Sadržaj - Stranica 1 - *Stranica 2* - Stranica 3 - Stranica 4 -LEDENI BLOKOVI U KANALU NA OKO -60m. Foto: SOV

ULAZNI LEDENI DIJELOVI JAME. Foto: SOV

NA OKO -60m DUBINE DOLAZIMO NA SNIJEG I LED. Foto: SOV

PENJANJE LEDENOG SLAPA VISOKOG 27m (-60m). Foto: SOV

DVORANA SA LEDENIM SLAPOM VISOKIM 27m KOJA JE ISPENJANA 1994. (-70m) Foto: SOV

SNIJEG NA OKO -100m. Foto: SOV

Oko -120m. Foto: SOV

IZNAD ''LIJEVKA'' (-140m). Foto: SOV

TOPOGRAFSKO SNIMANJE KANALA KOJI ZAVRŠAVA NA -195m DUBINE - MJESTO DO KOJEG SU SLOVACI DOŠLI 1992. GOD. Foto: A. Bakšić

WHISKEY DVORANA (-320 m). Foto: V. Božić

WHISKEY DVORANA SA LEDENIM BLOKOVIMA 1993. GOD. - DUBINA -320m. Foto: SOV

FIKSIRANJE LEDENOG BLOKA U WHISKEY DVORANI (-320m). Foto: D. Kavčić

WHISKEY DVORANA (-320m) 1995. GOD. NEMA LED. BLOKOVA, VEĆ JE SNJEŽNA KOSINA. Foto: V. Božić

''SLOVAČKI SPOJ'' - MJESTO GDJE SU SE SLOVACI UŠAVŠI NA ULAZ U TROJAMU SPOJILI SA LUKINOM JAMOM (-558m). Foto: A. Bakšić

DOLAZAK U VELIKU DVORANU NA -350m. Foto: SOV

POLICA NA -550m. Foto: A. Bakšić

VERTIKALA NA OKO -600m. Foto: A. Bakšić

PREČNICA NA -638m. Foto: SOV

PRIJELAZ PREKO SIDRIŠTA (-638m). Foto: A. Bakšić

JEZERCE NA -743m. Foto: SOV

Sadržaj - Stranica 1 - *Stranica 2* - Stranica 3 - Stranica 4 -