Podvodne (freatičke) sige

Sige koje su dosada opisivane nastaju u uvjetima procjeđivanja oborinskih voda u podzemlje, odnosno u tzv. vadoznim sredinama.

Dublje u podzemlju vode se akumuliraju i potpuno ispunjavaju sve šupljine. Takve sredine nazivaju se freatičke i u njima se, kako se donedavno mislilo, obavljaju uglavnom procesi korozije odnosno proširivanja šupljina. Istraživanja neobičnih siga u špilji u kamenolomu Tounj, pokazala su da je u toj špilji posebna vrst siga taložena u freatičkim uvjetima odnosno u razdoblju kada su šupljine bile potpuno ispunjene vodom. Postojanje ovih siga za sada je u čitavome svijetu zabilježeno jedino u špiljama kod Tounja i Ogulina. Osnovna je značajka freatičkih siga da one u obliku prevlake oblažu, kontinuirano i u jednakoj debljini, čitave presjeke kanala a to znači jednako na podu, zidovima i na stropu. To ukazuje da su stvarane u potopljenim kanalima. Izgrađene su od minerala kalcita. Kako se slične sige nalaze i u obližnjem, 8 km udaljenom, špiljskom sustavu Đula-Medvedica, izgleda da one odražavaju ujednačene uvjete na širem prostoru (ne samo lokalno, kao što je to slučaj s ostalim tipovima siga). Zbog toga se freatičke sige mogu koristiti za vremensku usporedbu. Naime, sve sige, sedimenti, otapanja itd. koji se nalaze pod njima su stariji, dok su svi talozi koji se nalaze na njima, mlađi. Postojanje pogodnih klimatskih uvjeta za značajno podizanje razine podzemnih voda i stvaranje freatičkih uvjeta kroz duže razdoblje veže se za prestanak zadnjega ledenoga doba krajem pleistocena i otapanje leda početkom holocena, odnosno početkom današnjega doba (koje traje zadnjih 10 000 g.).


Rekonstrunkcija presjeka kanala špilje u kamenolomu Tounj: u vrijeme prije taloženja siga (a), u vrijeme taloženja stalagmita (b),  te u vrijeme taloženja freatičkih siga u kanalu potpuno ispunjenom vodom (c).
Prema Babić et al (1997), nadopunjeno.

 


Kanal sa dobro sačuvanim ostacima freatičkih siga, koje oblažu u jednakoj debljini čitav presjek kanala, špilja u kamenolomu Tounj, Ogulin. Snimio: D. Lacković, 1999.

 Freatičke sige. Špilja u kamenolomu Tounj, Ogulin. Snimio: Darko Bakšić

       HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ     ŠPILJE HRVATSKE     ZNANOST    ŠTO JE SPELEOLOGIJA?     ZAŠTITA ŠPILJA

© 2008. SPELEOLOŠKI ODSJEK VELEBIT