U neke špilje i jame ljudi nažalost bacaju smeće, izlijevaju prljavu vodu i na taj način zagađuju podzemne rijeke.

"Joooj, ovo je strašno! Fuj! Kako ću se otarasiti ovog smrada? Boli me trbuh!... Hej, djeco, nemojte me piti ovakvu prljavu! Pitajte tate i mame jesmo li čiste za piće, jer voda i na izvoru može biti zagađena."

"Bok, vidjet ćemo se opet!", kaže kapljica vode. "Pozdravi sunce i oblake!", kristalić kalcita odzdravi kapljici koja se u isparavanju dizala prema nebu.

Škrape, kamenice, špilje, jame, stalaktiti, stalagmiti, špiljski biseri, saljevi, špiljske kamenice, špiljski splavovi i još mnogi drugi neobični oblici koje su napravile kapljice vode i kristalići kalcita u kamenu vapnencu čine posebni krajolik kojega nazivamo krš ili kras.

Mnogo ljudi u Hrvatskoj i drugdje živi na kršu. Važno je znati kako se taj krajolik stvara, da bismo mogli zaštititi njegovu ljepotu - osobito vodu - za užitak i na korist svima.

 

KRAJ

 

Za one koje zanima kako nastaju sige:

      

© 2008. SPELEOLOŠKI ODSJEK VELEBIT