Freatičke sige, svjetski fenomen opisan u znanstvenoj literaturi.
Snimio: D.Bakšić

Abstract: The cave in the Tounj quarry
In May 1986, cavers of the Speleo section Velebit - Zagreb, started exploration of The Cave in the Tounj quarry, near Tounj village in Kordun region (Croatia). The cave entrance opened when a channel arch collapsed, due to mining blasts in the quarry. By the end of 1987, after 28 entries, the survey drawing issued 6100 m of channels. The cave is spaceous and easily approachable with more narrows, water obstacles, and smaller slopes to the rear part. Temporary flood is probably flowing from the sinking area at Ambari in the rainy season, thus making some parts of the cave impassable The water flows away through accumulative syphons to the Tounjčica river resurgence. Until now, 8487 m of channels were explored, but the exploration did not contiune due to the problems with the quarry. The entrance parts of the cave were heavily damaged due to mining in the quarry. The protection of the cave was not successful until now.

 

UGROŽENOST ŠPILJE

Zbog radova u kamenolomu Tounj i učestalih miniranja došlo je do znatnih oštećenja dijelova špilje koji se nalaze ispod kamenoloma. Jedan od dva jamska ulaza u špilju je pri tome zatrpan.

Potrebno je zaštititi ulazne dijelove i područje iznad špilje postavljanjem fizičkih prepreka koje će spriječiti daljnja oštećenja i urušavanje. Treba obustaviti sve radove u kamenolomu u pravcima pružanja špilje.

Unatoč postupku kojim se uvodi privremena zaštita špilje na  žalost još nije došlo do konkretne zaštite špilje na terenu (stanje 2008.)

Špilja se nalazi među deset najuogroženijih krških fenomena u Hrvatskoj.

Novo otvoreni ulaz u špilju na etaži I nastao miniranjima u kamenolomu.
 Snimio: D.Bakšić, 2005.

Stručno obrazloženje za preventivnu zaštitu Špilje u kamenolomu Tounj

Predstavnici speleologa Hrvatske (Komisija za speleologiju, Hrvatski speleološki savez, HBSD) su 12. rujna 2005. Državnom zavodu za zaštitu prirode dostavili prijavu o devastaciji Špilje u kamenolomu Tounj.

Špilja u kamenolumu Tounj po duljini je na četvrtom mjestu u Hrvatskoj što je izuzetno značajan geomorfološki podatak. U njoj su pronađeni vrlo rijetki sedimentacijski, korozijski i erozijski oblici koji spadaju u svjetske fenomene (posebne vrste freatičkih siga, faseta, tzv.”leopardovih koža” i “hijeroglifa”) te vrlo rijetko ustanovljeno istovremeno aktivno neotektonsko uzdizanje i spuštanje vrlo bliskih blokova unutar špilje. Nedvojbeno je dokazana hidrogeološka povezanost s ponornim područjem Zagorske Mrežnice (ponor Ambarac) i područjem špilje Mandelaje (dugačka 2326 metara) te izvorima u i oko izvor-špilje Tounjčice. Vodosabirno područje brda Krpelj je koncentrirano u špiljskim kanalima Špilje u kamenolomu Tounj. Riječ je o značajnim količinama podzemne vode koje su pronađene tijekom dosadašnjih istraživanja. U špilji je pored ostalog pronađena i jedinstvena podzemna slatkovodna spužva Eunapius subterraneus, što predstavlja svjetski fenomen.


Podzemni mnogočetinaš Marifugia cavatica.
Snimio: D.Bakšić, 2005.

Špilja u kamenolomu Tounj je stanište pravih podzemnih životinja, te je dosadašnjim istraživanjima je utvrđeno 18 vrsta vodenih i 8 vrsta kopnenih životinja. Sve podzemne životinje su zakonom zaštićene Zakonom o zaštiti prirode (članak 48., stavak 1. i članak 97., stavak 4.), a spomenuta devastacija špilje ih direktno ugrožava. Neke od životinja već su sada uvrštene u Crveni popis ugroženih biljaka i životinja Hrvatske, poput endemnih vrsta Eunapius subterraneus i Velkovrhia enigmatica za koje postoji veoma visoki rizik od izumiranja.


Novi ulaz koji se otvorio zbog miniranja na etaži I - skretanje za Dvoranu 3 sige. Snimio: D.Bakšić, 2005.

