli (nadamo se da će se dugo zadržati).
Ja nisam Tanja, ja sam Alfica!
Ekipa: Bakša, Alfica, Štele – Ušli smo u jamu u utorak 27.7. u 11:00. Nakon sat vremena došli na prvi bivak na oko 370 m. Zbog kiše, u jami je više vode pa je bivak koji je prošle godine bio na dobrom mjestu, sada bio potpuno mokar. Slažemo novi bivak vertikalu niže na suhom i naručujemo da nam netko sa površine donese nove vreće za spavanje dok mi nastavljamo prema dolje.
Naš zadatak bio je postaviti jamu do –1000 m, ali smo ju postavili do –900 m zbog slaganja bivka i neispravne bušilice. Nakon akcije vraćamo se na I. bivak 28.7. u vremenu od 5:20 do 6:00 sati. Odmaramo. Tokom dana, pored bivka prolaze Damir, Aksa i Andrej da postave jamu do dna i počnu istraživanje. Mi u dogovoreno vrijeme (22:00 u srijedu) trebamo krenuti prema dnu noseći bivak II za Damirovu ekipu. Pored bivka još su prošli Dean i Ivan koji imaju zadatak da postave telefonski kabel. Oni su prošli iza Damira, Akse i Andreja. Mi se spremamo za transport bivka II od 20:00, no to traje sve do 23:00 jer još točimo vodu na vertikali iznad i sušimo bivak i vreće za Deana i Ivana koji će se nakon postavljanja tel. kabla vratiti u njega.
Bakša prolazi Fifi meandar i na kraju stiže Deana i Ivana, uzima najvažnije stvari za ekipu na dnu i nastavlja prema dnu gdje je oko 3:20. Alfica i Štele zbog problema sa transportom ogromne transportne kroz Fifi meandar stižu kasnije oko 7 sati. Damir, Aksa i Andrej idu na spavanje, a Bakša, Štele i Alfica crtaju nove kanale cca 130 m duljine. Nakon toga Bakša i Alfica idu prvi dalje. Bakša se spušta na sifon do kojeg je prethodne akcije stigao Damir. Procjenjuje da se sifon ne može preskočiti, odnosno da nema perspektive, osim ronjenja. Pri povratku spajaju još kanal sa uzvodnim kanalom, gdje zbog velike vode vjerojatno neće biti prolaz. Vratili se iz istraživanja oko 20:00 u četvrtak 29.7. Oko 20:30 Aksa, Andrej i Damir kreću prema sifonu i crtaju nacrt. Na povratku Aksa pala na malom skoku i ozlijedila zglob desne ruke. Aksa ostaje u bivku, a Andrej i Damir odlaze istraživati kanal iznad skoka. Na usponu se dosta smočili. Zbog iskopčanog devijatora uže jako oštećeno (vežemo čvor i ukopčavamo devijator). Prošli oko 150 m horizontalnog kanala, na nekoliko suženja. Dio kanala nacrtali. Vratili se na bivak. Odlučili da uže vertikale sa premjestimo na drugi otvor. Vraćamo se. Andrej postavlja uže, a Damir postavlja . Prošao jedno suženje i došao na drugo koje na dva mjesta pokušavamo proklesati. Vraćamo se u bivak u 11:00 (petak, 30.7). U 13:00 Bakša, Alfica i Štele odlaze na istraživanje.


Analiza topografskog nacrta jame u logoru na Lubenovcu. Foto: D.Paar

Petak, 30.7.1999.
U 13:00 Bakša, Alfica i Štele odlaze nacrtati kanal koji su prethodnog dana istraživali Damir i Andrej. Nacrtali su kanal, tj. Bakša i Alf su crtali, a Štele je klesao suženje koje je prethodnog dana započeo Damir. Kada smo došli na Sudbonosni zavoj, čuli smo Šteleta kako lupa kladivom i shvatili da je vrlo blizu. Spazili smo uski prolaz u koji se zavukla Alfica i shvatili smo da bi se i njime moglo ući u neistražene dijelove iz kojih se čulo curenje vode. Štele ulazi u nove prostore, no ne može se spustiti u kanal jer je skok od cca 8 m. Izlazi van i odlazi po uže, a Alfica i Bakša dalje crtaju. Pri crtanju pronalaze još jedan uski prolaz u nove dijelove. Alfica ulazi u nove dijelove. Kada smo završili sa crtanjem idemo kroz suženje kod Sudbonosnog zavoja. Štele i Alfica prolaze i uskoro guštaju u novom kanalu. Bakša je zapeo u prolazu i otišao je proklesati drugi prolaz. Nakon klesanja ulazi u novi kanal. Veliko kao Tounj. Nitko ne bi rekao da je riječ o tisućici. Veselo u bivak, donosimo lijepu vijest.
P.S. prilikom odlaska u akciju pronašli smo veliki primjerak pijavice kojeg smo Štele i ja fotografirali a zatim uzeli u bočicu od filma. Štele je obećao griz od čokolade. Svi čekamo!

Subota, 31.7.1999.
U 1:00 ujutro dolaze Bakša, Tanja i Štele. U 4:00 Andrej i Damir odlaze istraživati. Nacrtali oko 200 m kanala iza suženja. Klesali prvo suženje na kojem je bila prethodna ekipa, ali smo pronašli prolaz koji smo lakše proklesali. Nakon oko 50 m (uz nekoliko proširivanja) došli do suženja.
Temperatura vode kod bivka 5,7 oC, u Fifi meandru 4,7 oC (mjerio Pero). Oko 2 sata klesali nekoliko suženja. Na kraju ide dalje prema gore usko. Na povratku pogledali meandar gdje odlazi voda i zaključili da je to isto . Izmjerili temperaturu prije suženja na kraju kanala 6,6 oC. U bivak se vratili u 16:15. U 18:30 Bakša i Alfica došli . Oko 18:00 stigao Pero i spavao u bivku do dolaska Ivančice u 4:00 (nedjelja, 1.8.)
Dalibor stigao na bivak oko 5:30. Bakša i Alfica krenuli iz bivka u istraživanje u 18:30 (subota). Na 1. vertikali našli uže par metara iznad (Štele ga je iz nepoznatih razloga podigao). Alfica se popela Bakši na glavu (doslovce) i dohvatila uže. Nakon što ušli u Limbo kanal, Bakši riknulo svjetlo. Tri pokušaja saniranja karabituše bezuspješna. Riknuo upaljač. Pa zatim i wonderica na kacigi. A i svjetlo općenito. I Alfici rikava. Na mjestu početaka crtanja svjetla samo Alfica. Nedostatak vode. Alfica se jedva provukla kroz proklesano mjesto sigurna da tamo prošao i Andrej. Ne znajući da su oni našli drugi prolaz. Odustajemo od tog dijela crtanja. Idu prema vodi. Jezero spasa. Sređuju svjetlo koliko mogu. Kao rade, jedino što Bakša ovisio o Alfičinim “poljupcima”.
Idu crtati meandar oštrica. Crtali dok Alfici nije nestalo karabita u karabitki, nacrtali oko 45 m. Usko, oštro, nešto provlačenja, vodeni tok stalno. Nastavlja kanal sličnim tempom. I ostavljaju Mrciju i Andreju i kreću nazad. Na jezeru spasa sa zadnjim svjetlima Alfičine karabitke. Saniraju svjetlo i nazad. Iznad vertikale nad bivkom sreću Dalibora koji ide prema bivku te Petera koji ide prema van. Malo pričanje s Peterom te odlazak u bivak po karabit oko 6:00, da bi još nešto nacrtali. Dok si Bakša sređivao wondericu u bivku, otpao mu poklopac žarulje u WC. Hrabro se suočio sa posljedicama, pokušavajući ga izvući. Nije mu uspjelo ugledati ga. A kopati ipak nije imao želuca. Zbog čudnovatih prilika i događanja toga dana odustaju od daljnjih istraživanja te izbacuju Mrcija i Andreja iz bivka. Još neko vrijeme svi četvero komuniciraju, druže se: jedu, pričaju, kuhaju griz (Alfica), šivaju žutanjke (Andrej i Bakša), kakaju, pišaju, smišljaju kitice limbo pjesme...
Oko 11:00 Mrci i Andrej odlaze na istraživanje (treći odlazak) a Bakša i Alfica se pridružuju Ivančici i Daliboru u bivku (šatoru). Oko 17:30 Dalibor i Ivančica otišli se prošetati u kanal iza bivka

Ponedjeljak, 2. 8. 1999.
U 1:30 Andrej i Damir se vratili u bivak. Iz dvorane u kojoj su stali Tanja i Bakša. Proklesali suženje u vrhu dvorane i ušli na vrh skoka. Vratili se po opremu i uže od 69 m. Namučili se provlačeći se sa teškom transportnom kao svinje. Vratili se za 3 sata i nastavili dalje. Nizom malih skokova (3-10 m) došli do zadnje dvorane s “Kišnim vratima” na oko 1295 m dubine. Dalje ide uski meandar gdje je Damir prošao oko 10 m do suženja i zavoja. Proklesao sige i provukao glavu iza zavoja. Slijedi skok 2-3 m do vode i kanal ide dalje ispod stijene. Nisam uspio proći suženje. Za siguran prolaz, jer je skok, sa skliskim stijenama treba , treba dosta proširiti . Slikao 5 fotki.
Na vertikali zabili 4 spita, 1 klin, 1 devijator i prošli . Pri povratku se istuširali na jednoj vertikali. Andrej izderao žutanjak na koljenima tako da će uskoro dobiti kratke hlače. Rikavamo na povratku jer smo žedni, gladni, pospani i mokri. U bivak dolazimo u 1:30. U kanalu kod užeta sa čvorovima (malo ispod) slojevi 280/20, 230/5, rasjed 70/60.
3:00 Bakša i Alfica krenuli nacrtati svoj dio Meandra oštrica kojeg su istraživali Damir i Andrej. Kad su se ustali nisu baš imali najbolju volju za rad, no kad su se razgibali i ugledali nove dijelove kanala, veselo su počeli sa crtanjem. Završili su posao, Bakša se u povratku okupao u jezeru, vratili se u bivak u 10:30, napunili vreće koje će na površinu transportirati Ivančica i Dalibor. Oni su krenuli oko 13:00 prema izlazu. Andrej je spekao špek i to je obrok no. 1 na drugom bivku.
290/25 položaj stijena vapnenca na dnu, u dvorani ispod zadnje vertikale a prije bivka fotografirano fot. br. 4 i 5, 4. film.
Uzorak br. S.j. 1
Uz. br. 2 dolomit?
Uz. br. 3. 60/70 (vj. vidljiv na slikama 4 i 5)
276/18 slojevitost na vrhu prve vertikale iznad bivka


Bivak I (-360 m).  Foto: D. TrohaUtorak, 3.8.1999.
17:10 na vrhu prve vertikale počinjemo raspremanje.
350/15 slojevi u dvorani na –1160 m dubine, fotografija s Bakšom br. 11, 4. film
280/15 slojevi u dvorani ispod Kišne dvorane (skok oko –1080, fot. br. 12, 4. film)
Slika 14, film 4, na oko –940 m, vap., nagnut prema SZ, Z (otprilike izmjereno )
Raspremanje jame započelo oko 16:30. Čedo i Alfica krenuli sa po dvije transportne vreće van. Andrej, Bakša i Damir raspremaju. Nakon što smo napunili 2 vreće, Andrej ih uzima i odlazi. Bakša i Damir raspremaju dok nisu napunili sljedeće 2 vreće i onda Bakša odlazi. Damir nastavlja raspremanje od oko –1100 m. Na velikoj vertikali pri izvlačenju preko koloture oko 150 m užeta zapinje telefonski kabel i nakon 20-tak metara teškog izvlačenja kabel puca. Izvukao uže na oko -850 m. Nastavio raspremanje do oko –800 m gdje nisam mogao odšarafiti klin. Izlazim sa 3 vreće (2 užeta i 1 željezarije) do meandra. Mokar i iscrpljen (žedan). Na meandru ostavljam 2 vreće, nastavljam s jednom van. Tek iza meandra pijem vodu koja me oporavlja od dehidriranosti. U bivku nema vode, te oblačim prsluk i nastavljam dalje. U Slovačkom bivku Slovaci me pozvali na čaj i čokoladu. Čavrljamo, nakon oko ½ sata nastavljam dalje. Zadnjih 150 m penjem s wondericom jer više nisam imao karabita (a nije ga bilo ni u bivku jer ga nisam uspio naći). Izlazim oko 13:00.
 

