Sadržaj - Stranica 1 - Stranica 2 - *Stranica 3* - Stranica 4 -KANAL NA -743m - MJESTO GDJE JE POSTAVLJEN 1. BIVAK. Foto: SOV

1. BIVAK NA -743m (1993. GOD). Foto: SOV

USKI PROLAZ IZ DVORANE NA -950m. Foto: SOV

POČETAK PENJANJA SA 2. BIVKA. Foto: SOV

DRUGI BIVAK U DVORANI DIMENZIJA 85x70m na -950m (1993. god.). Foto: SOV

USKI PROLAZ IZ DVORANE GDJE JE BIO 2. BIVAK (-950m). Foto: D. Troha

DRUGI BIVAK NA -950m (1993. god.) Foto: D.Troha

PUNJENJE KARABITKE NA 2. BIVKU (-950m). Foto: SOV

IZRADA PREČNICE NA OKO -1200m. Foto A. Bakšić

JEZERCE NA -1200m DUBINE. Foto: B. Jalžić

ULAZ U POSLJEDNJU 95 METARSKU VERTIKALU (-1250m). Foto: A. Bakšić

NAKON ISTRAŽIVANJA KANALA NA DNU 1994. GOD. Foto: A. Bakšić

ULAZ U 95 METARSKU POSLJEDNJU VERTIKALU. Foto: B. Jalžić

DVORANA ISPOD POSLJEDNJE VERTIKALE (-1345m). Foto: SOV

PRVA EKIPA NA DNU LUKINE JAME 1993. GOD. (-1355m). STOJE S LIJEVA NA DESNO: D.Lacković, R. Dado, S. Rešetar. Foto: D. Lacković

NA DNU LUKINE JAME 1994. GOD. Foto: A. Bakšić

NA DNU LUKINE JAME 1994. GOD. Foto: D.Lacković

RONJENJE U SIFONSKOM JEZERU NA DNU - GLEDANJE PERSPEKTIVNOSTI KAKO BI SE MOGLO ZARONITI S BOCAMA. Foto: D. Bakšić

PIJAVICA CROATOBRANCHUS MESTROVI, PRONAĐENA JE I U SLOVAČKOJ JAMI. Foto: B. Jalžić

STYGOBIONTSKA PIJAVICA CROATOBRANCHUS MESTROVI. Foto: B. Jalžić

Sadržaj - Stranica 1 - Stranica 2 - *Stranica 3* - Stranica 4 -