Konuliti

Kapanjem vode s visokih stropova na mekani sediment, kao što je mulj, pijesak, guano ili špiljsko mlijeko mogu nastati udubljenja različitih dimenzija, a po obodu udubljenja iz raspršenih kapljica ponekad se izlučuje tanka, najčešće kalcitna, kora. Ako se mekani sediment naknadno ispere vodenim tokovima, zaostaju kalcitne “čaše” koje se zbog svojih stožastih (konusnih) oblika nazivaju konuliti. Ukoliko nema ispiranja mulja, udubljenja se ispune kristalima te na njima nastavljaju rasti stalagmiti. Konuliti nisu česte sige.

U Hrvatskoj su nađeni u jami Puhaljki, špilji u kamenolomu Tounj, u Donjoj Cerovačkoj špilji, špilji u selu Kremena i dr.


Konuliti različitih veličina u muljnom sedimentom. Špilja kod sela Kremena, Opuzen. Snimio: D. Lacković, 1997.

 


Udubljenje u rahlom sedimentu u kojem se počinje stvarati konulit.
Špilja za Gromačkom vlakom, Orašac, Dubrovnik. Snimio: D. Lacković, 1998.

 


Konulit oko kojeg je ispran sediment. Špilja u kamenolomu Tounj, Ogulin. Snimio: D. Lacković, 1997.

 


Konulit. Špilja Debeljača, Lovinac. Snimio: D.Bakšić

       HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ     ŠPILJE HRVATSKE     ZNANOST    ŠTO JE SPELEOLOGIJA?     ZAŠTITA ŠPILJA

© 2008. SPELEOLOŠKI ODSJEK VELEBIT