Sudionici ekspedicije “Slovačka jama ‘99”

Marko Andreis 23.7.-24.7, 31.7.-2.8
Jana Bedek 23.7.-26.7
Kristina Krklec 23.7.-26.7, 31.7.-1.8
Ivica Ćukušić 23.7.-26.7, 31.7.-1.8.
Darko Bakšić 24.7.-8.8.
Ronald Železnjak 24.7.-8.8.
Ana Bakšić 24.7.-26.7., 1.8.-8.8.
Jagoda Munić 24.7.-8.8.
Tanja Bizjak 24.7.-8.8.
Dalibor Paar 24.7.-8.8.
Ana Čop 24.7.-2.8.
Damir Lacković 24.7.-5.8.
Irina Stipanović 24.7.-29.7.
Darko Štefanac 24.7.-1.8.
Čedo Josipović 24.7.-7.8.
Liljana Novosel 24.7.-7.8.
Ivan Glavaš (HAD) 24.7.-?
Siniša Rešetar 25.7, 31.7.-1.8., 4.8.-8.8.
Erli Kovačević 25.7.-8.8.
Vesna Ogrizović 25.7.-1.8.
Ana Katarina Sansević 25.7.-8.8.
Dean Bratušek 25.7.-8.8.
Andrej Stroj 26.7.-8.8.
Damir Juroš 26.7.-7.8.
Ivančica Zovko 26.7.-8.8.
Saša Ilić 26.7.-7.8.
Ivo Kleflin 26.7.-7.8.
Vlasta Dečak (SOŽ) 26.7.-7.8.
Dražen Kunović (SOŽ) 26.7.-7.8.
Filip Bach 26.7.-8.8.
Leonara Smirnjak 26.7.-27.7.
Tihana Dasović 26.7.-27.7.
Boris Vrbek 28.7.-1.8.
Mirjana Vrbek 28.7.-1.8.
Ena Vrbek 28.7.-1.8.
Boris Sket 30.7.-1.8.
Beter Trontelj 30.7.-1.8.
Igor Jelinić (Dubovac) 31.7.-1.8.
Tina Bosner (SOŽ) 31.7.-2.8.
Ivanka Rajh 31.7.-8.8.
Vera Miljavac 31.7.-2.8.
Mladen Novosel 1.8.-8.8.
Gordana Bartolić 1.8.-8.8.
Igor Laurić (Malačka) 2.8.-8.8.
Željko Marohnić 28.7.-3.8.
Jadranka Marohnić 28.7.-3.8.
Mislav Marohnić 28.7.-3.8.
Janko Marohnić 28.7.-3.8.
Matija Marohnić 28.7.-3.8.
Mislav Vedriš 4.8.-8.8.
Trpimir Vedriš 4.8.-8.8.
Branko Jalžić (SOŽ) 4.8.-8.8.
Đurđa Jalžić (SOŽ) 4.8.-8.8.
Luka 30.7.-8.8.
Ivona 30.7.-1.8.
Ivana Gregurić 30.7.-1.8.
Gordan Tomšić 6.8.-8.8.

 

DNEVNIK EKSPEDICIJE “SLOVAČKA JAMA ‘99”
od 24.7. do 8.8. 1999.
 

Vođa logora: Darko Bakšić

PREDAKCIJA “SLOVAČKA JAMA ‘99”
16.7.1999. – petak
Dolazak na Lubenovac, pronalazak mjesta za logor: Damir Lacković, Štele, Bakša, Ana, Kabić, Martina Pekčec, Jagoda, Aksa, Dean, Šorti, Igor Đerđ

17.7. 1999. – subota
Priprema opreme za jamu.
12:20 – Bakša ulazi u Jamu, pola sata iza Šorti, te sat iza Dean. Šorti se spušta do oko –100 m, transportira opremu. Dalje nastavljaju Bakša i Dean. Dean sa –300 m izlazi van. Bakša postavlja do Eriksana (oko –320 m). Do njega dolazi ekipa koja je u jamu ušla u 16:00 – Damir, Štele i Aksa. Oni nastavljaju dalje, a Bakša izlazi van u 20:20. 21:00 – izlazi Dean. Aksa transportira do suženja (kojeg?). Damir i Štele idu dalje, postavljaju jamu do –637 m - Fifi meandra.

18.7. 1999. – nedjelja
4:00 – iz jame kreću van.
Kabić, Igor, Jagoda, Martina, Ana i Igor postavili telefonski kabel i transportirali opremu u dva navrata do ulaza.
7:00 – Damir izlazi van; 9:00 – izlazi Štele. Odmor, slaganje vatrišta, priprema logora. 14:00 – odlazak sa Velebita.

AKCIJA - “SLOVAČKA JAMA ‘99”

23.7. 1999. – petak
24:00 došli Marko A., Jana, Kristina, Ivica

24.7. 1999. – subota
14:00 - došli Bakša, Ana, Roni. Počeli dogovore sa Slovacima koji su već stigli. Dobili knjige i opremu od Slovaka. Uredili tende za kuhinju i opremu. Pada kiša.
18:00 - došli Jagoda, Alf, Dalibor, Anač, Damir, Irina, Štele, Čedo, Ljiljana, Glavaš. Dogovor za jamu. Otišao Marko A.

25.7. 1999. – nedjelja
I dalje kiši. Priprema opreme za jamu.
10:00 – stigli Sinus i Erli
11:00 – krenuli prema ulazu Alf, Ivica i Jana – ekipa za postavljanje bivka. Ušli u 13:00. U jamu ušli Roni, Jagoda, Dalibor i Ivan Glavaš - transport opreme do iza meandra.
13:30 – stigli novinari iz Večernjeg lista. Jedan je s Čedom išao na ulaz jame. Pripreme za transport bivka II – utovar transportnih vreća.
15:30 – stigli Slavica, Aksa i Dean iz Zagreba.
16:30 – javila se ekipa za postavljanje bivka I, s bivka I
18:00 – otišao Sinus
20:00 – Ivica izašao iz jame.
20:45 – Ivica stigao u logor.
21:10 – Ivan odnio svoj dio do kraja meandra i javio se s bivka I, ide van.
23:30 – Izašli Alfica i Ivan.
23:45 – Izašla Janica

26.7. 1999. – ponedjeljak
Pljuskovi tokom noći i ujutro.
3:55 – javio se Dalibor s bivka I, došli iz meandra, idu van.
9:45 – izašao Roni, Dalibor ide za njim. Jagoda se sprema spavati, nakon što je prebačen najlon preko bivka I, unutra je suho.
10:30 – otišli Ana B, Ivica, Jana i Kristina u Zagreb.
12:00 – Čedo i Ljiljana otišli u Lipovo polje i crkvu Sv. Ane
12:30 – vratili se Roni i Dalibor s jame u logor.
14:00 – transport opreme na Jamu, Jagoda ostaje u bivku I do daljnjega.
14:40 – došli Karlovčani u posjetu. Otišli u 17:00
17:10 – došli u posjetu Kunštek i njegova škvadra.
17:30 – stigli Andrej, Dražen (SOŽ), Vlasta (SOŽ), Damir, Ivančica, Saša i Ivo
18:20 – Jagoda kreće s bivka I van.
21:00 – stigli Filip koji ostaje te Leonara i Tihana koje sutra odlaze.
2:00 – Jagoda izašla iz jame.
4:30 – Jagoda stigla u logor.

27.7. 1999. – utorak, dežurni Ljiljana i Filip
8:20 – Bakša, Alfica i Štele odlaze na jamu.
10:30 – otišle Leonara i Tihana.
10:45 – ulaze u jamu Bakša, Alfica i Štele.
11:45 – Glavaš otišao kod Karlovčana
12:00 – otišao Kunštek i društvo.
12:05 – Damir, Saša i Ivo odlaze na V.Kozjak.
12:20 – Mrci, AnaČ, Aksa, Slavica, Erli i Andrej odlaze na Krajačev kuk
12:20 – Bakša se javlja sa I. bivka, čeka Šteleta i Alficu. Bivak je mokar kao i vreće, pokušat će presložiti. Dogovor da se Ivančica spusti unutra sa dvije suhe vreće i još s nekim stvarima i izađe van s mokrim vrećama.
13:50 – ponovno su zvali s bivka I, kojeg su premjestili skok niže. Dogovor oko transporta dodatne opreme.
15:30 – Ivančica krenula na jamu, prate je Roni i Dalibor.
17:45 – Ivančica ulazi u jamu.
18:00 – ekipa s Krajačevog kuka se vratila u logor.
19:10 – Ivančica došla do bivka I.
19:35 – došli u posjet šumari i trgovac iz Kutereva
19:50 - Damir, Saša i Ivo, Dražen i Vlasta došli s ture u logor.
20:55 – javila se Ivančica da kreće za pola sata. Slovaci našli neki aktivni meandar.
21:05 – razgovor s Ivančicom, tj. ćaskanje, ali javit će se ona još, bez brige. Slovaci (izmučeni) još uvijek penju.

