Špilje i jame su jedan od izvanrednih prirodnih fenomena Hrvatske. Premda su istraživanja hrvatskih speleologa dokumentirana kroz stotine članaka u speleološkim časopisima, izrađene stručne elaborate javnim ustanovama te stručne i znanstvene radove publicirane kod nas i u svijetu, šira javnost nije na odgovarajući i sustavan način upoznata s ovim prirodnim krškim fenomenima.

Hrvatska je u svijetu poznata po dubokim jamama. Od 53 hrvatske jame dublje od 250 m, više od pola jama (52.8%) nalazi na planini Velebit, dok je drugo značajno područje Biokovo s 18.9 % jama. Do sada su speleolozi istražili ukupno 22.5 km u dubinu* u jamama dubljim od 250 m. Od toga je na Velebitu istraženo 13.3 km u dubinu, na Biokovu 4.4 km, u Gorskom kotaru 1.5 km, u Istri 1.2 km, u Lici 633 m, na Braču 589 m, u Imotskoj krajini 528 m te u Hrvatskom primorju 320 m.

U 52 špilje koje su dulje od 1000 m, hrvatski su speleolozi istražili ukupno 140.6 km horizontalne duljine špiljskih kanala. Od toga je na Kordunu istraženo 37.6 km, u Lici 33.3 km, na Velebitu 27.7 km, u Dalmaciji 10.4 km, u Cetinskoj krajini 8.5 km, u Istri 8.1 km, na Medvednici 7.1 km, u Gorskom kotaru 5 km te na Žumberku 2.9 km.**

Leksikon špilja i jama u Hrvatskoj je projekt koji je započet 2008. godine na Hrvatskom speleološkom poslužitelju. Cilj projekta je napraviti prikaz značajnih špilja i jama u Hrvatskoj. Pri tome su definirani kriteriji uvrštavanja u leksikon:  napravljen prikaz dane špilje ili jame sa speleološkim nacrtom, opisom morfologije i karakterističnih svojstava te tijeka istraživanja uz odgovarajuću foto-dokumentaciju i popis literature. Projekt nema definiran vremenski rok, budući da ćemo u suradnji s istraživačima postupno sređivati rezultate dosadašnjih istraživanja, a za očekivati su i novi rezultati tijekom aktualnih istraživanja.

Urednici Darko Bakšić i Dalibor Paar

 
Naslovnica: Lubuška jama. Snimio: D.Bakšić

* dubina se definira kao razlika između nadmorske visine ulaza i visine do koje se došlo
** podaci: siječanj 2009.

A - K L - O P - Ž

Jama Amfora

Park prirode Biokovo

DUBINA: - 788 m

HORIZONTALNA DULJINA: 468 m

NADMORSKA VISINA ULAZA: 1590 m

Ledena jama u Lomskoj dulibi

Park prirode Velebit

DUBINA: - 536 m

DULJINA: 629 m

NADMORSKA VISINA ULAZA: 1235 m

Jama Paž

Kita Gavranuša, Park prirode Velebit

DUBINA: - 400 m

NADMORSKA VISINA ULAZA: 1180 m

 

Jama Burinka

Crnopac, Park prirode Velebit

DUBINA: - 290 m

VOLUMEN:
1.12 milijuna m3

NADMORSKA VISINA ULAZA: 880 m

Jamski sustav Lukina jama-Trojama

Hajdučki kukovi, Nacionalni park Sjeverni Velebit

DUBINA: - 1431 m

DULJINA: 3741 m

NADMORSKA VISINA ULAZA:
Ulaz Lukina jama: 1438 m. Ulaz Trojama: 1475 m.

