Vilimova jama (A2) na Biokovu

Rezultati speleološkog istraživanja
Biokova 1984-5. godine

Z. HOCHMUTH, G. STIBRANYI, P. VOZARIK
SLOVAČKO SPELEOLOŠKO DRUŠTVO

 

U 1984. godini se posrećilo organizirati speleološku ekspediciju članova Slovačkog speleološkog društva (SSD). Glavnim ciljem bilo je istraživanje površinskog kao i podzemnog krasa masiva Biokova. U ekspediciji je sudjelovalo ukupno 30 članova, koji su u masivu djelovali u tri više-manje samostalne skupine s određenim vremenskim razmakom. Rezultatom toga rada bilo je istraživanje i dokumentacija više od 20 špilja i jama, od kojih je jama A- 2 (Vilimova jama), sa svojom dubinom od 396 metara postala drugom od najdubljih jama Biokova i vjerojatno jednim od najvećih uspjeha slovačke ekspedicijske speleologije.

U 1985. godini se dvanaesteročlana skupina slovačkih špiljara vratila na Biokovo. Šest špiljara u vremenu od 4 dana nastavilo je površinska istraživanja započeta ekspedicijom„ Biokovo 1984.“. Druga, četveročlana skupina ekspedicije, obišla je cijeli masiv i na svom putu registrirala kraške pojave. Najznačajniji uspjeh ekspedicije je produbljenje Vilimove jame na – 565 metara.

Jama se nalazi na sjevernoj padini kote 1484 zvane Brisa, na nadmorskoj visini od 1360 m. Neprimjetan otvor na rasčlanjenom terenu našao je Jozef Urban za vrijeme površinskog istraživanja dana 20. kolovoza 1984. godine. Jamu su do 396 m dubine istražili, izmjerili i za tehniku jednostrukog užeta opremili Peter Erdelyi, Ladislav Fecsu, Gustav Stibranyi i Peter Zamečnik ml., članovi ekspedicije SSD „Biokovo 1984.“ U vremenu od 22. do 29. kolovoza 1984. godine.

Prijevod sa slovačkog pripremili:
Milada Tadin, Viera Pensa i Ivan Marinov

 

 

NACRT I MORFOLOGIJA JAME

VILIMOVA JAMA

Lokacija: Biokovo, Hrvatska

Dubina: -565 m*

*rezultat istraživanja 1984-1985.

Istražili (1984-1985.): Slovačko speleološko društvo (SSD)

Topografski snimili: Peter Erdelyi, Ladislav Fecsu, Gustav Stibranyi i Peter Zamečnik

Topografski nacrt Vilimove jame

 

Morfologija jame

 

Kosi otvor promjera 3,5 m orijentiran je na SZ. Pod otvorom se nalazi otprilike 5- metarski prostor pravilna oblika s ravnim dnom, iz kojeg se u južnom dijelu otvara ulazna provalija. Široka ravna prostorija duboka 86 metara nastala je okomitom rasjedu smjera I – Z.
18x8- metarsko dno prostorije tvori oštro bridni šljunak, u zapadnom dijelu s tragovima humusa, u istočnom dijelu s velikim kamenjem. U JI, isturenom dijelu dna očevidan je nastavak, oštro modeliran tekućom vodom, koji je već nakon 20 m neprolazan. Nastavak je bio skriven velikim stijenama u SI dijelu dna ulazne prostorije. Nakon dva metra uskih prostora u zavali se otvara druga, 91-metarska provalija, koja se takoreći nalazi sasvim pod onom ulaznom. Nastala je na tom istom okomitom rasjedu smjera I – Z kao i ulazna provalija. To je ustvari jedna provalija duboka 180 m, razdijeljena velikim kamenjem i šljunkom.