28.7. 1999. – srijeda, dežurni Roni i Jagoda
5:20 - Ivančica stigla u logor
5:25 – Zvala je Alfica s I. bivka, javit će se još jednom kada Bakša i Štele dođu do bivka.
7:55 – Javlja se Bakša iz I. bivka, postavili su do oko 900 m, vode je manje (slično kao i prošle godine), vrijeme su izgubili na preslagivanje bivka. Bušilica je štekala.
10:00 – Čedo i Ljiljana su otišli do ulaza jame odnijeti opremu.
10:15 – Aksa, Andrej i Damir krenuli do jame.
11:10 – Filip, Vesna, Irina, Erli, AnaČ (i pasica Beti) odlaze na Kozjak i Alan
11:15 – Dalibor, Dražen, Damir, Saša, Vlasta i Ivo otišli u jamu kod Patkovog gušta.
12:20 – Mrci, Aksa i Andrej ulaze u jamu.
13:05 – vratili se Ljiljka i Čedo s ulaza jame.
13:25 – Dean i Ivan otišli u jamu, Ivančica ide po svoj ruksak i nosi im stvari do ulaza.
13:35 – Mrci zove sa bivka I. Tu je sa onim “barabama” od prije. Andrej i Aksa dolaze odmah za njim. Treba unijeti karabit s ulaza u bivak.
13:55 -Zvao I. bivak (Bakša). Potrebno je još ubaciti prazne boce za vodu i suhe vreće.
14:15 – Roni odlazi na ulaz. Nosi suhe vreće za spavanje koje bi Dean i Ivan trebali odnijeti do bivka I.
14:45 – vratili se Dalibor, Damir, Saša, Vlasta i Ivo, našli jamu i imenovali Sića – dubina 5m (prema Hajdučkim kukovima pored planinarskog puta). Nisu našli Patkov gušt.
15:10 – Roni je stigao do ulaza u jamu s transportnom za 27 min. Dean i Ivan ulaze u jamu i uzimaju vreće, karabit i klopu. Na prvom bivku je suho ali je nakapnica presušila pa nema vode. Nestalo im je toalet papira i cedevite. Bakša kaže da je inače sve OK.
15:25 – Štele zove iz bivka, želi čuti Irinu ali nje nema... Zvat će oko 20h.
16:10 – Ivančica i Roni se vratili s ulaza.
16:30 – Otišli u šetnju Čedo, Saša, Ivo, Damir, Vlasta, Dražen i Dalibor.
16:55 – došli Vrbeki i Marohnići.
17:20 – Dean i Ivan se javljaju s I. bivka, idu dalje.
17:30 – Bakša provjerava je li kabel u redu jer su momci iz HPT-a upravo spojili telefon. Usput naručuje 6 punjenih paprika i 6 Ukrajinki.
17:40 – Dečki provjeravaju kabel.
17:50 – telefon ne radi, Bakša traži da netko ide u jamu s našim telefonom.
18:05 – promijenili baterije, čuje ih se. Ponovo provjeravaju telefon, izgleda da mikrofon ne radi na bivku.
18:12 – stigli Irina i Filip.
18:20 – Irina se javila na telefon, izgleda da su ga popravili.
18:25 – vratili se Erli i Slavica s V.Kozjaka, donijele su gljive.
18:50 – zvali Slovaci, odnosno Branjo.
19:20 – vratila se Čedina ekipa s Patkovog gušta.
20:20 – došao Mladen Kuhta s pratiocem iz muzeja i donijeli pregršt staklenih bočica za pijavice.
21:00 – javlja se Bakša iz I. bivka. . Pita da li su pice i žene (Ukrajinke u gumenim čizmama, pojasevima i prsnim navezima) zapele na spitu. Oni se spremaju (slažu klopu).
22:05 – HT ekipa se javila sa ulaza u Fifi meandar. Ide kao ludo, imaju još 750 m kabla i idu dalje (do dna).
22:35 – vratili se Ljiljka i Filip sa mise (kod susjeda s druge strane Lubenovca). (otišli oko 18:50).
23:25 – zove I. bivak. Kreću u akciju. Treba donijeti prilikom spuštanja: karabit, energy barove, WC papir, a odnijeti vreće i prazne kartuše. Ovdje gore počinje padati kiša i sijeva.
1:45 – Bakšina ekipa i HT ekipa zovu poslije meandra.

29.7. 1999. - četvrtak, dežurne: Vesna, AnaČ i pas Beti
cijelu noć padala kiša, a prvi dio noći je užasno grmilo. Iz jame se nitko ne javlja. Kiša i dalje pada.
10:30 – Irina otišla za Crikvenicu – Zagreb – Švicu – Norvešku.
11:30 – Zvan I. bivak. Dean i Ivan postavili kabel do iza meandra i vratili se spavati u bivak. O onima dublje ništa se ne zna.
11:45 – Obitelj Marohnić ide na Zavižan autom.
11:45 – Dalibor, Roni, Ivo, Damir, Saša, Vlasta i Dražen otišli na Alan.
12:45 – Vrbeki otišli na Zavižan.
13:00 – stigli NevenA i Ina u posjetu.
14:40 – Erli i Ivančica otišle kod Karlovčana.
15:00 – došli Karlovčani Neven Bočić i Damir Basara, samo u prolazu, otišli nakon šljive.
15:40 – otišli Neven i Ina.
16:30 – pojavilo se sunce. Došli iz katoličkog logora i donijeli tijesto, ulje, kruh, krumpir, špek, mlijeko u prahu, rižu, voćni sok, kečap, margarin, mahune, žgance i feferone.
16:55 – Povratila se ekipa s Alana, svi osim Dalibora i Ronija.
17:00 – javio se Ivan s I. bivka. Pita tko je krenuo dolje. Treba donijeti koher, hranu, toalet papir, kruh, kartuše, još hrane. Kaže da im za postavljanje kabla treba bar 10 sati. Na povratku će izići van ili ostati spavati na bivku. Stari koher opet ne radi.
17:20 – došli Roni i Dalibor.
18:30 – zvao Dean, pita kako da složi vreće.
19:36 – zvao Dean, on i Ivan se navezuju i idu dalje. Poruka za Dalibora i Damira da napune 2 boce vode jednu vertikalu više.
20:43 – Damir J. i Dalibor ulaze u jamu.
21:10 – došao gost Darko Vukov-Colić.
21:15 – vratile se Erli i Ivančica, s Zlatkom i Dinkom (Karlovčani) koji su odmah otišli natrag.
21:10 – vratili se Čedo i Saša s ulaza.
22:35 – Dalibor i Damir J. stigli u I. bivak, malo će srediti i sl.
23:30 – Dalibor i Damir J. kreću van
23:35 – javljaju se s dna. Došli do sifona na 1300m. Velika voda. Trebaju nužno karabit. Treba se dogovoriti oko raspremanja. Damirova ekipa istražuje još zadnji upitnik.

30.7. 1999. - petak
2:48 – Dalibor se javlja s ulaza. Čekat će Damira J.
5:36 – Ivan G. na I. bivku i ide van.
6:21 – Dalibor i Damir J. su se vratili u bazu. Na I. bivku je jedna puna guma s karabitom.
8:03 – Ivan se javio s ulaza.
8:40 – Bakša se javio s dna. Aksa je uganula ruku i sada odmara. Još uvijek imaju karabita pa ne mora trenutno nitko ulaziti ali bi trebalo biti ljudi u pripremi. Damir i Andrej su prošli stotinjak metara kroz jedan kanal i sada proklesavaju nos da bi prošli dalje. Bakšina ekipa će sada ići ponovo u akciju, presložiti će jednu vertikalu iznad dna jer ide kroz vodu, a nakon toga će se znati što dalje.
8:52 – Ivan se vratio u logor.
8:58 – Bakša: trebaju dolje Ekinacea biljne kapi, Aksina wonderica, 4 baterije 1.5V, par plosnatih baterija
9:55 – javio se Dean sa prvog bivka, gdje će i odspavati.
10:21 – zvao Bakša da pita kakva je vremenska prognoza. Bakšina ekipa kreće u akciju.
10:55 – zvao Andrej – želi da mu netko posudi žutanjak, treba mu za izlazak.
11:10 – Slavica i AnaČ otišle na Lom preko Premužićeve.
11:30 – Ivan otišao kod Karlovčana.
12:20 – bili u posjeti g. Požgaj i sin Branimir
12:40 – nazvao Damir sa drugog bivka, Bakšina ekipa je otišla dolje crtati.
13:00 – Damir J. i Erli otišli u civilizaciju, vjerojatno se i okupati.
13:07 – Čedo otišao na Alan, za Ljiljanom i Jagodom.
13:15 – Filip, Saša, Vlasta i Dražen otišli pronaći neku jamu pored Patkovog gušta i istražiti ju. Sa njima i Mislav.
16:08 – vratile se Slavica i AnaČ.
16:50 – došli dežurni šumari u posjetu – Ivan Matitić i Josip Rupčić.
17:00 – vratili se Damir J. i Erli iz Senja.
17:10 – došli i ošli Ešo i Mate iz Šibenika.
17:15 – Dean javlja da kreće sa I. bivka.
17:30 – stigli biospeleolozi iz Ljubljane, Boris Sket i Peter Trontelj.
18:00 – vratili se Čedo i Ljiljana.
19:40 – Javili se Damir i Štele s drugog bivka. Pitaju kakva je vrem. prognoza. Pitaju kakva je vrem. prognoza. Ekipa je još na istraživanju
20:30 – vratila se Jagoda.
20:56 – javila se Aksa sa drugog bivka. Savjetuje se sa Ljiljanom.
20:57 – Vratila se ekipa sa Patkovog gušta. Bili u jami broj 13 na -15 m, a jama ide dalje.
Kasno navečer došli Šorti, Ivona i Luka.

31.7. 1999. – subota, dežurni Vlasta i Dražen
0:30 – došli Sinus i Kristina u logor.
0:45 – došli Ivica i Jela.
1:00 – zove Dean sa ulaza, rekao je da je izašao prije 35 minuta – kreće prema logoru.
1:10 – zove Bakša sa II. bivka – kaže da je upao u jedan horizontalni kanal, javit će se ujutro.
1:35 – došli Vrbeki u logor.
2:10 – Dean je došao u logor iz jame.
8:05 – Čedo zove bivak II. Bakša kaže da su ušli u neki novi veliki kanal (oko 200m), naručuju neke stvari. Kad se Štele naspava ide van s Aksom. Nazvat će.
8:35 – Marohnići otišli u Krasno.
10:35 – Ivica Ćukušić i Kristina idu na Zavižan.
10:45 – došao domar s Alana i ostao 15 minuta.
11:10 – Jagoda, Filip, Slavica i Dean otišli u Senj. Boris Sket otišao na Kozjak.
11:13 – Jela i Peter odlaze na jamu.
11:17 – Saša, Damir i Ivo krenuli u jamu kod Patkovog gušta
11:25 – Šorti, Ivona i Luka otišli na Zavižan.
11:29 – Bakša javlja sa II. bivka da ne zna kada će ljudi moći krenuti unutra. Javit će se ponovo oko 15h.
11:30 – Marohnići krenuli na Kozjak.
11:37 – Vrbeki idu na Zavižan.
11:37 – Bakša se javio da popriča.
13:05 – Jela i Peter ulaze u jamu.
13:15 – došli Sova i Ludvig u posjet.
14:15 – Aksa se javila da za oko dva sata kreću s dna. Damir i ekipa se još nisu vratili sa istraživanja.
14:28 – Peter se javio s I. bivka.
14:35 – Sinus i Erli otišli u šetnju.
15:15 – Sket se vratio sa Kozjaka i odmah nastavio prema Lubenovačkim vratima.
15:50 – došla Kruna u posjetu.
16:25 – Štele i Aksa kreću za sat vremena i nacrtano je 200 m kanala.
17:20 – Dalibor, Ivančica i Roni kreću prema jami.
17:30 – Vera, Tina i Marko došli u logor. Vlasta čisti salatu a Ljiljka zabavlja Gicu (Beti).
17:45 – Kruna se vraća Karlovčanima.
18:08 – Sket se vratio s Lubenovačkih vrata
18:15 – došli Sinus i Erli.
18:35 – javio se Peter s dna, a Jela baulja oko meandra
18:35 – Aksa i Štele kreću sa dna
18:38 – AnaČ javlja da uskoro kreće ekipa (Ivančica, Dalibor i Roni) u jamu
18:45 – vratili se Saša i ekipa s jame 05-00013. Spustio se Saša do dna, Damir do 30 m iznad dna, a Ivo na policu na –15m.
19:02 – Dalibor i ekipa krenuli u jamu.
19:25 – ušli u jamu Ivančica, Roni i Dado, javlja AnaČ.
19:50 – vratili se AnaČ i Dražen sa ulaza.
20:15 – vratila se ekipa sa Zavižana.
20:22 – vjerojatno ne radi telefon na I. bivku jer zvoni a nitko se ne javlja. Promijenili su baterije i sve se dobro čuje. Ivančica i Dalibor su na I. bivku.
20:45 – Slovaci javili da su prošli još jedno suženje nakon njega je vertikala kroz koju kamen pada 8 sekundi.
21:15 – vratila se ekipa iz Senja. I s njima došla Ivanka.
22:05 – vratili se Vrbeki.

