Špiljske kamenice

Slijevanjem tankoga sloja vode po kosome podu kanala ili kosim saljevima, na neravninama vodeni tok postaje turbulentan pa takvo raspršivanje pospješuje gubitak CO2 i kristalizaciju kalcita na ispupčenju. Ispupčenje raste tvoreći branu koja stvara manje ili veće jezerce. Brana tako raste i prati ju porast razine vode.

Pri tvorbi špiljskih kamenica važnu ulogu ima i stupanj isparavanja. Ako je vodeni tok znatno jači od isparavanja, voda se prelijeva preko ruba brane koja tada raste odnosno širi se nadograđivanjem s vanjske preljevne strane (kao na slici dolje). U obrnutom slučaju, ako je isparavanje jače od toka, brana raste s unutarnje strane te se čitava kamenica smanjuje i zatvara (slika desno). Ako je tečenje i isparavanje u ravnoteži, nastaje manje-više simetrična brana.

Kada se špiljske kamenice nalaze jedna ispod druge u većem broju nazivaju se još i kaskadama.

Visina brana špiljskih kamenica ovisi o nagibu kanala. Na strmije nagnutome kanalu nastaju više brane, a na blagim nagibima niže i vijugave.


Duboke špiljske kamenice na strmom saljevu nastale u vrijeme intenzivnog vodenog toka. Vištičina jama, Opuzen. Snimio: D. Lacković, 1999.

 


Stalagmit i sitne špiljske kamenice koje se zbog slabog vodenog toka zatvaraju (rastu prema unutra).
Špilja u kamenolomu Tounj, Ogulin. Snimio: D. Lacković, 1999.

 


Kaskade u jami Munižabi, Crnopac, J.Velebit. Snimio: D.Bakšić

 


Kaskade u Donjoj Cerovačkoj špilji (lijevo) i jami Burinki, Crnopac, J.Velebit (desno)
Snimio: D.Bakšić

 


Špilja za gromačkov vlakom, Orašac, Dubrovnik. Snimio: D.Bakšić

 


Špilja Debeljača, Lovinac. Snimio: D.Paar

       HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ     ŠPILJE HRVATSKE     ZNANOST    ŠTO JE SPELEOLOGIJA?     ZAŠTITA ŠPILJA

© 2008. SPELEOLOŠKI ODSJEK VELEBIT