Raskoš oblika siga

Zanimljivo je da je riječ siga izvedena od latinske riječi sigillum, koja označava kipić ili figuricu. Međunarodni pak naziv za sige sasvim je drukčijeg značenja. Naime, speleotem (grč. sphlaion ili spelaion = špilja; jama, thema = talog) znači špiljski talog.

Kalcitne sige najčešći su i najznačajniji talozi u mnogim špiljama. Svojim rastom one mogu uklopiti i mnoge druge minerale, prašinu iz zraka, te organski materijal od veličine spora i zrnaca peluda do kostiju.

Sige razlikujemo prvenstveno po obliku, te po načinu na koji nastaju - npr. kapanjem vode, slijevanjem preko zidova, rasprskavanjem, rastom kristala na površini jezera, taloženjem u podvodnim sredinama i dr. Pojedini tipovi siga dobivaju imena obično prema morfologiji, kao npr. špiljski biseri i zavjese, te prema okolišu u kojemu su nastali, kao npr. špiljska splav i podvodne sige.

Do sada je u svijetu izdvojeno čak 38 različitih tipova siga, od kojih su neki izuzetno rijetki. Ovdje će se prikazati najčešći tipovi siga te neki rijetki koji se javljaju u hrvatskome kršu.


Stalaktiti


Stalagmiti


Saljevi


Špiljske palete


Zavjese


Koraloidi


Špiljske kamenice


Špiljske splavi


Heliktiti


Špiljski biseri


Kristali


Špiljsko mlijeko


Vlaknate sige


Konuliti


Podvodne sige


Ledene sige


Ostale tvorbe špiljskih taloga

 

 

 

 


Dvorana bogata sigama: saljevima, zavjesama u obliku orgulja, stalagmitima,
stalaktitima i stupovima. špilja Krušćica, Lika. Snimio: H. Malinar, 1967.

 


Podzemne škrape. Lubuška jama, Sjeverni Velebit. Snimio: D.Bakšić


Strujnice ili fasete. Špilja Debeljača, Lovinac. Snimio: D.Bakšić

 


Anemolit. Kaverna kod Bjelopolja. Snimio: D.Bakšić

       HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ     ŠPILJE HRVATSKE     ZNANOST    ŠTO JE SPELEOLOGIJA?     ZAŠTITA ŠPILJA

© 1997-2011. HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