1.8. 1999. – nedjelja, dežurni Saša i Damir J.
5:15 – Jela stigao do I. bivka, iza njega idu Štele, Aksa i Roni stigli malo ranije. Ivančica stigla na dno, Peter krenuo s dna.
5:35 – Dalibor stigao na dno.
8:15 – Boris Sket krenuo prema Lubenovačkim vratima.
8:30 – izvještaj s dna. Bakša i Alfica se vratila sa istraživanja. Bakša imao nezgodu s wondericom i karabitkom (riknuo piezo) pa nisu nacrtali sve do kraja u vodenom kanalu (prošli još 50 m meandra). Tounjski kanal je kao završen.
8:50 – Ljilja i Čedo otišli na Alan zvati Anu B.
8:55 – Bakša zvao s bivka II i pita što je sa njegovom ženom.
9:15 – Roni zove s ulaza u jamu.
10:35 – Roni dolazi u logor.
11:00 – Jela zvao s ulaza.
11:01 – Ivica otišao na Kozjak i na Alan.
11:03 – Sinus, Erli, Filip, Tina i Marko A. otišli na Štokić dulibu.
11:05 – Štele se javlja s I. bivka i kreće s Aksom van.
11:05 – navratio Ešref Bajrić - Ešo
11:10 – AnaČ, Vera, Ivanka i Beti idu na Kozjak.
11:15 – Čedo i Ljiljana se vraćaju s Alana.
11:50 – Vlasta, Ivo , Dražen i Kristina idu nacrtati jamu postavljenu blizu Patkovog gušta.
11:55 – Peter ide van s prvog bivka, našao dvije pijavice.
12:00 – Ivan i Ludva došli u logor. Odlaze kod Karlovčana, pa doma.
12:50 – Marohnići otišli na Krajačev kuk i na Alan.
12:53 – zvala Aksa i Štele sa prvog bivka da izlaze.
12:54 – Jela se vratio u logor.
13:10 – Vrbeki odlaze.
13:15 – Boris Sket se vratio u logor.
13:30 – Dalibor s dna traži Ukrajinke namazane kremom za sunčanje.
14:50 – Luka, Ivona i Šorti se vratili u logor.
14:51 – AnaČ, Vera i Ivanka vratili se u logor.
15:20 – Peter na ulazu u jamu.
15:35 – Luka, Ivona, Šorti i Slavica otišli u Zagreb.
15:55 – Ivica se vratio u logor.
15:55 – Dean, AnaČ, Roni, Ivanka, Vera i Ivica idu do ulaza u jamu.
16:40 – Peter dolazi u logor.
17:10 – Ivica se vratio s jame.
17:25 – izlazi Aksa iz jame, a Štele će uskoro (javlja AnaČ).
17:30 – Bakša zove, otišla mu rasvjeta, te netko treba ući do njega.
17:50 – Vlasta i Kristina se vraćaju od Patkovog gušta. Bile su na drugoj polici u maloj jami.
18:00 – Štele izašao van.
18:05 – Boris Sket i Peter odlaze.
18:10 – Jela i Ivica odlaze.
18:45 – došla Ana B., Mladen i Goga.
19:00 – vratili se Rusi (Štele, Aksa, Dean, Vera, Roni, Ivanka, AnaČ).
19:30 – Ivo i Dražen se vraćaju iz jame kod Patkovog gušta. Bili su na dnu i utvrdili da je to dno Osinje jame (sustav Osinje jame za školarce, za ostale jama s dva ulaza).
20:45 – vratili se Marohnići.
20:57 – Filip se vratio i odlazi na Alan autom po Sinusa, Erli, Tinu i Marka.
22:00 – Ludva stigo s dva Karlovčana. Otišli u 22:45.
22:40 – Dolazi ekipa s Alana.
23:05 – Sinus, Štele i Kristina odlaze.
23:15 – Andrej – Slovak zove s prvog bivka i traži svoje.
1:20 – Mrci zvao, došli su do meandra, dosta uskog, gdje će prestati s istraživanjem. Druga ekipa to ide nacrtati i to je to. To je vodeni kanal gdje su prošli suženje iza kojeg je vertikala sa skokićima, kaskadama i na kraju je meandar gdje staju za ovu godinu.

2.8. 1999. – ponedjeljak, dežurne Ana B. i Ivanka
8:45 – javio se Dalibor s dna i Mrci. Sada se oni odmaraju a Alfica i Bakša su išli crtati. Čedo treba ući nešto kasnije kad raspreme bivak. Trebaju još razmisliti i javiti točno što treba.
10:50 – otišli Marko A, AnaČ i Beti, Vera, Tina.
10:50 - Vratili se Bakša i Alfica sa crtanja, a Ivančica i Dalibor idu van noseći dio bivka i dio stvari.
10:55 – Bakša zvao.
11:20 – Ljiljka, Goga, Filip, Mladen otišli su za V. Kozjak. Dean, Jagoda, Roni, Erli, Aksa, Damir, Saša, Ivo, Vlasta i Dražen otišli na more.
12:35 – obitelj Marohnić otišla na Mali Rajinac.
12:50 – javljaju se iz II. bivka.
13:20 – Ivančica i Dalibor krenuli van sa dna.
15:40 – Stigao Igor Laurić.
17:15 – Ljiljana se vratila s V.Kozjaka.
18:00 – zvali iz II. bivka: prigovaraju za rakiju – da je ne mogu popiti kako je loša – repovača. Damir kuha griz. Spustili se na 2 mjesta na oko 1300 m. U vodenom kanalu je WC i ne može se u njega zaviriti jer smrdi, iako se nivo vode spustio. Pita Andrej da li su došli Trpimir i Mislav, a Alficu zanima da li je Erli u logoru.
18:15 – mir u logoru. Menu: čušpajz od kukumara a la vild, salsa di pomidori, krumpir, salata od mrkve, salata od mahuna, narezak, kruh (stari), puding. Pića: aperitiv + sok + kuhano vino.
19:15 – vraća se ekipa s mora i konačno netko jede večeru.
19:30 – opet se javljaju s II. bivka.
19:40 – vraćaju se Marohnići.
20:00 – razgovor s bivkom II, spremaju se na kuhanje “Bosanskog griza”. Ujedno smo im i pročitali horoskope tako da znaju što ih čeka pri izlasku. Dogovor oko Alfičinih čizma.
22:30 – vratili se Filip, Goga i Mladen.
2:20 – javila se Ivančica da je stigla u I. bivak, Dalibor za njom. Šator nije bio zatvoren i sve je mokro. Također je na više mjesta bilo povučeno uže pa je morala penjati do njega. Treba nam seminar o izlaženju iz jama.

3.8. 1999. – utorak, dežurni Goga i Ljiljka
8:30 – Damir javlja, žele carbomedicinalis jer imaju vrlo brzu stolicu, tj. sračku iliti trčkalicu.
9:45 – Čedo se javlja s ulaza, ide dolje.
10:15 – Na Zavižan smjeraju: Mladen, Filip, Aksa, Dean, Erli, Ivanka, Jagoda, Roni i Saša.
10:20 – Igor, Vlasta, Dražen, Ivo i Damir odlaze nacrtati novonađeni kanal Osinje jame.
Otišli svi sam pjesmom i veseljem. Ostao je samo mir uz zvuk pucketanja vatre i šum najlona nošen vjetrom.
10:30 – Zvao je Dalibor iz bivka I, on i Ivančica se upravo probudili kada je Čedo stigao, on kreće prema dolje, njih dvoje se razbuđuju.
12:00 – Bakša zvao bivak I, a mi se uključili u razgovor. Saznali smo o posljedicama “Bosanskog griza”.
12:45 – Marohnići otišli, na Istru.
13:40 – Ivančica i Dalibor kreću s bivka I prema van.
14:00 – Čedo se javio s bivka II, upravo je stigao.
14:40 – Bakša javlja da prekidaju telefonsku vezu sa dnom a Čedo uskoro izlazi.
Ana B. je na ulazu i odlučila je da ne čeka Ivančicu i Dalibora.
18:30 – Ana B. došla u logor sa smećem s ulaza u jamu.
19:00 – izašli Ivančica i Dalibor.
19:30 – vratili se sa Zavižana Saša, Erli, Roni, Ivanka i Jagoda.
20:00 – vratili se Aksa, Filip, Dean i Mladen s rakijom. Uz put su skrenuli za V. Lom.
20:25 – javio se Dalibor sa ulaza. Nije mogao ranije javiti jer telefon nije radio. Morao je izvaditi žice koje idu u jamu i tek je tada uspostavio vezu. Gladni su.
21:40 – vratili se istraživači: istražili i nacrtali br 0013, svi se spustili u nju (Vlasta, Dražen, Damir, Ivo, Igor (HPD Malačka) ) našli br. 11, Damir se spustio, nije nacrtana, oko –41 m. Tražili br. 14, našli su ulaz. Ostavili su opremu za nastavak istraživanja.
21:50 – stigli Ivančica i Dalibor u logor sa jame.
3:00 – zove Čedo sa bivka I, tamo će nešto pojesti i krenuti van za par minuta, umoran je.
4:05 – Bakša zvao sa bivka I, stigli su on i Andrej, uskoro će i Alfica. Damir još rasprema.
5:20 – Alfica ide van.

