Ledene sige

Ledene sige stvaraju se smrzavanjem kapajuće, tekuće i procjedne vode, te vodene pare iz špiljskoga zraka. Smrzavanjem kapajuće i tekuće vode nastaju oblici poput običnih kalcitnih siga - ledeni stalaktiti, stalagmiti, stupovi, zavjese i saljevi. Obično su glatke površine i s rijetko vidljivim kristalnim plohama leda. Tanke su prozirne i bezbojne, a deblje modrikaste do modrozelene ili bijele.

Iz procjednih voda, koje se u tankom filmu slijevaju po stijeni, obično nastaju ledene kore, dok se smrzavanjem vlage iz špiljskoga zraka na stijenama stvaraju vrlo krhki skeletni ledeni kristali.

Ledene sige česte su u ulaznim dijelovima špilja i jama viših planinskih područja ili u podnebljima s hladnom klimom (npr. Antarktika i dr.).

U nižim, odnosno toplijim predjelima, stvaraju se samo u zimskim mjesecima, a u ljetnim nestaju.

Osim leda, u podzemlju često nalazimo i velike količine snijega koji “starenjem” prekristalizira u zrnati snijeg, tzv. firn. U našim krajevima snijeg nalazimo u planinskim područjima u jamama s velikim ulazima, gdje zimi padne velika količina snijega koji se tijekom ljeta ne otopi do kraja (jame ledenice). Taj se snijeg otapa i stvara ledene sige. Zbog zadržavanja hladnoga zraka pri dnu kanala, ledene sige nalazimo mnogo češće na podu nego na stropu gdje struji topliji zrak.

U Hrvatskoj su jame ledenice česte na Velebitu, Biokovu te na drugim visokim planinama dinarskoga krša. Nekada se led iz jama ledenica vadio i koristio za čuvanje hrane tijekom ljetnih mjeseci.

 


Ledeni stalagmiti. Kuštrovka, Ogulin.
Snimio: D.Bakšić


Ledeni stalaktit. Žukovača, Senjsko bilo.
Snimio: D.Bakšić

 


Ledeni saljev, Mucića ledenica, Biokovo.
Snimio: D. Lacković, 2002.


Ledena zavjesa i stalaktit, Stara ledenica, Biokovo. Snimio: D. Lacković, 2002.

 


Blokovi leda otpali sa ledenoga saljeva. Whiskey dvorana, Lukina jama, Hajdučki kukovi, sjeverni Velebit.
Snimio: D. Lacković, 1993.


Ledeni saljev. Žukovača, Senjsko bilo. Snimio: D.Bakšić

 

       HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ     ŠPILJE HRVATSKE     ZNANOST    ŠTO JE SPELEOLOGIJA?     ZAŠTITA ŠPILJA

© 2008. SPELEOLOŠKI ODSJEK VELEBIT