Punar u luci

Pusto polje, Gračac, Lika

DUBINA: - 350 m

DULJINA: 1695 m

NADMORSKA VISINA ULAZA: 1075 m

Donja Cerovačka špilja

Park prirode Velebit

HORIZONTALNA DULJINA: 2779 m

NADMORSKA VISINA ULAZA: 624 m

 

Lubuška jama

Hajdučki kukovi, Nacionalni park Sjeverni Velebit

DUBINA: - 508 m

DULJINA: 2164 m

NADMORSKA VISINA ULAZA: 1495 m

Patkov gušt

Nacionalni park Sjeverni Velebit

DUBINA: - 553 m

HORIZONTALNA DULJINA:
40 m

NAJVEĆA VERTIKALA:553 m

NADMORSKA VISINA ULAZA: 1450 m

 

Špiljski sustav Đulin ponor-Medvedica

Grad Ogulin

HORIZONTALNA DULJINA:
16 396 m

VISINSKA RAZLIKA: 83 m

 

 

UGROŽENA!

Markov ponor

Lipovo polje, Lika

DUBINA: - 65 m

DULJINA: 2240 m

NADMORSKA VISINA ULAZA: 481 m

Slovačka jama

Mali kuk, Nacionalni park Sjeverni Velebit

DUBINA: - 1320 m

DULJINA: 5677 m

NADMORSKA VISINA ULAZA: 1520 m 

 

Jama pod Kamenitim vratima

Park prirode Biokovo

DUBINA: - 520 m

NADMORSKA VISINA ULAZA: 1350 m

 

Jama Meduza

Rožanski kukovi, Nacionalni park Sjeverni Velebit

DUBINA: - 679 m

DULJINA: 1393 m

NAJVEĆA VERTIKALA: 400 m

NADMORSKA VISINA ULAZA: 1595 m

Stara škola

Park prirode Biokovo

DUBINA: - 576 m

NADMORSKA VISINA ULAZA: 1550 m

 

Jamski sustav Kita Gaćešina - Draženova Puhaljka 

Crnopac, Park prirode Velebit

DUBINA: - 737 m

DULJINA: 27 383 m

VOLUMEN: 1.42 milij. m3

NADMORSKA VISINA ULAZA KG: 915 m

Mokre noge

Park prirode Biokovo

DUBINA: -831 m

DULJINA:

NADMORSKA VISINA ULAZA:

 

Stupina jama

Gorski kotar

DUBINA: - 413 m

HORIZONTALNA DULJINA: 251 m

NADMORSKA VISINA ULAZA: 924 m

 

Olimp

Nacionalni park Sjeverni Velebit

DUBINA: -537 m

DULJINA: 643 m

NADMORSKA VISINA ULAZA: 1383 m

Munižaba

Crnopac, Park prirode Velebit

DUBINA: -510 m

DULJINA: 9715 m

VOLUMEN:
2.29 milijuna m3

NADMORSKA VISINA ULAZA: 915 m

Špilja u kamenolomu Tounj

Tounj, Ogulin, Kordun

DULJINA: 8639 m

DUBINA: - 47 m

NADMORSKA VISINA ULAZA: 265 m 

PRILOG LEKSIKONU

U ovom prilogu Leksikona prezentiramo špilje koje se ne nalaze na popisu najvećih u Hrvatskoj, ili rezultate istraživanja u kojima su sudjelovali hrvatski speleolozi u svijetu.

 

Jamski sustav Velebita

Rožanski kukovi, Nacionalni park Sjeverni Velebit

DUBINA: - 1026 m

DULJINA: 2560 m

NAJVEĆA VERTIKALA:513 m

NADMORSKA VISINA ULAZA: 1557 m 

Špilje Hrvatske
Popis najdubljih i najduljih špilja i jama u Hrvatskoj.

Statistika najvećih jama i špilja u Hrvatskoj

Informacije i dopune za leksikon na e-mail.

       UVJETI KORIŠTENJA SADRŽAJA      HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ     ŠTO JE SPELEOLOGIJA?     ZAŠTITA ŠPILJA

© 1997-2014. HRVATSKI SPELEOLOŠKI POSLUŽITELJ