4.8. 1999. – srijeda, dežurni Dean i Erli
7:20 - Čedo zvao sa izlaza, ostavio vreću na –150 m, a drugu na –800 m (uzela Alfica), Damir je na bivku I. Damir je imao problema kod raspremanja jer mu je uže zapelo za telefon na 850 m i morao je strgati žicu. Tu se izmorio tako da nije raspremio iza 800m. Nije mogao odšerafiti clown. Na izlazu iz meandra najvjerojatnije 5 vreća.
7:35 – Bakša je izašao van, a Čedo se spušta u logor.
8:20 – došao Čedo u logor, iscrpljen, nije jeo, smo popio rakijice na dnu.
8:30 – Damir krenuo van s I. bivka.
8:40 – Bakša stigao u logor.
8:50 – Andrej je došao na ulaz jame.
10:20 – Alfica izašla iz jame. Gore su tri transportne vreće po koje treba otići.
10:20 – Zubo i Mislav stigli u logor sa Zavižana.
10:30 – Aksa, Goga, Ivanka, Roni, Jagoda idu na Alan
10:35 – Mladen, Filip, Saša krenuli prema jami.
11:25 – Ivo, Damir, Vlasta i Dražen odlaze u istraživanje jama kod Patkovog gušta
11:40 – Galebovi (Mladen, Filip, Saša) su stigli na ulaz u jamu. Uskoro će krenuti unutra.
12:00 – stigli u logo Alfica i Andrej
12:45 – Galebovi ulaze u jamu. Čuje se Damir da izlazi.
12:50 – Damir se javio s ulaza. Izašao je i silazi u logor čim se spremi.
14:00 – Damir došao u logor.
14:40 – Bakšići, Ivančica, Andrej, Damir, Alfica, Dalibor, Igor i Eric (Slovak) su otišli na more.
15:25 – Filip javlja da su on i Mladen stigli do I. bivka, a za njim stiže i Saša.
15:45 – Aksa i Goga su se vratile u logor sa Alana.
15:50 – vratili se i Jagoda, Roni i Ivanka.
17:40 – stigli iz Zagreba preko Zavižana Đuka i Bančo.
20:55 – vratila se ekipa s mora.
21:30 – vratili se Vlasta, Dražen, Damir i Ivo. Nacrtali su jednu jamu od 41 m (br. 11), a br. 14 su se spustili oko 30-ak m.
22:20 – stigao Sinus.

5.8.1999. – četvrtak, dežurni Aksa i Dalibor
1:20 – Javlja se Saša sa prvog bivka. Totalno mu se rasparalo odijelo, ne zna da li će moći ići dalje. Mladen i Filip raspremaju na 800 m.
5:35 – Galebovi otišli spavati na I. bivku. Iza meandra još 7 transportnih.
8:15 – javili se iz I. bivka. Saši se raspao radnjak pa će ići van.
10:25 – Roni, Dražen, Damir, Ivanka i Goga kreću prema jami.
11:30 – Vlasta i Ivo kreću prema jami.
12:00 – Bakša iz logora zvao bivak 1, oni se odmaraju a Saša će uskoro van. Iza meandra je 7 a ispred 3 transportne.
12:05 – na Kozjak idu Andrej, Bakša, Alf, Damir, Zubo, Mislav, Dean. Poslije Damir nastavlja za Zagreb.
12:15 – Roni, Dražen i Damir J. ušli u jamu. Ivanka i Goga uzimaju 2 transportne s ulaza i vraćaju se u logor. Na ulazu nema više Kolumbo čokolada.
Filip zvao iz bivka I, pita gdje je voda.
13:10 – Ivanka i Goga vratile se u logor.
12:50 – Jagoda i Igor idu na ulaz.
12:30 – Sinus i Erli idu na Alan.
13:40 – Vlasta i Ivo ulaze u jamu, a Jagoda i Igor su stigli na ulaz.
13:55 – Roni i ekipa stigli na I. bivak. Kad napune karabit idu dalje. Saša još ne ide van.
14:45 – Jagoda i Igor se vraćaju s ulaza u logor i donose 2 transportne.
14:50 – Ljiljka i Čedo odoše u šetnju prema Malom Lubenovcu. Aksa, Ivanka i Goga beru borovnice za puding negdje u okolici.
14:55 – Saša javlja sa 1. bivka da kreće van.
15:25 – Ivanka i Goga idu u smjeru Hajdučkih kukova. Vratili se Jagoda i Igor.
17:00 – vratili se Čedo i Ljiljka.
17:30 – vratila se ekipa s Kozjaka.
18:40 – vratile se Goga i Ivanka.
19:30 – vratili se Sinus i Erli.
23:35 – Ivo, Vlasta i Saša izašli iz jame.
1:05 – Javili se Roni i ekipa, podigli 6 vreća do bivka, 3 vreće ostale u meandru kod druge špage, 1 na ulazu u meandar.
1:20 – Bančo i Dalibor kreću na ulaz u jamu.
1:35 – Saša, Ivo i Vlasta stigli u logor.
2:05 – Roni se javio s I. bivka, raspituje se koji koher nije u redu. Javio se i Dalibor, Bančo uskoro ulazi u jamu.
2:35 – Dalibor se javio s ulaza, Bančo je ušao u jamu.
3:20 – Dalibor se vratio u logor.
4:05 – Bančo je došao na I. bivak. Kaže da neki Slovaci idu van.

6.8. 1999. – petak, dežurni Đuka i Zubo
11:22 – Sinus i Erli otišli u Otočac u nabavku.
11:30 – Zvali Slovaci, raspremaju. Prvi naši su blizu I. bivka (Bančo, Mladen i Filip) – ako se umore, spavat će. Spavači (Roni, Dražen i Damir) uzimaju 6 transportnih i idu van.
11:45 – Čedo s obitelji idu tražiti bilje prema Lubenovačkim vratima. Dalibor, Aksa, Alfica, Ivanka odlaze na Goli vrh.
12:25 – Filip javio da su stigli do 1. bivka. Do bivka je sve raspremljeno. Filipu riknuo pompe.
12:45 – Filip kaže – na I. bivku 13 transportnih + 4 s bivka.
13:10 – Zvao Filip, tražio baterije. Svi su u bivku. Jedu.
13:20 – Čedo se vratio s vrata (nisu bili na vratima).
13:30 – Vlasta, Ivo, Ivančica i Goga odlaze na Grebenski put-Rossijeva koliba-Premužićeva-logor.
13:35 – Ana B, Jagoda, Dean, Igor (Kaštela) idu u jamu.
13:40 – Zvao Mladen, dogovor s Bakšom.
13:45 – vratili se Ljiljana i Zulumaus, vruće im je silno.
14:25 – Igor i ekipa došli do ulaza.
15:30 – Ana i Dean su dole. Igor je na 1. spitu a Jagoda iza njega. Stigao Tompa s kombijem.
17:40 – vratili se Dalibor, Aksa, Alfica i Ivanka, bili su na Serafskom, Golom i Krajačevom vrhu (svi iznad 1650 m , kaže Aksa).
19:30 – došla grupica Karlovčana, ostali 15 min.
19:45 – Vlasta, Ivančica, Ivo i Goga se vratili sa šetnje
20:10 – zvala Ana – Slovaci kasnili 3 h, naši ih morali čekati, na bivku 6 vreća + 1 na 300 m (4 donose Mladen i ekipa). Igor izašao i iznio Slovačku vreću sa 150 m. Gužva.
21:55 – Igor stigao u logor.
22:20 – zvali s ulaza: izašli Bančo i Roni.23:45 – Damir J. zove da će Dražen uskoro izaći.
00:00 – došli Roni i Bančo.
1:25 – Dražen se javio da je izašao van.
2:30 – stigli Damir J i Dražen
3:00 – Dean se javio. Izašao je van, a Ana ide za njim.
4:15 – javio se Mladen s bivka. Kraću prema van.
4:30 – Dean i Ana B. došli u logor.

7.8. 1999. – subota, dežurni Mislav i Alfica
07:50 – Bakša i Andrej otišli iz logora prema jami.
08:00 – Tompa otišao za njima prema jami.
09:10 – Bakša i Tompa ulaze u jamu, Andrej će pola sata kasnije.
09:50 – otišli Čedo, Ljiljana, Goga i Dražen (neki u Zagreb, neki na more).
10:00 – otišli za Zagreb: Damir J, Ivo, Vlasta i Saša.
10:15 – Alfica, Aksa, Igor, Zubo, Dalibor, Mislav i Ivanka otišli do ulaza u jamu po transportne vreće.
12:00 – vratila se Alfica i ekipa sa jame.
12:10 – Sinus, Erli, Bančo i Ivančica otišli prema jami po transportne.
12:40 – Jagoda izašla iz jame.
13:50 – Mladen izašao iz jame, Filip ide za njim.
14:05 – Filip izašao.
14:50 – vratili se Sinus, Erli, Bančo i Ivančica, donije nešto opreme. S njima je došla i Jagoda (gladna!).
15:15 – Dean, Zubo i Mislav otišli su raspremiti (namotati) telefonski kabel od ulaza do logora.
16:20 – došli galebovi (Mladen i Filip).
18:10 – došli Karlovčani i Ludva u posjetu.
18:12 – došao Coki (SOŽ) i kći Petra u posjetu. Došao Stipe Božić i obitelj.
18:30 – Bančo, Ivančica, Coki i Petra otišli su na jamu po transportne vreće.
19:50 – Tompa se vratio iz jame u logor. Javio da su Bakša i Andrej izašli iz jame.
19:55 – Mislav, Zubo i Dean se vratili uspješno obavljenog posla.
20:00 – Erli i Sinus otišli do jame po transportne.
20:10 – u posjetu stigli: Šišmiš, Makina, Gugi, Sunčana i neki njihovi frendovi.
20:15 – Bakša i Andrej se vratili iz jame u logor.
20:40 – Bančo, Đuka i Ivančica otišli na tulum kod Karlovčana, na otvaranje nekog planinarskog doma PD iz Otočca.
21:20 – došli Slovaci i tulum počinje ... do 04:00

8.8.1999. – nedjelja
08:50 Bakša, Ana, Andrej, Dalibor, Alfica, Roni otišli na jamu.
08:45 stigao Miljenko Tomaić, voditelj radilišta Lubenovac – Štirovača.
09:50 Slovaci se došli pozdraviti – odlaze
10:05 ekipa se vratila s jame.
Čišćenje opreme i pakiranje. Dean, Aksa, Dalibor, Mladen, Roni i Ivanka odlaze na Hvar. Tompa, Alf, Ivančica, Sinus, Erli, Filip, Bakša i Ana oko 14:00 kreću za Zagreb s opremom. Na putu kupanje na Mrežnici, dolazak u Zagreb oko 20h.
 

 

SPELEOLOŠKA EKSPEDICIJA SLOVAČKA JAMA 1998.

 

Planinarsko društvo Sveučilišta Velebit, u suradnji sa slovačkim speleolozima, organiziralo je u razdoblju od 25. srpnja do 15. kolovoza 1998. godine treću po redu ekspediciju u Slovačku jamu na Malom kuku (Sjeverni Velebit). U istraživanju Slovačke jame sudjelovalo je 30 hrvatskih i 15 slovačkih speleologa.