Zbog svih ovih spomenutih te drugih važnih i značajnih podataka koji ovaj speleološki objekt čine posebnim, još 1998. godine speleolozi su tada mjerodavnom Ministarstvu i Zavodu za zaštitu prirode predložili da se Špilja u kamenolomu Tounj posebno admninistrativno zaštiti i proglasi geomorfološkim spomenikom prirode.

Tijekom posljednjih dvadesetak godina o pronađenim fenomenima u Špilji u kamenolomu Tounj tiskano je podosta stručnih i znanstvenih članaka u našoj i stranoj literaturi, te je svjetska speleološka javnost upoznata s vrednotama koje ima taj značajni hrvatski speleološki objekt.

Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/2005), članak 47 (1), članak 48 (1,2), članak 49 (1), tvrtka koja upravlja kamenolom u kojem se nalazi Špilja u kamenolomu Tounj, nedvojbeno je svojim radovima dovela do devastacije tog speleološkog objekta i višekratno prekršila spomenuti Zakon.


Novo oštećenje: zarušeni prolaz na Balkon. Snimio: D.Bakšić, 2005.

U više navrata obilaskom špilje je konstatirano i dokumentirano zatrpavanje prvotnog ulaza u špilju; otvaranje novih ulaza u objekt; značajno zasipavanje objekta koji je onemogućio daljnji prolaz u vrlo značajne dijelove špilje; uništavanje konkrecija, sigastih nakupina, erozijskih i korozijskih oblika; kompletno urušavanje velikih kamenih blokova; blisko približavanje stropa špilje razini - 1 kamenoloma koje je dovelo do urušavanja; opasnost od kompletnog urušavanja objekta s nesagledivim posljedicama za djelatnike u kamenolomu ili speleologe u podzemlju s nenadoknadivom štetom uništavanja rijetkih prirodnih fenomena u Republici Hrvatskoj.


Veliki kameni blok koji se nedavno srušio uslijed miniranja i zatvorio ulaz u Kitovu utrobu, kanal u kojem se nalaze brojne freatičke sige opisane u svjetskoj znanstvenoj literaturi. Snimio: D.Bakšić, 2005.

Apeliramo na nadležna tijela
- da što prije zaustave aktivnost u kamenolomu u području iznad poznatih dijelova speleološkog objekta,
- da od odgovornih zatraže što hitniju izradbu projekta sanacije postojećeg stanja te da je i izvedu prema svjetski priznatim pravilima struke, uz stručan nadzor,
- da Špilju u kamenolomu Tounj što hitnije uvrste u zaštićene geomorfološke spomenike Republike Hrvatske,
- da trenutačno zaštite djelatnike kamenoloma koji rade iznad speleološkog objekta,
- da novim planom i programom rudarskih radova omoguće rad kamenoloma, ali tako da se ne ugrožava sigurnost ljudi na površini i u podzemlju, te da se spriječi daljnja devastacija ovog značajnog speleološkog objekta.


Spoj prije pjegaste dvorane s novim odlomljenim stijenama. Snimio: D.Bakšić, 2005.

Špilja u kamenolomu Tounj

Damir Lacković

 

Na izletu Zagrebačke speleološke škole 1983. godine članovi Speleološkog odsjeka PDS »Velebit« Ž. Vendler i R. Čepelak posjećuju kamenolom Tounj te u njemu otkrivaju dva jamska otvora iz kojih se osjeća strujanje zraka. Dugogodišnja težnja zagrebačkih speleologa za otkrivanjem krpeljskog podzemlja umalo se već tada nije ostvarila. Zbog vrlo dinamičnog istraživanja sustava Panjkov ponor — Kršlje (1983) te sustava Đulin ponor - Medvedica (1984. i 1985) Velebitaši su gotovo zanemarili jame u Tounju. U svibnju 1986. godine, na ponovni poticaj R. Čepelaka, započeto je istraživanje špilje u kamenolomu Tounj. Od tada pa do kraja 1987. godine SO PDS »Velebit« proveo je 28 istraživačkih akcija u kojima su sudjelovali i članovi SO PD »Željezničar«. Tijekom tih istraživanja topografski je snimljeno 6100 m horizontalne duljine, čime je ova špilja jedna od najduljih u Hrvatskoj

. Špilja se nalazi 300 metara jugozapadno od željezničke stanice Tounj, na samom dnu kamenoloma. Postoje dva jamska ulaza, a neko vrijeme speleolozi su za ulazak koristili i treći otvor koji je, kao i prva dva nastao urušavanjem stropa ulaza dvorane uslijed miniranja. Sada je taj otvor ponovno zatrpan. Zbog nesigurnosti ulaznog dijela špilje, istraživalo se uglavnom vikendom, kada se ne obavljaju radovi u kamenolomu. Izuzetak je bilo jedno četverodnevno istraživanje s bivakiranjem u udaljenijem dijelu špilje (Zigurat).

