Vlaknate sige

Vlaknate sige sastoje se od vlaknato igličastih kristala. Obično ih tvori mineral gips, iako znatno rjeđe mogu biti i od drugih minerala koji rado poprimaju vlaknasti oblik (epsomit, heksahidrit, mirabilit…). Na temelju dužine kristalnih vlakana i njihovog međusobnog odnosa, vlaknate sige opisuju se kao špiljska kosa, špiljski pamuk, špiljsko uže i špiljski snijeg. Do sada je u Hrvatskoj jedino pronađen špiljski pamuk, i to u Slovačkoj jami na sjevernom Velebitu te u jami Amfora na Biokovu.

špiljski pamuk sastoji se od mase međusobno isprepletenih, vlaknatih ili igličastih kristala. Pojavljuje se obično na podnom sedimentu, na zidovima i ponekad na stropovima. Mineralna vlakna često su nakupljena u zaobljene polukuglaste humke koji nalikuju kuglastim nakupinama pamuka.

Debljina vlakana kalcitnog špiljskog pamuka pronađenog u jami Amfora na Biokovu izuzetno je mala i iznosi oko 1 mm (0,001 mm), dok im dužina iznosi i preko 10000 mm (10 mm). Promjeri polukuglastih nakupina iznose do oko 2 cm.

Sve vlaknate sige nastaju kristalizacijom u zoni kapilarnog dotjecanja otopine najčešće zbog isušivanja. Veličina promjera pojedinih kristalnih iglica ovisna je o veličini pora iz kojih dolazi otopina.


Vlaknati kristali kalcita u nakupinama zvanim špiljski pamuk. Jama Amfora, Biokovo. Snimio: D. Lacković, 2002.

 


Nakupine špiljskog pamuka na stropu kanala. Slovačka jama, sjeverni Velebit. Snimio: D. Lacković, 2001.

       HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ     ŠPILJE HRVATSKE     ZNANOST    ŠTO JE SPELEOLOGIJA?     ZAŠTITA ŠPILJA

© 2008. SPELEOLOŠKI ODSJEK VELEBIT