Špiljsko mlijeko

Bjeličaste, porozne, plastične tvorbe u krškome podzemlju, koje čine vlaknati mikrokristali nekih špiljskih minerala i voda, naziva se špiljsko mlijeko. U nekim se zemljama naziva još i gorsko mlijeko te mjesečevo mlijeko. Pod prstima nalikuje bijelome kremastome siru ili pasti, a kada se osuši postaje grudičasto i praškasto.

Kristali mogu biti od kalcita, aragonita, monohidrokalcita (CaCO3 x H2O), magnezita (MgCO3), hidromagnezita
(Mg5(CO3)4(OH)2x4H2O), vaterita (CaCO3) i dr., ali nikada ne narastu veliki. Udio vode je obično vrlo visok, između 40 i 70%.

Kalcitno špiljsko mlijeko u svome čvrstome dijelu sadrži više od 90% kalcita, u obliku finih vlaknatih mikrokristala. Do kristalizacije dolazi zbog izlaženja CO2 iz kapilarnih tokova vrlo male protočnosti.

Danas kalcitno špiljsko mlijeko nastaje u alpskim i drugim hladnim krškim predjelima (većinom iznad 1000m nad morem), s temperaturom u podzemlju između 3.5 i 5.5°C, u uvjetima polaganoga kapilarnoga cijeđenja i vlage blizu 100%. »injenica da ovi talozi nastaju u relativno uskim okolišnim uvjetima govori da mogu služiti i kao pokazatelj negdašnje klime. Najdeblje naslage špiljskoga mlijeka nađene su u alpskim špiljama i jamama, a taložene su u razdoblju srednjega holocena, prije oko 7700 do oko 6400 godina, u razdoblju toplije i vlažnije klime.

U nekim primjercima špiljskoga mlijeka nađeni su i mikroorganizmi (bakterije, alge i gljive), te se smatra da su i oni sudjelovali u razgradnji stijene podloge i stvaranju špiljskoga mlijeka.

Zanimljivo je da se špiljsko mlijeko odavno upotrebljavalo u humanoj medicini kao sredstvo za zaustavljanje krvarenja, liječenje dizenterije, a vjerovalo se i da poboljšava mlijeko kod dojilja.


Špiljsko mlijeko na stalaktitu. Bežurova jama, Desne, Metković. 
Iz Zbirke siga Hrvatskoga prirodoslovnoga muzeja, kat. br. 82. Snimila: S. Mikulčić, 2003.

 


Nakupina špiljskog mlijeka na zidu kanala. Jama puževih kućica. Crnopac, Južni Velebit. 
Snimio: V. Božić, 2001.

       HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ     ŠPILJE HRVATSKE     ZNANOST    ŠTO JE SPELEOLOGIJA?     ZAŠTITA ŠPILJA

© 2008. SPELEOLOŠKI ODSJEK VELEBIT