Ostale tvorbe špiljskih taloga

Postoje talozi u krškome podzemlju koji nisu sige u užem smislu, ali svojim oblikom podsjećaju na njih i na neki način obogaćuju raznolikost špiljskih ukrasa.

Muljni i pješčani oblici

Muljni i pješčani oblici nastaju stvrdnjavanjem muljno-pjeskovitoga sedimenta u krškome podzemlju tijekom procesa očvršćivanja sedimenta (dijageneze). Zrna pijeska i mulja najčešće su cementirana kalcitom koji kristalizira iz otopina koje se procjeđuju kroz neočvrsnuti sediment. Oblike koji mogu biti nepravilni, kuglasti i jajoliki, nazivamo i špiljskim konkrecijama. Slični oblici koji se nazivaju konkrecije na sličan način nastaju i izvan špilja u različitim nevezanim sedimentima, kao npr. u pijescima riječnih nanosa.

Očvrsnuti mulj i pijesak u špiljama može poprimati i oblik stalagmita, kora, te rjeđe i drugih tipova siga. Tada ih, ovisno o tome kojem tipu siga nalikuju, nazivamo muljni stalagmiti, pješčani stalagmiti i sl. Pojavljuju se pojedinačno ili međusobno srašteni. Konkrecije okružene muljem i glinom najčešće su kuglaste, dok na kontaktu sa čvrstom stijenom ili u većim laminiranim pješčanim slojevima cementacijom nastaju veće međusobno povezane nepravilne konkrecije. Sastav pješčanih i muljnih oblika obično odgovara sastavu okolnoga sedimenta u kojem su nastale.


Kuglaste špiljske konkrecije. Špilja u kamenolomu Tounj, Ogulin. Snimio: D. Lacković, 1997.

Muljne i glinovite vermikulacije

Vermikulacije su tanki, nepravilni, ravni ili vijugavi (crvoliki), isprekidani talozi mulja i gline koji se nalaze na zidovima, stropovima i podovima špilja. Zovu ih još hijeroglifi, tigrova koža, leopardove točke, granaste vermikulacije i dr., ovisno o obliku na koji podsjećaju.

Nastaju većinom nejednolikim isušivanjem tekuće prevlake finozrnatoga materijala. Voda, koja može biti stalna ili povremena, potječe od procjeđivanja, kondenzacije ili od poplave. Kada se muljne i glinovite vermikulacije osuše stisnu se ostavljajući tanki glinoviti film kao aureolu njihove prvotne veličine.


Muljne pjege, špilja u kamenolomu Tounj, Ogulin. Snimio: D. Lacković, 1999.


Muljne vermikulacije nalik hieroglifima. Vodena jama, Sinj. Snimio: V. Božić, 1999.

 


Muljne vermikulacije. Munižaba, Crnopac, J.Velebit. Snimio: D.Bakšić.

 


Glinoviti stošci. Špilja Debeljača, Lovinac. Snimio: D.Bakšić

       HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ     ŠPILJE HRVATSKE     ZNANOST    ŠTO JE SPELEOLOGIJA?     ZAŠTITA ŠPILJA

© 2008. SPELEOLOŠKI ODSJEK VELEBIT