Speleolozi PDS »Velebit« i dalje će nastaviti s istraživanjem Špilje u kamenolomu Tounj jer postoji još dosta neistraženih prostora, što, dakako, predstavlja veliki izazov.

 


Snimio: D.Bakšić

 


Oltar. Snimio: D.Bakšić

 


Snimio: D.Bakšić

 


Podzemni mnogočetinaš Marifugia cavatica.
Snimio: D.Bakšić, 2005.

 


Snimio: D.Bakšić

TOPOGRAFSKI NACRT I MORFOLOGIJA ŠPILJE

ŠPILJA U KAMENOLOMU TOUNJ

Tounj, Kordun, Hrvatska

 

Duljina: 8639 m

Horizontalna duljina: 8266 m

Dubina: 47 m

Vertikalna razlika: 78 m

Nadmorska visina ulaza: 265 m

Istražili:  SO PDS Velebit, SO HPD Željezničar

Topografski snimili (1986-1989): Damir Lacković, Teo Barišić, Edo Kireta, Slaven Dobrović, Čedo Josipović, Robert Erhardt, Gordan Tomšić

Period istraživanja: 1986.-1989., manja istraživanja kasnije

 

Špilja Tounjčica - topografski snimili:
Vlado Božić, Petar Filipčić, Hrvoje Malinar, Ivica Posarić (1960.)
Brako Jalžić (1989.)


Pregledni topografski nacrt s nazivima pojedinih dijelova. Istraživanja 1986.-1989.

 


Topografski nacrt. Istraživanja 1986.-1989.

 


Kompjuterski prikaz mjernih vlakova Špilje u kamenolomu Tounj (istraživanje 1986.-1987.): 1. Ulaz, 2. Kitova utroba, 3. Mamutova dvorana, 4. Istočni kanal, 5. Čarobni krug, 6. Oltar, 7. Zigurat, 8. Veliko jezero. Pripremili T. Barišić i Z. Stipetić

 


Ulaz u Špilju u kamenolomu Tounj. Snimio: D.Bakšić, 2005.

MORFOLOGIJA ŠPILJE

Glavni kanal špilje povezan je na više mjesta s mladim aktivnim kanalom kojim u vrijeme jačih oborina protiče snažna bujica, Taj povremeni vodeni tok dolazi, vjerojatno. s područja ponora Ambari, gdje se nalaze i poznate špilje Ambarac i Mandelaja. U prednjem dijelu špilje vodeni tok se grana prema Mamutovoj dvorani i gubi se u sifonskom jezeru u smjeru izvora špilje Tounjčice.


Mamutovo jezero. Snimio: D.Bakšić, 2005.

Drugi dio vode otječe prema takozvanoj Kitovoj utrobi da bi izbio na površinu ispod nasipa pruge kao drugi povremeni izvor rijeke Tounjčice. Suhi dio špilje sačinjava, osim većeg dijela Glavnog kanala, Istočni kanal te Zapadni kanal koji završava Čarobnim krugom, veoma bogatim špiljskim ukrasima. Druga veća nakupina sigastih tvorevina nalazi se kod Oltara.


Oltar. Snimio: D.Bakšić, 2005.

Glavni kanal je prostran i relativno lako prohodan, osim što su za prijelaz preko Velikog jezera nužni čamci. Uskih i teže prohodnih kanala napredovanjem istraživanja biva sve više, a najveći splet takvih prostora čini Kitovu utrobu.

Iza Kitove utrobe slijedi nastavak špilje, u kojem dominira dvorana Australija (120x80x60). U produžetku dvorane proteže se 300 metara dugački kanal sa 120-metarskim jezerom. Jezero završava velikim dolaznim sifonom, a kanal se nastavlja još stotinjak metara po suhom.