Glavni cilj ekspedicije bio je nastavak istraživanja u Slovačkoj jami. Istraživalo se u dva odvojena kanala. U jednom su slovački speleolozi nastavili s istraživanjem na dubini od -1000 m, dok su u drugom kanalu na -587 m dubine istraživanje nastavili speleolozi iz Velebita uz pridružene članove iz SO Željezničar, SO Japetić, SK Had i SO Dubovac.

Velebitaši su nastavili istraživanje u hidrološki aktivnom "Velebnom kanalu", gdje su svladali "Fifi" meandar između -636 m i -717 m dubine, nakon kojeg je uslijedio niz manjih i većih vertikala sve do dna na -1268 m. Nakon proklesavanja suženja na -1000 m dubine Slovaci su se spustili do -1022 m. Kako nisu uspjeli proći dalje u dubinu, nastavili su s istraživanjem sporednih kanala i vertikala pri dnu, zatim u vertikali Patkov skok gdje su ušli u bočni otvor na -843 m te su se na dubini od -985 m spojili s velikom završnom dvoranom Pompeji. Do kraja ekspedicije istraživali su još u višim dijelovima jame gdje su se spustili u vertikali Tundra do -504 m. Obje ekipe speleologa u jami su postavile po dva bivka.

Istraživanje u Slovačkoj jami filmski je dokumentirao poznati hrvatski alpinist Stipe Božić uz pomoć speleologa koji su učestvovali u akciji.

Pred kraj ekspedicije bila je izvedena vježba spašavanja koju su napravili članovi zagrebačke stanice Gorske službe spašavanja sudionici ekspedicije. Vježbu spašavanja s do sada najveće dubine u Hrvatskoj izvelo je 6 članova koji su s -350 m izvukli speleo nosila napunjena speleološkom opremom težine 70-tak kg. Sama akcija izvlačenja, uz postavljanje sidrišta, trajala je 16 sati što je svakako značajan rezultat uzme li se u obzir morfologija objekta.

U suradnji sa Hrvatskim prirodoslovnim muzejom i Prirodoslovno-matematičkim fakultetom uzeti su uzorci podzemne faune koja će biti proučena i opisana. Uzeta su dva uzorka sedimenata za pedološku analizu i analizu koncentracije teških metala. Zabilježen je nalaz najdubljih sigastih ukrasa u Hrvatskoj na dubini od -1254 m.

Osim Slovačke jame, istraženo je desetak novih objekata od kojih je najdublja Sunčana jama na Hajdučkim kukovima duboka -186 m. Intenzivno se radilo na površini gdje su stavljane nove oznake na već istražene objekt čije su koordinate ulaza provjeravane primjenom GPS uređaja te ucrtavani na karte M 1: 5000.

Na dnu Slovačke jame treba nastaviti s daljnjim istraživanjima u horizontalnim kanalima obzirom da se istraživanje moralo prekinuti zbog loše vremenske prognoze i nedostatka vremena. Obzirom na postignute izvanredne rezultate ovu ekspediciju svakako možemo svrsati u sam vrh ovogodišnjih hrvatskih speleoloških akcija.

 

26.7.98. Nedjelja
Hrvatski i slovački speleolozi transportiraju opremu do ulaza jame. Zoltan Agh, Erik Kapucian i Ladislav Leštak postavljaju jamu do Eriksana (-305 m).

27.7. 98. Ponedjeljak
U Slovačku jamu ulaze Marcel Griflik i Jaroslav Stankovič te nastavljaju s postavljanjem do početka vertikale Džungla (-495 m). U transportu opreme pomažu im Branislav Šmida i Miroslav Sova koji ostaju na -360 m gdje podižu bivak (2 šatora s po 3 vreće).
Ana Bakšić, Tanja Bizjak, Sunčica Hrašćanec, Vesna Ogrizović, Mladen Novosel i Dalibor Paar ulaze u jamu kao transportna ekipa. Postavljaju I bivak na -37? m i izlaze van, samo Tanja Bizjak ostaje na I bivku.
Darko Bakšić i Robert Erhardt postavljaju telefonski kabel do I bivka, a zatim istražuju i postavljaju jamu do ulaza u meandar na -636 m. Pronalaze pijavice i uzimaju 3 jedinke radi daljnjeg proučavanja na Hrvatskom prirodoslovnom muzeju.

28.7.98. Utorak
Iz jame je izašla transportna ekipa, a u jamu ulaze Damir Lacković, Branko Jalžić i Darko Troha radi nastavka istraživanja i postavljanja. Oni će se izmjenjivati s prvom istraživačkom ekipom. Istovremeno slovački speleolozi Erik Kapucian i Ladislav Leštak postavljaju paralelni kanal do Patkovog skoka na -701 m. Navečer u jamu ulaze Zoltan Agh i Miroslav Sova te spavaju u I bivku.

29.7.98. Srijeda
U 5,25 s istraživanja se vraćaju Damir Lacković, Branko Jalžić i Darko Troha. Prošli su meandar i spustili se do -717 m. U povratku su nacrtali meandar. Čuli su glasove slovačkih speleologa u paralelnom kanalu te su pretpostavili da bi se kanali mogli spojiti. U istraživanju ih zamjenjuju Darko Bakšić i Tanja Bizjak te Robert Erhardt koji je u meandru morao odustati zbog bolova u koljenu te se vratio i izašao iz jame s Brankom Jalžićem. Nakon odmora Zoltan Agh i Miroslav Sova postavljaju u njihovom kanalu do dubine od -900 m. U 23,30 na I bivak se vraćaju Darko Bakšić i Tanja Bizjak nakon što su na dubini od -789 m ostali bez užeta. Jama ide dalje. U povratku su crtali. U istraživanju ih zamjenjuju Darko Troha i Damir Lacković.

30.7.98. Četvrtak
Oko 12,00 u jamu ulazi šest slovačkih speleologa: Marcel Griflik, Branislav Šmida, Erik Kapucian, Ladislav Leštak, Zoltan Agh i Miroslav Sova.
U 12,30 Darko Troha i Damir Lacković dolaze na I bivak nakon što su se spustili do -947 m, a ispod njih je još vertikala duboka oko 50 m. Nakon što su potrošena sva užeta obje ekipe odlaze van s time da je Damir Lacković ostaje radi sakupljanja geoloških uzoraka i izlazi sutradan. Darko Bakšić pri izlazu uzima pedološki uzorak i kosti šišmiša na dubini od -355 m.
Slovačka transportna ekipa spušta opremu do -701 m, Dušan Kotlarčik i Lobuš Sliva odlaze na I bivak dok ostali idu dalje.

31.7.98. Petak
Oko 5,00 četveročlana ekipa Marcel Griflik, Branislav Šmida, i stižu u Pompeja (-1000 m) gdje postavljaju II bivak (jedan šator s 4 vreće) i ostaju spavati.
U 19,00 Juraj Kankula i Jaroslav Stankovič kladivom i špicom proširuju suženje na -1000 m. Juraj Kankula prolazi kroz suženje i istražuje završni kanal do -1022 m kojeg naziva Garlih po nadimku svoga barata alpiniste koji je prošle godine poginuo na Monte Posi (Garlik na engleskom znači češnjak kojeg je brat obožavao).

1.8.98. Subota
Jaroslav Stankovič se s istraživanja u II bivak vraća u 2,00, a Juraj Kankula u 4,00 sata. Marcel
Griflik i Branislav Šmida odlaze u Garlik radi detaljnijeg pregledavanja, ali ne uspijevaju proći kroz suženje. Odustaju i na -828 m istražuju jedan dolazni kanal koji završava neprolaznim suženjem na dubini od -843 m. Zatim na -944 m ulaze u neistraženu vertikalu ispod Pompeja i spajaju se u dvoranu na dubini od -985 m. S tog se mjesta penju u dvojci 20 m više do većeg fosilnog kanala u kojem na -965 m odustaju zbog prolaza koji ide ispod opasnog zarušena.
12,30 u jamu ulaze Čedo Josipović, Ivica Radić i Igor Jelinić. U suženju Vločky na –438,5 m dubine Igor Jelinić odustaje jer se ne može provući. Čedo Josipović i Ivica Radić nastavljaju s istraživanjem te se spuštaju do –1077 ? m, no jama ide dalje.
Od 16,00 do 18,00 Jaroslav Stanković prolazi kroz suženje u Garlik, pronalazi dva prolaza u zarušenju na dnu kroz koje je nemoguće proći.

2.8.98. Nedjelja
Tijekom noći iza stijene Pompeja Slovaci su čuli zvuk zabijanja spita.
U 6,00 Čedo Josipović i Ivica Radić stižu na I bivak, Čedo nastavlja izlaziti van dok Ivica ostaje spavati.
U 13,00 u jamu ulaze Darko Troha i Sunčica Hrašćanec koji nastavljaju s istraživanjem, iza njih ulaze Darko i Ana Bakšić, Ljiljana i Mladen Novosel koji postavljaju II bivak na –557 m. Nakon podizanja bivka Ana i Darko nastavljaju dalje radi crtanja od –717 m na niže. Ljiljana i Mladen odlaze na I bivak gdje spavaju.
Nakon što su iscrpili sve mogućnosti istraživanja na dnu, Slovaci su odlučili prebaciti II bivak. Pri penjanju putem uočavaju, na 20 i 45 m iznad dna Patkovog skoka, kanale koje ranije nisu zamijetili. Nakon što su prošli Šašavi meandar pod Džunglom primjećuju da nedostaje uže. Nakon ostavljene poruke ponovno prolaze meandar i na maloj polici na –700 m postavljaju II bivak gdje su prespavali.