Dno druge provalije pregrađeno je jedanaest metara visokim kamenim pragom, koji kao velik zid s okomitim stijenama pregrađuje ne samo prostor njenog dna, već privremeno dijeli jamu i na dva razvođa. Istočnim smjerom spušta se širok hodnik koji se postepeno sužava i nekoliko puta lomi okomito dolje 3 do 5- metarskim stepenicama, dok se ne izmijeni u klasičan uski meandar. Istočnim smjerom meandar se sužava i postaje neprolazan ali prema dolje otvara se 100- metarska provalija. Niz njenu zapadnu stijenu teče voda, te se lomi policama širokim 2 i 1 m na 40 i 75 m dubine. Stometarska provalija ulazi u veliku dvoranu, zvanu Dvorana majkovaca na 300 m dubine (majkovci su sljedbenici Jana Majkoa, starijeg slovačkog speleologa; op. prev.).
Koso dno razmjera 50x30 m spušta se 30 stupnjeva na sjever i pokriveno je velikim kamenjem. U zavali toga kamenja mogućnost je daljnjeg nastavka. U zapadnom dijelu dvorane nalazi se kompaktan kamen veličine osmerokatnice.

U zapadnom dijelu dna druge provalije na 180 m dubine, iza velikog uglavljenog kamena, otvara se razlomljena provalija duboka 35 m. Na njenom dnu počinje klasičan meandar koji završava bez prolaza. Utječući u meandar potočić se na nekoliko stepenica lomi do 60- metarske provalije. Na SZ orijentirano, 3 m široko dno provalije, okreće na zapad, sužava se i dalje na SZ meandrira te postaje neprolazno. Voda s dna teče do uskog meandra koji obrubljuje JZ stijenu provalije. Meandar se nakon 5 metara širi i otvara u 115- metarsku provaliju. Potočić utječući u provaliju pada pravo u težište slobodno visećeg užeta. Dno 115- metarskog Mokrog bunara tvori u stvari jedna velika zavala. Istočni dio dna isprala je voda što pada i tako je omogućila prolaz u spletu velikog kamenja. Istočni dio zavale tvori kamenje i suha svjetlo siva glina, koja se u višim dijelovima jame uopće ne nalazi. Zavalom ali i oknom u istočnom dijelu moguće je sići na dno susjedne provalije, koja je paralelna s Mokrim bunarom. Dno tvori beznadna zavala.

Nastavak vodi oknom u visini 8 metara iznad dna do razlomljene suhe dvorane s korozijom razrušenim stijenama. Otvorom u zapadnoj stijeni ta se dvorana nastavlja na klasični, aktivni meandar, kojim otječu vode sa dna Susjedne provalije do slijedeće, 30 m duboke provalije. Južni dio dna te 30- metarske provalije umiven je slapom. Sjeverni, malo više položen dio dna već je suh, pokriven kamenjem i žutosmeđom glinom. U zapadnom dijelu dna voda otječe, pada 2 m dubokom stepenicom do dvorane, iz koje žuboreći nestaje u dubini iduće, 94 m duboke provalije. Voda, koju pratimo od -180 m teče po S stijeni provalije te je u velikoj mjeri odvođena rupama između raznovrsnih naslaga materijala. Kod jugozapadne stijene pada idući slap, koji dotječe s nepoznatog mjesta. Dno te Monumentalne prostorije pokriveno je zavalom, koja se lagano diže smjerom na I, dok napokon tvori okomitu JI stijenu provalije s balkonom i oknom u visini od 12 m, koji vode do sljedećeg nastavka.

Komotniji nastavak vodi puzanjem u zavali pod tim balkonom. Puzanje vodi do razlomljene uzdužne dvorane smjera I- Z, s okomitom barijerom zavale u istočnom dijelu te dvorane. Oknom iz ove barijere možemo sići prirodnom klupom, stvorenom na raznovrsnim naslagama, do Klinaste dvorane (trokutastog profila), razmjera 35x35x40 m. Kod JI stijene dvorane pada 40 m visoki slap na monumentalno kamenje, između kojeg voda otječe u dubini od 565 m uskim, neprolaznim kanalićima do daljnjih dubina.
Inače siromašni, sigasti ukrasi u jami prezentiraju lijepe formacije zasiganih podova u Dvorani majkovaca i male kristale kalcita na stijenama koje su obložene tankim slojem plastične sigovine. Takav tip ispune se nalazi samo na suženim mjestima, u meandrima i gdje se osjeća jak propuh. U jami je temperatura u kolovozu 3,3 C.

© 2008Slovačko speleološko društvo, Komisija za speleologiju HPS