 

Sudionici istraživanja (1986-1990.): Damir Lacković, Teo Barišić, Zoran Stipetić, Čedo Josipović, Iva Dobrović, D. Denteš, Ana Bakšić, G. Tomšić, V. Stipetić, Ž. Vendler, R. Čepelak  (popis treba dopuniti)

Nastavak istraživanja u Špilji u kamenolomu Tounj
 i špilji Tounjčici

Teo Barišić

Velebiten br. 1., 1990.

U toku 1988/89. članovi SO PDS "VELEBIT" su nastavili istraživanje Špilje u kamenolomu. Već početkom 1988-me otkrivena je dvorana Australija (120x80x60). U produžetku dvorane proteže se 300 metara dugački kanal sa 120-metarskim jezerom. Jezero završava velikim dolaznim sifonom, a kanal nastavlja još stotinjak metara po suhom. Pažljivom pretragom dvorane nađeno je još nekoliko kanala (Pod dvoranom, Južni kanal, Disneyland, Špranja), a među njima i drugi spoj na Veliko jezero. Nastavljeno je istraživanje povratnog kanala (Djevičanski) do nizvodnog sifona. Nakon topografskog snimanja ovih dijelova istraživanja su postala sve teža pa su korištene posebne speleološke tehnike. U dva navrata je alpinističkom tehnikom ispenjan dio kanala na samom kraju špilje (Cindrella) i izvršeno prokopavanje uskih mjesta. Južni kanal je istražen upotrebom ronilačkih odijela, a Skriveni kanal i potpunom ronilačkom opremom. Pokušano je i ronjenje pretpostavljenog spoja između Dvorane pod Velikim raskršćem i Suhog korita, kao i uron u nizvodni sifon Mamut dvorane, a što zbog smanjene vidljivosti nije dalo posebne rezultate. Krajem 1989-te su članovi SO PD "Željezničar" u špilji Tounjčici pronašli novi kanal (Desni zazidani) i topografski snimili glavni sifon do dubine –41m. Više je puta povučen poligon između ulaza dviju špilja i snimljen teren oko ulaza špilje Tounjčice što je dovelo do znatno boljeg razumijevanja njihovog odnosa.


Detalji na Oltaru. Snimio: D.Bakšić

Vodeni tok

Ulaz u novije dijelove špilje za obilnijih padavina nije moguć jer je Šišmišev prolaz ispunjen vodom, tako da su sve pretpostavke zasnovane na nacrtu i zapažanjima speleologa o karakteristikama kanala. Da bi se razumjelo kretanje vode potrebno je promatrati ga u dva režima rada, odnosno vodostaja.

Kod prvog i niskog je pretpostavka da vodeni tok dolazi iz zadnjeg velikog dolaznog sifona, prolazi kroz jezero Eno, ispod dvorane Australije, ulijeva se u Veliko jezero, sliva niz Djevičanski kanal i nestaje u sifonu. Ponovo se javlja u Dvorani pod Velikim raskršćem te kroz niz uskih pukotina (Reibanke, Skriveni kanal) ulazi u Mamut dvoranu i ponovo nestaje u sifonu. Kod niskog vodostaja kroz špilju Tounjčicu ne protječe voda. Šum u desnom zidu špilje mogao bi objasniti cirkulaciju između velikog sifona i jezera pod zidom zazidanog kanala. Voda se kroz zid provlači u Desni zazidani kanal i ulijeva u malo jezero da bi se na površini ponovo pojavila na mjestu stalnog izvora rijeke Tounjčice.

Za vrijeme visokog vodostaja ovi kanali ne mogu u sebe primiti vodenu bujicu pa voda pronalazi nove puteve. Prvu zapreku - brdo kamenja i zemlje nastalo kolapsom stropa dvorane Australije voda obilazi kroz nekoć fosilni kanal, zatim se niz sigasti saljev ruši u sifon pod Gelenderom da bi se ponovo pojavila u Velikom jezeru. Splet aktivnih kanala - Labirint prima dobar dio te vode, ali za izrazito velike navale vode poplavljuju se i Dine, Zigurat i He-he kanal. Cirkulacija između Dvorane pod Velikim raskršćem i Mamut dvorane postaje preuska pa se voda kroz Suho korito prelijeva u Drvene ljuske (Kitova utroba). Voda izlazi iz jezera pod podzidom, a ponekad i iz pukotina u dnu podzida. Kroz cijelu duljinu s. Tounjčice protječe tada znatna količina vode. Zid zazidanog kanala brani prolaz i voda kroz glavni ulaz otječe prema ruševinama starog mlina. Namjerno smanjenom funkcijom desnog zazidanog kanala došlo je možda i do zatrpavanja prolaza između kanala i Polupećine. Dizanje vode unutar Špilje u kamenolomu naročito je vidljivo po čistim, glatkim zidovima Turbine 15m iznad normalnog vodostaja. Uloga Južnog kanala, sifona u Atlantidi i Kitove utrobe još nije jasna. Ako su ove pretpostavke točne, ostalo je još mnogo špiljskih kanala sifonima "zaštićenim" od suhog dijela.