3.8.98. Ponedjeljak
U 3.20 Ljiljana i Mladen Novosel kreću s I bivka van iz jame.
Darko Troha i Sunčica Hrašćanec u 12,20 stižu na –1257? m dubine gdje nailaze na horizontalni kanal. Nakon račvanja nastavljaju za vodom do mjesta gdje je za daljnje napredovanje potrebno ronilačko odijelo. Zbog loše vremenske prognoze odlučeno je da slijedeća ekipa koja će se spusti na dno započne i s raspremanjem jame.
Oko 15,00 Damir Lacković, Andrej Stroj i Branko Jalžić ulaze u jamu. Zaustavljaju se na II bivku gdje im se pridružuje Darko Bakšić te se spuštaju na dno na –1268 m. Damir i Branko crtaju horizontalni kanal, a Darko i Andrej počinju sa crtanjem od prve vertikale prema gore. Nakon što su nacrtali horizontalni kanal, Damir i Branko započinju s raspremanjem jame. Prilikom raspremanja i crtanja primijećena su još dva suha kanala čije će istraživanje biti ostavljeno za slijedeću ekspediciju. Damir je uzeo uzorke siga s -1??? m što su do sada najdublje sige u Hrvatskoj. Slijedi raspremanje i transport do II i I bivka. U Fifi meandru ih je dočekala Ana Bakšić i pomogla pri transportu.
Obzirom da se četvorica slovačkih speleologa nisu javili s I bivka, kako je bilo dogovoreno, u jamu su ušli Karol Kyška i Andrej Holovič. Oni u Džungli pronalaze zakvačeno uže u vertikali, oslobađaju ga i dolaze do zarobljene četvorke.4.8.98. Utorak
U 10.23 Darko Bakšić, Branko Jalžić i Ana Bakšić došli su na I bivak gdje se susreću sa Slovacima te razmjenjuju informacije o rezultatima istraživanja. Damir Lacković i Andrej Stroj ostali su spavati u II biku. Jama je raspremljena do -1050 m, a pločice su skinute do -950 m.
Karol Kyška i Andrej Holovič ostali su u slovačkom II bivku, u kojem je bilo još dovoljno hrane i karabita, kako bi napravili još jednu istraživačku akciju. Darko Troha, Sunčica Hrašćanec i Branko Jalžić izlaze iz jame, a Ana i Darko Bakšić ostaju spavati na I bivku.
5.8.98. Srijeda
U 9.48 Darko i Ana Bakšić izlaze van iz jame, a iza njih u 14.10 i Andrej Stroj i Damir Lacković.
U jamu ujutro ulaze Erik Kapucian i Miroslav Sova te odlaze istražiti prolaz pri dnu Patkovog skoka. Prolaz na -826 m vodi u meandar, a kako bi za njegovo istraživanje bilo potrebno zahtjevno penjanje, ubrzo odustaju. Ulaze još i u prolaz na –843 m u koji se spuštaju 68 m. Nakon njih posao nastavljaju Karol Kyška i Andrej Holovič kojima se u jednom trenutku iz stijene iščupao spit, ali su srećom ostali visiti na spitu iznad koji je izdržao trzaj i težinu obojice. Spuštaju se zatim do mjesta na –985 m gdje pronalaze kratko uže, te se spajaju s Pompejima na –985 m. Raspremaju kanal i odlaze na II bivak gdje im se iz vana pridružuju Zoltan Agh i Lobuš Sliva. Svi zajedno pakiraju bivak i užeta te kompletni materijal transportiraju na dno Džungle (-600 m), a zatim svaki s po jednom vrećom izlaze van.

6.8.98. Četvrtak
10.55 Čedo Josipović odlazi u Slovačku jamu kako bi za potrebe snimanja postavio novo uže na ulaznoj vertikali. U 13,15 u jamu ide snimateljska ekipa: Stipe Božić, Alan Šimunović, Vlado Božić i Dean Bratušek. Dean im je pomogao u transportu opreme, a nakon toga se pridružio ekipi za raspremanje jame.
U 14,15 u jamu je krenula ekipa za raspremanje: Ivica Radić, Siniša Rešetar, Ivan Glavaš, Mladen Novosel, Ana Katarina Sansević i Ljiljana Novosel.
U 15.00 u jamu ulaze Jaroslav Stankovič i Juraj Kankula, istražuju Hermanovu studnju do dubine od - 425 m gdje je neprolazno suženje. Spavaju u I bivku.

7.8.98. Petak
U 2,10 izlazi snimateljska ekipa: Stipe Božić, Alan Šimunović, Vlado Božić i Čedo Josipović. Oni su snimali do suženja Vločky na dubini od –438,5 m. Snimanje je obavljeno u okviru projekta HRT pod nazivom “Dubine”.
Siniša Rešetar, Ivica Radić, Dean Bratušek, Mladen Novosel i Ivan Glavaš raspremaju jamu od –1000 m do Fifi meandra, te se penju s transportnim vrećama do I, odnosno II bivka. Ljiljana i Ana Katarina iznose transportne vreće iz Fifi meandra i kreću van iz jame.
U 12,05 U jamu ulaze Andrej Stroj i Ronald Železnjak radi raspremanja od Fifi meandra do II bivka.
Jaroslav Stanković i Juraj Kankula spuštaju se na dno Džungle i odatle podižu svu opremu do I bivka, a nakon toga izlaze van.
U 18,30 u jamu ulaze Marcel Griflik i Dušan Kotlarčik koji odlaze po opremu u I bivak.
U razdoblju od 20,15 do 22,30 iz jame izlaze Mladen Novosel, Ivan Glavaš, Ivica Radić i Dean Bratušek.

8.8.98. Subota
U 9.20 Branko Jalžić, Dalibor Paar i Jagoda Munić odlaze u jamu raspremiti dio od II do I bivka. Nakon njih ulaze Damir Lacković i Darko Bakšić postaviti sidrišta do – 350 m za vježbu spašavanja. Cilj vježbe je izvlačenje opreme težine čovjeka u speleološkim nosilima s dubine od –350 m različitim tehnikama spašavanja.
U 18,00, iz jame s transportnim vrećama izlaze Andrej Stroj i Ronald Železnjak.
Damir Lacković i Darko Bakšić u19,30 završavaju s postavljanjem sidrišta te odlaze do suženja Vločky pomoći u transportu Branku Jalžiću, Jagodi Munić i Daliboru Paaru. Svi zajedno transportiraju opremu do horizontalnog prolaza iznad I bivka odakle će se izvlačiti oprema tijekom vježbe spašavanja.

9.8.98. Nedjelja
U jedan sat iza ponoći iz jame izlaze Branko Jalžić, Darko Bakšić i Damir Lacković.
U 14,00 transportiraju se nosila i oprema za spašavanje do ulaza u jamu, a potom se Ana Bakšić, Andrej Stroj i Hrvoje Korais spuštaju do horizontalnog prolaza na –350 m dubine. Pune nosila i počinju s transportom. Na dnu vertikale Cez celu zem pridružuju im se Damir Lacković, Darko Bakšić, i Branko Jalžić.
U jamu ulaze Andrej Holovič i Karol Kyška, te Branislav Šmida i Marek Audy koji fotografiraju do I bivka gdje naknadno dolazi i Miroslav Sova. Kyška i Molovič na dnu Džungle istražuju kanal Motorola te se na oko -650 m spajaju na Šašavi meandar. Sova proširuje sužene u Žumpi, a Šmida i Audy istražuju vertikalu Tundra u Fosilnom kanalu do -480 m i crtaju.

10.8.98. Ponedjeljak
U 2.15 uspješno je završena GSS vježba. Nosila teška 70-tak kg izvučena su na površinu bez većih problema. Napravljen je još jedan vrijedan rezultat jer je uspješno izvedena vježba spašavanja s –350 m dubine, dakle s najveće dubine do sada u Hrvatskoj.
U 12,10 Neven Kalac i Sunčica Hrašćanec odlaze po 4 transportne vreće na –350 m i izlaze iz jame u 19,40.
Marek Audy, Andrej Holovič, Karol Kyška, Branislav Šmida i Miroslav Sova izvlače kompletan materijal iz Džungle do I bivka i raspremaju cijelu vertikalu Crijevo. Marek Audy i Andrej Holovič izlaze s dijelom opreme na površinu, dok ostala trojica ostaju spavati.

11.8.98. Utorak
U 10,00 u bivak dolazi Erik Kapucian s hranom i karabitom, te s Branislavom Šmidom nastavlja istraživanje vertikale Tundra do –504 m. Miroslav Sova i Karol Kyška istražuju manju vertikalu na donjoj trećini Tundre koja završava zarušenjem. Nakon toga Sova proširuje prolaz u Žumpi te se spuštaju do -437 m gdje se zaustavljaju iznad 50-tak m duboke vertikale.
U 10,40 u jamu ulaze Dean Bratušek, Mladen Novosel i Ivan Glavaš. Spustili su se na I bivak, raspremili ga i pokupili sve smeće te izašli iz jame u 16,50.
U 14,30 u jamu ulaze Siniša Rešetar, Erli Kovačević, Tomica Rubinić i Tomica Cesnik koji iznose ostatak transportnih vreća s –350 m, uz put skidaju sidrišta postavljena za vježbu spašavanja te ih označavaju zastavicama.

12.8.98. Srijeda
U 1,50 izlaze Siniša Rešetar, Erli Kovačević, Tomica Rubinić i Tomica Cesnik.
Slovaci su se vratili s istraživanja i spavaju u I bivku.

13.8.98. Četvrtak
Branislav Šmida, Erik Kapucian, Karol Kyška, Marek Audy, Miroslav Sova, Andrej Holovič raspremaju I bivak i transportiraju svu opremu pod vertikalu Cez celu zem. Tu im se u transportu i izvlačenju opreme priključuju hrvatski speleolozi: Darko i Ana Bakšić, Sunčica Hrašćanec, Čedo Josipović, Ana Katarina Sansević i Ronald Železnjak. Sistemom Sv. Bernarda, protuutega ili nošenjem na sebi izvlače na površinu 21 transportnu vreću i 400 m užeta. Izvlačenje je išlo brzo i bez komplikacija.

 

 

DNEVNIK EKSPEDICIJE SLOVAČKA JAMA '98 (Slovački dio)


26.7. Agh, Kapucijan i Leštak postavljaju jamu do Eriksana.

27.7. Griflik i Stankovič nastavljaju s postavljanjem do I bivka. Postavljaju prečnicu iznad Koridora i nastavljaju u kanalu Crijevo do početka vertikale Džungla. Šmida i Sova pomogli su im u transportu dijela opreme za postavljanje te ostaju postavljati I bivak (2 šatora s po dvije vreće). Najviše vremena potrošili su na izradu mjesta za bivak.

28.7. U logoru je 8 speleologa (Jan Vykoupil zbog ozljede koju je zadobio prije ekspedicije ne može ići u jamu). Tijekom noći dolazi još 5 speleologa.
S postavljanjem jame nastavljaju Kapucian i Leštak koji prema dogovoru dolaze do početka Patkovog skoka i vraćaju se na I bivak. Navečer u jamu ulaze Agh i Sova te spavaju u I bivku.

29.7. Nakon odmora Agh i Sova postavljaju jamu do -900 m, spavaju u bivku i s prethodnom dvojkom izlaze iz jame.

30.7. Oko 12,00 u jamu ulazi šest speleologa: Griflik, Šmida, Stankovič, Kankula, Kotlarčik i Sliva. Posljednja dvojica pomažu pri transportu materijala za II bivak od -700 m, a putem prema van, na polovici vertikale Džungla, trebaju postaviti novo sidrište. Nakon spavanja u I bivku izlaze van Prilikom čekanja na ovu dvojicu Griflik se spušta do meandra na suprotnoj strani dna Džungle oko 15 m i izvješćuje o nastavku jame. Taj je dio jame nazvan Motorola.
Drugi dio ekipe stiže na početak Patkovog skoka nakon zahtjevnog transporta u Šašavom meandru. Transport od -600 do -700 m trajao je 4,5 sati (dvije vreće po čovjeku uz lančano dodavanje). U ranim jutarnjim satima, svaki s po 3 transportne vreće, spuštaju se na -900 m. Griflik i Šmida nastavljaju s postavljanjem, a oko 5,00 (13.7.) svi stižu u Pompeje.

