Kristali

U krškom podzemlju često nalazimo manje ili veće nakupine slobodnih ili djelomično priraslih kristala špiljskih minerala s lijepo vidljivim kristalnim plohama. Njihova veličina varira od nekoliko milimetara pa do preko 20 centimetara. Odbijanje svjetla od ravnih i sjajnih kristalnih ploha daje čarobni dojam svjetlucanja po zidovima kanala.

U obliku većih kristala u našim se špiljama najčešće pojavljuje mineral kalcit, i to u formi romboedara, skalenoedara ili njihovih kombinacija. U nekim zemljama je poznato i pojavljivanje velikih kristala gipsa.

Veliki kristali nastaju u tri različita podzemna okoliša: u prostorima potpuno ispunjenima vodom (freatička zona), u podzemnim jezerima koja se nalaze iznad potpuno potopljenih prostora (vadozna zona), te u zrakom ispunjenim prostorima, iz otopina koje se u te prostore procjeđuju iz zidova ili kroz špiljski sediment.

Nužni uvjeti za rast velikih kristala su sljedeći:

- otopina iz koje nastaju mora biti neznatno prezasićena u odnosu na mineral koji se taloži;

- vodena ili vlažna sredina u kojoj kristali rastu mora biti duže vrijeme mirna jer inače dolazi do prekida rasta;

- dovoljno vremena i prostora da narastu veliki kristali.

Sva tri uvjeta ispunjena su jedino u potpuno potopljenim freatičkim prostorima, u kojima mogu narasti najveći i najljepši kristali.


Kristali kalcita koji su rasli u špiljskoj kamenici u vrijeme kada je bila ispunjenoj vodom.
Špilja Kruščica. Lika. Snimio: H. Malinar, 1967.


Veliki kristali kalcita razvijeni na vrhu stalaktita. Špilja Veternica, Medvednica, Zagreb. Snimio: D. Lacković, 2002.


 

Najčešći oblici kalcitnih kristala u špiljama: romboedar i skalenoedri

 


Kristali - špilja Debeljača, Lovinac. Lijevo je stalaktit s kristalima. Snimio: D.Bakšić

       HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ     ŠPILJE HRVATSKE     ZNANOST    ŠTO JE SPELEOLOGIJA?     ZAŠTITA ŠPILJA

© 2008. SPELEOLOŠKI ODSJEK VELEBIT