Jedno od nerazjašnjenih pitanja je i dotok vode u Tounjske špilje. Jedan od odgovora su zacijelo povremeni ponori Ambari. Druga mogućnost je poznata špilja Mandelaja. Iako je dosta duboka (86m do vodenog toka) njen je ulaz na nadmorskoj visini od 360m što je znatno više od ulaza u špilju Tounjčicu pa ne treba odbaciti ni tu mogućnost pogotovo što od ulaza do zadnjeg kanala u Špilji u kamenolomu postoji 1500m poligona što može značiti i grešku u određivanju dubine. Bojanje vodenog toka prekinulo bi sva nagađanja, a možda i stvorilo dobar razlog za pojačano dalje istraživanje.

 


U Pjegastoj dvorani. Snimio: D. Bakšić, 2005.

Perspektiva daljnjeg istraživanja

Najperspektivnija mjesta su sifoni i to: nizvodni prema špilji Tounjčici (Mamut dvorana, Drvene ljuske), glavni uzvodni (jezero Eno), uzvodni i nizvodni u Djevičanskom kanalu, sifoni u Reibankama i Skrivenom kanalu, Južnom kanalu i Disneylandu, Velikom jezeru, Gelenderu, Zelenom jezeru, a treba pregledati i korita triju velikih jezera. Sa strane Tounjčice ostali su još sifoni u Desnom zazidanom kanalu kao i detaljniji pregled glavnog sifona.Iako u suhom dijelu špilje nema perspektivnijih upitnika postojeće je potrebno pažljivo pretražiti jer nas je dosadašnje istraživanje uvjerilo u postojanje velikih prostora iza uskih prolaza (Šišmišev prolaz) i veliku razgranatost objekta.


Kod Mamutovog jezera. Snimio: D.Bakšić

Ekologija

Kako ne postoje izravni izvori zagađivanja, Špilja u kamenolomu je poprilično čista. Ipak, pri niskom vodostaju se iz nekih sifona osjeća zadah nafte. U kanalu Naftaplin se nekim čudnim tehnološkim postupkom ova nečistoća posebno izdvaja i stalno taloži pa je zadah tu i najintenzivniji.

Još nepoznati uzvodni dio špilje očito služi kao neka vrsta filtra. Najsitnije čestice, otopljene u vodi ga lako prolaze i talože se u blatu. Pedološka analiza će pokazati zagađenost pojedinih dijelova. Ovo je prilično važno prilikom korištenja vode za piće u špilji. Najbolje je da se ona uzima na mjestima gdje nema blata i gdje dolazi s površine (prokapnica).

Zaključak

Špilja u kamenolomu je do početka 1990. godine "uhvatila" duljinu od 7646 m i tako postala treća špilja po duljini u Hrvatskoj. Svojom izuzetnom prohodnošću, prostornošću, laganim pristupom i perspektivom je za neko vrijeme potisnula veliku instituciju zagrebačkih špiljara – špilju Veternicu. Ovo nije nikakva uvreda staroj dobroj Veternici već samo kompliment Tounjskim špiljama. U njima je školovana najmlađa generacija Velebitovih speleologa (u Špilji Tounjčici i neke starije). Česti posjeti, speleološke škole, tulumi kao i ležerno istraživanje učinili su ih bliskim, dragim dijelovima špiljskog folklora. Sasvim je sigurno da će prostrani suhi lijevi krak ulazne dvorane špilje Tounjčice udomiti još mnoge speleološke ekipe željne običnog posjeta ili ekstremnog istraživanja u krajnjim dijelovima špilje.

Osam kilometara

Teo Barišić

Velebiten br. 4, 1990.