31.7. U 7,00 postavlja se II bivak na dnu Pompeje (jedan šator s 4 vreće). U 19,00 Kankula i Stankovič proširuju suženje na -1000 m. Prvo su morali razbiti dio kamene gromade koja je u međuvremenu (dvije godine od zadnjeg istraživanja) začepila ulaz u suženje, a potom su teškim kladivom i špicom napravili prolaz. Kankula prolazi kroz suženje i istražuje završni kanal do -1022 m kojeg naziva Garlih po nadimku svoga barata alpiniste koji je prošle godine poginuo na Monte Posi (na ? znači češnjak kojeg je brat obožavao).

1.8. Stankovič se s istraživanja u II bivak vraća u 2,00, a Kankula u 4,00 sata.
Griflik i Šmida odlaze u Garlik radi detaljnijeg pregledavanja, ali ne uspijevaju proći kroz suženje. Odustaju i penju uz vertikalu Patkov skok. Na -828 m Šmida se zaljuljao na užetu te ušao u otvor. Ovaj aktivni, genetski mlađi kanal završava neprolaznim suženjem nakon 15 m, odnosno na dubini od -843 m. Vraćaju se do -944 m odakle se Griflik spušta u još neistraženu vertikalu ispod Pompeja te se spaja u dvoranu na dubini od -985 m. S tog se mjesta penju u paru 20 m više do većeg fosilnog otvora (širina 5 m). Na oko -965 m prolaz ide ispod opasnog zarušenja te od napredovanja odustaju.

Vraćaju se u 16,oo sati u II bivak.
Od 16,00 do 18,00 Stanković prolazi kroz suženje u Garlik, pronalazi dva prolaza u zarušenju na dnu koje je Kankula pogledao samo letimično, ali dalje je zarušenje nemoguće proći.

2.8. Tijekom noći iza stijene Pompeja čuli su zvuk zabijanja spita. Obzirom da su iscrpljene sve mogućnosti istraživanja na dnu odlučeno je da se II bivak prebaci na dubinu od -600 m te pogleda kanal Motorola iznad Patkovog skoka na -700 m. Nakon spremanja bivka u 11,00 počinju s penjanjem prema van. Putem uočavaju na 20 i 45 m iznad dna Patkovog skoka prolaze koje 1996. godine nisu zamijetili i odlučuju ih istražiti nakon prebacivanja II bivka. Nakon prve dvije vertikale na vrhu Patkovog skoka Šmida i Griflik postavljaju sistem kolotura i na taj način dižu svu opremu. Lako prolaze Šašavi meandar s ciljem da prespavaju u I bivku no pod Džunglom, gdje dolaze u 21,30, primjećuju da nedostaje uže. Nakon ostavljene poruke ponovno prolaze meandar i na maloj polici postavljaju šator. Mjesta je tako malo da uz šator mogu biti samo dvoje ljudi. Druga dvojca mogli su se spustiti tek kad bi prva dvojca bili već u šatoru.

3.8. U 1,30 odlaze na spavanje. Bude se u 10,00 i 17,00 radi kuhanja juhe i čaja s time da jedan mora s kompletnom opremom otići po 3 l vode. Obzirom da se nisu javili s I bivka, kako je bilo dogovoreno, u jamu su ušli Kyška i Holovič. U Džungli uviđaju da je Kotlarčik pri izlazu zakvačio uže i podigao ga tako visoko da se s dna vertikale nije moglo vidjeti. Pronalaze poruku i u ranim jutarnjim satima (4.8.) dolaze do zarobljene četvorke.

4.8. Četvorka odlazi van i na I bivku od Darka Bakšića saznaju da se njihova ekipa u Kankulovskom kanalu spustila do dubine od -1268 m. Nakon pauze za jelo izlaze van u 14,00 nakon 122 sata.
Kyška i Holovič su ostali u II bivku, u kojem je bilo još hrane i karabita, kako bi napravili još jednu istraživačku akciju.

5.8. U jamu ujutro ulaze Kapucian i Sova te odlaze istražiti prolaz pri dnu Patkovog skoka. Prolaz na -826 m vodi u meandar, a za njegovo istraživanje bilo bi potrebno zahtjevno penjanje pa odustaju. S posljednjeg spita na Patkovom skoku zaljuljali su se do prolaza na suprotnoj strani koji se nalazi na dubini od -843. Preko 4 manja skoka nakon 68 m ulaze u meandar u jako razlomljenom bituminoznom vapnencu. Nakon njih posao nastavljaju Kyška i Holovič kojima se u jednom trenutku iz stijene iščupao spit, ali su srećom ostali visiti na spitu iznad koji je izdržao trzaj i težinu obojice. Nakon oko 50 m vertikale spuštaju se do prolaza gdje nakon slijedeće vertikale pronalaze kratko uže koje su prilikom izlaska iz kanala odozdo ostavili Griflik i Šmida. Spojili su se s Pompejima na -985 tako da vertikala ima ukupno 142 m. Raspremaju kanal i odlaze na II bivak gdje im se iz vana pridružuju Agh i Sliva. Svi zajedno pakiraju bivak i užeta te kompletni materijal transportiraju na dno Džungle (-600 m), a zatim svaki s po jednom vrećom izlaze van.

6.8. U 15,00 u jamu ulaze Stankovič i Kankula, Istražuju Hermanovu vertikalu do dubine od - 425 m gdje je neprolazno suženje. Spavaju u I bivku, a slijedeći dan izvlače sav ostali materijal s dna Džungle do bivka te s po jednom vrećom izlaze van.

7.8. U 18,30 u jamu ulaze Griflik i Kotlarčik koji s I bivka iznose materijal, te izlaze na površinu 8.8. oko 13,00 sati.

8.8. U logor dolazi fotograf Andy, a za Slovačku odlazi 7 speleologa. U jamu ulaze Holovič i Kyška, a potom Šmida i Andy koji fotografiraju do I bivka.

9.8. U I bivak dolazi Sova te svi zajedno pomažu pri fotografiranju. Kyška i Holovič odlaze na dno Džungle gdje nastavljaju s istraživanjem kanala Motorola. Na dubini od oko -650 m spajaju se na Šašavi meandar i nakon raspremanja postavljenog užeta spavaju na I bivku.
Sova proširuje sužene u ?, dok Šmida i Andy istražuju vertikalu u Fosilnom kanalu nazvanom prema ekstremno razbijenoj stijeni i završavaju u ulaz? Tundra. ? 3 vertikale i dolaze od -480 m (?) kanal je ?, prva vertikala od oko 40 m vodi do sistema razvedenih meandara u ?. Na nju se nastavlja 20 m (Savana) iz koje se kroz dosta uski meandrirajući dio došlo u prvu polovinu slijedeće, 45 m duboke vertikale ?.
Nakon istraživanja spavaju u I bivku.

10.8. Andy, Holovič, Kyška, Šmida i Sova izvlače kompletan materijal iz Džungle do I bivka i raspremaju sijelu vertikalu Crijevo. Andy i Holovič izlaze s dijelom opreme na površinu, dok ostala trojica ostaju spavati.

11.8. U 10,00 u bivak dolazi Kapucian s hranom i karabitom, te sa Šmidom nastavlja istraživanje u Tundru. Na dnu završne vertikale Tajga je neprolazno suženje. Kanal Tundra doseže dubinu od -504 m, što je od I bivka ukupno 144 m. Putem natrag, u zarušenju pod Tundrom, Kapucian pronalazi manju dvoranu.
Sova i Kyška istražuju manju vertikalu na donjoj trećini Tundre koja završava zarušenjem. Nakon toga Sova proširuje prolaz u Z te se spuštaju do -437 m gdje se zaustavljaju iznad 50-tak m duboke vertikale.

12.8. Nakon spremanja I bivka transportira se materijal do pod vertikalu Cez celu zem. Tu se u transport i izvlačenje opreme uključuje i 6 hrvatskih speleologa te svi zajedno sistemom Sv. Bernarda, protuutega ili nošenjem na sebi izvlače na površinu 21 transportnu vreću i 400 m užeta. Izvlačenje je išlo brzo i bez komplikacija. Iz jame posljednji izlazi Šmida.

13.8. Tijekom dana transportirala se oprema s ulaza jame do logora. Navečer se priključuju završnom tulumu.
 

U istraživanju Slovačke jame 1998. sudjelovali su speleolozi (po abecednom redosljedu)
- iz SO Velebit: Bakšić A., Bakšić D., Bizjak T., Bratušek D., Ćirić S., Erhardt R., Hrašćanec S., Josipović Č., Kalac N., Kavčić D., Kovačević E., Lacković D., Mintas P., Munić J., Novosel Lj., Novosel M., Ogrizović V., Paar D., Radić I., Rešetar S., Sansević A. K., Stroj A., Štefanac D., Troha D. i Železnjak R.;
- iz Slovačke: Agh Z., Audy M., Griflik M., Holovič A., Kankula J., Kankula M., Kapucian E., Kotlarčik D., Krčmarik L., Kyška K., Kyška M., Mišik M., Leštak L., Sliva L., Sova M., Stankovič J., Šmida B., Voronin V. i Vykoupil J;
- iz SO Željezničar: Božić V., Jalžić B., Ludvig Ž. i Šimunović A.;
- iz SO Japetić: Cesnik T. i Rubinić T.;
- iz SO Dubovac: Jelinić I. i Korais H. (CAI Roma);
- iz SK Had: Glavaš I.;
- iz AO Mosor: Božić S.
 

 

SPELEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 1995. i 1996. GODINE

1995.

Na ekspediciji "Velebit '95", prilikom obilaska terena, 28. srpnja 1995. godine, ulaz u Slovačku jamu pronašli su slovački špiljari B. Šmida i M. Griflik. Te godine istraživanje jame završilo je na "dnu" dubokom -516 m, nakon tjedan dana rada.

 

1996.

Od 20. srpnja do 10. kolovoza 1996. godine, slovački su speleolozi, uz pomoć speleologa iz SO PDS "Velebit", nastavili istraživanje u Slovačkoj jami. Rezultat trotjednog istraživanja je povećanje dubine objekta: - u dijelu Črevo do -1000 m do za sada neprolaznog suženja.

Ova je jama sada druga po dubini u Hrvatskoj, a obzirom da istraživanja još nisu završena, njena bi se dubina mogla povećati. Vjerojatno će Slovačka jama biti zajedno s Lukinom jamom u samom vrhu popisa najdubljih svjetskih speleoloških objekata.

 

U speleološkim istraživanjima Slovačke jame u 1995. i 1996. godini sudjelovali su slovački speleolozi: Z. Agh, M. Griflik, M. i L. Kankula, E. Kapucian, D. Kotlarčik, L. Krčmarik, K. i M. Kyška, M. Mišik, L. Sliva, M. Sova, B. Šmida, V. Voronin i J. Vykoupil.

Od hrvatskih speleologa najviše je bilo članova iz SO PDS Velebit: D. Bakšić, S. Ćirić, S. Hrašćanec, D. Kavčić, J. Munić, P. Mintas, S. Rešetar, A. Sutlović i D. Troha, T. Bizjak, D. Bratušek, D. Lacković, A. K. Sansević, A. Stroj i D. Štefanac, te iz SO HPD Željezničar: Ž. Ludvig, B. Jalžić i D. Lovretić.

 

© 2008Speleološki odsjek Velebit