Špiljske palete

Špiljske palete su ovalni do kružni oblici siga koji se sastoje od dvije paralelne ploče ili diska koji su međusobno odvojeni uskom pukotinom. Pukotinom dolazi otopina iz koje po obrubu ploča rastu kristali u ravnini ploča i radijalno oko njihova ruba. Veličina paleta može biti od nekoliko centimetara pa do više od 3 metra u promjeru. Mogu izrasti na zidovima, stropovima i podu podzemnih prostora te na sigama, a nagib im ovisi o nagibu pukotina u stijeni ili siga iz kojih rastu. Viseće palete imaju stalaktite na svojoj donjoj strani.

Ponekad na stalaktitima i stupovima, zbog spuštanja glinovitoga tla, dolazi do razdvajanja diskova nastalih uz horizontalne pukotine, no češće su diskovi međusobno srašteni zbog taloženja siga iz dotoka s njihove vanjske strane.


Špiljska paleta sa stalaktitima nastala na pukotini stupa.
Špilja Lucinka, Mala Paklenica, južni Velebit. Snimio: D. Lacković, 2002.


Špiljska paleta sa stalaktitima i zavjesom. Špilja Kruščica, Lika. Snimio: H. Malinar, 1967.Rekonstrukcija nastanka špiljske palete i stalaktita na pukotini stupa u špilji Lucinki u Maloj Paklenici.

       HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ     ŠPILJE HRVATSKE     ZNANOST    ŠTO JE SPELEOLOGIJA?     ZAŠTITA ŠPILJA

© 2008. SPELEOLOŠKI ODSJEK VELEBIT