    Veliki speleološki objekti često se istražuju godinama. Kako istraživanja traju speleolozi se teško odlučuju na objavljivanje nacrta, djelomično zbog osjećaja nedovršenosti posla, a djelomično i zbog važnosti nacrta koji na neki način osigurava poštovanje speleološke etike. Kad se određen ciklus istraživanja završi nacrt i opis objekta se obično objavljuju u speleološkoj i drugoj literaturi. Istraživanja koja slijede nakon objavljivanja nacrta najčešće se prikazuju brojkama pa ostali speleolozi ostaju zakinuti za puniju informaciju. Nepotpuni stari nacrti često speleologe odbijaju od posjete objektima prilikom kojih se uvijek pomalo i rošta i traži nešto novo. U gotovo svim našim najvećim horizontalnim objektima vršena su naknadna istraživanja.

    U tri vikenda tokom 1990. istraženo je ukupno 389 m novih kanala čime je duljina Špilje u kamenolomu povećana na 8035 m. Za precizniji prikaz poslužiti će mali dnevnik istraživanja.

3.2.1990. Subota.Višečlana ekipa koju vodi Damir Lacković odlazi do krajnje točke Špilje u kamenolomu udaljene oko 2 km od ulaza. Namjera im je prokopati uski prolaz na kraju. Prokopavaju prolaz i provlače se 7 m i na samom kraju Alpinističkog kanala i Cindrelle dolaze na duboki, lijepi i bistri sifon 2xl m. Izmorena ekipa izlazi u samo nedjeljno jutro i ruši se na spavanje. Druga ekipa: G. Tomšić, V. Stipetić, Z. Stipetić i T. Barišić odnose ronilačku opremu do Mamut dvorane. Z. Stipetić i T. Barišić preronjavaju dva stara sifona i jedan novi i nalaze 57 m kanala. Treći, uski sifon zahtjeva skidanje boca i provlačenje.

8.9.1990. Nedjelja. Z. Stipetić, D. Denteš, T .Barišić i G. Tomšić dovlače opremu do kraja Suhog korita gdje je namjera da se preroni prolaz do Dvorane pod velikim raskršćem. Za razliku od 1988-me kad se odustalo zbog jako mutne vode T. Barišić i Z. Stipetić izranjaju pod visokom stijenom u Dvorani pod Velikm raskršćem. Prebacuju opremu u uzvodni dio i roštaju po pukotinama na njenom južnom kraju. U prvom uronu se uvlače u horizonta1nu pukotinu i spuštaju u 12 m duboku rupu na njenom kraju, a koja se nastavlja ponovo horizontalnom pukotinom. Voda se brzo muti i speleolozi se vraćaju na površinu. U drugoj pukotini odlaze 21 m spustivši se 6 m u dubinu. Zahvaljujući vrlo niskom vodostaju pronalaze mali zračni džep na kraju. Kako nastavak pukotine zahtjeva provlačenje speleolozi se vraćaju i ponovo preronjavaju prvi sifon nazvan Kapija. Tegleći opremu do ulaza Z .Stipetić pronalazi novi kanal koji se ne snima topografski.

16.9.1990. Nedjelja. Potaknuti pronalaskom novog kanala velebitaši se vraćaju u Tounj. Dijele se u tri ekipe. Prva ekipa; Čedo Josipović i Iva Dobrović crtaju kanal Staza neobičnog skakavca u predjelu Kitove utrobe. Z. Stipetić i D. Denteš snimaju prilikom ronjenja nađeni ACC kanal čiji je veći dio za normalnog vodostaja pod vodom. Najviše uspjeha ipak ima treća ekipa; Damir Lacković i Ana Sutlović koji snimaju splet kanala nazvanih Na krilima leptira pokraj čijeg bi ulaza prolazili prilikom gotovo svakog istraživanja odlazeći puniti karabitke na Slonovo pojilo. Zamršeni splet kanala u prvom dijelu Špilje u kamenolomu pokazao se još zamršenijim. Pažljiva pretraga postojećih upitnika i klesanje još se uvijek pokazuju efikasnijim od ronjenja za koje ionako smatramo da je još uvijek u vježbovnoj fazi. Uzvodni sifon Dvorane pod Velikim raskršćem se pokazao manje perspektivnim nego smo to očekivali. Špilja u kamenolomu je duža od 8 km i grabi dalje.


Ulaz u špilju Tounjčicu. Snimio: Dalibor Paar

       LEKSIKON ŠPILJA I JAMA     HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ     ŠPILJE HRVATSKE     ZNANOST    ZAŠTITA ŠPILJA

© 1997-2013. HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