Špiljske splavi i obalne ploče

Špiljske splavi su tanke pločaste sige od kristaliničnoga materijala koji pluta na površini nekih podzemnih jezera i špiljskih kamenica. Osim od kalcita ili aragonita, mogu biti građeni i od drugih minerala (gips, sumpor, led i dr.). Splav raste tako da su kristali izduženjem strmih kalcitnih romboedara ili aragonitnih prizmi paralelni s površinom vode na gornjoj strani splava, a okomiti na splav na njezinoj donjoj strani okrenutoj dnu. Budući ugljikov dioksid s donje strane splavi sporije prelazi u atmosferu, ovdje i kristali sporije rastu, manje ih je, ali postaju veći nego na gornjoj strani splavi. Veličina splavi obično ne premašuje 15-ak cm u promjeru i 1 mm debljine. U slučajevima kada su prirasle za rub jezerca mogu biti deblje i tada ih nazivamo obalnim pločama.

Sinonimi za špiljsku splav su snježne krpe, ploveći kalcit, špiljski led i dr.

Nastaju u mirnim jezercima, gdje istaloženi kristalići ostaju plutati na površini vode zbog površinske napetosti. Brzina rasta splavi je velika i mjeri se tjednima do mjesecima, a kristali rastu radijalno oko jezgre. Splavi plutaju sve dok zbog vlastite težine ne potonu na dno ili dok površinu vode ne razlomi kapanje vode, odnosno dok voda ne ispari ili istekne iz bazena. Novim dotokom vode mogu biti ponovno izdignute na njenu površinu.

Određivanjem starosti obalnih ploča priraslih za obale jezera može se odrediti starost nekadašnje razine podzemne vode.


Špiljske splavi prirasle na rubove jezerca nazivaju se obalne ploče. Špilja u kamenolomu Tounj, Ogulin.
Snimio: D. Lacković, 1999.


Špiljske splavi slobodno plutaju na jezeru.
Bezdanjača pod Vatinovcem (Horvatova špilja), Lika. Snimio: V. Božić, 1989.

 
Špiljsku splav na površini održava površinska napetost vode.
Špilja za gromačkom vlakom, Orašac, Dubrovnik. Snimio: D. Lacković, 2003.


Špiljske splavi: Špilja za gromačkom vlakom, Orašac, Dubrovnik (lijevo), špilja Munižaba, Crnopac, J.Velebit (desno).
Snimio: D.Bakšić

       HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ     ŠPILJE HRVATSKE     ZNANOST    ŠTO JE SPELEOLOGIJA?     ZAŠTITA ŠPILJA

© 2008. SPELEOLOŠKI ODSJEK VELEBIT